donderdag 1 maart 2018

4433


Donderdag 1 Maart 2018
4433 - ALLE GOEDE DINGEN BESTAAN UIT DRIE
*
INHOUD: ISRAËL: tart de Joodse Staat de Bijbel door nu al de bouw van een Nieuwe (Derde) Tempel te overwegen? Of geeft die betrachting een nieuwe en deze keer goede impilsaan de Nieuwste Wereld Geschiedenis?
De Joods-Christelijk-Humanistische Beschaving trilt van verwachting.
Vòòr de USA-Ambassade in Mei van Tel Aviv naar Jeruzalem komt, zal er nog veel water naar zee lopen, net zoals er nog vele vuisten naar omhoog zullen gaan. Die 3de Tempel  starten zou Trump een onsterfelijke reputatie bezorgen.
Misschien bij de aankondiging ervan, ook zorgen dat de Vlad op hetzelfde  podium staat?! Gedeelte roem is dubbele roem…

IEDER VOGEL IN VRIJHEID
ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Vandaag, om het Heden en vooral de Toekomst beter te begrijpen, weer ’n diepe duik in de Geschiedenis. De zaak van de nieuwe Joodse Tempel in Jeruzalem, die zou herbouwd worden, is het definitieve sluitstuk op de ‘diaspora’,  de eeuwenlange dooltocht door het Godsvolk over de ganse wereld. Dit gebeurt niet toevallig alleen omdat er in Washington, de Hoofdstad van het machtigste land ter wereld, ’n échte Staatsman de leiding heeft, maar omdat uiteindelijk altijd alles, lijk door de zwaartekracht, op z’n natuurlijke plaats valt.
Eerst werd na de onmenselijke Jodenvervolging door de Nazi’s, in 1948, spontaan een miniem deel van hun eeuwenoud Eigen Vaderland teruggegeven door de toenmalige Machthebbers van de Verenigde Naries. Toen bleek namelijk ook dat ‘Rome’ het ‘Godsvolk’ eindelijk kon vergeven wat het misdaan had door de Mensenzoon aan het kruis te hebben gewild. Ook dàt, die inkeer, is ’n voetnota in de Geschiedenis.
Historische figuren bepalen nu eenmaal de Geschiedenis. En dat President Trump daarvoor in aanmerking komt, wordt o.a. nogmaals bewezen, dat hij, als eerste President in de Amerikaanse Geschiedenis, de ‘onbespreekbare’ Wapenwet wil aanpakken die zou oud is als het land zelf. Van uit deze basis-sstelling is het gemakkelijk om de overstap te maken toot de oorsprong van onze bloedeigen Westerse Beschaving.
Toiut finit par s’arranger.
**
*
Het begon al met de Profeet Mozes, die zijn Volk wegleidde uit de Egyptische gevangenschap, om het na 30 jaar omzwermen in de woestijn, de Twee Stenen Tafelen te schenken met de Tien Geboden Gods. Dat was, zo leert ons de Bijbel, het begin van de Ark des Verbonds, die opgebaard werd in de Eerste Tempel, in het Heilige der Heligen. Zeg maar de Beste Kamer, die alleen toegankelijk was voor de Hogepriesters.
Bij de verwoesting van de eerste tempel begon de Babylonische ballingschap.
Bij de verwoesting van de tweede tempel begon de Joodse ‘diaspora’. Waaraan in 1948 een einde kwam met de Stichting van de Staat Israël als compensatie door de Grote Mogendheden voor de gruwelijkste Jodenvervolging aller tijden.
De Eerste Tempel mocht niet door Koning David worden gebouwd, omdat die teveel oorlogen had gevoerd, maar door diens zoon, Salomon die geen bloed aan zijn handen had….
Hallo, President Trump: ook al, net als ik, Wikipedia nagekeken?  
Deze 1ste Tempel werd verwoest (586/585 vóór Chr) door de Babyloniërs, en alleen de huidige Westelijke muur van de funderingen bleef overeind: de Klaagmuur.
**
*
Deze Babylonische ballingschap duurde 46 jaar totdat de Perzen Babylon in 539 v.Chr. veroverden en de Joden van de Perzische koning Cyrus mochten terugkeren. Een soort Wetmatigheid  van Meden en Perzen?
De bouw van de tweede tempel zou gestart zijn op 12 maart 515 v.Chr. Slechts zes jaar na de voltooiing ervan, in het jaar 64, werd in 70 de tempel door de Romeinen onder leiding van Keizer Titus opnieuw verwoest. In Rome staat nog altijd de triomfboog van Titus als herinnering hieraan.
**
*
Sommige fundamentalistische joodse en protestants-christelijke groeperingen streven er echter naar zelf een derde tempel te bouwen, al dan niet met verwijdering van de latere islamitische Al-Aqsamoskee en de Rotskoepel. De Israëlische regering en rechtbanken blokkeren, met het oog op de rechten van de verschillende bevolkingsgroepen in Israël en de staatsveiligheid, regelmatig protestacties van organisaties die zich inzetten voor het oprichten van een tempel.
**

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL
*
Joodse organisaties hopen dat Trump na ambassade ook bouw nieuwe Tempel opstart
*
Hoe waarschijnlijk is het dat er een nieuwe Joodse tempel in Jeruzalem wordt gebouwd?
Op een speciale munt wordt Trump op één lijn gesteld met de Perzische koning Cyrus, die in de oudheid het bevel gaf om de Joodse tempel te laten herbouwen.
‘Een geweldige dag voor het Israëlische volk,’ reageerde de Israëlische premier Benyamin Netanyahu op het besluit van president Donald Trump om de Amerikaanse ambassade al in mei naar Jeruzalem te verplaatsen, en wel precies op de dag dat de herboren Joodse staat 70 jaar oud is. Joodse tempelorganisaties zijn dermate verheugd, dat ze een speciale ‘halve shekel’ munt hebben uitgegeven, met aan de ene zijde een dubbele afbeelding van Trump en de Perzische koning Cyrus, en aan de andere zijde een afbeelding van de door deze organisaties zo vurig gewenste herbouw van de tempel in Jeruzalem.
**
*
Tal van politici en kopstukken in Israël toonden zich erg ingenomen met Trumps besluit de nieuwe Amerikaanse ambassade in Jeruzalem al in mei te openen. ‘Dit besluit maakt de viering van de 70e onafhankelijkheidsdag van Israël tot een nog groter feest,’ vervolgde de premier. ‘Dank u voor uw leiderschap en vriendschap, president Trump.’
**
Danny Danon,
de Israëlische ambassadeur bij de VN, riep de andere landen van de wereld op om de VS te volgen, en Jeruzalem als de eeuwige hoofdstad van Israël te erkennen. (1)
Speciale munt: ‘Proces gestart dat leidt tot bouw derde tempel’

De Joodse organisatie Hamikdash Betzion (De Tempel in Zion) heeft naar aanleiding van Trumps besluit een speciale ‘halve shekel’ munt uitgegeven, met aan de ene kant de ‘kop’ van Trump en daarachter van de Perzische koning Cyrus, en daarboven de inscriptie ‘Cyrus – Balfour – Trump – Verklaring 2018’, en aan de andere kant een afbeelding van de gewenste derde Joodse tempel.
**
*
‘Het Joodse volk is Trump dankbaar voor zijn historische besluit,’ aldus professor Hillel Weiss, voorzitter van Hamikdash Betzion. Hij is ervan overtuigd dat hiermee tevens het proces is gestart dat zal leiden tot de bouw van die nieuwe tempel in Jeruzalem.
Hij wees er tevens op dat de munt tegelijkertijd een waarschuwing bevat voor degenen die terugkwamen op dit soort belangrijke besluiten. Koning Cyrus stuitte op zoveel verzet tegen zijn aankondiging om de tempel te laten herbouwen, dat hij de constructie ervan stopzette. Vervolgens moest hij al na 3 jaar het veld ruimen. Op vergelijkbare wijze stortte het Britse wereldrijk pijlsnel in elkaar nadat Londen terugkwam op de Balfour Declaratie, waarin het Joodse recht op de wederoprichting van hun eigen staat op zijn oorspronkelijke plaats werd erkend en aangekondigd.

‘De Trump Verklaring moet daarom een vervolg vinden met een verklaring over de rol van de Joden bij het oprichten van de tempel. Alleen dan zullen de internationale ambities van president Trump in het Midden Oosten realiteit worden,’ besloot Weiss, die in het verleden paus Benedictus tot ‘persona non grata’ verklaarde, en niet wilde dat de Katholieke leider – die hij vanwege diens verleden in de Duitse Wehrmacht in WO-2 een ‘nazi’ noemde- tot Israël zou worden toegelaten, omdat hij vindt dat het Vaticaan de spil vormt in een internationaal complot tegen het Joodse volk. (2)
Hoe waarschijnlijk?
Op enkele orthodoxe splintergroepen na wagen zelfs de meest rechtse politieke partijen in Israël het niet om over een nieuwe tempel te spreken, wetende dat alleen al het besluit tot de bouw ervan – laat staan het slaan van de eerste paal - zo goed als zeker een massale aanval van islamitische landen op Israël zal uitlokken, met vermoedelijk een nieuwe wereldoorlog als gevolg.

De herbouw van de tempel in de eindtijd is verder op niet één letterlijke Bijbeltekst terug te voeren. In zowel het Oude als Nieuwe Testament wordt geprofeteerd dat de tempel zal worden verwoest, en tot de (weder)komst van de Messias niet zal worden herbouwd. In het Nieuwe Testament staan verder tal van teksten waarin duidelijk staat dat ‘de Tempel van God’ niet langer een fysiek gebouw is, maar de geestelijke gemeente van gelovigen.

Xander
(1) Arutz 7
(2) Arutz 7

*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Voortgaande op de wensmunt met President Trump op de voorgrond, lijkt het mij gepast te wijzen op (zie keerzijde) de voorziene colonnades, zo goed als dezelfde als gebouwd door Bernini op het Sint Pietersplein in Rome. Deze machtige zuilenrijen omarmen a.h.w. de hele wereld.
**
*
Ja, inderdaad, deze Derde en hopelijk definitieve Tempel zou de Tempelberg en meteen onze Westerse Beschaving in zijn oude glorie herstellen. Als eenmaal, na het verdwijnen van de usurpatoren, de archeologische opzoekingen kunnen starten…
De Tempelberg doet mij automatisch denken aan de Tempelridders van de Kruistochten, die hun hoofdzetel hadden gevestigd in de opgekalefaterde ruïnes. Zij beschermden de pelgrims met hun eigen leven en stonden onder het direct bevel van de Paus. De Tempeliers zijn een der roemvolste bladzijden uit onze Vlaamse Geschiedenis, die nauw aansluiten met 1302 en de eeuwigdurende vete met het inhalerige Frankrijk.
**
*
Koning David, goed om weten, was ooit de jonge knaap die met zijn slinger de reus Goliath in het stof deed bijten… En Koning Salomon was de persoon waarvan den Here Jezus ooit zei, dat die in al zijn heerlijkheid, niet gekleed ging als de vogelen des hemels…

Zolas U ziet, allemaal belend volk.
-
Ben nu toch even te rade geweest bij
**
*
En vond daar
De Amerikaanse president Donald Trump heeft woensdag zoals verwacht Jeruzalem erkend als hoofdstad van Israël. Trump kreeg veel kritiek van vooral Arabische landen toen hij dinsdag al aankondigde dat te zullen gaan doen, maar hij zette vandaag door.
U krijgt 5 artikelen van Trouw cadeau. Dit is nummer 1 .
Onbeperkt onze artikelen lezen? Digitaal Basis € 2.50 per week.

Volgens de Jerusalem Embassy Act uit 1995 is de Amerikaanse president verplicht de ambassade naar Jeruzalem te verplaatsen. Sinds 1995 heeft iedere president de verhuizing van de ambassade tegengehouden, maar Trump beslist anders en erkent Jeruzalem als hoofdstad van Israël. Drie vragen en antwoorden over de op handen zijnde verhuizing.

Waarom werd de ambassade tot nu toe nog niet verplaatst, ondanks die wet?
De Amerikaanse president mag alleen van de verhuizing afzien op veiligheidsgronden en dan voor een duur van zes maanden. Tot nu toe werd op die manier de ambassadeverplaatsing geblokkeerd. Net als de meeste andere landen in de wereld willen zij de status van de stad laten afhangen van de uitkomst van onderhandelingen tussen Palestina en Israël. De erkenning van Jeruzalem kan die onderhandelingen beïnvloeden.

Waarom ligt de verplaatsing zo gevoelig?
De meeste landen in de wereld hebben hun ambassades in Israël gevestigd in Tel Aviv en niet in Jeruzalem. Dat hangt af van de uitkomst van onderhandelingen tussen Palestina en Israël. Beide beschouwen de stad of delen daarvan als hun hoofdstad: de Palestijnen claimen alleen Oost-Jeruzalem, de Israëliërs zowel West- als Oost-Jeruzalem.

Waarom gaat Trump de ambassade dan toch verplaatsen?
Trump breekt met het Amerikaanse beleid. Niet eerder durfde een president het aan om te morrelen aan de status van Jeruzalem. Aan de andere kant is hij de eerste president die zijn belofte nakomt. President Obama stelde in 2008 in een toespraak dat Jeruzalem de ‘hoofdstad’ van Israël was en ‘ondeelbaar’ moest blijven, net als Bill Clinton tijdens de verkiezingscampagne in 1992 en George W. Bush in die van 2000.

Bovendien is het ijdele hoop gebleken dat op den duur de Israëli's en de Palestijnen de stad in hun vredesakkoord opnemen. Het vredesproces heeft de afgelopen decennia geen oplossing opgeleverd.

Gaat de verhuizing snel plaatsvinden?
Als president Trump de verhuizing van de Amerikaanse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem aankondigt, zal hij deze vermoedelijk pas over drie tot vier jaar laten plaatsvinden. De reden daarvan zou een logistieke zijn: verhuizen kost nu eenmaal veel tijd. Maar in Israël geloven ze dat niet, en zijn ze zelfs bereid om met Trump mee te denken. De burgemeester van Jeruzalem zei dat de verhuizing binnen ‘twee minuten’ geregeld kan zijn. Hij hoeft slechts het Amerikaanse consulaat in Jeruzalem tot ambassade uit te roepen.
*
Benieuwd wat de slippendragers van de Vuur Rode Televisie (VRT) daar zullen van maken, eenmaal het zover is.
*
Wat er allemaal is gebeurd sedert 1947-1948 is best te vergelijken met een torenhoge krabbenmand. Vooral veroorzaakt door de aanslepende Amerikaanse laksheid om van twee walletjes te blijven eten. Het is het logisch gevolg van wat de islammerij over zichzelf dekt.
**
*
“Waar ooit ook maar één islammer de kont heeft geheven om te bidden, behoort voor eeuwig en een dag  aan Allah”. Dat is een kloefenkapper redenering erger dan die van 1.000.000 Hitlers in slagorde. Want het komt er op neer dat volgens hen, zij en zij alleen, notabene het primitiefste volk ter wereld,  de eigenaars zijn van geheel deze Blauwe Planeet, ja zelfs van het ganse Heelal en Omgeving. Die mening is gebaseerd op de recente pretentie verworven door het geld van hun stinkende pietrol, waaraan wij, Westerlingen, verslaafd zijn geraakt.
Wij allemaal samen, onder Leiding van mensen als Trump,  moeten ze dus leren, dat ze met vele eeuwen tijd en stapels boterhammen, net als ieder ander Volk, recht hebben op een eigen bescheiden deel van de koek.
Respect? Dat moet iedereen verdienen. In de eerste plaats door rechtvaardigheid. ‘Gij zult niet stelen’ is, zoals U weet, het 5de van de Tien Geboden.
Niemand wordt geboren met eensoort ‘Eerstgeboorterecht’ om de hals. De Almachtige is er nu eenmaal voor iedereen. Willen of niet.
**

*
Hemelrijker


Geen opmerkingen: