dinsdag 31 oktober 2017

3415


Dinsdag 31  Oktober 2017
  4315 - DE HEMEL BESTORMEN IS VOORTAAN ECHT GEEN BEELDSPRAAK MEER
    *
INHOUD: EU REBUILT ISLZM INVASIE:  wie niet in de pas  en op  de maat loopt van Bruxellabad, tussenstation van de herboren  fascistische As Rome-Berlijn  wordt  gestraft met dwangarbeid (in werkingtredingg even uitgesteld tot de kampen klaar zijn) maar nu voorlopig  met een zware geldboete of desnoods, bij recidive,  op water en droog brood gezet.
De volksmenners van die EU-landen mogen daarenboven elkaar geen politiek asiel aanbieden. Ist VERBOTEN, net zoals onder het Hitler-regime.… De gevluchte Catalaanse ‘opstandelingen’, alhoewel in de armen van Francken Theo gevlucht, dienen derhalve de woestijn te worden ingestuurd. Waar hun gebeente bloot gesteld aan de Arabische zon en de Turkse Halve Maan, voor eeuwig mag blijven verbleken. Dat, terwijl de JU88 van Zaan Cloot Juncker onder het goedkeurend geestelijk oog van Nonkel Dolf, in  de lucht van opluchting de ene salto mortale maakt na de andere.
Nu a Kierden en Catalanen, straks misschien ook nog de Nederlmanders rond Geert Wilders…..
En laat de Vlaams-Nationalisten nu maar komen! Die zitten namelijk als ratten in de val! Of misschien juist niet?
O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A NDANTE)
*
U kon het o.a. op deze blog al vele jaren lezen: de Europese Unie is in wezen bedoeld    als een tirannieke dictatuur, geschoeid o leest van het Stalinisme maar in eerste instantie gemilderd door een soort vriendelijk bedoeld Nazisme. Maar gebaseerd op de illusie van een zelf bedachte ‘gelarigde’ islam. Tot West-Europa en de rest van de wereld de pil geslikt hebben, want dan wordt de fuik (zoals hieronder beschreven) gewoon dichtgetrokken.
Een moooi voorbeeld daarvan is de hiouding van ‘Madrid’ ten opzichte van de Catalanen. Vrijheid mag, maar alleen op onze voorwaarden….
**
 

EU landen krijgen geen geld meer als migranten niet onbeperkt worden toegelaten
*
Hongarije: ‘Aanval op onze soevereiniteit door EU is bitterder dan ooit’ – Migranten mogen voortaan kiezen naar welk land ze gaan – Asielaanvraag migranten niet langer enkel individueel, maar ook in groepen – EU gaat 10-stappenplan van George Soros, inclusief toelaten van jaarlijks minstens 1 miljoen migranten, uitvoeren

De EU is officieel begonnen met het omzetten van het 10 puntenplan van George Soros (foto), waarmee alle lidstaten worden gedwongen om onbeperkte moslimimmigratie en de daaraan gekoppelde islamisering van onze samenleving te accepteren en jaarlijks met tientallen miljarden euro’s te financieren. (Foto: Getty Images (3)).

Enkele dagen geleden heeft de Commissie voor Burgerlijke Vrijheden, Justitie en Binnenlandse Zaken van het Europese Parlement (LIBE) met grote meerderheid besloten om de volgende stap te zetten in het afschaffen van het zelfbeschikkingsrecht van de oorspronkelijke Europeanen. Het Dublin verdrag, dat toch al massaal genegeerd werd, wordt officieel opgeheven, en lidstaten die weigeren onbeperkte aantallen moslimmigranten op te nemen, wordt de toegang tot EU-fondsen ontzegd. Tussen nu en 2020 wordt de islamisering van ons werelddeel dus in een nog hogere versnelling gezet, ongeacht wat de burgers daarvan vinden. Het grootste verzet komt zoals altijd uit Hongarije, een van de laatste voorvechters van onze vrijheid en democratie.
‘Het geweer staat niet alleen op scherp, maar is ook geladen: in de toekomst wordt in Europa een permanent en wettelijk bindend verdelingssysteem van migranten zonder bovengrens ingevoerd,’ reageerde de Hongaarse premier Viktor Orban. ‘Het klopt, we staan tot ons middel in de strijd om onze nationale soevereiniteit, maar tot nu toe zijn we succesvol geweest. We zijn altijd nog de enigen die bepalen wie op Hongaars grondgebied kan leven, en wie niet. Maar de aanval op onze soevereiniteit, die het EU-parlement nu heeft geopend, is bitterder dan alle eerdere gevechten.’
Verplicht en zonder bovengrens opnemen migranten

Het besluit van het LIBE comité wordt in november in Straatsburg officieel door het parlement aangenomen. In een overgangsperiode van 3 jaar

* wordt de regel dat het land waarin een migrant voor het eerst aankomt de asielaanvraag moet behandelen, opgeheven;

* mag iedere migrant kiezen tussen vier landen, die tot op dat moment het minste aantal migranten hebben opgenomen;

* worden asielzoekers die reeds familie of ‘andere relaties’ in een EU-staat hebben, onmiddellijk naar dat land gebracht, zogenaamd om de integratie te bevorderen;

* wordt een lidstaat verplicht om een migrant die er ooit eens heeft gestudeerd, of er voor een langere periode is geweest, gelijk permanent op te nemen;

* wordt de asielaanvraag van migranten niet langer enkel individueel beoordeeld, maar in groepen van tot 30 personen. Daarmee wil het parlement voorkomen dat een migrant zich ‘alleen voelt staan’;

* worden alle EU-landen verplicht om zonder bovengrens asielzoekers op te nemen en te verzorgen;

* wordt lidstaten die weigeren aan deze nieuwe regels mee te werken, de toegang tot EU-fondsen ontzegd.

De afgevaardigden van de christendemocratische EVP, de sociaaldemocratische S&D, de liberale Alde, de Groenen/EFA, en de verenigde linkse GUE/NGL namen het gedwongen immigratie/islamisering plan met 43 tegen 16 stemmen aan.

EU begint met uitvoeren Soros’ massa immigratie plan

De reguliere media vonden het niet nodig u en mij in te lichten over het definitief opheffen van ons zelfbeschikkingsrecht door de EU. Daarentegen worden Hongarije en de andere Oost Europese Visegrad landen door hen verketterd vanwege het feit dat zij weigeren te buigen voor het door multimiljardair en globalist George Soros opgestelde, en door Brussel uitgevoerde vernietigingsplan van de onafhankelijke Europese landen en hun culturen.

Premier Orban wijst regelmatig op het 10 puntenplan van Soros, wat door hem zelf openbaar werd gemaakt, maar door de mainstream media valselijk een ‘complottheorie’ of ‘nepnieuws’ wordt genoemd. Eén van de 10 punten van dit plan is dat de EU jaarlijks minimaal 1 miljoen migranten moet opnemen, en voor iedere migrant een (extra) bedrag van € 15.000 moet uittrekken om hem of haar te helpen hier een nieuw leven te beginnen. De astronomische sommen belastinggeld die hiervoor nodig zijn moeten met nieuwe schulden worden gefinancierd.

Daarnaast moet de EU jaarlijks tot € 10 miljard uitgeven voor de 4 miljoen vluchtelingen die in Libanon, Jordanië en Turkije leven. De andere benodigde € 10 miljard moet uit Amerika en de rest van de wereld komen. Migranten moeten voortaan veilig hierheen worden gehaald, en niet meer de gevaarlijke oversteek over de Middellandse Zee hoeven maken.

Het Hongaarse initiatief om het beschermen van de eigen grenzen en veiligheid van het eigen volk voorop te stellen, moet volgens Soros onmiddellijk de kop in worden gedrukt, omdat ‘dit de EU dreigt te vernietigen’ (2). Kortom: de EU moet officieel een onbeperkt moslimimmigratie gebied worden. Het Europese Parlement heeft zojuist de eerste stappen van dit plan, dat ook ons land, onze cultuur en ook onze welvaart onherkenbaar zal veranderen, aangenomen.
Xander
(1) Journalistenwatch
(2) MarketWatch
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)
*
T E  O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
**

*
Telkens ondergetekende Vriend Xander  voor de lezer hier hernomen wordt, wordt met terecht fierheid zoveel mogelijk voldaan aan de authenticiteit. Bronvermelding en zo Toch is, zoals U weet, het origineel altijd beter dan de kopij. ,  Want dan mist U iedere keer de vele uiterst leerzame reacties van de lezers van het origineel. Daarbij vergeleken is de persoonlijke reactie van ondergetekende slechts peanuts….
U twijfelt? Neem dan gerust de tijd om beiden … tot U te nemen. De prijs blijft toch dezelfde….

(Hemelreiker)


Geen opmerkingen: