maandag 30 oktober 2017

4314


Maandag 30  Oktober 2017

4314 - BLIJVEN ZWIJGEN IS TOESEMMEN
    *
INHOUD: DUITSLAND/ENELAND/ISLAM INVASUE: vanaf 1 Oktober jongstleden is het verboden de Staat of de islam (de 2 handen op dezelfde buik) te kritiseren.  Het minste woord in die richting staat gelijk met de dood. Jodenhaat en minachting voor de eigen Beschaving daarentegen wordt overal aangemoedigd. ‘Weg met ons’….met als gevolg dat we in gans het Westen bijna onderweg zijn naar een 2de Holocaust die deze keer elke verbeelding tart…

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A NDANTE)
*
En weer Xander! Met weeral nagels met koppen zo groot as een voetbalveld.
Het grote woord is er meteen uit. Al wie niet klakkeloos de Verkochte Overheid en haar slippendragers van de Media volgt, lijdt aan islamfobie.
Dat is tenminste duidelijke taal, want het wil meteen zeggen, dat die Overheid inderdaad reeds helemaal onderworpen is aan de islam. Want ze spreekt dezelfde taal!
Wij moeten dus absoluut tolerant wezen voor die reeds eeuwen achterhaalde bloeddorstige en wrede Kerk = Staat, maar die mag onze mensen ten allen tijde terroriseren en/of uitmoorden. Da’s gewoon hun non-cumtuur.
Bij nader toezien echter, vindt iedereenr dezelfde rednering terug in het Nazisme: de Nazipartij was ook overtuigd dat zij, en zij alleen, het bij het (linkse) rechte eind hadden. Al de rest en desnoods de hele wereld diende dat principe te worden ingeklopt tot er helemaal geen andere meningen meer overbleven.
Weet U, de 9de Symfonie van Beethoven, waarin gezongen wordt dat alle mensen broeders moeten zijn, of tenminste broeders moeten worden, huldigt datzelfde principe. Geen wonder dat dit het ‘Vaderlands Lied’ is geworden van de EU-Nazostaat…..
Paus Franciscus tenslotte verkondigt ongeveer hetzelfde, maar Hij voegt er tenminste aan toe ‘Broeders in Christus’ d.w.z. broeders en zusters volgens de Leer van de Zachtmoedige. Als schaapjes die naar de ware schaapstal van het ene en ware ‘Geloof’ terugkeren. Wat volgens de oude Overleveringen, gelijk staat met het einde van de wereld…
**

*
Totale staatscensuur: Duitsland sinds 1 oktober een tweede Noord Korea, EU zal volgen
*
Overheden richten zich vooral tegen islamofobie, maar nauwelijks tegen antisemitisme en Europeanenhaat – Haatcolumn van bekende linkse moslimschrijver ‘Duitsers, schaf jezelf af!’ mag gewoon blijven staan
Journalist Michael Stürzenberger werd veroordeeld tot 6 maanden voorwaardelijk omdat hij deze historische foto van het pact tussen de Nazi’s en de islam om de Joden uit te roeien op zijn Facebook had geplaatst.

Naar de korte periode waarin de mensheid vrij en onbeperkt zijn mening op het internet kon uiten, zal in de toekomst nog lang naar terugverlangd worden. Aan een tijdperk van een jaar of 25 met echt vrije digitale communicatie, open meningen en onverbloemde feiten wordt nu in snel tempo een definitief einde gemaakt. Op het Duitse internet heerst sinds 1 oktober een strenge staatscensuur die bijna te vergelijken valt met Noord Korea. In Berlijn maakt het regime Merkel er geen geheim van deze censuur in de hele EU te willen toepassen. Daarmee zal alle kritiek op de heersende politieke kaste in Europa keihard en permanent de mond worden gesnoerd.
Sinds 1 oktober zijn sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube verplicht om de nieuwe Duitse censuurwetten uit te voeren. Alle berichten en commentaren die de staat als laster, smaad, haat of opruiing beschouwt moeten binnen 24 uur worden verwijderd, ongeacht of de feiten nu kloppen of niet. Op weigeren mee te werken staat een maximale boete van € 50 miljoen.
Gedachtenpolitie: Straf voor plaatsen historische foto

De nieuwe gedachtenpolitie van de staat, geleid door extreemlinkse activisten, bepalen vanaf nu welke meningen politiek-correct genoeg zijn om op internet te mogen blijven staan. Journalist Michael Stürzenberger was één van de eerste slachtoffers: hij kreeg 6 maanden voorwaardelijk voor het plaatsen op zijn Facebook van de beruchte foto uit 1941 waarop de islamitische Grote Mufti van Jeruzalem, Haj Amin al-Husseini, de hand schudt van een hoge Nazi officier. Tegenwoordig is het weergeven van onomstreden pijnlijke historische feiten –namelijk het pact tussen de Nazi’s en de moslims om de Joden uit te roeien- al voldoende om aangeklaagd te worden wegens ‘belediging van de islam’.
De EU heeft net als Duitsland vergelijkbare ‘gedragsregels’ voor het internet, maar die zijn nog vrijwillig.
**
EU-commissaris van Justitie Vera Jourova
verklaarde onlangs dat ze er mogelijk toe overgaat om deze regels, waarmee ‘haatspraak’ moet worden bestreden, verplicht te stellen.
EU geeft wel podium aan Arabische terroristen

Diezelfde EU had er vorige maand geen problemen mee om de veroordeelde Arabische terrorist Leila Khaled, lid van de Palestijnse terreurorganisatie PFLP, toe te laten op een conferentie over ‘de rol van vrouwen in de Palestijnse strijd’ (tegen Israël). Deze conferentie was onder andere georganiseerd door het linksgroene blok in het Europese Parlement.

Ook in Groot Brittannië kondigde premier Theresa May een keiharde aanpak van ‘alle extremistische ideologieën die haat prediken, verdeeldheid zaaien en onze gemeenschappelijke menselijkheid ondermijnen.’ In realiteit is virtueel al het terrorisme islamitisch, en is het vrijwel uitsluitend de islam die onder de eigen gelederen verdeeldheid en haat tegen het ongelovige Westen predikt.

Uitgerekend volgelingen van deze specifieke religieuze haatideologie lijken te zijn uitgezonderd van de nieuwe staatscensuur in Europa. Zo weigert de Britse regering de politieke tak van de islamitische terreurorganisatie Hezbollah, die openlijk heel Israël wil vernietigen, te verbannen. De Zuid Afrikaanse moslim haatprediker Ebrahim Bham, ooit werkzaam voor de Taliban, werd zelfs tot de koningin en het parlement toegelaten, en mocht zijn Jodenhaat vrijelijk op een grote ‘Palestina Expo’ in Londen uiten.

Net als de Duitsers treden de Britten steeds harder op tegen critici van de islam en de islamisering van Europa. Tegelijkertijd werd vorig jaar slechts 1,9% van alle geregistreerde haatmisdrijven tegen Joden vervolgd. Een duidelijkere uitnodiging om hiermee door te gaan kan een overheid nauwelijks geven.

‘Smerige aardappelcultuur, schaf jezelf af!’

In Duitsland is het nog erger. Daar kan de bekende extreemlinkse TAZ (Tageszeitung) columniste Hengameh Yaghoobifarah ongehinderd haar haat tegen de autochtone Duitse bevolking blijven verspreiden. In haar recente column getiteld ‘Duitsers, schaf jezelf af!’ schold ze onze Oosterburen uit voor ‘aardappels’ met een ‘smerige cultuur’, en eiste ze de invoering van speciale islamitische feestdagen, halalvlees in alle kantines, en zelfs aparte toiletten voor moslims. ‘En als Duitsland over 4 jaar niet meer bestaat, is er ook geen AfD meer om op te stemmen.’ (2)

Alles wat in Duitsland niet op zijn minst ‘links van het midden is’, is tegenwoordig ‘extreem rechts’ en ‘racistisch’. ‘Merkel is weer thuis in haar stalinistische DDR,’ schrijft Hans Mundi op Jouwatch. ‘Getroffen door deze censuurgolf is bijna uitsluitend het groeiende leger regerings- en systeemcritici, dus iedereen die tegen de dictatuur van de politiek correcte mainstream, die door Merkel extreem werd versterkt, ingaat.’ (3)

Afgelopen weekend publiceerde Welt am Sonntag officiële cijfers waaruit bleek dat het aantal onderzochte, aan terrorisme verbonden zaken in 2016 één jaar tijd is gestegen van 240 naar 900. In 2013 ging het in totaal maar om 80 gevallen. De inlichtingendiensten schatten dat er al zeker 24.400 islamisten in het land zijn. (7)

Hard tegen islamofobie, amper tegen antisemitisme en jihadisten

De Duitse, Britse, Franse en Zweedse overheden richten zich dus vooral tegen ‘islamofobie’, maar doen amper iets aan het omgekeerde. Londen, dat zijn eerste moslim burgemeester heeft, is een campagne begonnen waarmee speciaal moslims worden aangemoedigd om ‘hate crimes’ te rapporteren.

Burgemeester Sadiq Khans politie- en misdaadafdeling trok vorig jaar bijna € 2 miljoen uit om ‘islamofobie’ te bestrijden. Tegelijkertijd verklaarde hij dat de gemeente ‘geen geld’ heeft om de 200 bekendste jihadisten in Londen –van de al 400 die uit Syrië en Irak naar de Britse hoofdstad zijn teruggekeerd- in de gaten te houden. (1)

Cultuurverrijking gaat eindeloos door...

Ondertussen blijven de vele islamitische cultuurverrijkende voorbeelden die we de afgelopen jaren al gaven zich opstapelen. Een 25 jarige illegale Soedanese migrant wist met 7 valse identiteiten € 21.700,- aan uitkeringen op te strijken. Gepakt, maar zijn straf? 200 uur maatschappelijke dienstverlening. Alleen al in Niedersachsen zijn er meer dan 300 asielzoekers betrapt op het op vergelijkbare wijze stelen van de samenleving. (4)
In Berlijn moest een speciale middelbare school voor migrantenkinderen al na 6 weken zijn deuren sluiten vanwege een totaal gebrek aan discipline, gewelds- en drugsdelicten, en zelfs prostitutie. De school was een idee van een immer naïeve sociaaldemocratische politicus, SPD ‘gezinssenator’ Sandra Scheeres, om de ‘integratie’ te bevorderen. Sowieso kwamen van de eerste 100 moslim’studenten’ er maar 50 opdagen. Kosten van het zoveelste grandioos mislukte integratieproject? Een half miljoen. (5)

Berichten over veel ergere zaken, zoals misdaden en moorden, zijn er inmiddels ook dagelijks. Hamburg reageerde geschokt toen een 25 jarige Pakistaanse moslimmigrant gisterenavond zijn 2 jarige dochtertje de keel doorsneed. Een rechercheur zei dat hij ‘een slachthuis’ aantrof. De nog altijd voortvluchtige man zou boos geweest zijn op zijn vrouw omdat die aangifte had gedaan vanwege bedreiging (6).
Xander
1) Gatestone Institute
(2) Journalistenwatch
(3) Journalistenwatch
(4) Anonymous
(5) Anonymous
(6) Anonymous
(7) Zero Hedge
*
NADER BEKEKEN
**
*
We leven nog altijd in een vrij land met door de Grondwet bevolen Vrijheid van meningsuitdrukking. Gelukkig maar. Want er is verandering op komst
U heeft er zich hier en nu blijkbaar geen rekenschap van gegeven dar U hier bij deze via deze blog terecht bent gekomen in een ‘staats-omringende valstrik. U had van bij de aanvang Uw lezing moeten onderbreken, want hier staat geschreven en gedrukt wat U binnenkort niet eens officieel mag weten. Ultra Secreet. Staatsgeheim, ziet U…..
Voorlopig echter is er nochtans nog geen gevaar. Alhoewel de Wet nu toelaat U op alle mogelijke uren van de nacht van Uw bed te lichten voor ‘medebrenging’. Bij wijlen de Gestapo onder de Bezetting kon dat niet tussen 22 uur van de avond en 05 uur in de morgen.  Die vooruitgang hebben we zogezegd te danken aan de moslim terreur-bestrijding. Maar die Wet werkt in alle richtingen want ‘terreur-bestrijding’ werkt in alle richtingen. Zelfs, als het moet, tegen voetbal-hooligans… En dus al zeker tegen Vlaams Nationalisten die er op uit zijn de Belgica als Schip van Staat te kelderen.
Met de nakende verkiezingen in het vooruitzicht kan er de volgende weken en maanden niet veel gebeuren. Vooral niet daar de Parti Scandale met haar adepten haast helemaal groggy tegen de vlakte ligt en dus in het Parlement zo goed als geen stem meer heeft.
Afhankelijk van de uitslag der verkiezingen, kunnen we in de blogwereld dus voorlopig op onze beide  oren slapen. Of toch dat minstens proberen via een rond het hoofd gebonden dubbel gevouwen oorkussen.
Al kan het geen kwaad toch maar dag en nacht een reiskoffertje klaar te zetten met, naast Uw gewone nachtkledij,  wat vers ondergoed en wat toiletgerief. Want de voorzichtigheid is nog altijd de moeder van de porseleinwinkel.
Ook opletten voor kromzwaarden, dolken, vuurstoten it mitralleurs en achteloos naar U toegeworpen handgranaten. Die zullen voorlopig wel niet van de huidige  Overheid komen , maar hun uitwerking is even nefast als ‘n ‘medebrenging’ midden in de nacht…
Dat is nu eenmaal de prijs die is overeengekomen voor de ontvangen ’verrijking’…
Moge de Hemel ons blijven bijstaan.
*
 (Hemelreiker)Geen opmerkingen: