zondag 29 oktober 2017

4317Maandag 30  Oktober 2017

4317 - ALLEEN DE WAARHEID KWETST
    *
INHOUD:  VLAANDEDREN REBUILT: is, na 40 jaar, de politieke partij  Vlaams Belang nog wel van belang in ‘De Vaart der Volkeren’??????
De vraag stellen is zoeken naar een uitkomst die minstens gelijk Loopt met de evoluties van het verzet in de buurlanden.

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A NDANTE)
*
Na de Brexit komt er dus voorlopig geen Cataxit en wordt de Vlamxit meteen ook voor onbepaalde tijd uitgesteld. Of, voor geval de NV Arrogantie het haalt, afgesteld. De EU-Nazistaat kan dus via Madrid zowel het  geld van de Catalanen als via Bruxellabad van de Vlamingen blijven potverteren in de islamisering van Het Westen.
Of zit er meer in de kast?.
Het Arabisch geschrift bvb, dat van achteren naar voren leest en scjrijft. Daar waar Het Westen al sedert de Tijd van Julius Cesar van voren naar achteren werkt. Ongemerkt is zelfs de digitale wereld de islam-tour opgegaan. Daarom staat er .be, .om .it, enz. Het kontekraags schrijven zoals in de achterlijke woestijntaal is zelfs doorgedrongen in ons bloedeigen mail-adres…. Het mag dan ook niemand verwonderen dat er sprake is van ‘mail-adres’, ipv POSTADRES. De digitale taal immers stamt uit het Amerika van lang vóòr President Trump.
Heb ik gelijk of heb ik gelijk?

*
Een ongeluk komt nooit alleen. Lees nu ‘tSCHELDT, die vandaag (na enig getwijfel?) bericht over de feestviering van het VB in mineurstemming begin van deze maand..
Ongaarne kennis genomen dus van onderstaand feitenmateriaal, dat ’n beetje overkomt als de verpletterende zekerheid bij het vernemen van de huwelijks-ontrouw van de bloedeigen levenspartner.
Ook in deze waren er nochtans voordien de spreekwoordelijke voortekenen….Waarbij ik bijna zou zeggen, dat MRM pas 39 jaar jong,  bij haar overlijden in 2011 dus vergeten is de kaars uit te blazen en het licht uit te doen.
Anderen en beter?
*
Feestgedruis in mineur aan de Scheldeboorden:
40 jaar roepen in de woestijn.
*
Begin oktober vierde het Vlaams Belang haar veertigjarig bestaan met een bijeenkomst in een tochtige tent aan de voet van de dwangburcht Het Steen te Antwerpen.

Onder het spiedend oog van Lange Wapper werd er verzamelen geblazen om 40 kaarsjes uit te blazen. Vanuit het hele land waren er bussen ingezet in een krampachtige poging om het tentje - van maat medium - te vullen. Om het optisch effect van een volkstoeloop te ensceneren werden er bierhaltafels met bijbehorende harde houten banken geplaatst. Dat viel niet in de smaak van het doorsnee bejaard publiek dat zich op een winterse zondag naar de tochtige Scheldekaai had laten voeren. Het was dat of weer een zondag crosteren, boomke wies of klaverjassen spelen in het rusthuis.

Enkele oudere aanwezigen vroeger zich dan ook af of die meubelen nog gediend hadden in de Bürgerbräukeller in München. De gemiddelde leeftijd van de doorsnee toehoorder lag dan ook ver boven 65 jaar. Grijze koppen, brillen en hoorapparaten bij de vleet.

De inhoud van wat er verteld werd was erg gelijkend met het publiek: herkauwen, het opdissen van herinneringen en bestofte slogans.
De zwaar bakboord overhellende krant Gazet van Antwerpen titelde de dag voordien: ‘Vlaams Belang heeft op veertigste verjaardag meer verleden dan toekomst’.
Dit vat goed samen waar het op staat. Terwijl in tal van andere Europese landen de uitgesproken rechtse partijen duidelijk in opmars zijn of een revival beleven is het bij het Vlaams Belang kommer en kwel. De motor sputtert en de mecaniciens die bezweren de motor terug te kunnen laten aanslaan blijken zelf pensioengerechtigd te zijn. Het is dan ook niet te verwonderen dat jongeren een met uitroeien bedreigde soort zijn bij het VB.
Een (te) jonge partijvoorzitter Tom van Grieken en Bart Claes (voorzitter van de VB jongeren) staken dan ook schril af tegenover het geriatrisch clubje pensioenspaarders op het podium.

Dit duo is duidelijk niet opgewassen tegen de reactionaire vleugel die vegeteert in de eigen positie en het verleden. De terugval van 24,2 % van de stemmen in Vlaanderen bij de verkiezingen in 2004 naar 5,9 % in 2014, en van 33 % van de stemmen in Antwerpen naar 10,2 % in 2012 is blijkbaar niet te stuiten.

In een peiling die werd uitgevoerd exact één jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen in Antwerpen, moet de partij nog eens 1,4 % prijsgeven en landt als voorlaatste partij met een schamele 8,8 %. Het aantal lekken in de boeg is dan ook van die aard dat alle energie moet ingezet worden op hozen en pompen om het schip boven water te houden.
Er is geen kracht of een gebrek aan inspiratie om een nieuw elan te ontwikkelen. Met het opwarmen van belegen teksten en slogans of het eigen gelijk staan prediken aan de poort van Het Steen c.q. grote moskee komt er duidelijk geen verbetering is de toestand van ontbinding en verval.
Na jaren trendsetter geweest te zijn en vanuit de oppositie deels de politieke agenda te hebben kunnen sturen, is de ster tanende. Het lijkt dan ook meer en meer op 40 jaar roepen in de woestijn. Deze perceptie trekt geen nieuwe krachten of ideeën aan.

Vanop het schoonverdiep van het Antwerps stadhuis keek Bart de Wever (NVA) monkelend toe en zag dat het goed was.

Op rechts is de flank letterlijk en figuurlijk afgedekt.
A. Mande
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
**
*
Het Vlaams Blok/Vlaams Belang zou dus, net als mijn vroeger idool Maria-Rose Morel (1972-2011), geen lang leven beschoren zijn? Is hier ‘ontrouw’ ook het sleutelwoord? Ontrouw zowel van de  kant van de Koekestad zelf als van de kiezers verspreid over de rest van het Land?
Wie het weet die mag het zeggen.
Ik voor mijn part weet het zeker: Dat daar in hoofdzaak grijze koppen aanwezig waren, bewijst volgens mij dat er bij het VB alleen ervaren verstandige mensen in de voorste linies strijden. Een Volk zal nooit vergaan. Want dat komt uit de handen van de Eeuwigheid. En net zoals in 1302, daar leven of daar sneven ‘t zal….
Hoe langer het duurt, hoe meer Gulden Sporen er zullen te rapen zijn! Ja toch!
Als de Vlaamse Onafhankelijkheid van uit het Antwerpse moet gerealiseerd worden, VB of NVA, is het nog lang wachten. Stukken langer dan voor het Oosterwiel. Da’s waar ook: dat zal, na bij manier van spreken eeuwenlang treuzelen,  nu nog jàààren op zich laten wachten. Want het kost alles samen bijna 5 milliard euro. Stel U even voor! En toch is dat enorm bedrag maar een fractie van wat Vlaanderen jaarlijks ‘doneert’ aan de Francofonie van onder te taal- en armoedegrens.
**
*
(Hemelreiker)Geen opmerkingen: