maandag 2 april 2018

4469


Paaszondag 1 April  2018

4469 - WAT IS HET VERSCHIL TUSSEN MAROKHANEN EN RUSSEN
*
INHOUD: NEDERLAND: het Hoger Beroep van Geert Wilders voor haatzaaien’ brengt, dank zij de uitlatingen van Rusland-haters  in dat land, in hoger beroep logischerwiijze de vrijspraak mee. Indien niet, dan zijn de Nederlandse  Rechters van 2018 gewoon de nieuwe collega’s van de beruchte SS-Rechter Roland  Freisler.
Waardoor NL, de nieuwe leidinggevende EU Natie Lidstaat mèt voorbeeldfunctie, duidelijk blikt mede- erfgenaam te zijn  van het gehate Duitse Nazi-Reich van weleer.
Ja, inderdaad: aan de vruchten kent men de boom.
**

*

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
In de marge. Die Freisler, rechtsreeks aangesteld door Hitler in hoogst eigen persoon, staat bekend voor zijn vele authentieke door de Propaganda Staffel verfilmde rechtszittingen met steeds, na een extreem korte zitting, voor de beklaagde de onmiddellijk uit te voeren  ter doodveroordeling door verhanging.
Op YouTube staan tal van  voorbeelden war vooral de vernederingen opvallen die de beschuldigden publiekelijk moesten ondergaan, en de luid tierende overslaande bulderstem van Freisler zelf.
*
Vaststelling: in onze Lage Landen wordt het stilaan VERBOTEN op straffe van vrijheidsberoving, om een eigen mening te hebben en om dan ookr in volle vrijheid uit te dragen. Vooral niet als er dreigt een meerderheid te ontstaan die ongeveer hetzelfde denkt.
**
*
Zie Catalonië. Die mening hoeft niet persé verkeerd te zijn, leugenachtig of misdadig. Het volstaat dat die anders is dan de mening van Hogerhand. Zie Stalin. Zie Hitler. Zie Obama, de Moslim Broeder.
**
*
Zie de vredelievende Vlaams Belangers tegenover de  wreedaardige terreur zaaiende islammers. Het is een wereld van verschil. Moesten die niet afgeschaft zijn, ik zou zeggen het is een verschil als tussen de Hemel en de Hel.
Dit gezegd zijnde, is het een kleine stap om in de standpunten van de Overheid  zware  discriminatie ite zien. De meningen van de Nieuwkomers’  zijn en blijven vrij, zelfs hun daden (straatgeweld, kopvodderij, haat jegens derden van in de wieg), want er is … Vrijheid van  Godsdienst’….
Dat die ‘Vrijheid’ nu al-dan-niet dreigt uit te monden in Overname van de Macht, speelt in dat geval geen rol. Zelfs niet als het Verleden en zelfs ihet Heden het omgekeerde bewijst. Altijd en overal ter wereld zonder ook maar één uitzondering, grijpt de islammerij ded Absolute Macht. Vaarwel Mensenrechten! Vaarwel Gelijkheid der Vrouw.
‘Waar ooit ook maar één moslim gebeden heeft, hoort dat Land voor immer aan de islam’….
Vrijheid van Godsdienst in moslim-laden? M’n voeten, Gerard!
En ja, ook het Vlaams Belang staat voor de Machtsovername. Niet door geweld en niet ten nadele van de Eigen Bevolking. Zelfs niet ten nadele van de Francofonie, want die moeten worden wakker geschud uit hun lethargie. Zodat ze terug aan het werk kunnen gaan, zonder te leven van werkloosheidsvergoedingen of ziekte uikeringen….
Maar, net als bij de PVV, de Partij Voor Vrijheid van Geert Wilders, mag dat niet. Want verkeerde en mislukte kunstmatige staats-constructies waatbij de meerderheid wordt gecommandeerd door een ‘vreemde’ minderheid (die zelfs onze taal niet spreekt), is een aanfluiting van het begrip ‘Rechtsstaat’.

Misdadig en zwaar discriminerend, ja?!

Het wordt stilaan duidelijk voor iedereen die tot de jaren van verstand is gekomen Dus moeten wij er rekening mee houden, dat er horden nieuwe Freislers zullen nodig zijn. Die misschien zelfs uitsluitend Arabisch zullen spreken…..
**
*
Hrt doek gaat terug omhoog.
Op een rustige Paas Zondag die dit jaar niet toevallig op ‘Verzenderkensdag’ van 1 April valt, even verder grasduinen in de vrije natuur van het horizon-vrije landschap der Vrije Meningsuiting.
En neen, het is geen 1 April-grap, wel een duidelijk voorbeeld voor het Nazi-achtige optreden van ook onze eigen Coburgeriaanse Overheid, van de Media en van (wat nog het ergst is) alle politieke partijen, zonder ook maar één uitzondering,  die de ogen sluiten en elders kijken, voor het uitsluiten van de Vlaams Belangers. Voor hen de twee werkwoorden met een ‘Z’. Zitten en Zwijgen.
Een lidkaart van deze Partij,, of een woordje van sympathie voor een van hun standpunten, heeft als gevolg de verdoemenis door de andere partijen. De VB-mensen zijn als verworpenen de gelijken van de ‘Russen’ van de laatste dagen. Die zijn ook schuldig, net als in de beklaagdenbank bij Freisler, aan ‘vermeende aanslagen’. Is lijk daar, schuldig bij vooropgezette veronderstelling.
Ik heb ergens gelezen, dat in de nieuwe ‘Rechtsgang ‘ van de Europese Nazistaat iemand schuldig is, tot zijn onschuld is bewezen. Wat de wettelijke redenering op de kop zet. Men was vroeger onschuldig tot de schuld onomstotelijk was bewezen.
Maae aangaande het Beroep van Wilders: nog even de kat uit de boom kijken. De zaak van ‘Minder! Minder! Minder! Marokkanen zal daarover uitsluitsel geven…
**
*
**
AAN HUIS GELEVERDE HOOFDSCHOTEL
*
Wilders maakt Pechtold inzet ’minder’-proces
(Door: Saskia Belleman)
*
DEN HAAG – Een terloopse opmerking van D66-leider Alexander Pechtold over Russen, heeft mogelijk grote gevolgen voor het proces tegen Geert Wilders.
De Telegraaf
**
Volgens Wilders
en zijn Advocaat Geert-Jan Knoops
*
is de opmerking van Pechtold „ik moet de eerste Rus nog tegenkomen die zijn fouten zelf rechtzet” volledig vergelijkbaar met de ’minder Marokkanen-uitspraak’ waarvoor Wilders nu in hoger beroep terechtstaat. Als Pechtold niet wordt vervolgd, is er sprake van schending van het gelijkheidsbeginsel en Wilders’ recht op een eerlijk proces, vindt de raadsman.
Hij heeft het Haagse gerechtshof gevraagd om uitstel van het hoger beroep dat vanaf 17 mei inhoudelijk wordt behandeld. Wilders en zijn advocaat willen dat het hof wacht op de beslissing van het Openbaar Ministerie in Amsterdam over de vervolging van Pechtold.

Ook rechtsgeleerde Theo de Roos noemt de uitlatingen van Wilders en Pechtold vergelijkbaar. ,,Vervang het woord Russen door Marokkanen, en vraag je dan af wat voor commotie je krijgt.”
Bron: ron:
www.telegraaf.nl
(h/t https://ejbron.wordpress.com/2018/03/31/wilders-maakt-pechtold-inzet-minder-proces/#more-185154  “Japio”)
https://ejbron.wordpress.com/2018/03/31/wilders-maakt-pechtold-inzet-minder-proces/#more-185154
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Het is dus nog even wachten tot half volgende maand om het voorlopig slot  van deze zaak te kennen. Want er komt altijd een vervolg aan, om het even welk arrest er geeld wordt.
Een welkome     ademruimte dus om van de gelegenheid gebruik te maken om het Eerste Proces Wilders, waarvan vrijspraak het resultaat was, aan te kaarten. Wekenlang stonden de kranen er vol van en de NOS bracht zelfs iedere voor- en namiddag de hele zitting uitgebreid in beeld.
Vooral
**
Advocaat Bram Moscovic
die zijn cliënt schitterend verdedigd had, kwal in beeld. Samen met Hans Jansen, Arabist (°1942), intussen overleden (2015). Zijn vroege dood werd nooit onderzocht. Heel zeker zullen daar niet ‘de Russen’ achter hebben gezeten, maar wie of wat dan wel? Als ‘Artabist’ zette de waarheid lievende Hans Jansen louter door zijn kennis, ieder minuut van elke dag en elke nacht, het Establishment in zijn hemd….
Wat ik wel nog weet, is dat Hans Jansens ooit op ’n avond voor het proces begon, op een borrel werd uitgenodigd bij een ‘panel’ van ‘Critici’ van Wilders, waar ook de Procuraal-Generaal van het geding ineens verscheen. Jansesn, vurige Wilders-fan, die de provocatie seffens had doorzien, verliet daarop onmiddellijk de plaats.
**
*
Ook Moskovic werd reeds weken na het proces gekraakt, en wel door schrapping van zijn advocaats-licensie. Om de hond te slaan, de gepaste stok gevonden in een zaakje van ’n betwist ereloon.
Opheldering van de diepe ondergrond van die ‘ongelukken’ na de vrijspraak? Tja, dat is voor nà de Installatie van Wilders I….. Het is dat, of hetzelfde lot van voornoemde twee personen ondergaan. Zie Pim Fortuyn (1943-2002). Zie Theo van Gogh (1957-2005).
**
*
Benieuwd wat Pa Pinkelman van wijlen Godfried Bomans hierover zou kunnen vertellen… Wetende, dat Geert Wilders de enige politicus is in de hele Westerse Wereld, die 7/7 en 24/234 al een half mensenleven onder politie-bescherming staat. De sprookjesachtige samenleving van Godfried Bomans is ondertussen wel ‘n soort van Wild West Oost geworden waar dè Nederlander zich niet meer in kan thuisvoelen…
**

*
Desnoods zendt Merkel een paar JU88 uit de Juncker Fabrieken er op los voor precisie-bombardementen op de privé woningen van Senatoren van de PVV. Met bommen gemert ‘Made in Russa…
Als Wilders geen eerlijk proces krijgt voor wat niet meer is geweest dan een verkiezings-slogan, dan is het lot van de NL Nazistaat voorgoed bezegeld.
Het is dàt, of na de Brexit, nu ook (of erger) de Nexit…
**
*
O Ja, herinnert UI zich ook nog dat NL net als Frankrijk, tegenstemde bij de zogezegde Europese ‘Grondwet’ in 2004? Net als de Meidagen van 1940 is men in Berlijn Brussel ook dàt verzet niet vergeten!
**

*
Hemelrijker


Geen opmerkingen: