donderdag 26 april 2018

4479 AFSCHEID


Donderdag 26  April 2018
4479 – WIJ STEVENEN AF OP BURGEROORLOG EN KRIJGEN DAARVOOR DE NOBELPRIJS VAN DE  W R E D E
*
INHOUD: WO3 (begin)- NEDERLAND –ISLAM: Geert Wilders wil in zijn land maar één enkele Nationaliteit meer: de Nederlandse. DE ZIJNE. Waarom zou dat niet in de Grondwet mogen ingeschreven staan?  Zoals Merkel zegt: al wie in Duitsland woont, is Duitser. En geen Turk of Arabier meer…… Meteen ook liefst het aantal echtgenoten beperken, max.  tot die  éné van ’s mans harte-keus en ook ‘tot de dood hen scheidt’.
Wie ‘samenhokt’ zonder getrouwd te zijn, (hetzij Burgerlijk hetzij Kerkelijk) betaalt alle Belastingen gewoon dubbel…. De kinderbijslagen voor meer dan 3 kinderen wordt afgeschaft. Ouders van vreemde ‘roots’ met meer kinderen, worden beboet. Of het land uitgezet. Een talrijke kroost van het Eigen Volk Eerst heeft in het verleden  al onze landen welvarend gemaakt! Zelfs toen ervan uit de oude tijd per gezin hele dozijnen kinderen waren en er bijlange nog geen sprake was van kinderbijslag. Dat het ‘kientjesgeld’ pas in 1930 (voor werkmensen) en in 1967 (voor zelfstandigen) werd uitgevonden weet zelf vandaag niet één politieker meer.
Straffer nog is het zogeheten ‘Activiteits-Attest’, ooit ingevoerd voor het Eigen Volk. Vanaf de jaren ’70 verplicht gesteld voor ieder zelfstandig beroep. Onmogelijk ‘n Handelsregister en/of BW-nummer te bekomen voor hem of haar die niet voldeed aan de strenge reglementering.
De toelatingsproef bestond uit twee drempels: 1° de beroepservaring en 2° de nodige administratieve bedrevenheid.
Nieuwkomers? Die deden maar. Pas onlangs werd deze discriminatie weggewerkt, door gezegd ‘t reglement gewin weer af te schaffen. Nu kan zelfs een hondshaai met een hoed op, restaurateur, kapper of loodgieter worden….


IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*
Laten we zeggen, dat voor ons aller eeuwenoude Avondland, de kern van alle Beschavingen ter wereld, het zwaartepunt van de islam-invasie pas nu goed op dreef is gekomen nadat
**
Generaal Charles de Gaulle
(° Rijsel 1890-1971)
van Algerije gedeeltelijk onder dwang en gedeeltelijk uit paniek, een onafhankelijk land heeft gemaakt. Op die manier kon hij niet anders, dan échte Algerijnen die Fransman wilden blijven, samen met de échte Fransen die tot dan toe daar in deze ‘kolonie’ hadden geleefd, in het Moedermand op te nemen. Met dezelfde rechten, maar minder met dezelfde plichten, als de geboren en getogen Franse Burgers. Waardoor hij niet alleen veel mensen het leven heeft gered, maar terzelfdertijd ook de terreur meebracht, zowel in Algerije als in Frankrijk. En meteen in de rest van Europa.  Toen was Parijs ‘the hell-hole’

Hij deed dat allemaal zeer impulsief, om niet te zeggen met de rug tegen de muur. Jarenlang werden beide landen elk aan de andere kant van de Middellandse Zee, beheerst door de Franse versie van ‘Blut und boden, en benden zoals
**
‘De Zwarte Hand’
Da t was een ‘verzetsbeweging naar het voorbeeld van de ‘Resistantie van enkele jaren vroeger bij ons in Coburgia, die tekenden voor individuele moorden, massa-aanslagen en… (nieuw fenomeen voor ‘La douce France’) de bouw van ontelbare rattengaten om samen te komen  om zogezegd te ‘bidden’... Want ja, totaal bijkomstig voor de Linxe Overheid, bleken veel van die ‘inwijkelingen’ fanatieke Moslims te zijn. Die dankbaar de ook in Frankrijk bestaande ‘godsdienstvrijheid’ vlijtig toepasten. De Overheid liet begaan, alhoewel die godsdienstvrijheid ontstaan was alleenlijk binnen het Katholicisme, het Protestantisme,  Catharen, Lutheranen, enz… uit de tijd van de Godsdienstoorlogen. Lang geleden.
**
‘Ne touchez pas à mon pôte’….
**
Daar ligt het begin van de vergissing, om van het islam-samenlevingsmodel dat al eeuwen op gebieds-inname uit is, een  mensonwaardige ‘godsdienst’ te maken. Met lachwekkende beelden van volle mosketen van allemaal geknielde mannen met de kont omhoog. Idem dito voor de vrouwen maar die worden zelden of nooit in beeld gebracht. Oog-contact met andere vrouwen is nefast voor de eeuwige zaligheid van elke ‘Gelovige’ man. Die zijn geen 1400 jaar ten achter bij onze tijdrekening, maar 14.000 jaar!
En och Gottekes toch, dat waren werd ons verzekerd, goedkope ‘werkkrachten’ om de industrie weer vlot te helpen trekken. Zij, vervingen inderdaad de miljoenen jonge Fransen, Engelsen, Duitsers, enz., die elkaar met miljoenen moesten afslachten  in de twee voorbije wereldoorlogen. En net als voor die twee wereldoorlogen, neemt datzelfde Duitsland onder Merkel opnieuw de nodige initiatieven.
Enne ja, met Algiers en Parijs weet U het al langer: als het regent in Parijs, dan druppelt het in Broeksèl. Dat is inderdaad tot op de dag van vandaag nog altijd zo –zelfs met de NV-A in de meerderheid -gezien de Francofonie in Cobourgia nog altijd als witte konijntjes gebiologeerd en versteend staart naar de Franse lichtbak. Een lichtbak die trouwens mondiaal meer en meer verdrongen wordt door de machtige lichtbundels uit het Land der Cowboys.
Van bij de aanvang van deze islam-intocht wetten maken, of maatregelen voorzien, was ook in ons Land niet aan al die Duits-Amerikaanse Fransdolle Overheden besteed. Want in de meeste Europese landen waren het de ‘Social Democcrats’, samen met de ‘Christen Democrats’ die het voor het zeggen hadden. Die zagen overal zelfs monkelend toe, ja, gaven zelfs hun volle medewerking. In de valse hoop daarmee voornamelijk ons voorvaderlijk Geloof de genadeslag te kunnen toedienen. En te vervangen door de Leer van Karl Marx.
De Algerijnse Onafhankelijkheids-Oorlog, in de meeste gevallen Algerijnse Revolutie genoemd, duurde van 1954 tot 1962 en verliep fataal o.a. door de inzet van het
**
Franse Vreemdelingen Legioen
met uitermate wrede en bloedige tussenkomsten van ‘Parijs’, hun hoofdkwartier. Dat ‘Vreemdelingen Legioen (Mercenairs) was een verzameling avonturiers uit alle landen,  die allemaal gewezen of gevluchte criminelen, SS-oorlogsmisdadigers, enz.. Overal in de grote Franse steden waren er aanwervingsbureau’s – ook in Rijsel) - die geen vragen stelden, maar iedere kandidaat wel voorzag van een nieuwe identiteit. Bovenop een jarenlang dienstcontract.
De Uno-Vredesmacht is vandaag de dag nog niet zo ver. Maar dat komt nog.
De gewezen concentratiekamp bewakers en SS-Elite stoottroepen die de dans ontsprongen waren, brachten hun gespecialiseerde ‘ondervragings-technieken’ mee, die dapper ingezet werden  tegen alle soorten ‘terroristen’ all over the world waar er Franse belangen op het spel stonden. Samen met de naar de USA meegebrachte raket-specialisten, of naar daar ontkomen SS-ondervragings- specialisten, kwamen achteraf veel van die Franse Elite-Troepen in Amerika terecht. Waar ze even vlot bij de CIA of de FBI welkom werden geheten. Vooral vanwege hun ver gevorderde ondervragingstechnieken op hoogst belangrijke gevangenen. Zie Guantánamo Bay.
Aan de lezer wordt HIER en NU aangeraden even de samenvattende INLEIDING hierboven te herlezen, waarin mijn persoonlijke ontboezemingen staan, als aanvulling voor de sterk vereenvoudigde woorden en bedoeling van Geert Wilders. Heb dat gedaan, uit overtuiging dat de meeste gewetensvolle politiekers die het goed menen, ongeveer hetzelfde denken. Zonder daar natuurlijk ooit een begin van uitvoering aan te durven geven. Maar hadden de Europese landen van bij het begin degelijke maatregelen genomen – wat niet meer dan hun oplicht was - dan was het nooit zo ver gekomen.
Ja, want wat zeg ik al jaren over hen? Dat ze regeren omwille van het smeer, via hun achteruitkijkspiegels….
‘Gouverner, c’est prévoir’, is een gezegde van de Frans Koningen van vóór de Franse Revolutie…. Het is door de ‘Mei-68-ers’ achteraf vervangen door  ‘Verboden te verbieden’.
En daar staan we dan….
Spreken van ‘une invasion’ door vreemdelingen, wordt in La douce France reeds bestraft met een boete van € 500.00.
Het is maar dat U dat weet.
**
*
SPIEKEN MAG WÈL
SEDERT MEI’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
**
*
Wilders tornt aan kiesrecht
*
Geert Wilders wil dat mensen die geen afstand nemen van hun dubbele nationaliteit het kiesrecht verliezen. Wie niet uitsluitend een Nederlands paspoort bezit, mag wat hem betreft ook niet langer verkiesbaar zijn.

"Nederland is ons land. Het moet door Nederlanders worden bestuurd, die door Nederlanders gekozen worden. Door Nederlanders die niet eens de schijn van dubbele loyaliteit hebben”, zegt hij in een interview met De Telegraaf’.
**
*
De PVV-leider ziet door de toenemende migratiestromen van mensen met een niet-westerse achtergrond een loyaliteitsprobleem ontstaan voor het bestuur van Nederland. Hij noemt de opkomst van de partijen ‘Denk en Nida’, maar eveneens ‘D66’ers’ met een Turkse achtergrond die van onverkiesbare plaatsen bij de lokale verkiezingen ineens met voorkeursstemmen gekozen werden.

“Kijk eens naar de namen van de gekozenen in de vier grote steden. Je ziet nu al dat ongeveer een kwart van al die gekozenen geen Nederlandse naam heeft, een naam die niet-westers allochtoon lijkt. Dat zegt nog niks, dan heb ik het alleen over de naam”, aldus de PVV-leider. Hij komt met een wetsvoorstel en wil bovendien de Grondwet veranderen naar Australisch voorbeeld.
In Nederland zijn volgens de laatste telling in 2014 circa 1,3 miljoen mensen met een dubbele nationaliteit.
**
*
Interview:
Geert Wilders maakt zich grote zorgen over de toekomst van ons land. Massa-immigratie en de dubbele nationaliteit zorgen er volgens hem voor dat Nederland er steeds minder voor de ’Nederlanders’ is. In een exclusief interview met De Telegraaf ontvouwt hij zijn plannen om de Grondwet aan te passen, omdat we ons land volgens hem ‘aan het kwijtraken zijn’.
Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen schoof Geert Wilders (54) alweer aan voor een urenlange sessie in het kantoor van zijn advocaat Geert-Jan Knoops. Volgende maand beginnen de zittingen voor het hoger beroep in de zaak ’minder minder Marokkanen’. Veel tijd om de verkiezingen te evalueren is er niet geweest, terwijl enkele schandalen rond kandidaat-raadsleden de campagne van de jonge partij leken te overschaduwen. Zelf vindt Wilders de commotie wel meevallen. „Terugkijken is altijd gemakkelijk. We hebben in tientallen gemeenten de goede keuze gemaakt en het is ook een keer fout gegaan. Dat is bij andere partijen ook zo.”

Er waren relatief meer kandidaten bij de PVV waar het mis mee ging. In uw eigen fractie werd er gesproken van ’debielen’.
„Ik heb niemand hen debielen horen noemen.”

Dat durven ze niet tegen u te zeggen, maar wel tegen ons.

„Ik heb het niemand ’on the record’ horen zeggen. Het zijn helden.”

Nu komt het er voor de lokale afdelingen op aan om zich in de raadzalen te laten gelden. Mogen ze hun eigen koers varen?

„Ja natuurlijk, volgens hun eigen lokale verkiezingsprogramma en de partijlijn. Ik maak me er niet druk om. Maar vraag me het over een half jaar nog eens, hahaha.”

In Amsterdam en Rotterdam wonnen islamitische en migrantenpartijen terrein. Er wordt ook wel gezegd dat zij de tegenhangers zijn van waar de PVV voor staat.

„Ze zien ons als een soort natuurlijke vijand.”

Denkt u bij hun winst: zo werkt democratie? Of vindt u het een verkeerde ontwikkeling?

„Allebei. Zo werkt dus nu onze democratie, maar ik vind het een hele verkeerde ontwikkeling. Het raakt onze existentie. Er zijn veel mensen gekozen die op zijn minst de schijn van een dubbele loyaliteit hebben. Dan gaat het om ‘Denk en Nida’, maar bijvoorbeeld ook om D66 in Dordrecht. Daar werden de nummer negen en de nummer dértig met voorkeurstemmen gekozen vanwege etnische reden. Daarmee zijn ze niet per saldo zelf fout, maar ze zijn gekozen vanwege hun naam of hun Turkse achtergrond.”

*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
AFSCHEID

Na enkele dagen intensief nadenken en vooral door mijn toenemende blindheid moet ik, Digitalia, achteraf in de huid van Hemelrijker, ietwat inbinden. Ook worden de hier behandelde onderwerpen stilaan veel te gevaarlijk om, ze als klein burgermannetje, publiekelijk te commentariëren. Ik heb als 82-jarige namelijk als jonge knaap de verschrikkingen van de  ‘Repressie II’ meegemaakt die begonnen is onmiddellijk na WO II. Deze was inderdaad nog ’n hel stuk brutaler dan de ‘Repressie I‘, volgend op den Groten Oorlog ’14-’18. Dat was de tijd van o.a. René Declercq (Deerlijk) ter dood veroordeeld en als banneling naar Nederland ontkomen. Het was de tijd van ‘De Fronters’ die van de Soldaat-Ridder Koning Albert I als Heilige Eed de verzekering hadden gekregen, dat als ze goed hun best deden tijdens hun front-dienst aan de IJzer, hij zich engageerde om eindelijk de Vlamingen  na de oorlog, ‘gelijke rechten en gelijkheid in de feiten’ beloofde. Koninklijke Belofte die na de oorlog compleet vergeten werd…. Integendeel zelfs. Daarvan kon Senator August Borms (Antwerpen) alleen van uit zijn cel getuigen. Bij Repressie II kreeg die, als krukkenvent op een stoel gebonden, de dood met de kogel.

Na WO I konden in Cobourgia ‘de Elitairen’, (Francofoon en Dictatoriaal) zich al-bij-al nog enigszins inhouden, maar na WO II gingen die onmenselijk tekeer. Met als enige bedoeling te kunnen blijven profiteren van de hardwerkende Vlaamse meerderheid in het land.
Voorwendsel daartoe: een kleine minderheid van die meerderheid daar tot tweemaal toe ‘gecollaboreerd’ met de vijand, Duitsland. Iedere keer vanzelfsprekend werd dat ‘verkeerd zijn’ vastgesteld nadat Duitsland de oorlog had verloren. Die ‘repressie’ trof niet alleen uitermate hard de Leiders van de Vlaamse Beweging, maar ook ‘de zwijgende meerderheid’ der Vlamingen. Broodroof was het ordewoord. Dat was dus iedereen die onder de Bezetting niet officieel was toegetreden tot de ‘Resistencia’, de ondergronds terroristische beweging tegen het 4 jaar durend Duitse Bezettings Leger van ’n paar duizend man + de terecht gevreesde Duitse Geheime Staats Politie, de Gestapo.
Repressie II. Het was de tijd van Priester-Dichter Cyriel Verschaeve (Alveringem) die na de oorlog ter dood veroordeeld, in ballingschap in Zwitsersland overleed. Dat was de tijd dat de ‘Oostfronters’ die hand-in-hand het met de Duitse Elite Soldaten van de SS het ‘Goddeloos communisme’ in Rusland waren gaan bevechten, bij hun terugkeer na de oorlog gewoon gefusilleerd werden.

???
Want inderdaad, de paar naar het buitenland gevluchte Elitaire ‘Groten des Lands’ die tegenin de heersende volks-mening, nog altijd bleven denken  het Land van daar uit te moeten vertegenwoordigen – door o.a. wetten uit te vaardigen met terug werkende kracht -  stonden ‘aan de andere kant’. Dit is de kant van het zo goed als verslagen Engeland en de ook ’n paar naar Londen gevluchte Franse Ministers, later ook de kant van de USA (die eerst de kat uit de boom had gekeken). De kant die hoopte eerstdaags, met de hulp van (Communistisch) Rusland, Hitler te laten in het zand bijten.
Adolf Hitler, de enige Leger Hoofd Opperbevelhebber van Land- Zee- en Luchtmacht, kortom van de ‘On onverwinnelijke’ Duitse Wehrmacht, dat was, na Bismarck en von Hindenburg,  de democratisch verkozen Kanselier van Het Derde Rijk (dat na Het Heilig Roomse Rijk, het Keizerrijk van het eengemaakte Duitsland en, tot en met Willem II die WO I verloor) de Weimar-Republiek van het verslagen Duitsland.

Hij was meteen de verschrikkelijke man die de hele wereld deed beven, zowel letterlijk als figuurlijk, waarvan J.F. Kennedy, de latere (vermoorde) President van Amerika voor de Democratische Partij, bij een bezoek aan Berlijn de historische woorden sprak, dat die ‘het grootste genie aller tijden was /is geweest, maar dat de ganse wereld dit pas zou erkennen, eenmaal de haat jegens hem was  geluwd’.
Woorden met profetische bijklank.
Ons werd dit, vooral na de gewonnen oorlog, (en met reden?) totaal anders verteld. En wie ben ik, om een ‘democrats ‘Amerikaans President tegen te spreken?  Ik zou niet durven.

Om af te sluiten, nog even terug komen  op het fameuze Franse woord ‘Repression’. In Frankrijk, het zogezegde ‘Moederland’ van de Cobourger Elite, werd het met de Nazi’s collaborerende Vichy-Regime zwaar aangepakt. Vooral door Generaal de Gaulle, voornoemd. Ook bij de Noorderburen ging men er duchtig op los. Het verslagen en grotendeels vernietigde Duitse volk werd grondig  ge-dénzifiëerd’, wat dat ook wil betekenen. En bij ons in Cobourgia, waar de collaboratie in het Franssprekend gedeelte het ergst was (zie Leon Degrelle, Hitlers aangenomen zoon).
Maar daarover bestaan er al lang geen archieven meer. Dus de Waalse collaboratie heeft nooit bestaan.

Met wat circa ’n week geleden in de dichte omgeving van Damascus, de hoofdstad van Syrië is gebeurd, wordt dus het definitieve codewoord voor deze laatste en beslissende wereldoorlog.  Het is de laatste die wij levend en wel nog zullen weten beginnen, en gaat de Geschiedenis der Mensheid in als de Kemikal Weapons War …
De naam komt van de zogezegde chemische raketaanval op de Moslim Rebellen die het land willen overnemen. Allemaal ‘fake’ en in scène gezet wat nu al wordt beweerd.
Dat is tenminste de korte inhoud van de opdringerige ‘ferek news’ verspreid door ‘de Diep Street’ met als voortrekkers de vergane glories van de vroegere Koloniale Wereldrijken (Groot Brittanië en Frankrijk), die slaafs de instructies volgen van het Nieuwe Duitsland, de werkelijke ’Voorman’ (Führer) van de Europese Nazistaat.

Nota. Ten gerieve van alle niet-perfect Amerikaanstalige sprekende lezers werden de begrippen ‘fake news’ en ‘Deep State’ dan maar phonetisch gespeld.

Het Duitse woord ‘Führer’ = Voorman, Leider, Aanvoerder, Bevelhebber, kent iedereen nog wel van Vroeger. En laat er geen misverstand over bestaan, het Driemanschap der 3M (Melkbrigade)

May (Engeland)
Macroni (Frankrijk)
Merkel (Duitsland),
staan onder het eigenlijke OKW (Ober Kommando  Wehrrmacht) van
**
*
waarvan die de legale Syrische Regering van Assad zonder de minste bewijzen wordt beschuldigd door de Nato en de ‘Verenigde Europese Naziestaten’.
Voor wie oorlog wil, is het relatief eenvoudig om een aanleiding te vinden. Hou daarbij vooral de naam Georges Soros, de persoonlijke vriend van The Clinton Wife, in de gaten…
*
Hemelrijker
Geen opmerkingen: