woensdag 9 mei 2018

4484


Woensdag 9 Mei  2018
*
4484 OVER EEN TWEEDE    HITLERIAANSE PROPAGANDA MINISTERIE
*
INHOUD: MEDIA: Xander (op zijn manier) legt de vinger op de USSR-wonde van de berichtgeving op alle ‘Media’ overal in onze… ‘Geleide Deocratiën’. Zeer treffend door de vergelijking met de Pravda (De Waarheid) en de Izvestia (Het Nieuws) die in de volksmond diametraal anders werden doorverteld.
De verhalen over het Hitler-Regime staan daarentegen volgens mij heel wat dichter bij onze leeefwereld dan het Rusland van wijlen Stalin & Cie. Omdat onze Bevolking dat laatste inderdaad zelf meer dan genoeg aan den lijve heeft ondervonden. Dr. Joseph Goebbels, de formidabele Minister van een nog  formidabeler Ministerie van Propaganda, spreekt dan ook meer tot de verbeelding dan het Land van het Goddeloos Communisme..
Door inzake ons onderwerp zowel de USSR samen met het Nazi Regime in beeld te brengen, kan er dan ook geen misverstand bestaan over de EU-Naziestaat in volle ontwikkeling…

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Als hier op deze Blog beide overbekende niet na te volgen voorbeeld-dictaturen samen opgevoerd worden, wil dit nog niet zeggen dat er geen andere ‘Volks Democratieën, waar ook ter wereld, kunnen voorkomen.  Slavendrijverij is van alle tijden! Zij het dan dat ze zich altijd voordoen onder een andere naam.
**
*
Onderdrukking van de simpele volgzame medemens is zowat de meest voorkomende menselijke  vorm van elk ‘Gezag’, net vòòr het de drempel der Beschaving ‘ontdekken’.  Daar was vroeger bij ons in Vlaanderen van uit Linxe zijde, de zeer typische uitdrukking voor bekend. Meneer de Baron houdt ze arm en Meneer Pastoor houdt ze dom.
Een waarlijk domme uitspraak, want het was precies de Kerk die onze voorvaderen kennis én Beschaving hebben bijgebracht.
Van kennismaking met de Beschaafde Wereld rondom  bestaan voorbeelden genoeg. Denk aan het Noord Korea van de laatste weken. Overal waar een Volk na  verloop van tijd de Beschaving ervaart, zij het de Westerse, de Chinese, de Boedhistische, de Oosterse, enz, houdt de dictatuur het niet lang meer vol. Zie de Volksrepubliek  China, en ietwat vroeger, het Sovjet Rijk.. Vooral dat laatste in belangfrijk, omdat de grootsheid van het vroegere Rijk der Tsaren onder Poetin om de hoek komt kijken
**
Nieuw rezengroot standbeeld van Marx in Trier. Wie zou daar achter kunnen zitten? Trier, dat is toch Merkel-Land?!
*
Een vraag van ‘n totaal andere orde is of het Islamisme ooit dezelfde evolutie zal kennen. Is hoogst onwaarschijnlijk. Omdat dat systeem in wezen slechts kan bestaan, door ‘anders-gelovigen’ simpelweg altijd te willen naar het leven staan.
**
*
SPIEKEN MAG WÈL
SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
**
*
Globalistisch Pravda Netwerk: Doodzieke Westerse media verspreiden enkel nog propaganda
*
Veel mensen herinneren zich vast nog hoe in de voormalige Sovjet Unie twee grote staatskranten de publieke opinie manipuleerden, te weten de Pravda (‘Waarheid’) en Izvestia (‘Nieuws’). De Russische bevolking had een passend gezegde voor deze twee kranten: ‘Er is geen waarheid in Pravda, en geen nieuws in Izvestia’. Inmiddels geldt exact hetzelfde voor de Westerse mainstream media. Over vrijwel ieder belangrijk onderwerp krijgt u inmiddels de ‘Pravda’ variant van de waarheid, en de ‘Izvestia’ variant van het ‘nieuws’ te horen en te lezen. Kortom: we worden overvoerd met pure propaganda, die enkel de globalistische doelstellingen van een klein elite-clubje dient. Helaas kunnen veel Westerlingen nog steeds maar niet geloven dat ze zo worden belogen en bedrogen – en dat is precies de reden dat het zo eenvoudig en zo massaal kan worden gedaan.
‘Liegen en blijven liegen: er zal altijd wel iets van overblijven. 5voltaire)…
**
Voltaire (1694-1778) – De Nozem van ver voor onze tijd. Voorloper der Franse Revolutie (1789)
*
Het scenario dat de massa-media keer op keer afdraaien lijkt het volgende script te volgen:
1. Herhaal de officiële overheidsversie en stel hier geen enkele vragen bij, laat staan twijfels;
2. Als dat toch gebeurt, beschuldig critici en onafhankelijke media en blogs dan van het verspreiden van ‘nepnieuws’, en noem hen Kremlin-trollen of complotdenkers.
3. Als de officiële versie na korte of langere tijd toch onhoudbaar blijkt en bomvol gaten en ongeloofwaardigheden zit – denk aan Skripal en Douma -, negeer het onderwerp dan compleet, en ga ‘belangrijkere’ vragen stellen zoals ‘hoeveel suiker is eigenlijk goed voor u?’, of ‘welke bekende Nederlanders doen dit seizoen aan dit of dat TV-programma mee?’
**
*
Sinds de vergiftiging van de voormalige dubbelspion Skripal (welke functie hd die man wel?) en zijn dochter door Rusland een compleet kulverhaal is gebleken – oftewel: officieel nepnieuws -, is er amper meer wat over te lezen. Het is niet ondenkbaar dat dit op last van de Britse regering is gebeurd. Dergelijke bemoeienissen met de inhoud van het nieuws komen ook in Nederland voor. Heel soms lekt er iets van dat topje van de ijsberg naar buiten, zoals die keer dat Den Haag er een paar jaar geleden bij Opsporing Verzocht op aandrong om niet meer zoveel criminele Marokkanen in beeld te brengen.
Dagelijkse dosis kul over vergiftiging Skripal

Dat de media in Europa en de VS niet meer geïnteresseerd lijken te zijn in de waarheid, in eerlijke verslaggeving van de feiten, is een schande, zo stelt ook Rob Slane op TheBlogMire.com. Slane schrijft dat hij ‘dagelijks begon uit te zien naar de nieuwe dosis kul’ die de media over ons uitstortten over bijvoorbeeld de vergiftiging van Skripal. ‘Ze werden vergiftigd in het restaurant. O nee, het was in de auto. Nee, op de begraafplaats. En toen door de bloemen. Toch niet, het zat op de bagage. Wacht, het was toch de bank. Het zat in de pap. Nee, nee, nee, het zat op de deurknop en was in vloeibare vorm aangebracht.’
Wat uitermate vreemd was, aangezien het daar twee of drie weken zou hebben gezeten, en dat terwijl het in die tijd flink had geregend en gesneeuwd. En ondanks dit zeer geconcentreerde en besmettelijk gif stonden tal van mensen er zonder enige vorm van bescherming vlakbij, en hen overkwam niets. Desondanks zou het een door Rusland ontwikkeld zeer dodelijk militair zenuwgas zijn geweest.
Vader en dochter Skripal zouden dan ook in coma en op sterven liggen - totdat Yulia Skripal plotseling aan de telefoon was te horen. Hé, ze is ineens gezond, natuurlijk, sorry dat we vergeten zijn te melden dat ze niet meer op de IC ligt. En met haar vader Sergei gaat het ook weer goed. Overigens wist niemand in welk ziekenhuis ze zouden zijn opgenomen, of zelfs maar waar beide ‘slachtoffers’ zich bevonden.

Desinformatie en nonsens, maar niet uit Rusland

Het was bijna grappig hoe deze onzinnige – om niet te zeggen krankzinnige - berichtgeving, die kant nog wal raakte, vervolgens aan ‘Russische desinformatie’ werd toegeschreven – alsof het Kremlin alle grote kranten en nieuwszenders in het Westen controleert en aanstuurt, en ook de leiding had over het politie onderzoek in Groot Brittannië.
Of dat het Moskou was dat na bestudering van beveiligings- en verkeerscamera’s tot de ‘conclusie’ kwam dat een oogverblindend knappe en super intelligente voormalige KGB agent met de codenaam ‘Gordon’ (of was het toch ‘Cecil’ of ‘Squiffy’?), een specialist in vechtsporten met een voorkeur voor snelle auto’s en nog snellere vrouwen, de belangrijkste verdachte was – totdat de Britse Nationale Veiligheid Adviseur Mark Sedwell een week later erkende dat er geen verdachte was, er zelfs nooit een verdachte was geweest, omdat het onderzoek werd gehinderd door... het gebrek aan camerabeelden?
**
Russische desinformatie?
*
Natuurlijk niet, het waren de Britse media die dit uit hun duim zogen, wat vervolgens kritiekloos en blindelings door de Nederlandse media als ‘feiten’ werd overgenomen. Ze verspreidden een enorme lading desinformatie en pure nonsens, meer dan 10.000 ‘Kremlin trollen’ vanuit St. Petersburg de afgelopen 10 jaar hadden kunnen doen. Het zou een regelrechte slapstick kunnen worden genoemd, ware het niet dat het zo overduidelijk bedriegen van het volk in werkelijkheid in- en intriest, zorgwekkend en ook beangstigend is.

Ook chemische aanval in Douma bleek onzinverhaal
**
*
De chemische aanval in Douma? Zelfde verhaal. Drie landen bombardeerden ‘chemische installaties’ omdat Assad de rebellen weer eens met gifgas zou hebben bestookt, ook al ontbrak daarvan ieder spoortje bewijs, en spraken diverse Westerse journalisten ter plekke met tal van getuigen die volhielden dat die chemische aanval nooit had plaatsgevonden.

Geen ‘kwaliteits’journalist vroeg zich af of het niet gevaarlijk was om chemische wapenfabrieken te bombarderen, want daar zou het spul toch bij vrijkomen, wat juist nog meer slachtoffers zou veroorzaken? En aangezien dat duidelijk niet het geval was, was dat dan geen bewijs van het feit dat die bommen en raketten geen chemische installaties vernietigden, maar –zoals Syrische officials al verklaarden- onder andere een fabriek voor medicijnen?
En toen één van de jonge slachtoffertjes die prominent op het NOS en RTL journaal waren getoond plotseling levend en gezond in Den Haag opdook om te getuigen dat hij geen gifgas had ingeademd, maar naar het ziekenhuis was meegenomen om daar gedwongen mee te doen met een in scene gezette panieksituatie – en hij daar enkel water over zich heen gegooid kreeg-, was er geen TV-camera en journalist om hem te interviewen.
Wéér bleek de officiële versie louter nepnieuws te zijn, dus werd het de hoogste tijd voor de Westerse en Nederlandse media om van script-2 naar script-3 over te schakelen. Skripal, Douma, ze hadden er even massaal en schandalig over gelogen, maar nu de onbenullig gehouden burger dat in de gaten zou kunnen krijgen, schotelen we hem nu snel belangrijkere zaken voor, zoals welke bekende Nederlanders er dit seizoen met een populair TV-programma meedoen.

‘Kern van media is doodziek’, propaganda heeft waarheid verdrongen

‘Het is duidelijk dat de kern van de media doodziek is,’ vervolgt Slane. ‘Ze bestaan juist om zaken te onderzoeken, de feiten te volgen, en aan de gewone man te berichten wat de waarheid is. En bovenal te fungeren als een rem op een te hoogmoedig wordende staat, zodat die niet de indruk krijgt dat het maar kan doen wat het wil, omdat het toch overal mee wegkomt.’
Helaas laten de Westerse en Nederlandse media er geen twijfel meer over bestaan dat de waarheid hen totaal niet meer interesseert. Zaken worden niet meer onderzocht, nieuwsberichten worden verdraaid, en ongewenste, ‘politiek-incorrecte’ feiten –zoals ook over de massa immigratie, migrantencriminaliteit en islamisering- worden gebagatelliseerd of ontkend. In plaats van dat de professionele verslaggevers als een rem op de staat functioneren, laten ze zich juist als wapens voor diens propaganda gebruiken – staatspropaganda voor een globalistisch elite-clubje, dat virulent anti-Russisch en pro-islamitisch is, en er alles aan doet de onafhankelijke, soevereine natie-staat te vernietigen.
‘Hoe zullen we dergelijke media, die niet of nauwelijks meer iets geven om de waarheid, en die enkel de belangen van de globalistische elite dienen, noemen?’ besluit Slane. ‘Mainstream? Globalistisch Pravda Netwerk lijkt mij een juistere omschrijving.’
Xander
*
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Zou het geen goed gedacht zijn, om zoals in vroegere zeer oude tijden, overal een ‘Belleman’ aan te stellen, die met toeters en bellen, op een verhoog staande, meestal aan de kerkdeur, luidkeels den bolke kond doet watvoor Nieuws er werkelijk is?  Van ‘direct contact ‘ gesproken!
**
Folklore?????
*
In deze digitale tijden echter kunnen we de vraag stellen, of de Burger via het Internet geen verweer heeft. De Pers geniet van het zwijgrecht over de bronnen van wat ze beweren. Dat is noch min noch meer de kat bi de melk zetten. Wat altijd risico’s inhoudt, vooral als dat beest Slinx, Schots en Scheef denkt.
Bij de Media moeten wij dus doen, lijk de dom gehouden Burger  vroeger moesten doen naar de Pastoors toe. Geloven.
Geloven was echter (volgens de Mechelse Catechismus) aanvaarden op het gezag van een ander. Wat toen toch tenminste een min of eer eerlijk antwoord was. Vroeger waren dat de woorden van de Pastoor in de Kerk. Nu moeten we dat geloven, omdat het ‘in de gazet heeft grestaan’…
**
*
De oplossing? De ‘Alternatieve Media’ zoals dat heet, brengen eerst de feiten en pas dan hun commentaar. En wat meer is: U weet wat U aan hen hebt. ze spelen met Open Kaart en geven altijd hun bronnen vrij. Zodat iedereen kan controleren.
Dagenlang de getrukeerde filmpjes tonen van steeds weer dezelfde ‘mishandelde kinderen’  waarvan achteraf uitkomt dat ze ‘nep’ zijn, dat kunnen alleen de ‘Staats-Media.
‘Wie de Media beheerst, beheerst de wereld’. Het zou een variant kunnen zijn op het gezegde, ‘que les Idés gouvernent le Monde’. Maar dat is Voltooid Verleden Tijd.
Donald Trump met TWITTER als ‘Sociale Media’  wendde zich rechtsreeks en zeer persoonlijk tot de massa om het Clinton Wijf in de President Verkiezingen te verslaan. Een betrouwbare open directe aanpak tegenover het gekonkelfoes van de reguliere Media. Met CNN op kop. Met het gekende gevolg. Tot ieders verrassing werd deze zakenmens uitgeroepen om Amerika uit de shit te helpen.
Vandaar dat de EU Nazistaat er alles probeert aan e doen, om ‘Fake News’ zoals zij dat heten, te weren.Weet U nog? Uit de pap-school! Alles wat ge zegt van mij, zijde zelf!!!!
Naarmate de ‘Gemeenschap’ groter wordt (en dat wordt ze, gezien de digitale mogelijkheden), moeten wij evolueren naar hoe in inze landen vroeger ooit  de ‘Steden en Gemeenten’ als kleinere coherente samenlevingen, hun automatismen hadden. Men kende, om zo te zeggen, persoonlijk de toestanden waarover openbaar op een of andere manier, bericht werd. Zie de ‘Bellema,’ na de Zo,ndagsmis…
De wereld is zoveel groter geworden, maar de middelen tot communicatie zijn nog veel groter geworden. Iedereen weet bijna ogenblikkelijk wat er aan de andere kant van de Stad de Wereld gebeurt…
En zelfs ver daarbuiten, in de Ruimte
**

*
Digitaliaanse Hemelrijker


Geen opmerkingen: