donderdag 14 september 2017

4286Zondag 10 September 2017o

4286 – VOLVO VILLE IS EEN BAR SLECHTE VERLIZER VAN HOOG TOT LAAG
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT / SYNDICATENu: het als een bende dieven betrapte Stadbestuur van Gent probeert wanhopig een bevriend Rechter te vinden die hen gelik geeft in de zaak van de onwettige benoemingen. En al even ondoordacht staakt men bij Volvo om alddus de tak af te zagen waarop men zit….
MANNEKE UIT DE MAN: Roger, tantist, maar ’n harde voetballiefhebber, zit met een groot probleem.  “Zou je ne keer wreed luide willen schreeuwen?” vraagt hij aan de patiënt die daar horizontaal op dat plastieken zuigbuiske aan het knabbelen is.” – “Maar dokter, ge doet gij mij gene zeer, zulle!” murmult de patiënt.  “’k Weet het, maar ’t is maar dat de wachtzale nog vol zit, en dat de finale van de Champions League binnen een klein half uurke gaat beginnen.”
EVANDAAG: ZATERDAG  9  SEPTEMBER  2017
H. Audomaar: eerste bisschop van het bisdom Terwaan, H. Petrus Claver, Z. Fred. Ozanam

**
*
Ook al opgemerkt dat Digitalia, schrijver dezes, al een heel tijdeke in de war is met de digitale wereld? Is te wijten, denk ik, aan ‘de jaren’; kan niet meer volgen met de kalender. Een situatie lijk die van een oude horloge: k loop achter…. Willen maar niet meer kun nen.
*
OP DE IJTKIJK
*
Termont over Homans: 'Dit is een minister onwaardig'
*

Gents burgemeester Daniël Termont is niet te spreken over de vernietiging van 508 ambtenarenbenoemingen door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.
Het is de eerste keer dat Termont zich uitspreekt over de nietigverklaring die Homans midden augustus aankondigde toen hij herstelde van een zware hartoperatie. 'Het is niet de eerste keer dat minister Homans van de N-VA ons stadsbestuur aanpakt omdat N-VA in Gent in de oppositie zit. Dit is een minister onwaardig', aldus een strijdbare Termont, die herhaalt dat het Gents stadsbestuur naar de Raad van State trekt.
'Ik vind het onaanvaardbaar', zegt Termont tijdens de opening van een nieuwe brandweerpost in Melle, 'gedurende mijn afwezigheid heb ik mij niet gemoeid met de hele zaak, maar ik heb de plaatsvervangende burgemeester sterk aangeraden om een procedure te starten bij de Raad van State. Uit juridische rapporten blijkt dat we zeker een poot hebben om op te staan.'
De beslissing om naar de Raad van State te trekken is ondertussen bekrachtigd door het Gentse schepencollege, maar voor minister Homans is Termont scherp. 'Dit is een vuil politiek spel. Het gaat om mensen die al 20 tot 30 jaar voor de stad Gent werken en examens hebben afgelegd. Dit zijn geen politieke benoemingen en we gaan vechten voor die mensen', aldus Termont.
*
*
NADER BEKEKEN
**
*
Vandaag rakelings geen uitdrukkelijk medeleven (met die arme Termont) en morgen nog net geen uitdrukkelijk applaus voor die verbeten koppigaards van Volvo die met alle mogelijke manieren liever zonder werk willen vallen.
Wie gelooft die mensen nog?
Maar wat zeggen de feiten? Over die stadsambtenaren dat Termont & C° zich boven de Wet achten. En dan daarenboven  op een stuntelige wijze improviseren.
Over de stakers bij Volvo dat die voor een paar hebberige grilletjes van ’n paar arbeiders-oproerkraaiers riskeren dat hun multinationale CEO’s  de desocialisatie ietwat nader zullen willen bekijken. Volvo is zowat de enige autofabriek die ons nog rest…
Wetewa? Ik denk dat de kansen van iemand als de slagvaardige Theo Francken (NV-A) om Sjarel Premier op te volgen, met de dag stijgen. Geen ‘communautaire’ albities mogelijk? Dan maar de kaart getrokken van wat de burger verwacht van een Regering met daadkracht. Zonder eindeloze compromissen daarbij.
**
Zie wel en doe niet dom….
*
(Digitalia)


4286Zondag 10 September 2017o

4286 – VOLVO VILLE IS EEN BAR SLECHTE VERLIZER VAN HOOG TOT LAAG
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT / SYNDICATENu: het als een bende dieven betrapte Stadbestuur van Gent probeert wanhopig een bevriend Rechter te vinden die hen gelik geeft in de zaak van de onwettige benoemingen. En al even ondoordacht staakt men bij Volvo om alddus de tak af te zagen waarop men zit….
MANNEKE UIT DE MAN: Roger, tantist, maar ’n harde voetballiefhebber, zit met een groot probleem.  “Zou je ne keer wreed luide willen schreeuwen?” vraagt hij aan de patiënt die daar horizontaal op dat plastieken zuigbuiske aan het knabbelen is.” – “Maar dokter, ge doet gij mij gene zeer, zulle!” murmult de patiënt.  “’k Weet het, maar ’t is maar dat de wachtzale nog vol zit, en dat de finale van de Champions League binnen een klein half uurke gaat beginnen.”
EVANDAAG: ZATERDAG  9  SEPTEMBER  2017
H. Audomaar: eerste bisschop van het bisdom Terwaan, H. Petrus Claver, Z. Fred. Ozanam

**
*
Ook al opgemerkt dat Digitalia, schrijver dezes, al een heel tijdeke in de war is met de digitale wereld? Is te wijten, denk ik, aan ‘de jaren’; kan niet meer volgen met de kalender. Een situatie lijk die van een oude horloge: k loop achter…. Willen maar niet meer kun nen.
*
OP DE IJTKIJK
*
Termont over Homans: 'Dit is een minister onwaardig'
*

Gents burgemeester Daniël Termont is niet te spreken over de vernietiging van 508 ambtenarenbenoemingen door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.
Het is de eerste keer dat Termont zich uitspreekt over de nietigverklaring die Homans midden augustus aankondigde toen hij herstelde van een zware hartoperatie. 'Het is niet de eerste keer dat minister Homans van de N-VA ons stadsbestuur aanpakt omdat N-VA in Gent in de oppositie zit. Dit is een minister onwaardig', aldus een strijdbare Termont, die herhaalt dat het Gents stadsbestuur naar de Raad van State trekt.
'Ik vind het onaanvaardbaar', zegt Termont tijdens de opening van een nieuwe brandweerpost in Melle, 'gedurende mijn afwezigheid heb ik mij niet gemoeid met de hele zaak, maar ik heb de plaatsvervangende burgemeester sterk aangeraden om een procedure te starten bij de Raad van State. Uit juridische rapporten blijkt dat we zeker een poot hebben om op te staan.'
De beslissing om naar de Raad van State te trekken is ondertussen bekrachtigd door het Gentse schepencollege, maar voor minister Homans is Termont scherp. 'Dit is een vuil politiek spel. Het gaat om mensen die al 20 tot 30 jaar voor de stad Gent werken en examens hebben afgelegd. Dit zijn geen politieke benoemingen en we gaan vechten voor die mensen', aldus Termont.
*
*
NADER BEKEKEN
**
*
Vandaag rakelings geen uitdrukkelijk medeleven (met die arme Termont) en morgen nog net geen uitdrukkelijk applaus voor die verbeten koppigaards van Volvo die met alle mogelijke manieren liever zonder werk willen vallen.
Wie gelooft die mensen nog?
Maar wat zeggen de feiten? Over die stadsambtenaren dat Termont & C° zich boven de Wet achten. En dan daarenboven  op een stuntelige wijze improviseren.
Over de stakers bij Volvo dat die voor een paar hebberige grilletjes van ’n paar arbeiders-oproerkraaiers riskeren dat hun multinationale CEO’s  de desocialisatie ietwat nader zullen willen bekijken. Volvo is zowat de enige autofabriek die ons nog rest…
Wetewa? Ik denk dat de kansen van iemand als de slagvaardige Theo Francken (NV-A) om Sjarel Premier op te volgen, met de dag stijgen. Geen ‘communautaire’ albities mogelijk? Dan maar de kaart getrokken van wat de burger verwacht van een Regering met daadkracht. Zonder eindeloze compromissen daarbij.
**
Zie wel en doe niet dom….
*
(Digitalia)


maandag 11 september 2017

4285


Vrijdag 8 September 2017

4285 – BLOEDDORSTITGE EURO MOSLIMBROEDERS VAN ISIS STEKEN         ‘N TANDJE BIJ     
*
INHOUD: ISLAM INVASIE/WO 3:West-Europa wordt straks gemeen en achterbaks aangepakt door de vooruitgeschoven pionnen van de meest moorddadige volksverhuizing aller tijden. Nieland is al heden ten dage nog veilig op straat, maar straks ook niet meer aan de eigen familiale eettafel, dar gezellig eethuisje of dat stijlvol restaurant.
Naast de onmenselijke de klok rond mosim-dreiging, (waarvoor onze Verlichte Grote Verstanden Oost Indisch blind en doof blijven), begint het hele uitspansel op ons hoofd te vallen. Is het niet met atoomkoppen, dan is het met orkanen en waterhozen die miljoenen brave burgers op de vlucht jagen..
MANNEKE UIT DE MANE: ’t Is ook van bu voort het moment voor de zwaluwen om naar warmere oorden af te zakken.  Zegt de ene zwaluw tegen de andere: “Hoe gaat het met uw nichtjes?” – “Niet goed,” zegt de andere, “ze zitten in nesten!”.
VANDAAG: O.-L.-Vrouw-Geboorte; H.Alaan van der Clip
*
De West-Vlaamse boeren weten goed dat ze met het feest van Maria’s Geboorte vlijtig winterkoren kunnen zaaien.  Ge kent wel de spreuke : “Maria geboren, boer, zaai uw koren.”
**
*
Een datum vandaag, die mij al m’n hele leven achtervolgt. Grote Zus trad op die dag in 1947, ZEVENTIG jaar geleden, in het Klooster binnen. Ze was, toen ze ons maar meteen ook deze wereld voorgoed verliet, pas 18 jaar oud en het leven begon toen pas. …. Maar zij zette vrijwillig een stapje opzij, om voor de rest van  haar dagen ‘gerechtskinderen’ te bemoederen
Het was, zei ons Ma, een hele eer voor de ganse familie. Maar ikzelf was wel in huis als kwajongen in één klap m’n beste beschermster kwijt.
**
*
Ja Ja, die Nonnekes! Die brave ziel           kozen er wel memorabele historische dagen voor uit, om hun getalsterkte aan te dikken…
*
OP DE IJTKIJK
*
In de Golf van Mexico, aan de overkant van de Grote Plas, vergaat de wereld te midden ealle soorten ontketende natuur-elementen. Precies zoals voorspeld in de Apocalyps.

Wonderbaar verschrikkelijk toeval dat onbegrijpelijk toevallig (?) samenvalt met   atoom of waterstof-geweld inde atmosfeer aan de andere kant van de wereld. . De Held va Peenemünde, (Werner von Braun), de vader van de raketwereld, wrijft zich in de handen. Terwijl zijn Staf  nauwkeuiuig de afgelegde afstand bijhoudt, vol verlangen wanneer die dingen eindelijk Amerika, zijn jongensdroom, recht in het hart zouden kunnen trefffen.
**
*
Langs de ene kant de onverbiddelijke communisten in Noord-Korea, en langs de andere kant de islam-vijand, reeds binnen de poorten. Ja, de Oude Grieken wisten het ook al: “Wie de Goden op de Olympus wilden vernietigen, verdwaasden ze eerst.
Wie van onze ‘Bestuurders’ het schoentje past, trekken het aan.

*****  ****

ISIS gaat moslims in Europa inzetten om voedsel supermarkten te vergiftigen
**

*
Blackops Cyber: ‘Klanten supermarkten goed in de gaten houden’ - Europese en Nederlandse politici weigeren nog steeds om sluiten grenzen zelfs maar te overwegen
Binnenkort dodelijke terreur die je onwetend achter je eigen voordeur meeneemt en in je groentela stop, totdat....? (2)

De private Amerikaanse veiligheidsdienst Blackops Cyber (BOC) heeft naar eigen zeggen communicatie van ISIS weten te onderscheppen met oproepen aan in Europa woonachtige of verblijvende moslims om de levensmiddelen in supermarkten te vergiftigen, en zo zoveel mogelijk Europanen te vermoorden. BOC wist beslag te leggen op een interne handleiding van ISIS waarin staat beschreven hoe moslims ongezien het voedsel in supermarkten als dodelijk terreurmiddel kunnen inzetten. Mochten binnenkort de eerste slachtoffers vallen, dan zullen politiek en media die zoals gebruikelijk óf negeren, óf bagatelliseren als ‘ongelukken’ of ‘door onbekende medische oorzaak gestorven’.

De ISIS oproep verscheen op 3 september op een privé forum van het terreurnetwerk. De volgende dag was deze al 198 keer gelezen, volgens BOC door potentiële daders in Brussel, Parijs, Stockholm, Berlijn, Nice en ook de Amerikaanse staat Florida.

‘Klanten supermarkten goed in de gaten houden’

BOC acht het daarom noodzakelijk dat de terreurdreiging in Europa met een niveau wordt opgeschaald. Leveranciers en verkopers van groenten en fruit wordt aangeraden om hun klanten goed in de gaten te houden, vooral tijdens de rustige winkeluren. (Wij zouden daar aan toe willen voegen: de klanten ook de werknemers...)

Knights of Lone Jihad’ is de ISIS groep die de oproep met de titel ‘First Method Poison’ (Eerste methode vergiftigen) heeft verspreid. De jihadisten gebruiken een logo met een bebloede hand. Een gebruikte hashtag wijst op banden met ISIS strijders in de Eufraat provincie, in het grensgebied tussen Irak en Syrië.
**
*

In de instructie ‘Dit is jouw methode om de kuffar (scheldwoord waarmee alle niet-moslims door moslims worden aangeduid) te vergiftigen’ staat hoe gif in levensmiddelen moet worden geïnjecteerd. Vooral makkelijk toegankelijk voedsel zoals groente en fruit is daar het meeste geschikt voor, maar ook verpakte levensmiddelen worden genoemd.

Tienduizenden als vluchtelingen vermomde terroristen in Europa

Europa wordt als eerste doelwit genoemd, vermoedelijk omdat hier reeds vele tienduizenden als vluchtelingen vermomde moslimterroristen zijn binnengelaten. Daarnaast wordt opgeroepen gifaanslagen te plegen in heel het Westen en ‘verder overal’ waar het maar kan, en met alle mogelijke middelen. Ook worden de vele terreuraanslagen die Europa al hebben getroffen geprezen, die volgens ISIS voor een ‘alarmtoestand, schrik, angst en het verlies van zekerheid’ hebben geleid.

Naarmate ISIS meer terrein verliest in Syrië en Irak verleggen de jihadisten hun werkterrein naar de nog altijd makkelijk toegankelijke, naïeve en weerloze – en deels zelfs opzettelijk meewerkende - Europese Unie. Enig signaal dat de politiek deze dreiging eindelijk serieus begint te nemen en als eerste maatregel de grenzen sluit, is in nog niet één Europese regeringsstad waargenomen, en al helemaal niet in Den Haag. Vermoedelijk wordt pas begonnen met het overwegen van echte maatregelen als er eerst vele duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen, en deze niet langer te ontkennen of weg te
Xander

(1) Epoch Times
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons / Tiia Monto  / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

*
NADER BEKEKEN
**
*
Als ik het goed begrijp zijn criminele gangsters van die speciale soort in staat boodschappen op het Internet te plaatsen, die maar  in één enkekle richting werken. Daarbij twee opmerkingen.
Brieven op de post hebben altijd twee ‘kanten’: de bestemmeling als geadresseerde maar ook de afzender. Geschriften die binnendwarrelen zonder mogelijkheden voor respons, zijn gewoonweg verdacht, niet wettelijk of hebben niet de minste waarde. Woe zich verstopt, heeft duivelse bedoelingen!
Tweede opmerking. De soort berichten berichten op Tinternet met niet-politiek correcte inhoud worden zò in een haai en een draai uit de ether geplukt en de schuldige wordt voor de Rechter gesleept.
Waar zit dan het verschil met berichten afkomstig van islam-terroristen? Waarom wordt daar van direct door ‘Landsvverdediging’ geen ‘drone’ op af gestuurd, lijk op Jögh Haider in Ooistenrijk? Er bestaan toch genoeg systemen om het doel te lokaliseren zinder dat het opvalt?!!!
Of zou dat te erg ‘lik op stik’ zijn?  De vraag steellen is deze beantwoorden…
**
*
Knights of Lone Jihad’: dat is dus de ons onbekende authentieke uitdrukking, in onze regionen gebracht als ‘Lone Wolves. Precies alsof wolven en Jihadisten gewoon synoniem zuijn van elkaar. Daar waar ’n WOLF nog altijd ’n wreedaardig BEEST is, en een Jihadist een wreedaardig menselijke moslimmonster.M of V.
Anders gezegd:: door deze geforceerde uitdrukking verdoezelt men opzettelijk het feit dat de islam geen godsdienst is zoals alle andere: geen vredebrenger, maar ’n wrede-brenger. De cartoon hieronder (op inspiratie van Paus Franciscus?) wil het os doen geloven
**
*
“met ISIS strijders in de Eufraat provincie, in het grensgebied tussen Irak en Syriëé”: dat is dus Het Tweestromengebed’, waar volgens de Bijbel tussen Tigris en Eufraat, twee voorhistorische rivieren, het Aards Paradijs, de ideale wereld van het Begin deer Tijden lag, lang voor de Mens er was. Een ideaal natuurgebied van platen en dieren Het woongebied van leeuwen en lammetjes, met elkaar sammenlevend in harmonie. Tot de Mens verscheen, die door de hoogmoed ‘om Gode te evenaren’, van reeds het eerste mensenpaar voor de Mens tot no go-zone werd uitgeroepen. Adam en Eva werden daar met schâ en schand’ verjaagd  door de Engel Gods met vlammend zwaard, en voortaan zouden wij allemaal, de afstammelingen van de soort ‘moeten werken in het zweet ons aanschijns’, terwijl de nageslachten tot in alle eeuwen der eeuwen zouden gebaard worden in pijn en smerten (voor de vrouw, vanwege die slang en dienen Apple).
Het ziet er naar uit, dat er van datzelfde scenario blijkbaar een soort ‘remake’ in de maak is. Deze keer zonder happy end, want de mens is dapper onderweg om zichzelf te vernieitgen…
**
*
kuffar (scheldwoord waarmee alle niet-moslims door moslims worden aangeduid
*
Naar mijn spontaan taalgevoel, (ik denk aan het woord ‘kafer’ dat zelfs voorkomt in De Dikke Vandaele) moeten onze voorouders ook al kennis gemaakt hebben met de islam. Tijdens de Kruistochten? ‘Kaffer’ is zelfs ’n authentiek Nederlands woord geworden!
‘Het zijn kaffers’, ze hebben zich als kaffers gedragen, want ze verloren de match….
Dat voor wat betreft de zogezegde ’verrijking’ die de islam ons zou aanbrengen. We keen zelfs al het voornaamste woord uit hun scheld-woordenboek . Het staat in ons collectief geheugen gegrift ‘van vroeger….
De islam? Is oud vuil. Weg ermee. In de box ‘Klein Gevaarlijk Afval’. Afsluiten en de sleutel weggooien.
**

*
(Digitalia)zondag 10 september 2017

4284


Donderdag 7 September 2017

4284 - WIJ VLAMINGEN VINDEN NOG ALTIJD VEEL MEER UIT DAN VOORTDUREND DATZElFDE WARM WATER
*
INHOUD: VLAANDEREN IN DE WERELD: Dank zij de (bij definitie Vlaamse) Vlerick Business  School bekroont Massachusetts maar liefst 4 laureaten-wetenshappers uit Coburgia en meteen scheert DM die alle vier over dezelfde kam als ’Belg’. Iets anders zou mij trouwens verwonderd hebben.
Er wordt U hieronder een lang artikel goed om weten geserveerd, met daarbij de persoonlijke raad om zo vlug mogelijk over te gaan tot het laatste deel ervan. Talent in overvloed, bijna beter dan in Silicon Valley zelf.
MANNEKE UIT DE MANE: Bette gaat naar de markt in Wervik en vraagt aan boer Charel 25kg patatten. “Moeten het vrouwelijke of mannelijke patatten zijn” vraagt den boer. “Hoezo?” zegt Bette, “vrouwelijke of mannelijke, dat bestaat toch niet? Maar neemt dan maar vrouwelijke.”  Boer Charel komt met de zak patatten en giet die los in de koffer van de nieuwe cabrio van Bette.  “Hela, wa doe de gij nu?” vraagt deze nogal verbouwereerd, “zie je gie nie beschaamd?”.  Waarop boer Charel: “Je hebt toch vrouwelijke patatten gevraagd?  Ewel, dat zijn d’er zonder n’en zak!”
VANFAAG: H. Hildeward van Dikkelvenne: beschermer van de notelaars, H. Regina

*
Sint-Hildeward in de noteboom
Houdt ons stil en houdt ons vroom.
*
OP DE IJTKIJK
*
Het Massachusetts Institute of Technology voert jonge geleerden uit de hele wereld onder de 35 jaar ten tonele. ’t Is maar dat U dat ook weet voor dat Uw borst van eedle fierheid zwelt…..
Om geen ‘farden’ lijk die Berta uit Het Manneke met mannelijke of vrouwelijke patatten te moeten beleven, eerst even nagaan wie of wat dat ‘MIT’s geval wel mag zijn, dat zomaar zwaait met onsterfelijke roem.
Om daarenboven helemaal in de juiste stemming te komen, eerst deze link opzetten AUB
*
In ieder geval het geeft DM de kans om zo maar iedereen te bekladden met het scheldwoord ‘Belg’ zonder te letten op de nefaste gevolgen voor onze Vlaamse naambekendheid.. ‘Belg’, dat kan iedereen worden. Zelfs ’n straathond van onbepaald ras met ’n hoed op. Maar Vlaming zijn als telg van een roemrijk gezamenlijk verleden, is men vanaf de geboorte, willen of niet. Al de rest is larie en apekool, tierlantijntjes en  arterieel ‘hinein interpretieren….
De in onderstaand artikel eerst vermelde ‘Belg’ lijkt mij eerder een Marokkaanse te zijn, die naar alle waarschijnlijkheid op de Fransdolle raagllijst staat. Nou Moe, als dat ook al voor ‘Belg’ doorgaat! Feestelijk bedankt. Want eerlijk is anders. Tenzij die vermelding eerder bedoeld is als lofbetuiging voor onze prestigieuze opvang-capaciteiten als OCMW van de halve wereld. Waaruit zou moeten  blijken dat wij een Natie zijn van +6.000.000 burgers allemaal authentieke Barmhartige Samaritanen. 
En dan is er nog dat andere.
Wie Silicon  Valley uitspreekt, vermoordt in mijn ogen voor de miljoenste keer Flanders Language Valley van L&H, uit penisnijd laffelijk onderuit gehaald door het Ney Yorkse graai-kapitaal. Mij treft dat hele verhaal dubbel zo hard, omdat ooit mijn wiegje daar stond op dat stukje Heilige Grond van mijn jeugd….
Dat was een nietig stukje van The Pelkem Ridge aan de achterkant van The Ieper Salient en tussen het front van Langemark, 5Km verder op, waar 100 jaar gelede, de bloem van de West-Europese Jeugd elkaar vier jaar lang naar het leven stond. En waar wij als kind tijdens WO II onachtzaam voor het vele verdriet, ongestoord verstoppertje speelden op de Engelse soldatenkerkhoven.
In gedachten herbeleef ik, net als toen,  ‘Hoe Groen was mijn Dal’ van een zekere Richard Llewelyn, Engels homeland schrijver. Nooit had ik kunnen denken, dat dit, MIJN homeland, ooit terug op het punt zou gestaan hebben om de hele wereld te verbazen. Tot zelfs helemaal in Massachusetts….
**
*

Belgische wetenschap is wereldtop"
Vier Belgische bollebozen op MIT-ranglijst
*
Damya Laoui van de VUB
is een van de vier Belgische genomineerden van MIT's "Innovators under 35 Europe".

De befaamde technologie-universiteit MIT selecteerde liefst vier Belgen op hun prestigieuze ranglijst van 'innovators' onder de 35. "Dit is geen toeval", zegt ICT-kenner Steven Van Belleghem.
"Dit is een mooie erkenning voor ons werk", zegt Damya Laoui (32). De wetenschapster doet onderzoek naar nieuwe immuuntherapieën in de bestrijding van kanker. Zij is een van de vier ‘Belgen’ die op de befaamde lijst 'Innovators under 35 Europe' van MIT Technology Review staat.
Het magazine van het Massachusetts Institute of Technology (MIT), de prestigieuze technische universiteit uit de Verenigde Staten, bekroont zo 35 talentvolle vernieuwers en ondernemers uit Europa. Helemaal indrukwekkend is het als je weet dat de 35 laureaten werden gekozen uit meer dan 1.100 inzendingen.

Voor België gaat het om Victor Dillard, wiens artificial-intelligenceplatform helpt om veilige en efficiënte gentherapie te ontwikkelen. Vincent Spruyt ontwikkelde een machinaal leerplatform dat via big data menselijk gedrag verklaart en voorspelt. Julien De Wit ontwikkelde nieuwe technieken om mogelijk bewoonbare planeten te identificeren en bestuderen die rond andere sterren dan de zon draaien.
Golf van enthousiasme

Na drie jaar onderzoek heeft Damya Laoui, die verbonden is aan zowel de VUB als het Vlaams Instituut voor Biotechnologie (VIB), twee soorten cellen ontdekt die, zonder veranderingen van welke aard ook, het immuunsysteem kunnen stimuleren om de groei van de tumor te vertragen.

"De meeste immuuncellen in het menselijk lichaam zijn bedoeld om te vechten tegen ziekte", legt Laoui uit. "Maar er zijn net zo die tumorgroei stimuleren, terwijl we ook hebben ontdekt dat bepaalde cellen in staat zijn om de patiënt te beschermen tegen hun kanker. We hopen dus op een vaccin op basis van het eigen immuunsysteem van de patiënt." Het is deze doorbraak die tot Laoui's erkenning heeft geleid. Ze zegt nog steeds niet te weten wie haar uiteindelijk heeft genomineerd, want je kunt niet zelf kandideren.


Het is voor het eerst dat MIT Technology Review in heel Europa op zoek ging naar talent. Het zijn Europese ambassadeurs als Omar Mohout, onder meer professor ondernemerschap aan Antwerp Business School, die talent scouten en doorgeven aan MIT. "Het is heus geen toeval dat er vier Belgen op de lijst staan", zegt Mohout. "Mensen beseffen niet hoeveel talent er hier actief is."

Dat is precies wat Steven Van Belleghem, adjunct-professor aan Vlerick Business School, auteur en digitale ondernemer, ook zegt. "Het voorbije decennium is in België een heuse golf van enthousiasme ontstaan. Op het vlak van biotech of artificiële intelligentie staan we op de wereldkaart. Iedereen staart zich blind op Silicon Valley, maar in onze eigen achtertuin is er van alles aan het broeden." Hoe dat komt? "De puzzelstukjes vallen op hun plaats, er is talent, er is enthousiasme en er zijn middelen."
'Visibiliteit is onbetaalbaar'

Het zijn die middelen waar Damya Laoui op hoopt. "Er is geen geldprijs aan verbonden, maar de erkenning en de visibiliteit die je krijgt is onbetaalbaar. Ik hoop daardoor connecties te kunnen maken met klinische partners of investeerders. Momenteel bevindt mijn onderzoek zich nog in de pre-klinische fase, het zit nog volop in het laboratorium. Als we een volgende stap willen zetten, dan moeten we naar buiten. Dat kost veel geld, en dergelijke erkenning is zeker een extra hulp."

Uitsluitsel op 14 september. De 35 kandidaten worden onderverdeeld in 5 groepen: uitvinders, ondernemers, visionairen, pioniers en weldoeners. Per categorie wordt één project gekozen.

Er is overigens nog een Belg op de MIT-uitreiking. Koenraad Debackere, afgevaardigd bestuurder van KU Leuven Research & Development, zetelt in de jury. "Neen, ik ben niet verrast dat we zo goed scoren", zegt Debackere. "Er zijn verschillende Belgische initiatieven, met telkens een mooie mix van dynamiek en wetenschappelijke onderbouw. Op dat vlak zijn we de jongste jaren sterk geëvolueerd."
*
NADER BEKEKEN
**
*
De Nationale Leuze van Massachusetts  is (nagezien op Wikipedia)
“By the sword we seek peace, but peace only under liberty”- mar dan in ’t Latijn.

Waarol verwondert mij dat niet?

Dit moto komt me zelfs belend voor, want onze eigenste Keizer Karel V (Gent 1530- Cuacos de Yuste, Spanje 1558) wiens adellijk Geslacht gedurende vele jaren gans West Europa regeerde, had als lijfspreuk ‘de oorlog voeren om de vrede te bewaren’. Heb ik nog onthouden uit de Langere Jongensschool in St Jan bij Meester Daniel.

Neen, zo gezien komt Massachusetts mij ineens veel bekender voor. Omdat, denk ik, dat daar, naast het Engels (77%)ook Spaans (8%), Portugees (3%) zelfsn Chinees (2%) wordt gesproken en waar meten blijkbaar goed in vrede met elkaar kan geleefd woreen.  Waar vrede heerst, is er ambitie én welvaart. Waarbij ik meteen aan een Onafhankelijk vernieuwd (rebuikt) Vlaanderen denk.

Heeft U er op gelet welke onderwerpen hun belangstelling trekken van dat MIT? Ik las
De 35 kandidaten worden onderverdeeld in 5 groepen: uitvinders, ondernemers, visionairen, pioniers en weldoeners. Per categorie wordt één project gekozen”.

Ik zou zeggen ‘Jezus-Maria-Jozef, wat ’n ambitie. Da”s wat anders dan ‘Eendracht maakt Macht’.
(Digitalia)zaterdag 9 september 2017

4283


Woensdag 6 September 2017

4283 - BRUXELLABAD WORDT ÉéN GROOT BETER  GEORGANISEERD CALAIS
*
INHOUD: ISLAM INVASIE: De ene aanpak van ‘Vluchtelingen’ is de andere niet. Gelukkig maar. Brussel was al een ‘Hellegat’ maar ‘Zinkgaten’ dreigen ondertussen van met leidingwater het hellevuur vuur te blussen.
MANNEKE UIT DE MANE: Op het Ministerie in Brussel werken ze van den achternoene niet, omdat ze een cursus moeten volgen ‘Omgaan met stress van anderen”.  Ze hebben al een keer een donderdag ‘Stress op ’t werk’ gehad en een keer ‘Stressbestendigheid’.  “Oejejoeje, ’t is were opleidinge” zegt DeBusschere, “’k sta nu al te beven van vannuchtend.  Ze zouden hier beter een keer moeten leren om de mensen gerust te laten.”
VANDAAG: H. Zacharius: profeet, Z. Jacob van Diest

OP DE IJTKIJK
*
Franken Theo blijkt in de dagelijkse praktijk meer en meer ‘the right man on the right spot te zijn. Dat niettegenstaande hij Cruella Onkelinx ooit de stuipen op het lijf joeg, omdat hij toegaf ooit aanwezig te zijn geweest  op een vriendenfeestje van ’BERKENKRUIS’, van gewezen Oud Oostfronters.
**
*
Iets wat de man siert wegens zijn doortastendheid en kordaat optreden. Blijkbaar iets nieuws in de politiek.

Zijn ster stijgt, en de hare is zo goed als uitgedoofd.
**
*
Ja Ja, de Kracht van Verandering ten goede!!!. Het is el geen tornado Categorie 5 maar het gooit toch Heilige Huisjes omver.
Marl my words: we zullen nog veel van die amn horen. Gelukkig maar! De DM laat zelfs na schamper te doen…
**
Staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA).
Iemand die ook kan LUISTEREN
*
Dan toch opvang voor meest kwetsbare migranten uit Noordwijk

De minderjarigen, families met kinderen en zwangere vrouwen in het Maximiliaanpark krijgen dan toch een opvangplek van de regering. Tegelijk gaat de politie de transitmigranten vaker en op meer plekken in de Brusselse Noordwijk controleren.

Terwijl hij voor de schermen bleef beweren dat hij geen 'illegale migranten' wou opvangen, waren de diensten van Theo Francken (N-VA) achter de schermen wel op zoek naar een – gedeeltelijke – oplossing voor de honderden mensen in het Maximiliaanpark en ‘de Nord’
**
Verkeersbord
Noordstation.
*
Het gaat niet om een grote, algemene opvang voor alle transitmigranten, wel om de meest kwetsbaren. Enkel minderjarigen, families met kinderen en zwangere vrouwen zouden onderdak krijgen. De nachten worden langer, en kouder, en de regering wil geen humanitaire drama's.

Op vraag van zijn kabinet kijken Fedasil en Samusocial hoe ze de opvang zullen organiseren. Fedasil staat in ons land in voor de opvang van asielzoekers, Samusocial verzorgt de daklozenopvang in Brussel. De twee organisaties hebben al een samenwerkingsakkoord en kijken binnen die conventie wat er mogelijk is.

Hoeveel plaatsen er precies voorhanden zullen zijn en wanneer ze zullen opengaan, is nog niet helemaal uitgeklaard door de bevoegde instanties. Francken wil de opvang in ieder geval kleinschalig houden, zodat er niet nog meer transitmigranten naar Brussel-Noord afzakken. "Wij verwachten ook niet dat er veel mensen op dit aanbod zullen ingaan", zegt Katrien Jansseune, Franckens woordvoerder. "De meesten weigeren elke vorm van opvang, omdat ze willen doorreizen naar het Verenigd Koninkrijk."
'Niet gezwicht'
Francken wil het vooral niet doen lijken alsof hij gezwicht is voor de druk van de ngo's die de ergste noden van de migranten proberen te lenigen, of de burgemeesters die om pre-opvang vroegen. Daarom beklemtoont zijn kabinet dat het al lang op zoek was naar een oplossing. Vooral Schaarbeeks burgemeester Bernard Clerfayt (DéFI) riep de staatssecretaris al op om een tijdelijk opvangcentrum open te stellen voor de dakloze en dolende migranten rond het trein- en busstation in de Noordwijk.

De opvang voor de meest kwetsbare migranten betekent zeker niet dat de regering minder hard uit de hoek komt op het terrein. Gisterenochtend pakten honderd agenten vijftig mensen op in het park en de stations. Negentien van hen zullen worden opgesloten. Hoeveel er naar een gesloten centrum moeten en zullen worden uitgewezen, is nog niet duidelijk.

De komende dagen zal de politie haar acties nog opvoeren. Ze zullen ook niet meer op vaste momenten gebeuren, en in een ruimere omgeving van het Noordstation. "Deze acties moeten elkaar in een hoge frequentie opvolgen," zegt Olivier Van Raemdonck, woordvoerder van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA). "We mogen niet tot een point of no return komen. Hier mag geen tentenkamp of 'nederzetting' ontstaan. Dan krijgen mensen een thuisgevoel, en komt er een tweede Calais. Deze mensen zijn niet welkom, dat is de boodschap die je moet blijven verkondigen."

Die nadruk op ontraden is er vooral omdat de regering mensensmokkelaars niet in de kaart wil spelen. Daarom is de gerechtelijke politie ook aanwezig bij elke actie. Die probeert de netwerken van mensensmokkelaars in kaart te brengen. Van Raemdonck: "Dat levert permanent resultaat op."

Lees ook het standpunt van Koen Vidal: "Theo Francken heeft misschien wel de moeilijkste job van het land." (+)
*
NADER BEKEKEN
**
*
Als besluit een kleine ‘spielrei’ als aye-opener….

Om logisch te zijn, zouden de Rode Broeders als aanstichters van die vervuiling, het boeltje met eigen handen moeten klaren, in plaats dat hun opvolgers dat dienen te doen.
**
*
Ik zie het al gebeuren: het properste werk (zoals hierboven) voor de kopstukken van die partij.   In dwangarbeiders-tenue, met aangenaaide ezeloren. En bewaakt door nors kijkende beulen met enorme herdershonden losjes aan de voet.
**
*
Vloeren, trappen hokjes en kantjes, iedere bekakte vierkante centimeter worden met de tandenborstel gekuist ot ze blinken, door de paar honderd verblinden die nog altijd stemmen voor deze partij. Vloeren schuren met dat soort borstels is een geplogendheid uit de vroegere ABL-jaren….Niks oneervaars dus.
Enfin, zoals U ziet, een her-opvoering van de zeden en gewoonten lijk die aangeleerd werden door hun voorgangers tijdens het Hitler Regime.
*
Neen, natuurlijk wordt onmenselijkheid niet bestraft met onmenselijkheid. Jomme Docks wist het al, net als Paus Franciscus dat: vergeveningsgezindheid de schoonste vergelding is. Mij om het even, als de monsters maar het land uitgejaagd worden.
**
*
(Digitalia