zaterdag 21 juli 2018

5059

*
5059 - FEESTEN OP HET STERFHUIS IS IMMOREEL
*
Aftands, geldverslindend en ondemocratisch
Uitkijken op 21 juli
**uli. Omdat het parlementair reces begint en ik dan tijd kan maken om met mijn dochtertjes een uitstapje naar de Efteling te maken. Niet alleen mijn kinderen blijken van sprookjes, prinsjes en prinsesjes te houden, er bestaan ook volwassen liefhebbers. Koningsgezinden die graag koekjesdozen kopen die gesierd worden door de charmante gezichtjes van de Saksen-Coburgs. Ook zij kijken uit naar 21 juli.
De prinselijke kindjes zijn flink gegroeid
En dit jaar worden ze extra verwend want het is een jubileumjaar: koning Filip zit vijf jaar op de troon. Royalty-watchers konden reeds hun hartje ophalen bij de uitgebreide bespreking van de nieuwe familiekiekjes in zowat alle reguliere media. De prinselijke kindjes zijn flink gegroeid, de roze blouse van Prinses Elizabeth staat enig bij haar witte broek met bloemenprint én het is dezelfde blouse die de toenmalige prinses Mathilde droeg tijdens de voorstelling van Don Quichotte in De Munt in 2010, …
Ancien Régime
Het is moeilijk te begrijpen hoe moderne mensen, die zich niet in de donkere Middeleeuwen wanen of in hun kindertijd zijn blijven hangen reële politieke macht wensen toe te kennen aan zoiets als een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie antidemocratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald, net zoals farao’s, vergoddelijkte keizers, harnassen, gladiatoren en de ridders van de Ronde Tafel. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw.
Komt daar in België nog eens bij dat onze familie Von Saksen-Coburg amper een band heeft met het land.
Komt daar in België nog eens bij dat onze familie Von Saksen-Coburg amper een band heeft met het land waarover zij de scepter zwaaien. Koningin Elisabeth was Duits, haar moeder Portugees, Koningin Astrid Zweeds, Fabiola Spaans, Paola Italiaans, om er maar enkelen te noemen. En dan zwijg ik nog over stamvader Leopold I die hier tegen zijn zin terecht kwam omdat hij geen Koning van Griekenland kon worden.
Royale dotaties
Albert en Paola hebben geen zin om hun cruise in de wateren rond Corsica te onderbreken om in de feestvreugde van de nationale feestdag te komen delen. En in tegenstelling tot alle andere partijen zal voor het militaire defilé ook het Vlaams Belang, zoals elk jaar, in de koninklijke tribune ontbreken. Daarvoor hebben de Van Saksen Coburgs de voorbije twintig jaar namelijk iets te veel en iets te nadrukkelijk de zijde gekozen van de Franstalige minderheid in dit land, en zich feitelijk opgeworpen als koningshuis der Walen. Onze partij is evenmin de talrijke financiële malversaties in en rond de koninklijke familie vergeten, die een goede illustratie vormen van de instelling.
De communautaire stilstand is een godsgeschenk voor koning Filip en de hele Belgische monarchie. Een debat over de rol, de toekomst en wat ons betreft het einde van de monarchie, mag niet op gang gebracht worden. Voor de anti-royalisten is brokkenprins Laurent een dankbare bliksemafleider. Maandenlang werd er gepalaverd over het al dan niet afnemen van een habbekrats van zijn dotatie, maar die sanctie is slechts bijzaak. Over de essentie werd door de meerderheidspartijen met geen woord gerept.
In Vlaanderen is een meerderheid het erover eens – dat is veel fundamenteler – dat de dotaties van Laurent en Astrid persoonlijke gunsten met belastinggeld zijn. Dat is vandaag niet te verantwoorden. Om het met de woorden van Theo Francken te zeggen, uit een persbericht van 2013, van vóór hij regelmatig op de koffie ging op het paleis: ‘Dat met Laurent en Astrid de broer en de zus van de Koning een dotatie krijgen, dat gebeurt nergens anders. In andere monarchieën gaan die gewoon uit werken.’ Terecht, zijn partij beloofde daar iets aan te doen, maar die verandering is er niet gekomen. Integendeel, de koninklijke dotaties zijn er ondertussen alleen maar ‘royaler’ op geworden.
Wanderlust
Ook de reislust bij de koninklijke familie nam niet af. En dan heb ik het niet alleen over het luilekkerleven van het bejaarde koningspaar. Zij onderbreken de permanente vakantiepret enkel af en toe om gezondheidsredenen. Ook Filip reist graag en veel met Steven Vandeputs luchtmacht als reisbureau. In 2017 hebben zijn reisjes 116.736 euro gekost aan het leger. In 2015 stond de luchtmacht voor een kostprijs van 143.138 euro nog 26 keer in voor de vluchten van koning Filip. Dat is één vlucht om de twee weken, aan gemiddeld 5.505 euro per reis.

De Van Saksen Coburgs mogen zoveel naar het buitenland gaan als ze willen, definitief voor mijn part, maar het is onaanvaardbaar dat zij vrolijk de wereld rondreizen op kosten van de belastingbetaler.
Koninklijke splijtzwam
De koning is niet langer ‘het cement van België’ maar eerder een splijtzwam geworden
De Belgische monarchie heeft zich sinds de koningskwestie verzekerd van de steun van de Franstaligen door telkens weer hun kant te kiezen. Maar de relatie tussen Walen en de monarchie is niet meer dan een wankel en tijdelijk verstandshuwelijk. Rond de troonwissel bleek uit een peiling dat als België uit elkaar valt, meer dan de helft van de Walen (53%) kiest voor een republiek. Zolang België bestaat en de koning de Franstalige belangen verdedigt, mag hij blijven. De koning is niet langer ‘het cement van België’ maar eerder een splijtzwam geworden. Net door de politieke rol die hij vandaag speelt en de politieke keuzes die hij maakt
Het is dus de hoogste tijd voor verandering ter zake. Hoog tijd om nu de eerste grondslagen te leggen van een republikeins systeem. Het enige democratische systeem. Dat wil zeggen dat wie door het volk wordt aangesteld op basis van verkiezingen ook door het volk moet kunnen ter verantwoording geroepen worden. Dat is onmogelijk bij een erfelijk koningschap, met koningen zonder enige legitimiteit. Monarchie rijmt immers niet op democratie. Ik hoop dan ook dat deze zevende koning meteen ook de laatste koning der Belgen zal zijn geweest.
Genereuze transfer
België is terminaal ziek. Dit land is even moe als de permanent op vakantie zijnde oude koning. Dit land heeft zuurstof nodig, ook al verglijdt het naar een onomkeerbare en kunstmatige coma. Om die reden vragen wij dat de deelstaten van het federale België het heft in eigen handen nemen om als spontaan en natuurlijk gegroeide entiteiten hun rol in Europa en de wereld te kunnen spelen. Het vraagt moed om deze stap te zetten, zeker in een periode waarin opgeklopte supportersgevoelens en sentimenten door het regime aangewakkerd en versterkt worden om de Belgische illusie overeind te houden. Vergis u niet, dat is een hype en hypes zijn zeer tijdelijk. Wie daarentegen nuchter en rustig, weloverwogen en zakelijk, vooruitziend durft denken, bewijst daar de burgers een grote dienst mee. En dat is precies onze politieke opdracht.
Het Belgische huis is uitgeleefd, hoezeer de regering Michel-De Wever een en ander nog probeert op te lappen
België heeft zijn tijd gehad. Een wereld- en volksvreemde koning – die ooit heel partijdig en uit zijn rol vallend zei dat het Vlaams Belang hem op zijn weg zal tegenkomen – zal het tij niet meer kunnen doen keren. Het Belgische huis is uitgeleefd, hoezeer de regering Michel-De Wever een en ander nog probeert op te lappen om de indruk te wekken hoe goed we in België wel bezig zijn.
Het is tijd dat de Vlamingen en de Franstaligen hun eigen weg gaan, en wat ons betreft mag en moet dat zelfs in goede nabuurschap gebeuren. En als de Franstaligen dan zo gehecht zouden zijn aan een koningshuis, dan willen wij als Vlamingen dat alvast als genereuze en ‘royale’ transfer zeer graag naar hen overhevelen, kosten inbegrepen.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Vlak als uitgemeten met ’n waterpas, is dit artikel van Barbare Pas, Senator voor Het Vlaams Belang.
Koel, beredeneerd, vooral met de 7de Editie van het ‘Vaderlands’ Vorstenhuis.Voor Vries, voor slavernij en voor het grootste onrecht ter wereld. Hangt volledig af of je Nederlandstalig of Franstalig bent of denkt het te zijn en, lijk Leterminator, in Voortdurende Aanbidding ligt voor de
Place Pigalle…
*
Hebben die van Wallo/Brux, de verblinde in de weide huppelende konijntjes en ‘Staat’ die ooit de laatste ’Lidstaat’ van het Euro Nazisme zal worden, dan er nog nooit op gelet, dat de Lichtbak Parijs de hoofdstad is van een Republiek, met zonder een of andere halfgare aan de top? Ze nemen dus wel de lusten, maar niet de lasten ervan op.
Persoonlijk vind ik ‘Heet Loze Vissertje’ met dat mooie molenarinnetje dat in haa deur kwam staan, ja staan, veel mooier dan de striptease van de Moulin Rpige, ‘qui tourne de ses ailes’…
Daarom wens ik, op deze ietwat frissere zomerdag, aan iedereen toe, zo’n mooi molenarinnetje te mogen ontmoeten, en om dus, zoals Filip de Saksen Coburger, geen slag van de molen te krijgen.
*
5059 - FEESTEN OP HET STERFHUIS IS IMMOREEL
*
Aftands, geldverslindend en ondemocratisch
Uitkijken op 21 juli
**uli. Omdat het parlementair reces begint en ik dan tijd kan maken om met mijn dochtertjes een uitstapje naar de Efteling te maken. Niet alleen mijn kinderen blijken van sprookjes, prinsjes en prinsesjes te houden, er bestaan ook volwassen liefhebbers. Koningsgezinden die graag koekjesdozen kopen die gesierd worden door de charmante gezichtjes van de Saksen-Coburgs. Ook zij kijken uit naar 21 juli.
De prinselijke kindjes zijn flink gegroeid
En dit jaar worden ze extra verwend want het is een jubileumjaar: koning Filip zit vijf jaar op de troon. Royalty-watchers konden reeds hun hartje ophalen bij de uitgebreide bespreking van de nieuwe familiekiekjes in zowat alle reguliere media. De prinselijke kindjes zijn flink gegroeid, de roze blouse van Prinses Elizabeth staat enig bij haar witte broek met bloemenprint én het is dezelfde blouse die de toenmalige prinses Mathilde droeg tijdens de voorstelling van Don Quichotte in De Munt in 2010, …
Ancien Régime
Het is moeilijk te begrijpen hoe moderne mensen, die zich niet in de donkere Middeleeuwen wanen of in hun kindertijd zijn blijven hangen reële politieke macht wensen toe te kennen aan zoiets als een koningshuis. Een koningshuis is tenslotte per definitie antidemocratisch. Het is door de geschiedenis achterhaald, net zoals farao’s, vergoddelijkte keizers, harnassen, gladiatoren en de ridders van de Ronde Tafel. Koningshuizen zijn archaïsche resten die slechts in leven blijven door te parasiteren op het verleden. De monarchie is een aftandse, geldverslindende en ondemocratische instelling die niet thuis hoort in het Vlaanderen van de eenentwintigste eeuw.
Komt daar in België nog eens bij dat onze familie Von Saksen-Coburg amper een band heeft met het land.
Komt daar in België nog eens bij dat onze familie Von Saksen-Coburg amper een band heeft met het land waarover zij de scepter zwaaien. Koningin Elisabeth was Duits, haar moeder Portugees, Koningin Astrid Zweeds, Fabiola Spaans, Paola Italiaans, om er maar enkelen te noemen. En dan zwijg ik nog over stamvader Leopold I die hier tegen zijn zin terecht kwam omdat hij geen Koning van Griekenland kon worden.
Royale dotaties
Albert en Paola hebben geen zin om hun cruise in de wateren rond Corsica te onderbreken om in de feestvreugde van de nationale feestdag te komen delen. En in tegenstelling tot alle andere partijen zal voor het militaire defilé ook het Vlaams Belang, zoals elk jaar, in de koninklijke tribune ontbreken. Daarvoor hebben de Van Saksen Coburgs de voorbije twintig jaar namelijk iets te veel en iets te nadrukkelijk de zijde gekozen van de Franstalige minderheid in dit land, en zich feitelijk opgeworpen als koningshuis der Walen. Onze partij is evenmin de talrijke financiële malversaties in en rond de koninklijke familie vergeten, die een goede illustratie vormen van de instelling.
De communautaire stilstand is een godsgeschenk voor koning Filip en de hele Belgische monarchie. Een debat over de rol, de toekomst en wat ons betreft het einde van de monarchie, mag niet op gang gebracht worden. Voor de anti-royalisten is brokkenprins Laurent een dankbare bliksemafleider. Maandenlang werd er gepalaverd over het al dan niet afnemen van een habbekrats van zijn dotatie, maar die sanctie is slechts bijzaak. Over de essentie werd door de meerderheidspartijen met geen woord gerept.
In Vlaanderen is een meerderheid het erover eens – dat is veel fundamenteler – dat de dotaties van Laurent en Astrid persoonlijke gunsten met belastinggeld zijn. Dat is vandaag niet te verantwoorden. Om het met de woorden van Theo Francken te zeggen, uit een persbericht van 2013, van vóór hij regelmatig op de koffie ging op het paleis: ‘Dat met Laurent en Astrid de broer en de zus van de Koning een dotatie krijgen, dat gebeurt nergens anders. In andere monarchieën gaan die gewoon uit werken.’ Terecht, zijn partij beloofde daar iets aan te doen, maar die verandering is er niet gekomen. Integendeel, de koninklijke dotaties zijn er ondertussen alleen maar ‘royaler’ op geworden.
Wanderlust
Ook de reislust bij de koninklijke familie nam niet af. En dan heb ik het niet alleen over het luilekkerleven van het bejaarde koningspaar. Zij onderbreken de permanente vakantiepret enkel af en toe om gezondheidsredenen. Ook Filip reist graag en veel met Steven Vandeputs luchtmacht als reisbureau. In 2017 hebben zijn reisjes 116.736 euro gekost aan het leger. In 2015 stond de luchtmacht voor een kostprijs van 143.138 euro nog 26 keer in voor de vluchten van koning Filip. Dat is één vlucht om de twee weken, aan gemiddeld 5.505 euro per reis.

De Van Saksen Coburgs mogen zoveel naar het buitenland gaan als ze willen, definitief voor mijn part, maar het is onaanvaardbaar dat zij vrolijk de wereld rondreizen op kosten van de belastingbetaler.
Koninklijke splijtzwam
De koning is niet langer ‘het cement van België’ maar eerder een splijtzwam geworden
De Belgische monarchie heeft zich sinds de koningskwestie verzekerd van de steun van de Franstaligen door telkens weer hun kant te kiezen. Maar de relatie tussen Walen en de monarchie is niet meer dan een wankel en tijdelijk verstandshuwelijk. Rond de troonwissel bleek uit een peiling dat als België uit elkaar valt, meer dan de helft van de Walen (53%) kiest voor een republiek. Zolang België bestaat en de koning de Franstalige belangen verdedigt, mag hij blijven. De koning is niet langer ‘het cement van België’ maar eerder een splijtzwam geworden. Net door de politieke rol die hij vandaag speelt en de politieke keuzes die hij maakt
Het is dus de hoogste tijd voor verandering ter zake. Hoog tijd om nu de eerste grondslagen te leggen van een republikeins systeem. Het enige democratische systeem. Dat wil zeggen dat wie door het volk wordt aangesteld op basis van verkiezingen ook door het volk moet kunnen ter verantwoording geroepen worden. Dat is onmogelijk bij een erfelijk koningschap, met koningen zonder enige legitimiteit. Monarchie rijmt immers niet op democratie. Ik hoop dan ook dat deze zevende koning meteen ook de laatste koning der Belgen zal zijn geweest.
Genereuze transfer
België is terminaal ziek. Dit land is even moe als de permanent op vakantie zijnde oude koning. Dit land heeft zuurstof nodig, ook al verglijdt het naar een onomkeerbare en kunstmatige coma. Om die reden vragen wij dat de deelstaten van het federale België het heft in eigen handen nemen om als spontaan en natuurlijk gegroeide entiteiten hun rol in Europa en de wereld te kunnen spelen. Het vraagt moed om deze stap te zetten, zeker in een periode waarin opgeklopte supportersgevoelens en sentimenten door het regime aangewakkerd en versterkt worden om de Belgische illusie overeind te houden. Vergis u niet, dat is een hype en hypes zijn zeer tijdelijk. Wie daarentegen nuchter en rustig, weloverwogen en zakelijk, vooruitziend durft denken, bewijst daar de burgers een grote dienst mee. En dat is precies onze politieke opdracht.
Het Belgische huis is uitgeleefd, hoezeer de regering Michel-De Wever een en ander nog probeert op te lappen
België heeft zijn tijd gehad. Een wereld- en volksvreemde koning – die ooit heel partijdig en uit zijn rol vallend zei dat het Vlaams Belang hem op zijn weg zal tegenkomen – zal het tij niet meer kunnen doen keren. Het Belgische huis is uitgeleefd, hoezeer de regering Michel-De Wever een en ander nog probeert op te lappen om de indruk te wekken hoe goed we in België wel bezig zijn.
Het is tijd dat de Vlamingen en de Franstaligen hun eigen weg gaan, en wat ons betreft mag en moet dat zelfs in goede nabuurschap gebeuren. En als de Franstaligen dan zo gehecht zouden zijn aan een koningshuis, dan willen wij als Vlamingen dat alvast als genereuze en ‘royale’ transfer zeer graag naar hen overhevelen, kosten inbegrepen.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Vlak als uitgemeten met ’n waterpas, is dit artikel van Barbare Pas, Senator voor Het Vlaams Belang.
Koel, beredeneerd, vooral met de 7de Editie van het ‘Vaderlands’ Vorstenhuis.Voor Vries, voor slavernij en voor het grootste onrecht ter wereld. Hangt volledig af of je Nederlandstalig of Franstalig bent of denkt het te zijn en, lijk Leterminator, in Voortdurende Aanbidding ligt voor de
Place Pigalle…
*
Hebben die van Wallo/Brux, de verblinde in de weide huppelende konijntjes en ‘Staat’ die ooit de laatste ’Lidstaat’ van het Euro Nazisme zal worden, dan er nog nooit op gelet, dat de Lichtbak Parijs de hoofdstad is van een Republiek, met zonder een of andere halfgare aan de top? Ze nemen dus wel de lusten, maar niet de lasten ervan op.
Persoonlijk vind ik ‘Heet Loze Vissertje’ met dat mooie molenarinnetje dat in haa deur kwam staan, ja staan, veel mooier dan de striptease van de Moulin Rpige, ‘qui tourne de ses ailes’…
Daarom wens ik, op deze ietwat frissere zomerdag, aan iedereen toe, zo’n mooi molenarinnetje te mogen ontmoeten, en om dus, zoals Filip de Saksen Coburger, geen slag van de molen te krijgen.
***
 
 

5058

*
5058 - HET IJS KRAAKT ONDER HUN VOETEN
Nederlandse minister haalt uit naar multiculturele samenleving
Gisteren19/7 om 14:33

Stef Blok,
de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken, krijgt een stortvloed van kritiek over zich heen nadat enkele filmpjes uitlekten waarin hij grote kritiek uit op de multiculturele samenleving.
An der schönen blauen Donau
*
Blok was vorige week gastspreker op een besloten bijeenkomst in Den Haag voor Nederlanders die werkzaam zijn bij internationale organisaties. Tijdens zijn spreekbeurt deed hij een rist erg ‘controversiële’ uitspraken over migratie, xenofobie en de multiculturele samenleving, zeker gezien zijn functie als hoogste diplomaat van Nederland.
Zo zei hij dat hij ‘geen enkel multicultureel land ter wereld kent waar mensen vreedzaam met elkaar leven’, zette hij de voormalige Nederlandse kolonie Suriname weg als een ‘failed state, ten onder gegaan aan de etnische opdeling’ en zei hij dat ‘gekleurde mensen in Oost-Europa geen leven hebben’. Hij stelde verder dat het ‘waarschijnlijk genetisch is bepaald dat mensen niet kunnen omgaan met onbekenden’.

*
‘Noem mij een voorbeeld, van een multi-etnische of multiculturele samenleving, waar de oorspronkelijke bevolking nog woont (...) en waar een vreedzaam samenlevingsverband is. Ik ken het niet’, daagde Blok het publiek uit.
Verbolgen reacties
Een van de aanwezigen filmde de uitspraken van Blok, en die opnames werden woensdag gepubliceerd door het Nederlandse onderzoeksprogramma Zembla.

De oppositie reageerde verbolgen op de uitspraken, en noemde ze ‘onbegrijpelijk’ en ‘lomp’. Maar ook binnen de eigen VVD van Blok vielen harde woorden. ‘Niemand zal beweren dat Suriname een modelstaat is of dat migranten in Oost-Europese landen altijd vriendelijk worden bejegend, maar de minister had deze punten ook kunnen maken met een minder lompe woordkeus’, tweette partijgenoot Han ten Broeke.
**
Geen Blauwe Donau, maar een blauw spaarbekken.

Volkspartij voor Vrijheid en Democratie
*
Verontschuldigingen
Blok zich zag daarop genoodzaakt woensdag het boetekleed aan te trekken. ‘Ik heb mijn woorden niet goed gekozen en dat betreur ik’, zei hij over zijn uitspraken. ‘Ik had ook in besloten verband deze woorden niet moeten gebruiken. Dat gaan we ook niet meer doen.’ Hij voegde daar later nog aan toe dat die mededeling moest worden gezien als een verontschuldiging.
Of die verontschuldigingen volstaan, moet nog blijken. NRC Handelsblad stelt vast dat de bewindsman geluk heeft dat de Tweede Kamer eerder deze maand met reces is gegaan. ‘Anders was hij ongetwijfeld al naar een verontwaardigd parlement geroepen om zich te verantwoorden’, schrijft de krant.
Blok is pas sinds maart minister van Buitenlandse Zaken. Hij volgde partijgenoot Halbe Zijlstra op, die was betrapt op een leugen over een bezoek aan de Russische president Vladimir Poetin.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste

*
Ja, ik weet het. Spreken van ‘door het ijs vallen’ terwijl we buitenshuis al maanden lang door al die zomerhitte zo goed als rondom op droog zaad zitten, zou zelfs ’n dode doen verlangen naar wat friste. Maar dat niet alleen de poten van onder de stoelen van de ‘Euro-‘lovers’ weggezaagd zijn, maar dat de stoelen al tot aan de zitting in het water weggezonken zijn, is een feit. Het minste Brexit-windje zou hen kunnen omver blazen.
*
Heb ik dat goed gelezen? Die Minister BuZa gebruikte ‘de verkeerde woorden’ maar de boodschap bleef dezelfde?! Amaai m’n voeten, Gérard, en dat is dan de hoogste gezagdrager van het Binnenste binnenland van Nederland. Wacht eens! Hoe kwal Pim Fortuyn weer aan zijn einde? Was dat met een mes, of met en pistool, zoals Theo Van Gogh? Enfin, om het even. Want bij de Noorderburen verdient iedere lomperik die het anders ziet, op staande voet te worden electrisch terechtgestoeld.
Maar deze man is als een blok graniet. Zelfs de Geert Wilders is iemand die beter op zijn woorden let. Dat onderhand bijna iedereen denkt zoals die man, is van weinig belang. Als het maar niet uitgesproken wordt, of neer geschreven.
Hypocrisue, zegt U? Maar dat is nu echt eens LOMP, goede vriend. Bij ons in de Arteveldstede ‘sloat men daarvoor up joen mulle’.
*
Verlaten de ratten   dan al zo vroeg het zinkend schip? In ieder geval gaan ze ondertussen stil en in den donkeren bij de Poet op de koffie. Kwestie van tijdig ’n vluchtweg te hebben.

vrijdag 20 juli 2018

5057

5057 - ZOT ZIJN DOET GEEN PIJN MAAR IS LASTIG VOOR DE MEDEMENSEN
*
Evnangelisch Kerk wil samen met Vaticaan nog meer migranten naar Europa halen
19-07-2018 15:58
*
Linksdictatuur in Duitsland: Recht totaal omgedraaid, vier Syriërs zouden één Duitser ‘uit noodweer’ hebben vermoord – Prominente historicus: Algemeen mensenrecht waarmee je naar ieder land van je keuze zou mogen emigreren, bestaat niet.
*
De Evangelische Kerk in Duitsland (EKD) wil gaan samenwerken met het Vaticaan om de ‘noodreddingen’ op de Middellandse Zee te ‘reactiveren’, om zo nog meer migranten uit Afrika naar Europa te halen. Ondertussen worden in Duitsland vier Syriërs die een Duitser aanvielen en doodsloegen door een officier van Justitie niet vervolgd voor moord, omdat ze beweren ‘uit noodweer’ te hebben gehandeld.
‘Wij zullen verder overleggen met onze oecumenische partners hoe wij de druk kunnen verhogen, of creatieve oplossingen kunnen vinden,’ verklaarde Manfred Rekowski, de voorzitter van de EKD afdeling voor migratie en integratie. Rekowski was afgelopen week op Malta, waar de autoriteiten het illegale mensensmokkelschip Sea Watch aan de ketting hadden g gelegd.
Ook heeft het mede door de EKD gefinancierde smokkelvliegtuig Moonbird op Malta een vliegverbod gekregen. Rekowski hoopt met behulp van het Vaticaan dit verbod van tafel te krijgen, zodat er ook per vliegtuig migranten naar Europa kunnen worden gehaald. (1)
Prominente historicus: Emigratie naar land van keuze is geen mensenrecht
De gerenommeerde historicus Heinrich August Winkler roept de EU op om onderscheid te maken tussen immigratie en asiel. ‘We moeten namelijk niet de indruk wekken dat er een algemeen mensenrecht bestaat waarmee mensen naar ieder land van hun keuze mogen emigreren,’ aldus Winkler, die erop wijst dat het redden van mensen in nood op zee ons er niet toe verplicht om ze dan ook maar gelijk een verblijfsvergunning te geven. In plaats daarvan moet Europa helpen om de problemen in de thuislanden van de asielzoekers op te lossen. (4)
*
Vier Syriërs vermoordden ‘uit noodweer’ een Duitse man?
Eén van de beroemdste auteurs en historici die ooit heeft geleefd, de Rus Aleksandr Solzhenitsyn, destijds uitgesproken criticus van de Sovjet Unie, schreef dat een klassiek kenmerk van een linkse dictatuur het buigen van het recht is, waardoor daders tot slachtoffers worden gemaakt. Dat is anno 2018 exact de situatie in Merkels Duitsland.
Vier Syrische migranten die in september vorig jaar een Duitse man aanvielen en vermoordden, worden hiervoor door een officier van Justitie niet voor vervolgd, omdat ze ‘uit noodweer’ zouden hebben gehandeld, ondanks het feit dat op beveiligingscamera’s duidelijk is te zien dat de agressie van de vier Syriërs –wier tijdelijke verblijfsvergunning al op 5 januari was verlopen- uitging.
Het slachtoffer, Markus Hempel, had nota bene een integratieproject voor migranten opgezet. Hij wilde hen aan het werk helpen, maar de langste tijd dat één van de nieuwkomers wilde werken was welgeteld drie dagen. Immers, waarom werken als je ook alles gratis van de overheid en kerken kunt krijgen? (2)
Weer een vrouw verkracht door migrant, bevolking raakt afgestompt
Ondertussen gaan het geweld, de aanrandingen en verkrachtingen door migranten in Duitsland dagelijks door. Zo werd afgelopen zaterdag een 31 jarige vrouw in Landshut, die van het station naar huis liep, aangevallen en verkracht door een ‘atletische man met een zuidelijk uiterlijk’. De bevolking lijkt inmiddels te afgestompt te zijn om zich er nog druk over te maken, precies wat de gevestigde orde wil bereiken. (3)
De Duitse regering heeft besloten dat –net als in Nederland - ook in de toekomst de herkomst van daders niet in de criminaliteitsstatistieken mogen worden opgenomen, omdat dit maar ‘stigmatiserend’ zou werken. Migranten die inmiddels een Duitse pas hebben gekregen, staan in deze statistieken sowieso als ‘Duitser’ te boek (4). Als de migrantenafkomst van daders wel zou worden vermeld, dan wordt duidelijk dat zij al jaren verantwoordelijk zijn voor het leeuwendeel van vrijwel alle criminaliteit in heel West Europa.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Als zij die het kunnen weten, meehuilen met de wolven in het bos, wat staat er voor de gewone man en vrouw dan te doen?
O Juist. Ja, het is een van hun eigen punten van het Geloof, “dat Hij zal wederkeren om te oordelen, de leebnden en de doden’… Geloof me, ik ben er niet gerust in. Want we beleven de solden-tijd van ons voorvaderlijk Geloof. Resêct ligt in de uitverkoop.
Er worden zelfs, onder het oog van de zedenpolitie, expo’s georganiseerd van ‘kunstwerken’ met alle soorten menselijk afval in hun blootje. Aangeklede bewonderaars zijn niet toegelaten. Maar er komen wel uitgebreide reportages op het scherm…
Heel inze Beschaving staat in de uitverkoopn want aan ‘verrijking’ toe.
Om aan die hysterie van de asielzoekers ’n einde te maken, moet het gewoon zwaar strafbaar worden gesteld al die illegale helpen. Net zoals het ook misdadig is de drugmaffia     te helpen, moordenaars te verbergen of de prostitutie te promoten.
Waarom wordt het ene bestraft en dat andere gepromoot?
Als antwoord zou iedereen eens moeten nadenken wie daarbij baat heeft. Want ’n dief steelt ook niet om anderen een plezier te doen.
Ikzelf zal geen enkel antwoord aan het papier toevertrouwen. Maar als er een inbreker tezelfdertijd een moord pleegt, dus twee misdaden op rij, dan is dat niet om volk naar zijn Kerk te lokken!
Wie zei er ooit weer, dat de schuldige de hel verdiende, hij die zijn eigen kinderen stenen gaf om te eten, toen ze hel om brood vroegen?
Zo vraag ik mij af, of dat spreekwoord van die molensteen om de hals in het diepste van de zee, of die nog wel telt?
Ooit was er in West-Vlaanderen een Priester-Dichter die getuigde, dat een zedelijk volk een groot volk was. En hij werd vermoord door zijn eigen ‘Bazen’ die weigerden om hem in bescherming te nemen.
*

5056

5056 - FALLING INTO PIECES
*
Spaanse rechter weigert overlevering Puigdemont wegens ‘verduistering overheidsgeld’
Vandaag19/7 om 13:46 Tweet
*
WOORD HELEMAAL VOORAF
Waarom de titel hier bovenaan in ’t Engels? Zeer eenvoudig, iedereen spreekt en verstaat die taal en daarenboven is ‘Falling into Pieces’ veel suggestiever. Men ziet, om zo te zeggen, de brokstukken vliegen.
En natuurlijk bedoel ik de totaal verloederde, misbruikte en bedrogen Prinses, Europa, die we van de Oude Grieken of de Oude Romeinen hebben overgenomen. Het ding is dus al van jaren en is vooral, sedert WO II, in slechte handen gevallen.
Het is één aanhoudende verkrachting, die, net als alle verkrachtingen door onze ‘Verrijkers’, nergens in de statistieken opgenomen mogen worden.
Nu nog ’n Rechtvaardige Rechter op de kop tikken, en de Maagd Europa kan ’n zoveelste nieuw leven oprnemen. Niet Keizers, niet Koningen, niet Sultans of Maradjahs, maar de Burger is de Baas elk in eigen land. Soort bij soort elk in het eigen Land. Waatbij Vlaanderen weer van ons is.
*
Ik citeer hieronder integraal De Schandaard, maar hebdaarbij het tandengeknars achterwege gelaten. Was te opvallend.
*
De VRT*Tanghe zal deze avond het Nieuws brengen met tranen in de ogen en op Canvas/De Afspraak zal men, nagelbijtend, elkaar iedere keer het woord afnemend om hun afschuw uit te drukken voor deze verraderlijke Spaanse Rechter, erger dan de Bloedhond Alva….
Fasten seatbelts. We are taking off….
*
De Spaanse rechter
****Pablo Llarena
trekt het internationaal en Europees aanhoudingsbevel in, maar hij handhaaft het nationale. Dat betekent dat Carles Puigdemont in het buitenland zal blijven omdat hij in eigen land een ‘gezocht man’ is.
Het is de tweede keer dat de Spaanse rechter Pablo Llarena het internationaal en Europees aanhoudingsbevel tegen Carles Puigdemont intrekt. Llarena wil vermijden dat Puigdemont aan Spanje wordt overgeleverd voor ‘verduistering van overheidsgeld’, dat is een delict dat veel minder zwaar wordt bestraft dan ‘rebellie’. Hij neemt die beslissing nadat het Oberlandesgericht in Sleeswijk-Holstein op 12 juli had besloten dat de afgezette Catalaanse minister-president niet voor rebellie kon worden overgeleverd, alleen voor verduistering van overheidsgeld.
Op 5 december vorig jaar trok Llarena voor de eerste keer het internationaal aanhoudingsbevel tegen Puigdemont in. De Catalaanse politicus verbleef toen nog in België en de Spaanse rechter vreesde dat het Belgische gerecht de Catalaanse politicus niet zou overleveren wegens rebellie.
Als gevolg van Llarena’s beslissing kan Puigdemont, als hij uit de handen van de Spaanse justitie wil blijven, niet terugkeren naar zijn land.
Llarena heft ook de internationale en Europese aanhoudingsbevelen tegen de andere gevluchte politici, Antonio Comin, Luis Puig, Meritxell Serret, die in België verblijven en tegen Clara Ponsatí die in het Verenigd Koninkrijk is en tegen Marta Rovira, die naar Zwitserland is gevlucht.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Dus geen ‘verduistering van ‘Overheidsgeld’ dat voorheen door Madrid in Catalonia ontstolen was. Geen ‘rebellie’ meer. Normale democratie! Die Spaanse Rechter is een goed mens. Spijtig dat nergens vermeld wordt dat betrokken ‘opstandeling’ terugkeert naar Vlaanderen. Naar bij ons. Voor jet oog van de gehele wereld! Hij was er weliswaar ook veilig vòòr dat ‘Internationaal Arrestatiebevel’ omdat dit apenland, enig in de EU, niet uitlevert. Maar dat hij naar hier terugkeert is ‘n zegen voor ons eigen onafhankelijkheidsstreven. PVVërs van Geert Wilders, Baken Koerden, Bretoenen, Schotten, enz, enz, zullen met gretige ogen blijven toekijken. Voor zijn Eigen Volk heeft hij al de weg voor getoond door zonder bloedvergieten, de neuzen van alle Catalanen in dezelfde richting te zetten. De Tsjech Vaclav Klaus is hel zelfs voor geweest, met, onder deze man
Vaclav Klaus
de Fluwelen Scheiding in Tsjechoslowakije…om het land naar de Onafhankelijkheid te leiden. De vroegere problematiek van de ‘Sudeten Duitsers’ was meteen van de baan. Gewoon de meerderheid hebben. Het bloed kruipt waar het niet gaan kan. BDW moet eindelijk de uitgestoken hand van DeWinter aanvaarden, om dan samen met de nieuwe generatie Christelijken in het Vlaams Parlement eenzijdig de Onafhankelijkheid uit te roepen. Al de rest zal wel zichzelf oplossen!
Waar we wel zullen moeten voor oppassen, is dat er geen Wallo.brus bevrijdingsleger op ons wordt afgestuurd. Gefinancierd door de de ECB en onder leiding van Mangain of van Di Pipo…. Met de bedoeling ons in zee te drijven…
De democratische werkwijze is gekend. De toekomstige Nieuwe Leiders ook. Waarop wordt er gewacht?
Wij, traditionalisten, smacjrn naar de jeropvoering van een Nieuwe Gulden Sporenslag…
*

donderdag 19 juli 2018

5055

5055 - OVER HET ONDERSCHEID TUSSEN TWEE MATEN EN TWEE GEWICHTEN
*
Democraten beschuldigen Rusland van oorlogsdaad tegen Amerika
18-07-2018 18:07
*
Democratische parlementariër pleit voor cyberaanval op Russische banken en overheid.
Terwijl de Westerse media zich vooral bezighouden met Donald Trumps veronderstelde ‘verspreking’ over het al dan niet inmengen van Rusland in de Amerikaanse verkiezingen, zijn de Democraten, de massamedia en verder alles wat ‘links’ is op oorlogspad. De in realiteit volkomen onbewezen Russische inmenging in 2016 wordt zelfs een ‘oorlogsdaad’ genoemd, wat niet alleen extreem overdreven is, maar ook buitengewoon gevaarlijk. Het lijkt er dan ook sterk op dat het Amerikaanse establishment alsnog probeert om de onder beoogd president Hillary Clinton geplande Derde Wereldoorlog tegen Rusland te veroorzaken.
Frances Townsend, voormalig Homeland Security en Contraterreur adviseur van president Bush en tegenwoordig top analist bij CBS News, twitterde gisteren dat ‘Putins aanval op de VS ons Pearl Harbor is. Het was een oorlogsdaad die we als zodanig moeten erkennen.’
Na Perm Harbour (1945) volgde dan Hiroshima én Nagasaki….
*
Ook Politico sprak van een ‘oorlogsdaad door het Kremlin’.
Marketwatch analist Rex Nutting sprak van een ‘Russische aanval op onze democratie, wat neerkomt op een oorlogsdaad.’ CNN presentator Chris Cuomo nam eveneens het woord ‘oorlog’ in de mond. De Democratische afgevaardigde Steve Cohen, die de in ongenade gevallen FBI agent Peter Strzok de hoogste onderscheiding wil geven, pleit er zelfs voor om terug te slaan door middel van een cyberaanval op de Russische banken en overheid.
Officiële pers wil ons wanhopig in een oorlog storten’
Gelukkig zijn er naast deze hysterische waanzin ook gematigde stemmen, zoals Business Insider redacteur Josh Barro, die vindt dat degenen die het nu over oorlog hebben ‘er niet echt bij nadenken wat dit betekent. Een oorlogsdaad vereist namelijk militaire actie.’
Auteur Michael Malice herinnert eraan dat de ‘hack’ van Sony Pictures door Noord Korea destijds ook een oorlogsdaad werd genoemd. ‘We moeten niet onderschatten hoe wanhopig de gevestigde pers en de regeringen zijn om ons in een oorlog te storten.’
Mogen landen nu ook de ‘oorlogsdaden’ van de VS vergelden?
De meer dan terechte vraag op Zero Hedge luidt dan ook: ‘Is ieder land waar de VS zich inmengde in de verkiezingen nu gerechtvaardigd om terug te slaan vanwege onze ‘oorlogsdaden’?’ (1) Want als er één land is waarvan bewezen is dat het werkelijk overal de verkiezingen probeert te manipuleren, en als het even kan een ‘ongewenste’ regering omver te werpen (ook al is deze democratisch gekozen) en een marionettenregime van Washington te installeren – zoals in Oekraïne is gebeurd - is dat Amerika wel.
‘Russische trollen’?
Gisteren werd er ook op sommige Nederlandse nieuwssites, waaronder NU.nl, weer eens op de inmiddels beruchte Russofobische wijze bericht over ‘Russische trollen’ die zouden hebben geprobeerd ‘de publieke opinie te beïnvloeden’ (2).
Sinds wanneer is het verboden voor buitenlanders om hun mening te geven over bepaalde zaken in andere landen? Het antwoord: alleen als het om niet politiek correcte, dus conservatieve, rechtse en ‘populistische’ meningen gaat. Dan hebben deze media het ineens over ‘ongeoorloofde beïnvloeding’ door ‘trollen’. Ben je echter anti-Rusland, anti-Trump, pro-EU, pro-immigratie en pro-islam, dan is dat politiek-correct en valt het plotseling wèl onder de vrijheid van meningsuiting.

Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Dedju! Is men daar bij de Democ Rats van de USA toch wel even vergeten, dat de Poet korte tijd geleden bewezen heeft dat hij een 7 x snelste atoomwapen bezit van de hele wereld. Maar dat hij dat slechts zal gebruiken om terug te slaan…. Hij heeft er niet een, maar verschillende honderden!
Het zou goed zijn moesten de Europese Democ Rats even hun eigen (veel te) kort geheugen raadplegen… Meer hoeft er niet te worden gedaan om Trump gelijk te geven met zijn toenaderingspogingen bij datzelfde Rusland.
In Amerika zijn ze daar ’n beetje dur de comprenuur! ‘Pay back’, voor wie het liever in zijn eigen moedertaal hoort, zodat het goed doordringt…
De uitvinder van de Nobelprijzen…
*
President Vladimir Poetin moet, maar dan als Staatshoofd, zich 100 keer superieur voelen tegenover de uitvinder van het dynamiet, Alfred Nobel. Zonder dat plofpoeder zouden de oorlogen nog altijd uitgevochten worden met pijl en boog…
*
Bij ons, in de Lagere School stonden er op een bankje te pronk, een serie tinnen inhoudsmaten, van zéér groot tot zeer minuscuul, en een tweede serie gewichten met dezelfde uitstraling. Als ’n kameraadje dan een verkeerd antwoord had gegeven, wees de stok van de Meester altijd nar een van die uitgestalde pronkstukken, met de vraag uit welk vaatje zo’n stom antwoord wel gekomen was. En dan moest de dommerik alle maten een na een opsommen, om, tot jolijt van de hele klas, altijd uit te komen bij het vat van 5 Liter. Dat was Meester zijn manier om, gewichtig en belangrijk voor het verdere leven, de juiste maten te onthouden. Toen was inderdaad de schoolplicht nog maar tot 14 jaar. In de moderne pedagogie zou dat nu het opdoen van begripservaring heten.
Over naar de Moderne Hoernalitiek.
Ik geloof nooit dat er ook maar één van de hoernalisten van onze Staatsmedia zo’n lesbeurt zou overleefd hebben. Want Meester zag al zijn leerlingen even graag en hij spaarde de roede dus niet.
Voor wat wij dagelijks voorgeschoteld krijgen bestaat er inderdaad geen vergelijkbare inhoudsmaat. Want er wordt altijd helemaal zonder maat noch getal geschreven of gerapporteerd. Zij herkauwen, tot honderd keer toe, wat hen van Overheidswege werd opgedragen.
Ergens las ik, dat in Amerika ’n Franse Diplomaat zich kwaad had gemaakt op ’n standup comedian, die spotte, dat de bekerwinnaar van het WK Voetbal, niet Frankrijk was geweest, maar Donker Afrika.
’n Doordenkertje, ziet U. Maar het brengt U wel naar de uitdrukking ‘2 maten en 2 gewichten. Hoe ZIJN de zaken in werkelijkheid en hoe worden ze ons voorgestel
Ja Ja, van oorlogsdaden gesproken….Tegenover criminele immigranten moeten wij, zoals Jomme Docks het wist te verwoorden; vergeveningsgezeid zijn. Tegenover het Eigen Volk niet.
*

5054

5054 - GE MOET HET MAAR KUNNEN UITLEGGEN
*
Trump: ‘Ik heb me versproken over Russische inmenging’
Vandaag 18/7 om 00:53 door rdc, dgs | Bron: BELGA, FOX NEWS
*
De Amerikaanse president Donald Trump heeft een bocht van 180 graden gemaakt en de conclusies over Russische inmenging in de Amerikaanse verkiezingen dan toch aanvaard.
Donald Trump heeft dinsdag gezegd dat hij de informatie van de inlichtingendiensten omtrent Russische inmenging in de verkiezingen van 2016 aanvaardt. Maandag zei hij in Helsinki nog dat hij ‘geen grond’ ziet waarom Moskou zich zou hebben ingelaten met de verkiezingen. Tegelijk noemde hij de ontkenning van zijn Russische collega Vladimir Poetin ‘extreem sterk en krachtig’.
Daarmee had de bewoner van het Witte Huis zich openlijk gekeerd tegen de inschatting van zijn geheime diensten en onderzoeksautoriteiten dat er wel degelijk een Russische inmenging was geweest. Daarvoor kreeg hij bakken kritiek over zich heen, ook van politieke zwaargewichten binnen zijn Republikeinse partij.
Trump verduidelijkt nu dat hij tijdens de persconferentie had willen zeggen dat hij geen grond zag waarom de Russen zich niet zouden gemengd hebben met de verkiezingen. Maar door dat woord ‘niet’ te vergeten, kreeg zijn uitspraak ‘een tegengestelde betekenis’.
‘Ik aanvaard de conclusie van onze inlichtingendiensten dat Rusland zich in 2016 heeft ingelaten met onze verkiezingen’, klinkt het daags nadien. Maar ‘het zouden ook nog andere mensen kunnen zijn’.
Tegenover verslaggevers in het Witte Huis herhaalde Trump wel dat de inmenging geen impact op het resultaat, zijn overwinning, heeft gehad. Hij hamerde ook nog op zijn ‘respect’ voor de inlichtingendiensten.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Ge werkt als hoernalist voor een kwal-krant als DS, en dan zit ge niet eens in nesten, zelfs niet al moet ge volharden in de boosheid. Een domme lapsus, zoals jullie dat nooit voorhebben, wordt dan ineens ’n haarspeldbocht recht den dieperik in. Lijk in de Tour de Zwans….
*
Komt daarbij, jullie grote Voorbeeld van de Amerikaanse fake-nerwszender. Als de fox de passie preekt, boer let dan op Uw ganzen…
Maar is er soms iets meer aan de hand? Wat mij opvalt, is de gematigdheid vab de kwaadsprekerij waarmee Trump zich ineens behandeld ziet. De Media tonen hun tanden maar ze bijtten niet door. Daar zit meer achter. Want iemand die vandaag zwart zegt, en morgen wit, heeft zich alleen maar versproken… Dat wordt aanvaard, maar toch maken ze er een bocht van 180° van…
*
Ik antwoord U dat ik U geloof, maar daarbij het woordje ‘niet’’ ben vergeten te gebruiken…
Of speelt den Donald opnieuw een spelletje ‘kat en muis’? Het muisje vliegt de kamer door en ziet alle kleuren van de regenboog. In afwachting van die ene scherpe klauw die haar uit haar lijden verlost.
Een mens zou door het bos van Blauwe Bloempjes dikwijls niet eens de bomen meer zien….
*
Wat ik wèl geloof, is dat de President van de Verenigde Staten genen uil is.. In tegenstelling tot zijn slungelige voorganger, de lullende showverkoper van gebakken lucht. Trump zit met een bergketen hoger dan de Himalaya aan bewijzen tegen de C.C.C. (Clinton Clan Club) maar wacht het gepaste moment af om ze één voor één uit te spelen. Om dan genadeloos toe te slaan. Die geheime mails van Kletskous Clinton waren met speciale wensen naar een of andere moslim-entiteit zoals Iran en voor wat betreft het afluisteren en het maken van combines met bepaalde ‘duistere krachten in Russia, daar liggen de bewijzen slechts te wachten op de goede gelegenheid. Eerst het vòòr en tegen zorgvuldig afwegen, zoals elk goed zakenman. Die ‘club’ is nuet alleen één enkele ‘ton’ klinkerts maar ‘staat’ voor duizenden tonnen vergiftigde ‘clints’. Denk daarbij gewoon aan dat zenuwgas novitsjok
van die ‘dubbelspion’ met die Russische naam in Salisbury, Sergej Skripal
Ze meten Poetin dus met de eigen maat en denken hem zi stom te vinden als zijzelf zijn…Ge moet het maar kunnen uitleggen. En de Leugenpers aan Uw kant hebben…
*
PS
Bij DS is de nennis van de engekse taal ook maar belabberd. Zij hebben nameijk de vertaling genomen die hen het best paste. Maar het was wel een totaal andere uitleg ‘loud and clear’ dan die van Trump zelf.

woensdag 18 juli 2018

5053

5053 - HET NET SLUIT ZICH
*
Hoorzitting: Hillary Clinton zond tienduizenden vertrouwelijke emails naar ´buitenlandse entiteit´
**
15-07-2018 14:24


*
CIA klokkenluider levert enorme lading bewijs dat regering Obama illegaal Donald Trump en andere prominente personen liet afluisteren en bespioneren, en tevens dat de inlichtingendiensten hebben gerommeld met de verkiezingen in 2008 om Obama te laten winnen
De vrouw die ondanks haar vele misdaden en bewezen verraad nog steeds door het complete ‘Deep State’ apparaat –inclusief de Westerse massamedia- wordt beschermd. (Afbeelding: Getty Images (2)).
Uit de hoorzittingen met FBI agent Peter Strzok is gebleken dat Hillary Clinton meer dan 30.000 vertrouwelijke overheidsemails –waarvan minimaal ruim 100 van president Obama- naar een ´buitenlandse entiteit´ - niet Rusland, noch een met Rusland verbonden land – heeft gestuurd. Nog erger is dat toenmalige hooggeplaatste FBI officials, waaronder directeur James Comey zelf, besloten om niets met deze informatie te doen. Het bewijst andermaal hoe de Amerikaanse ‘Deep State’ al jarenlang de misdaden van de Clintons, waaronder het verraden van staatsgeheimen –gezien eerdere onthullingen vermoedelijk aan islamitische staten- , in de doofpot stopt.
Niemand minder dan de hoogste toezichthouder op de inlichtingendiensten (ICIG), Chuck McCullough, bracht destijds zowel Strzok als Justitie topambtenaar Michael Horrowitz op de hoogte van het enorme, door Hillary Clinton veroorzaakte veiligheidslek. Horrowitz belde McCullough niet eens terug, en uit Strzoks sms’jes bleek vorige maand dat hij Donald Trump intens haatte, en er alles aan zou doen om ervoor te zorgen dat niet hij, maar Hillary president zou worden.
Dat zal de reden zijn dat Strzok besloot om tijdens zijn onderzoek het sturen van meer dan 30.000 vertrouwelijke staatsemails van Hillary Clintons privé server naar een ‘buitenlandse entiteit’ die niet op de goedgekeurde distributielijst stond, gewoon te negeren. Inmiddels is vastgesteld dat die entiteit niet Rusland is, noch op enige wijze verbonden is aan het Kremlin.
Topofficials dreigen toezichthouder bewijs tegen Hillary niet openbaar te maken
Tijdens de hoorzitting beweerde Strzok zich de inhoud van zijn gesprek met ICIG McCullough ‘niet te kunnen herinneren’, maar aan zijn maîtresse Lisa Page (tevens werkzaam bij de FBI) sms’te hij destijds ‘Holy Cow... Als de FBI dit heeft gemist, wat dan nog meer? Help me je te herinneren om de met C gemarkeerde (= confidential, vertrouwelijk) emails die wij (= de ICIG) hebben gevonden te markeren. Het ministerie van Justitie was hier erg bezorgd over.’
De -door Obama aangestelde- McCullough verklaarde vorig jaar november tegenover Fox News dat hij door de Directeur Nationale Inlichtingen, James Clapper, alsmede zeven senatoren werd gewaarschuwd om het door hem gevonden bewijs tegen Hillary Clinton ‘vanwege de politieke gevolgen’ niet openbaar te maken. Wat hij daarna ook probeerde, hij stuitte in het Congres enkel op kritiek en vijandigheid. ‘Ik had juist verwacht dat ze blij met me zouden zijn, en me hadden beschermd.’

Klokkenluider: Onmogelijk dat Hillary niet wist van geheime documenten
Eerder was er al een andere klokkenluider die keihard bewijs gaf tegen Hillary. In januari 2016 overhandigde een (voormalige) topambtenaar van het ministerie van Buitenlandse Zaken (waarvan Hillary minister was geweest) een brief gericht aan directeur James Comey waarin ze beschreef hoe Hillary Clinton welbewust verkeerd omging met overduidelijk vertrouwelijke en geheime overheidsdocumenten. In de brief schreef de ambtenaar onder meer dat ‘het bewijs dat ik u ga geven, samen met wat u al heeft, tot veroordelingen van veel betrokken personen zou moeten leiden.’
De vrouw verduidelijkte dat het onmogelijk is dat Hillary Clinton niet wist dat de emails met de ‘C’ van ‘confidential’ waren gemerkt. De documenten staan namelijk bol van de ‘C’ classificaties, zelfs aan het begin van iedere aparte paragraaf. Het is om deze reden tevens onmogelijk dat de documenten op het moment dat ze werden geschreven ‘niet geheim’ zouden zijn geweest, zoals Hillary Clinton altijd heeft beweerd.
Regering Obama liet illegaal prominente Amerikanen bespioneren
Dan was er ook nog CIA klokkenluider Dennis Montgomery, die in 2015 het kantoor van de FBI in Washington binnenwandelde met 47 harde schijven en 600 miljoen pagina’s met informatie waaruit bleek dat toenmalig zakenman Donald Trump en tal van andere prominente Amerikanen –waaronder de hoofdrechter van het Opperste Gerechtshof- illegaal door de regering Obama en de door hem aangestelde leiders van de federale- en inlichtingendiensten werden afgeluisterd en bespioneerd. Er was sprake van een ware ‘Orwelliaanse Big Brother’ inbreuk op de privacy van Trump en talloze anderen.
Gerommeld met verkiezingen 2008
Montgomery zei tevens dat de inlichtingendiensten hebben gerommeld met de uitslag van de presidentiële verkiezingen in 2008 in Florida, om te zorgen dat deze cruciale staat in handen van de Democraten zou vallen, waardoor Obama zou winnen. In maart 2017 vroeg de CIA klokkenluider onder begeleiding van zijn advocaat aan de voorzitter van het parlementaire comité van Justitie wat er met het door hem aangeleverde bewijs was gedaan, maar hij werd simpelweg weggestuurd.

Ook hieruit blijkt wederom de intense, tot de hoogste lagen doorgedrongen corruptie en machtsmisbruik van de Amerikaanse ‘Deep State’ rond de Clintons, Obama’s en Bushes, die –mede met hulp van officieel EU-partner George Soros- behalve de media ook het grootste deel van de gerechtelijke macht, alsmede de FBI en de CIA onder hun controle hebben gekregen. Dat complete apparaat wordt nog steeds ingezet om Hillary te beschermen, en vooral om Donald Trump alsnog ten val te brengen.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste
*
Het net sluit zich en bij de Democ Rats gaan ze elkaar seffens de kop afbijten om het eigen leven te redden. CIA en FBI onder Obama waren één pot nat; broertjes in crime. Al Capone heeft er niets aan.
Clinton & Obama, Bonny and Clyde…
*
En neen, ik weet ook dat dromen geen werkelijkheid zijn. Maar toch staat de werkelijkheid op het punt als in ‘n droom te veranderen. Clinton, samen met Obama, wegens Land- & Hoogverraad achter tralies in voorlopige hechtenis genomen. In verzekerde bewaring. Zodat ze niet kunnen gaan lopen. En na het vonnis beiden samen en naast elkaar, in hetzelfde beddeke ziek, naar de elektrische stel……
De gevolgen zijn, eenmaal Trump de bewijzen op tafel heeft gebracht, niet te overzien. Amerika wordt dan, voor het eerst nadat Christoffel Columbu hen heeft ‘ontdekt’, voor de tweede keer De Nieuwe Wereld.
Niet toevallig voer Christoffel Colombus met de SANTA MARIA, nadat hij in Lissabon de Bazen had overtuigd, neen niet door potten te breken, maar wel, tot ieders verrassing, door dat kippenei rechtop te zetten.
Twee kleine details die Trump zouden hebben kunnen inspireren…
*
De Pittemse ‘Zotte Maandag’ indachtig… Een zotte gedachte natuurlijk, maar als Trump de oorlogsdreiging van Noord Korea heeft kunnen afwenden, waarom zou hij dat dan niet hebben gekund met zijn eigen landgenoot Adolf Hitler? In de veronderstelling natuurlijk dat die toen al geboren zou zijn geweest…
Ja, inderdaad, er zit een enorme stapel logica in hetgeen wij dagdagelijkls meemaken. Obama sluit een deal met Iran, op voorwaarde dat die stoppen met hun nucleaire proefnemingen. En zie, de dag nadien worden er Iraanse atoomgeleerden gespot in Noord Korea. Trump zegt later die Obama-deal op en zie,, op slag is Noord Korea genezen van die nucleaire koorts…. De ‘handelsakkoorden wijzigen zich van kamp…Voor het eerst in meer dan 50 jaar heerst er vrede in Korea, en is de islam in Iran de pineut…
Natuurlijk statt Trump meteen in het oog van de storm… Alle ogen van heel de wereld zijn voortaan op hem gericht en dus kan hij eindelijk zijn missie, de wereldvrede zonder de slam, ter harte nemen….
Maar dan ontstaat er tumult. Wereldwijd slaan de Democ Rats in paniek. Het is alle hens aan dek, want hun machinaties dreigen uit te komen. De islam invasie wordt gestopt, ja zelfs terug gedraaid vooral in Nood- en Oost Europa maar zeer specifiek in Rusland. Ergo, Italië, volgens Generaal Eisenhower, ‘de zachte onderbuik van Europa’ gaat regelrecht in het offensief. Met aan het hoofd, de trouwe strijdmakkers van het Vlaams Belang, de Lega.
En dn is het kot te klein…
In Broeksèl beginnen, door het bazuingeschal heel in de verte, de muren te wankelen……. Het liederlijk leven van de hoogste Leiders komt in opspraak. Trump wordt verweten deze NAVO Top te hebben doen mislukken. Is zelfs zonder boe of ba daar vertrokken. Want zie, daar zouden juist nagels met koppen worden geslagen, door maar liefst 3 nieuwe ‘Lidstaten’ in één keer erbij te nemen. Waarvan twee puur islam-landen, plus Oekraïne, de natte droom van alle gangsters van het genre Verhofstadt….
Iedereen zou onderhand moeten weten van waar de wind komt…Maar de EU is koppig, enin de kwal-media blijven de Blauwe Bloempjes komen..
*
Lieg en blijf liegen, altijd blijft er wel iets van over….
*