maandag 9 april 2018

4447Maandag 9 April  2018
4477 - VROUWE JUSTITIA HEEFT RECENT ONTDEKT DAT DE ORGANEN VOOR VOORTPLANTIG VERSCHILLEN TUSSEN MANNEN EN VROUWEN
*
INHOUD: VERKIEZINGEN: Oorlogstoestanden. Op 10  Mei ’40, die fatale vrijdag toen de dag nog in de luicht hing, klonk het zò: ‘Ze zijn daar’. Iedereen leefde al ’n paar maand tussen hoop en vrees, maar eenmaal het zo ver was, sloeg de paniek toe. Met toegeknepen billen en vol schrikogen, wachtte iedereen af wat er te gebeuren stond. Uit de radio klonken geruststellende berichten. En jet stond ook in alle gazetten: de Regering had de gebeurtenissen in de hand… Gene bang hebben, ze zullen er nooit doorkomen. Maar op het nabije vliegveld stond onderwijl al alles in lichterlaaie.
Maar anders dan vroeger, klinkt nu een medeplichtige berusting door. Vandaar dat DS hierna volgend de bedenkelijke eer krijgt woordelijk te worden geciteerd. U kunt er niet naast kijken. Zelfs in de woordkeuze klinkt het eerder berustend. Van ‘t is zo ver. Oef! Deze ovrrweldigers zitten overal, maar gene bang hebben, de meerderheid daarvan zijn brave mensen.
Dat werd ook in 1940 gezegd, een paar weken later, toen er ineens duidelijk in ht straatbeeld andere Meesters  rondliepen….


IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Opgelet !!!
Het overgenomen artikel uit De Schandaard is deze keer incognito geschreven. De redactie  ondertekent alleen  nog, uit voorzorg? met initialen. De reden? Even nadenken. Maar liefst niet te luid Want dan is Uw leven ook in gevaar.
**
*
En als U ondertussen naar ’t toilet moet, sluit dan AUB vooral goed de ogen, want zelf moogt U niet weten of U vrouw of man bent. Of iets dartussen. Gescheiden toiletten immers zijn er niet meer. Iedereen wordt over dezelfde kam geschoren.
**
*
De ISLAM heeft zopas inderdaad de onderduimse schuilplaatsen verlaten en vertont zich officieel als politieke partij, net zoals de NSDAP van wijlen Adolf Hitler, onzaliger gedachtenis. En net als in 1940 komt het gevaar van aan de Duitse grens, namelijk uit het Oosten, van net over de Taal- en Armoe grens. In Francofonia. Met als OKW-Hoofdstad, de Zetel  van de EU Verenigde Nazies. Waar voortaan, naast de Halve Maan, ook de Swastika zal wapperen0
**
*
Het stond in de sterren geschreven. Want het is de Heilige Oorlog van de islammerij, tot hiertoe als eufemisme vermeld als de Jihad, wat Arabisch is voor Heilige Oorlog, voorgeschreven door hun ‘religie’… En wie is de pineut? De gewone man en vrouw in de straat. Want net als in 1940 zullen ‘de Groten’ wel platte broodjes bakken bij de Veroveraars.
De weinige overgebleven kerken worden omgevormd tot mos-keten en in het straatbeeld zijn nog alleen maardmannen en wandelende tentzeilen te zien.  De straatkinderen spelen nu met houten kromzwaarden, daar waar ze in 1940 soldaatje speelden met houten namaak geweren.
En het leven gaat verder zijn gewone gang. Met, zolang de voorraad strekt, iedere week, na het Vrijdag Gebed, vaste openbare executies van Leden van dalle gewezen Populistische Partijen. Te beginnen met het VB, de NV-A en de o zo Christelijke Volkspartij. VLDërs zijn er net meer, want net zolas in 1940, het Land uit gevlucht.
Zaann-Cloot Junker, de EU Volkscommissaris, ondertussen met kroon en juwelen omgord benoemd tot Groot Sultan van heel het Continent tot tegen de Russische grens, wordt in triomf onthaald door Angela Merkel, in Berlijn. De Nieuwe Hoofdstad van Het Reich. Waar deze, zoals gebruikelijk bij Sultan benoemingen, de voorganger wordt bestraft met 100 loeiharde zweepslagen op de blote rug.
*
SPIEKEN MAG WÈL
SEDERT ‘MEI’68’ IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
*
En plots is de sharia politiek hot
*
Gisteren om 11:00 door yd, tvb
Het genderinstituut gaat na of het pleidooi voor een aparte rijschool voor vrouwen en dat voor gescheiden openbaar vervoer discriminerend zijn.

De hele Wetstraat, van rechts tot links, reageerde vrijdag scherp op twee pleidooien voor segregatie van mannen en vrouwen. Twee keer kwam dat voorstel uit islamitische hoek.
**

Redouane Ahrouch,
*
penningmeester van de Islampartij en ­gemeenteraadslid in Anderlecht, stelde voor om mannen en vrouwen op het openbaar vervoer te scheiden. Daarmee wil Ahrouch, al twintig jaar buschauffeur voor de MIVB, naar eigen zeggen vrouwen beschermen tegen handtastelijk gedrag van mannen. Hij zegt veel klachten van vrouwen te krijgen.
Rijschool
**
De Nederlandse Samira Masrour
*
kondigde op Radio 2 dan weer aan binnenkort in Merksem met een rijschool door en voor vrouwen te willen beginnen, omdat sommige vrouwen zich bij een mannelijke les­gever ‘ongemakkelijker’ zouden voelen. Zowel Ahrouch als Masrour voegde toe dat het initiatief niet is ingegeven door religieuze motieven. Maar de Islampartij steekt haar einddoel niet onder stoelen of banken: dat is het invoeren van een islamitische staat (‘niet dat we handen zullen afhakken’). Ook de rijschool voor vrouwen richt zich, zoals in Nederland, vooral op praktiserende moslima’s.

Discriminatie
Het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen kreeg vrijdag over beide ideeën verschillende meldingen en zegt te zullen onderzoeken of ze een inbreuk zijn op de genderwet van 2007. Die verbiedt in principe elke discriminatie op grond van geslacht. Het Instituut veroordeelde wel al de woorden van de Islampartij, ‘omdat ze seksistisch zijn en stereotypen in de hand werken’, aldus
**

Liesbeth Vanhollebeke.

Over het idee van de aparte rijschool voor vrouwen wil het Instituut alvast kwijt dat het ‘openstellen van een bepaalde dienst enkel voor de leden van één geslacht’ ertoe leidt dat ‘de leden van het andere geslacht ongunstiger behandeld worden louter op grond van hun geslacht. In de huidige wet maakt elke ongelijke behandeling op grond van geslacht bij de toegang tot een bepaalde dienst een discriminatie uit’.
‘Te belachelijk voor woorden’
Politici van verschillende partijen pleitten vrijdag voor het verbieden van de Islampartij. Een aparte rijschool voor vrouwen verbieden is makkelijker. Van de Vlaamse minister van Mobiliteit, Ben Weyts (N-VA), hoeft Masrour in elk geval niet te hopen op een vergunning. ‘Te belachelijk voor woorden.’
De twee initiatieven zijn koren op de molen van politieke partijen die van identiteit de inzet van de komende verkiezingen willen ­maken, en die al langer een gevaar zien in wat ze het oprukkende islamisme noemen. De voorbije jaren was er ook al veel te doen over aparte uren in openbare zwem­baden voor moslima’s. Ook fitnessclubs voor ‘women only’ zijn allang populair, al zijn die er zeker niet alleen gekomen op vraag van moslima’s. Enkele jaren geleden oordeelde een rechter in beroep overigens dat een fitnessclub mannen de toegang mocht weigeren, omdat mannen en vrouwen anders gebouwd zijn en dus anders behandeld mogen worden.
Segregatie geen discriminatie
Segregatie hoeft dus niet altijd discriminerend te zijn. ‘Van sommige diensten zijn we zeker dat mensen er ongelijk behandeld mogen worden, zoals sauna’s of vluchthuizen voor vrouwen’, zegt de Vlaamse ombudsvrouw gender Annelies D’Espallier. ‘Over andere is het minder duidelijk.’
‘Wij vonden in 2015 dat het gescheiden zwemmen in Antwerpen kon op basis van wat het hof van beroep in Luik had geoordeeld over de aparte fitness voor vrouwen. Maar het recht evolueert voortdurend. Voor hetzelfde geld komen we binnen enkele jaren tot een ander besluit.’
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Het hoge woord SEGREGATIE is er uit. Dit is volgens Wikipedia bijlage geen nieuw woord. U kunt er zelfs alle kanten mee uit. Zie maar:
segregatie betekent scheiding. De specifieke betekenis varieert, afhankelijk van de context:

sociale segregatie:
rassensegregatie is de scheiding van mensen naar ras;
seksesegregatie is de scheiding van mensen naar sekse;
verzuiling is de scheiding van mensen op grond van religieuze of politieke ideologie;
biologie: de scheiding van homologe chromosomen tijdens mitose en meiose. Dit staat bekend als Mendels segregatietheorie;
scheikunde: ontmenging;
materiaalkunde: kristalsegregatie, de afwijking van de gemiddelde samenstelling in een gestolde legering na een warmtebehandeling;
geneeskunde: segregatie het beperken van contacten tussen lijders aan dezelfde ziekte.
*

politieke partijen die van identiteit de inzet van de komende verkiezingen willen ­maken
*
Ja, U hebt het inderdaad goed gelezen:  
De e Schandaard werpt eindelijk zijn masker af. Het samenlevings-model van de islam wordt zelfs niet eens meer verkeerdelijk een ‘religie’ genoemd, maar een IDENTITEIT.
Dat wordt op de lange duur nog plezant! Bij ‘identiteit’ hoort ’n identiteitskaart, met pasfoto en met op de rug een berg ingeplante chips. Wat in het geval van al die ‘verrijkers’ neerkomt op een ondragelijke brieventas bankkaarten tankkaarten en paspoorten.. Paspoort als ‘belg’ + paspoort als bvb Marochaan + paspoort evl als moslim-aanhanger. En last but not least, het verplicht voorgeschreven Europees paspoort.
De Flikken zullen bij elke roofoverval goed hun werk hebben!
Maar alle gekheid op ‘n (tover)stokje: de Overheid, de Media en ook de gewone burger zitten in een fuik. Met enige uitgang de ‘ONDERWERPING’, zijnde de Nederlandse vertaling van het  Arabisch woord voor ISLAM.
**

*
HemelrijkerGeen opmerkingen: