zondag 29 oktober 2017

4313


Maandag 30  Oktober 2017

4313 - OVER ‘ER NAAR SLAAN’ OM OMGEKEERDE ZWAARTEKRACHT IN ONS UNIVERSUM TE BEWIJZEN
    *
INHOUD: WETENSCHAP: volgens ons, kleine mensjes, zou volgens wat we nu weten, het universum niet eens mogen bestaan. Want er schijnt een positieve en een negatieve zwaartekracht te bestaan en die zouden elkaar toch moeten opheffen. Zodanig dat er een grote leegte zou ontstaan. Maar die grote of kleine leegte, zouden die dan wel kunnen bestaan. En hoe gaan we die opmeten, wegen, of weergeven?
JaJa, er is op het ondermaanse nog veel dat zichzelf zou moeten ontbinden en die dat niet doet. Denk daarbij alleen nog maar aan Coburgia, die on-echte kunstmatige constructie die ons, de Vlamingen, als ‘vreemde Meesters in het land’ maar blijft domineren en leeg zuigen….
Dat is tenminste een duidelijke situatie, daar waar Het Heelal in feite de goddelijke Eeuwigheid raakt. Van iets dat men niet kent, blijft men liever af. Één Eva is genoeg geweest om ons in de shit te helpen.
O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A NDANTE)

Naarmate wijn mensen wijzer willen worden, groeit het besef dat er aan die kennis geen einde aan kan komen. Wat aanleiding kan zijn voor minstens twee mogelijkheden…
Ofwel gaan we de weg op van Adam & Eva die het Aards Paradijs verkwanselden door gezeten onder de Boom van Kennis van Goed en Kwaad, Gode gelijk wilden zijn. Door in die APPLE te bijten hen aangereikt door de slang uit Silicicon Vallay.
Maar wie gelooft nu nog in die verhaaltjes uit de Bijbel?  Waarbij een ‘vallei’ nog niet persé hetzelfde wil zeggen als het Aards Paradijs in Twee Stromenland.. Integendeel zelfs!
Tweede mogelijkheid: we zoeken het dichter bij ons aan huis. Namelijk in de wereld der Germaanse Goden van onze verre voorouders. Naast Wodan, Tor en andere natuurverschijnselen, waren er de ‘Druïden’, in de Germaanse mythologie, zijnde de Hogepriesters die fortuin probeerden  te maken met het snijden van ‘maretakken’ in de bomen. Waar zij, na het met eigen woorden neutraliseerden van de zwaartekracht, zonder de minste inspanning, naar elkaars bijeenkomsten konden vliegen in verre vreemde landen.
Het was/is dus de zwaartekracht die ons met beide voeten op de grond houdt, waar het hier om gaat.
**
*
Het heelal zou niet mogen bestaan, zeggen wetenschappers na bizarre vondst
Bron: The Independent, CERN, Belga
Ons universum zou eigenlijk helemaal niet mogen bestaan. De meest toonaangevende wetenschappers in de wereld proberen uit te dokteren waarom ons heelal zichzelf niet vernietigde toen het pas was ontstaan. Dat is immers wat volgens de wetenschap had moeten gebeuren.

In het begin van het heelal was er, volgens het standaardmodel, evenveel materie als antimaterie. Het probleem daarmee is dat beide elkaar opgeheven zouden hebben, waardoor er niets van de materie zou zijn overgebleven die ons vandaag omringt.

Onderzoekers zijn als krankzinnigen op zoek naar een verschil tussen materie en antimaterie dat kan verklaren waarom het heelal er nog altijd is. Maar ze hebben een reeks mogelijkheden getest - bijvoorbeeld dat ze een verschillende massa of elektrische lading hebben - en hebben geen verschil gevonden.

"Al onze observaties leiden tot een complete symmetrie tussen materie en antimaterie, wat betekent dat het universum eigenlijk niet zou mogen bestaan", zegt Christian Smorra, auteur van een nieuwe studie van het CERN. "Er moet hier ergens een asymmetrie zijn, maar we begrijpen gewoonweg niet wat het verschil is."
Magnetisme

In zijn studie werd met de gigantische deeltjesversneller van het CERN nagegaan of materie en antimaterie een verschillend magnetisme hebben. Maar ook het magnetisch moment, dat bepaalt hoe een deeltje op een externe kracht reageert, blijkt quasi identiek.

De studie, die verschenen is in het wetenschappelijke vakblad Nature, stelt dat het magnetisch moment voor een anti-proton 2.792 847 344 1 (uitgedrukt in eenheid van nucleair magneton) bedraagt, tegen 2.792 847 350 voor een proton, zo staat op de website van het CERN. Er is dus nauwelijks onderscheid.

Dat bevestigt de gangbare theorie dat anti-materie het precieze spiegelbeeld van materie is, maar levert dus geen verklaring op waarom de kosmos nog steeds bestaat.
Massa
De onderzoekers hopen de anti-protonen weldra in nog meer detail te kunnen bestuderen, en te bekijken of er wel een aanwijsbaar verschil is als ze nog nauwer naar het mysterie kijken.

Maar andere wetenschappers bestuderen andere fundamentele eigenschappen van het deeltje, zoals bijvoorbeeld de massa, oppert Stefan Ulmer van het CERN. Mogelijk zit het verschil in het feit dat antimaterie omgekeerde zwaartekracht heeft. "Er is zeker een onderscheid", besluiten de wetenschappers.
*
NADER BEKEKEN
**
*
Samengevat is de ‘fond de teint’ van deze boodschap, dat er méér is dan wij, verwaande stervelingen, ooit zullen kunnen bevatten. Buigen wij dus, net als de Zwartjes of de Bosjesmannetjes in hun oerwoud, nederig het hoofd voor God, de Almachtige Vader, Schepper van Hemel en Aarde. Die dat alles in Zijn oneindige Wijsheid heeft ‘uitgevonden’ en tot stand gebracht in amper 7 dagen.. Wat niet belet dat de slimsten onder ons verder mogen of moeten blijven zoeken. Zelfs al  slaan die als blindemannetjes naar een voorbijvliegend ei….
Slaan naar ‘n ei, wat wel degelijk zoveel wil zeggen als het 2de Ei van Colombus.
**
*
Ze doen maar. In de hoop voor hen namelijk ooit andere zonnestelsels en andere bewoonde planeten te ontdekken. Ergens voorbij de Grens van de Onmetelijkheid. Met misschien nog hogere intelligentie dan de onze…. Nieuwe Werelden, die ze dan, net als Amerigo Vespucci deed, toen die in 1492 inzake Amerika, dat nieuwe vasteland, ontdekt had dat het inderdaad niet om Indië ging. Zoals Cristoforo Colombo, ’n andere Italiano, verkeerdelijk vermoed had toen die voet aan wal zette op de Bahama’s….
Zien die wetenschappers ze nu vliegen, of vliegen die, zoals de Druïden ooit deden, wel degelijk dood Tijd en Ruimte, gedragen op de vleugels van hun eigen verbeelding?
Hoe ik daarbij bij het sprookje van Roodkapje kom? Wel, gewoon om te zeggen dat dat kind wel nooit in werkelijkheid zal bestaan hebben, maar het wel degelijk had gekund…
In ieder geval is haar boodschap voo eenieder duidelijk overgekomen.
*
(Hemelreiker)Geen opmerkingen: