dinsdag 15 mei 2018

4488


Dinsdag 15 Mei  2018
*
4488 - AAN ALLES KOLMT EEN EIND, ZELFS AAN DE KAT HAAR STAART EN DIE IS ZÓ LANG
*
INHOUD: EU NATIE STAAAT: ook op deze blog gaat de stekker er uit. Deze keer echt definitief. Onherroepelijk definitief. Het zou anderzijds weliswaar nog even kunnen (voor max 10 dagen), maar ik wil het Noodlot niet uitdagen. Want zou geen enkel ‘werkkamp’ lang kunnen voerleven…
De volgende Nationale  en/of Europese verkiezingen die er zitten aan te komen, komen te laat. Als we ooit nog iets laten verschijnen, za het gaan over de bloemetjes en de bijtjes.. Toch zo lang deze EU Nazi Staat béstaat.
Neen, Marianne Thyssen van de Tjeven, zelfs een kopje koffie per dag hebben we er niet voor over.
En zeggen, Walter, dat dergelijke afloop al sedert een half mensenleven  voorspeld werd op deze Blog…

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
No comment. Zie Xander.
*
SPIEKEN MAG WÈL

SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!

Uw camera kan de kast in: EU verbiedt vanaf 25 mei alle openbare amateur fotografie
**
*
Weinig mensen weten dat vanaf 25 mei de facto een einde komt aan alle amateur fotografie in het openbaar. Dan gaat namelijk de nieuwe Brusselse gegevensbescherming verordening (AVG) in. Dat betekent dat iemand die op straat een foto maakt, of op een feestje, of bij een voetbalwedstrijd of concert, of een vakantiefoto op bijvoorbeeld het strand, en niet de toestemming heeft van alle personen die op de foto terecht komen, extreem hoge boetes kan krijgen, tot wel € 20 miljoen per overtreding. Volgens onafhankelijke waarnemers is de ware reden dat de EU op ronduit fascistische wijze probeert te voorkomen dat er steeds weer foto’s en filmpjes van de keiharde gevolgen van de massa immigratie en islamisering van onze landen – zoals terreuraanslagen, misdaden en ander agressief wangedrag - op het internet worden geplaatst.
Foto’s en filmpjes op straat, van huwelijksfeestjes, van een sportwedstrijd, van een concert, het diplomazwemmen van uw kind, een verjaardagspartijtje, een dagje op het strand, aan de boulevard – over precies twee weken u kunt het allemaal vergeten. Als er ook maar één persoon op uw foto komt die dat niet wil, dan loopt u het risico op een krankzinnig hoge boete.
**
*
Smartphone camera kan uit, digitale camera kan de kast in.
Het gaat niet enkel om het plaatsen van zo’n foto of filmpje op uw blog of Instagram, of persoonlijke website. Ook het opslaan in een persoonlijke map valt onder de nieuwe verordening. Omdat het in de praktijk vrijwel onmogelijk is om de schriftelijke toestemming van onbekende mensen te krijgen voordat u een foto gaat maken – zeker als het om een massa mensen op een feestje, in een drukke straat, tijdens een concert etc. -, kunt u de foto functie van uw smartphone over 2 weken wel uitzetten, en uw dure digitale camera in een kast opbergen.

Er zijn een aantal uitzonderingen, zoals voor analoge fotografie (ouderwetse afdrukken die niet met een digitale camera zijn gemaakt), foto’s in strikt persoonlijke en familiaire sfeer (die echter niet meer op het internet mogen worden gezet), kunstfoto’s, en voor foto’s van overleden mensen*. Verder gaat het uitsluitend om nieuwe foto’s, dus de verordening gaat niet met terugwerkende kracht gelden.

Of de regels ook voor bewakingscamera’s gaan gelden, is ons niet bekend.
(* Betekent dit dat mensen NA een terreuraanslag wel foto’s mogen maken van de dodelijke slachtoffers?)
Ook uitzonderingen mogelijk voor media en officiële journalisten

EU-lidstaten hebben de mogelijkheid om via nationale wetgeving de nieuwe AVG aan te passen. Zo hebben Zweden en Oostenrijk al aangekondigd om voor mediabedrijven en officiële journalisten uitzonderingsregels in te voeren. Het is ons niet bekend of dit in Nederland ook het geval is.
Wilt u toch een foto met bestaande personen op uw blog zetten, dan adviseren sommigen om de gezichten te ‘verpixelen’, dus onherkenbaar te maken. Het is echter niet zeker of deze methode door een rechtbank geaccepteerd wordt. Rechters moeten ook gaan beoordelen of straatfoto’s onder ‘kunst’ vallen of niet. Het risico voor gewone amateur fotografen is veel te groot om het er dan maar op te wagen.
Privacy verklaring op website

Onder de wetgeving valt ook het opslaan van IP-adressen en emailadressen door websites en blogs. Vandaar dat wij enkele dagen geleden een aparte privacy verklaring in de rechter kolom hebben geplaatst, iets wat door experts aan alle bloggers wordt aanbevolen (2).

Onlangs besteedden we enkele malen aan de nieuwe strenge censuurwetten die de EU aan alle lidstaten oplegt. Daarmee moeten alle niet gewenste, niet politiek-correcte meningen op het internet worden uitgebannen.

Totalitaire fascistische dictatuur

Een systeem dat bepaalt wat u wel en niet mag schrijven, denken en zeggen, en nu ook wat u wel en niet op de foto mag zetten, en waar u zich niet openlijk tegen mag verzetten (met name tegen de door Brussel besloten massa immigratie van tientallen miljoenen moslims naar Europa, de totale daaraan verbonden islamisering van ons werelddeel, en natuurlijk de EU Brussel zelf), kan met recht een totalitaire, fascistische dictatuur worden genoemd, die haar onderdanen met steeds hardere hand onderdrukt.

In het voormalige Oostblok was het fotograferen van stations, vliegvelden en alle door het communistische regime aangewezen ‘objecten’ eveneens ten strengste verboden. In 1989 werd de val van het IJzeren Gordijn gevierd, maar in werkelijkheid werd dat Gordijn niet opgeheven, maar door de eurocraten stapsgewijs over heel Europa uitgebreid.
En dat is met onze eigen instemming mogelijk gemaakt, want wij blijven iedere keer weer op dezelfde partijen stemmen die de zeggenschap over ons eigen land en volk uit handen geven aan een clubje ongekozen globalisten in Brussel, wier belangrijkste doel is iedere onafhankelijke natie-staat in Europa totaal uit te wissen, en een einde te maken aan alle persoonlijke vrijheden.
Xander
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Vandaag bereikt mij, eerder toevallig, dat er in de Economie al lang een soortgelijke kuisheidsgordel bestaat.
Verboden ook maar ergens één enkele jota op te slaan zonder, keer op keer en in detail, de geschreven toelating van betrokkene.
Het Europees gedoe dat privacy regelt is na te lezen op Google, en heet
**
GDPR: General Data Protection Regulation
(in ’t Vlaams is dat
AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming),
*
Mijn allerlaatste Blog? Ja zeker, want binnen precies 10 dagen, dus vanaf 25 Mei van dit jaar heeft ‘Brussel’ een echt fascistische Wet ingevoerd die alle negatieve commentaar op massa-immigratie en islamisering strafbaar stelt.
Het zijn drie hoofletters, in Inglese, die het strafbaar stellen als iemand persoonlijke gegevens, teksten of afbeeldingen, over een ander persoon of een andere zaak op zijn computer of in de dossiers opslaat. Ja, inderdaad, hoe kan een zakenmens dan z’n zaken bijhouden?!
Hij kan dat inderdaad alleen als die persoon of die zaak daarvoor voortdurend zijn  toestemming schriftelijk heeft gegeven…
Hitler of Stalin moesten dit nog beleefd kunnen hebben!
**

*
Films als ‘De Apen Planeet’ met nog zoveel afleveringen als mogelijk, hebben er niets aan!  
*
Digitaliaanse HemelrijkerGeen opmerkingen: