woensdag 28 februari 2018

4431


Woensdag 28 Februari 2018
4431 - HET EEUWIG LEVEN IS NABIJ.
*
INHOUD: WETENSCHAP – CHRISTENDOM: waarom moeten wij nog geboren worden, als alle leven gewoon gebaseerd zou zijn op ’n vaste siliconenschijf? Gedaan met het ‘Aardse Tranendal’: de wereld wordt één grote Silicon Valley.
Is dat trouwens niet dezelfde fatale vergissing als die van het Eerste Mensenpaar in Het Aards Paprijs?, Gode gelijk te willen zijn?

IEDER VOGEL IN VRIJHEID
ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Ongeloof en bewondering: het is een rare combinatie die iedereen zal bijblijven na het in de geest verwerken van wat nu volgt.
De volautomatische Mens zonder Begin en zonder Einde, zonder lichaam en zonder ziel, die als gewichtloze stofdeeltjes leven voorkomen in het Heelal. Mooi toch! Het is nog mooier dan de natte droom van elke Godloochenaar….
Neen, daar bedank ik voor. Hoor in de maand Mei liever de bijen zoemen nabij de veldkapel.
Ja Ja, het ‘robotisme’ was al langer bezig de Mens op alle mogelijke gebieden behulpzaam te zijn, maar om hem compleet te vervangen, ja zelfs diens plaats in te nemen, dat zou toch de grootst denkbare stupiditeit zijn die ooit uitgedacht kon worden. Erger dan kannibalisme, want dan zou de Mens eindigen met zichzelf naar binnen te spelen.
**
*
Enfin, dit wel zeer modern sprookje begint, daar waar dat van Frankenstein eindigde… Maar als U het mij vraagt, dan verkies ik toch dat vertrouwde Bijbelse Verhaal van Lazarus, die uit de dood werd ‘opgewekt’, zijn bed oppakte en wegging, al prijzend en lovend den Here.
**

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL

Wetenschappers ontwikkelen intelligente robot kopieën van overleden mensen
*
Volgende stap?: Mensen krijgen harde schijf met kopie van hun bewustzijn en geheugen in hun hoofd, waarna deze na overlijden in ander lichaam wordt geplaatst
Zweedse wetenschappers zijn een project gestart waarmee wordt geprobeerd om kunstmatig intelligente robots – ook wel androïden genoemd - te ontwikkelen die exact op overleden mensen lijken. Mocht dit project succesvol zijn, dan lijkt de logische volgende stap het implanteren van mensen met een verwisselbare ‘harde schijf’ waarop je complete bewustzijn en geheugen wordt opgeslagen, zoals in de nieuwe Netflix cyberpunk serie ‘Altered Carbon’.
Op deze wijze zouden mensen eeuwig kunnen leven, aldus het concept, dat er duidelijk niet vanuit gaat dat mensen (ook) een onzichtbare ‘geest’ of ‘ziel’ hebben, die niet kan worden gekopieerd.
De wetenschappers gaan onderzoeken hoe er digitale kopieën kunnen worden gemaakt van mensen die reeds overleden zijn. De Zweedse uitvaartonderneming Phoenix zoekt daarom naar vrijwilligers die toestemming willen geven voor het maken van exacte robot kopieën van hun overleden geliefden. De AI (Artificial Intelligence – Kunstmatige Intelligentie) technologie zou ook de stem van een overleden persoon zo nauwkeurig mogelijk moeten gaan nabootsen, en gelijk in staat moeten zijn om eenvoudige vragen te beantwoorden.
Tot nu toe hebben mensen enkel foto’s en filmpjes om de herinneringen aan overleden geliefden levend te houden. Met een kunstmatig intelligente robot zouden ze virtueel weer met hen kunnen praten, en mooie herinneringen uit het verleden kunnen ophalen en herbeleven.
Altered Carbon: ‘Eeuwig’ leven door harde schijf in je nek

In de nieuwe, indrukwekkend uitziende (en peperdure) Netflix sf-cyberpunk serie ‘Altered Carbon’ hebben de meeste mensen een harde schijf in hun nek, die na overlijden door bijvoorbeeld een ongeluk, ziekte, misdaad of ouderdom in een ander lichaam kan worden geplaatst, waardoor de overleden persoon gewoon weer verder kan leven, in theorie zelfs eeuwig. In de serie hebben alleen de rijken de beschikking over klonen- dus exacte kopieën - van zichzelf. Anderen komen na hun dood in een ander, veel ouder of juist jonger lichaam terecht, dat ook nog eens van het andere geslacht kan zijn.
Interessant is dat er in de serie ook ‘neo-katholieken’ zijn die vasthouden aan het ‘oude geloof’ dat mensen een eeuwige ziel (of geest) hebben, en dat het laten plaatsen van zo’n harde schijf een mens voor eeuwig verdoemt. Ook een verzetsgroep strijdt er tegen, maar niet om religieuze redenen. De leden van deze groep constateren dat mensen die op deze wijze ‘eeuwig’ leven steeds minder menselijk worden, omdat ze almaar extremere –gruwelijke- vormen van vermaak opzoeken om hun leven enige ‘zin’ te geven, wat ten koste gaat van andere mensen.
Christenen en andere gelovigen in een ‘eeuwige ziel’ zouden in de toekomst wetenschappers de vraag kunnen stellen hoe mensen er absoluut zeker van kunnen zijn dat het daadwerkelijk hun ‘eigen ik’ is die in een ander lichaam verder leeft, en niet enkel een kopie. In dat geval lijkt en handelt deze robot-kopie weliswaar exact hetzelfde, maar ben ‘jij’ als persoon en onafhankelijk bewustzijn wel degelijk dood en verdwenen.

AI’s ‘existentiële bedreiging’ voor mensheid?
Wereldberoemde wetenschappers en techneuten zoals Stephen Hawking en Elon ‘Tesla’ Musk hebben al vaak gewaarschuwd voor de gevaren van het ontwikkelen van AI technologie. Hoewel AI’s in theorie grote menselijke vraagstukken zoals energie, armoede en ziekten zouden kunnen oplossen, zouden ze ook een groot gevaar voor de mensheid kunnen vormen, zo betoogde Hawking op een conferentie in Lissabon. (1)
Musk, niet bepaald een pessimist, noemde AI’s zelfs ‘de grootste existentiële bedreiging’ voor de mensheid, omdat het risico in zijn ogen heel groot is dat AI’s op zeker moment mensen als overbodig of als een bedreiging voor zichzelf gaan zien, en zouden kunnen besluiten dat wij moeten worden uitgeroeid (‘Terminator’ filmserie) of ons te dwingen als levende ‘batterijen’ te functioneren, terwijl ons brein in een virtual reality omgeving wordt gehouden (‘The Matrix’ filmserie).
Xander
(1) Infowars
(2) Afbeelding: Michael Coghlan, Flickr (CC BY-SA 2.0).
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Met een beetje heel veel sarcasme, zou men kunnen besluiten, dat aan die vergeten Waarheid van  de Mechelse Catechimus teveel eer wordt aangedaan.
Weet U nog? De Vier uitersten van de Mens?
De Dood, het Oordeel, de Hel of het Eeuwig Leven.
De technologie heeft er een hele klus aan gehad om op bijna a hetzelfde uit te komen. Bij mijn weten hebben ‘vaste schijven’ geen zelfstandige Geest. De Ziel o ontbreekt. End dus blijven het intelligente maar levenloze… stenen.
De oplossing van dit raadsel? De trendsettende crematie, ons bijgebracht door de Duitse Nationaal Socialisten. Daar blijft van het menselijk genie per omgaande gewoon helemaal niets meer dan stof en as over. Iets wat nadrukkelijk herdacht wordt op iedere Aswoensdag…
Crematie is beter dan in de grond stoppen. Het is vooral goed lijk bij de Oude Egyptenaren, voor de handel in urnen…
*
Hemelrijker


Geen opmerkingen: