vrijdag 4 mei 2018

4483


Dinsdag 1 Mei  2018
*
4483 - DE EU-NAZISTAAT ONTHULT MEER EN MEER ZIJN WARFE GEDAANTE
*
INHOUD: CENSUUR –wo³ - het is ’n wezenskenmerk van alle dictaturen ter wereld, dat de Macht niet de minste  afwijkende meningen duldt, maar deze integendeel verbiedt en bestraft. In authentieke Moslim-landen staat daar zelfs de doodstraf op.. Zij hebben van hun dictatuur inderdaad een soort van Religie gemaakt’ die ‘Ongelovigen’ waar ook ter were’ld, bestraft met de dood. Wat ook het geval is bij Orthodoxe Communistische Systemen of bij de (Duitse gewezen) Nationaal Socialisten en de door dit systeem ‘bezette gebieden’.
**
*
Gewoonlijk wordt ook het Italiaans ‘Fascisme’ daar aan gelijk gesteld, maar niets is minder waar. Allez, ik wil maar zeggen, dat Benito Mussolini, de Duce, alhoewel niet geschikt om uit voort te kweken, , bijllange geen Adolf Hitler is geweest. Dat is tenminste de overtuiging die uit de eigen mond van de doorsnee-Italiaan komt. Ik kan het weten, want heb daar 15 jaar gewoond.
Italia, my love!

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Over de wijde wereld-verhalen, die als onvoorspelbare golven op onze stranden beuken (of gewoon aanspoelen), is elk voorjaar van een speciale betekenis. Vooral in de fatale Maand Mei.
Toen ook, in de beruchte 12 jaren durende Volmaakt Ideale Nazi Triomf-dagen (1933-1945) (***), werden er voor medeburgers met afwijkende meningen dan de Elite, overal in de Oost-landen maar vooral in Duitsland zelf,
**
‘werkkampen’
ingesteld. Dat was overal officieel bekend en zelfs als drukkingsmiddel vlot toegepast. Ja, zelfs in doorsnee aanvaard door de Bevolking. Die wel niets anders kon dan zwijgen en de kop laten hangen. Naarmate de oorlog dramatischer wendingen  opgedrongen kreeg, werden dit concentratie-kampen of ‘vernietigings-kampen’. Enerzijds met opzet zo genoemd, vooral tegen Het Godsvolk (Joden) maar meestal ‘met voorbedachten rade’ en opzettelijk. Namelijk waren dat toch maar ’nutteloze eters’….
Dat waren omstandigheden die wel een ’boost’ gaven aan de befaamde ‘Vrijwillige Arbeids Dienst  in Duitsland’ die; na verloop van tijd, ook ‘Verplicht’ werd. De Duitse Oorlogs-industrie, mar ook de Duitse Landbouw moesten immers draaiende gehouden worden…
Die Räder sollen drehen fïr den Sieg! Het stond zelfs overal in koeien van letters in Berlijn op de muren gekalkt. Zelfs nog toen die, naar de nederlaag toe, half in puin gebombardeerd waren.
Wij, Europeanen onder elkaar, beleven in onze dagen weliswaar intens de Vrede, maar meteen beleven hoe ook de eerste voortekenen en de opkomst van een Tweede Nazi-Reich zijn geweest.
De hedendaagse mensen met ‘open geest’, d.i. een ‘andere mening’ zijn toegedaan, kunnen en mogen voorlopig leven tussen hoop en vrees Hoop vanwege het ‘Nieuwe Amerika’, en vrees vanwege de geplande Globalistische onderduimse pogingen tot  machtsovername.
**
*
Die greep naar de Macht gaat uit van/ wordt gestuurd  vanwege The Clinton Clan Club.  Dit opkomede Vierde Rijk, heeft als hoofdzetel Bruxellabad, ook nog altijd onze Vlaamse  Hoofdstad. Het is het Europees Hoofdkwartier die het genoegen en de eer zal smaken, om eerst door raketten te worden bestoookt…. Een Hoofdkwartier, met als een à la Goebbels beknd staand ‘Ministerie van Propaganda. Bestuurd door  de plaatselijke ‘Elite’ van  iedere Nazi Natie Staat van de EU. Daarbij als slippendragers dapper bijgestaan door de door hen in leven gehouden en met Belastinggeld gesubsidieerde Medoa.
Gelukkig zijn er overal ‘populisten’, ‘Identitairen’,  ‘Alternativen’, de Lega,  de Vrije Catalanen, de PVV, het FN of het VB….. Dat zijn daardoor juist de bouwstenen van het Nieuwe Europa der Volkeren Het Europa waarover in mijn college-jaren de Socialistische Senator August Vermeylen het had. Eerst Vlaming zijn, om dan Europeeër te kunnen worden.
Naast het Idee van de ver-idealiseerde globalisatie, leeft vooral de intentie om in de eerste plaats het vreedzaam (geworden) Katholicisme te vernietigen. Net zoals Hitler de Joden wilde vernietigen. Om dit in hun geval zoveel mogelijk te vervangen door de Religie van de Wrede. Zie de uitgelokte miljoenen-immigratie van gelukzoekers uit de Magreb…. Zie de overal opduikende anarchie, het redeloos geweld van ‘jongeren’ of ‘hooligans’, de drugshandel, de ongelijkheid van vrouwen, de vrouwenhandel en zie vooral de overal opduikende terreur. Zie het gebrek aan respect voor alle Gezag en statistieken voor ‘hulpbehoevenden’ en ‘daklozen ‘…
Al wie dat enigszins anders ziet, is op termijn medeplichtig aan de vernietiging van de Europese Beschaving. Inclusief de (van ouds) aan onze Christelijke kant staande Russische ziel.
**
Vriend ‘Vlad’ bij Paus Franciscus
(Weeral een reden voor onze Media om Moskoum te verketteren)
*
Dag na dag moeten wij immers vaststellen (blik gericht richting Teheran) dat deze verre ‘termijn’ zich beperkt tot enkele luttele maanden of zelfs weken.
Het is dus, met beide ogen op de komende Verkiezingen, ‘alle hens aan dek’…..
**
(*****) Twaalf Nazi-jaren, waarvan ZES lange gewelddadige jaar van een totale oorlog).
*
SPIEKEN MAG WÈL
SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
*
EU zet volgende stap naar censureren internet door extreemlinkse ‘George Soros’ organisatie
*
Zweedse regering gaat pro-islamitische immigratie massamedia subsidiëren om ongewenst onafhankelijk nieuws tegen te gaan – EU druk bezig met feitelijke oprichting ‘Ministerie van Waarheid’, waar Nederlandse parlement zich juist tegen verzette
Zoals we eerder dit jaar berichtten heeft de Europese Commissie afgelopen week de volgende stappen gezet naar het censureren van het internet, waardoor onafhankelijke en conservatieve of ‘rechtse’ websites straks offline gehaald kunnen worden. De EU doet dat zogenaamd om ‘nepnieuws’ te stoppen en de burgers ‘media geletterdheid’ te geven, maar in werkelijkheid willen de Brusselse totalitairen geen enkele inhoudelijke kritiek meer op hun beleid dat gericht is op het verketteren en uitsluiten van Rusland, het volledig uitwissen van alle grenzen en afbreken van de traditionele natie-staat, en de vorming van een totaal geïslamiseerde EU-Superstaat die in de komende twee, drie decennia honderden miljoenen moslim-migranten naar ons werelddeel wil halen.
De EU gaat een ‘onafhankelijk feiten-controlerend netwerk’ oprichten, waarin leden van
**
het International Fact-Checking Network (IFCN)
*
deel van gaan uitmaken. Het IFCN werd opgericht door het Amerikaanse Poynter Institute, dat onder meer wordt gefinancierd door de extreeml-inkse Open Society stichtingen van de beruchte miljardair-globalist George Soros, die al jaren nauw samenwerkt met Brussel, en zijn haat tegen de onafhankelijke natiestaten in Europa die weigeren zich te laten islamiseren –met name de nog christelijk getinte in Oost Europa- niet onder stoelen of banken steekt.
Duitsland en Zweden voorop met censureren internet
In Duitsland heeft de regering Merkel reeds
**
het links-extreme fascistische German Correctiv
*
 ingezet om kritiek op de Overheid, de massa immigratie en de islam zo snel mogelijk te verwijderen en/of te bestraffen. Het zal geen verbazing wekken dat het German Correctiv eveneens banden heeft met Soros en zijn Open Society.
De linkse regering van Zweden trekt ruim € 1,3 miljoen uit waarmee de mainstream media ongewenst ‘nepnieuws’ moet gaan bestrijden. De huidige media volgen sowieso al jaren de strenge richtlijnen van Stockholm, waardoor amper wordt bericht over de geëxplodeerde migranten-criminaliteit in het land. Facebook kreeg zelfs speciale bevoegdheden om zogenaamde ‘nep accounts’ te wissen.
De EU zelf oefent – mede op aandringen van Duitsland en Zweden - al enige tijd grote druk uit op sociale en internet media zoals Google, Facebook en YouTube om onafhankelijk en conservatief nieuws, wat steevast ‘haatspraak’, ‘nepnieuws’ of ‘racisme’ wordt genoemd, zwart te maken en uit te bannen.
Ministerie van (extreemlinkse) Waarheid
Met dit beleid krijgt Brussel – met steun van regeringen in bijna alle West Europese hoofdsteden - is het definitief gedaan met de vrijheid van meningsuiting. Sterker nog: de EU krijgt hiermee zijn eigen Orwelliaanse ‘Ministerie van Waarheid’, dat exact gaat bepalen wat u over welk onderwerp te horen en te lezen krijgt.
Het behoeft geen uitleg dat dit aangaande de EU, de islam, de massa immigratie, de integratie naar een Superstaat, de globalisering en andere ‘progressieve’ en (extreem)linkse standpunten uitsluitend positief dient te zijn, en aangaande mensen en groepen die hun volken, culturen en grenzen willen behouden, kortom alles wat ‘conservatief’ is, uitsluitend negatief. Ook Rusland zit nog steeds in dat specifieke media ‘verdomhoekje’.

Vorige maand veranderde D66 minister van Binnenlandse Zaken
**
Kajsa Ollongron
van gedachten, en besloot de wens van de Tweede Kamer om verzet aan te tekenen tegen het Brusselse anti-nepnieuws bureau EUvsDisinfo alsnog te honoreren. De Tweede Kamer nam een VVD/SP motie aan waarmee Ollongren werd gevraagd zich sterk te maken voor de opheffing van dit propaganda orgaan (2). Het is onduidelijk in hoeverre het parlement zich ook gaat verzetten tegen de nieuwe censuurmaatregelen van de EU.
ander
(1) Breitbart London
(2) NU
*
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Een gewaarschuwd man is er twee waard, en met Den Cleynen Blauwen DeCroo als Bevoegd Overheids Orgaan is het dubbel opletten geblazen. Men is akq vriyw 9 maand zwanger v[p1] óór men het weet.
De familie De Croo is niet echt was-bestendig. Want niet kleuren-vast.
Als Vlamingen, wordt gezegd, is het Frans thuis de voertaal. Want enen goeden Vlaming moet zijn talen kennen, als hij hogerop wil geraken. Het staat ook voornamer dan de Vlamsche taole van den platten boerenbuiten. Niks op tegen, maar wel iet of wat voorbij gestreefd. Mannen wéten waarom.
Dit zijn inderdaad de dagen van ‘The American way if liffe’. En ik ben er zeker van dat de jonge Leckie (Alex) weet dat ook. Want niet van gisteren.
 Niks geen ‘Fils-à-Pappa’, maar ne vent uit één stuk. Kan zelfs zeer aangenaam e daadkrachtig overkomen. Is nog jong en kan het dus nog zeer ver brengen. Misschien ooit nog eens als ‘Regent der Beide Nederlanden’, de . Gelijkberechtigde van Macron, May en Merkel van de Melk-Brigade.
De Pappa daarentegen,, Advocaat zijnde, stond ooit zeer hoog op de Maatschappelijke en Politieke Ladder. Was en is een gewiekst zaken-advocaat die in de streek zowat voor Goed-de-Vader kan en mag spelen. Is/was volbloed ruiter op liefst zo vol-bloedige  horsen, die hij tot op hoge leeftijd per ladder bestijgt. Dit laatste om geen botten te breken.
Zijn Hoge Positie verplichtte hem ooit, om samen met andere Hovaardigheidsbekleders, dwarsdoor de Koninklijke Pampers te kijken van de nieuwe baby, om te constateren dat het een ‘zij’ iof een ‘hij’ was. Gaat nog terug naar de ‘Salische Wetten’ waardoor vrouwen de Troon niet waardig waren. Gezegd ‘onderzoek’ dat beschreven staat als ‘de viso’ (= gezien met eigen ogen) is echt bevestigen. Niet op Fingerspotzengefühl, maar op zicht. En tegensprekelijk. In het bijzijn van getuigen… Ja Ja, Noblesse Oblige.
**
*
Wordt verondersteld, waarschijnlijk ergens in een onbewaakt ogenblik, dat deze Cobourger Hoog Geplaatste Heer Minister van ‘van alles en nog wat’ in verschillende ‘regeringen’, zich ooit heeft laten ontvallen
(in paarden-milrieu’s zeer normaal dat er hen iets ‘ontvalt’ dat later gewoon op straat terug te vinden is
een overtuigd Orangist,  d.i. Hollands en dus anti-Belgisch gezind te zijn.
Die man leeft dus nog, ofwel in het verre Verleden, toen de Nederlanden eensgezind en welvarend nog onder de Oranje Kroon leefden. Dat was ofwel in de tweede helft der Middeleeuwen, ofwel na de Val van Napoleon (Waterloo 1812) gedurende ‘Het Hollands Bewind. In de streeek van de Vlaamse Ardennen leeft dat Orange-gevoel trouwens nog heel intens…Dat ‘Hollands Bewind ‘ duurde  van 1815 tot en met de Brabantse Revolutie van 1830. Toen werden de Zuidelijke Nederlanden op aanstoken van ‘Parijs’, de speelbal der Grote Mogendheden.
De Engelse Lord Nigel Farage, Eu- Parlementslid, had het er onlangs  nog over in het EU-Parlement, na de pleidooi van onze Charle Premier. ‘Bemium is no State’, ‘maar a artifiicial construction’ riep die uit voor de hesloten oren van de weinig andere aanwezigen. Michel  ontplofte bijna…. Want die was daar om namens ons allemaal, om de EU-Begroting 2021-2027 goed te keeuren, waar vooral opviel (maar in de Media zoveel mogelijk verzwegen) dat de ‘middelen’ ter bevordering van de r immigratie ver drievoudigd worden. Vanwege Zaan Cloot Junker, de Commissie Voorzitter, een precisie-bombardemet met een JU88 Stuka.
De Stuka was ooit Hitlers ‘Sturz Kamp Fligzueg’ dat met loeiende sirenes en vuurspuwend mitrailleurvuur iit de wolken dook, om bij ons de stromen vluchtelingen in Mei ’40 weg te maaien…
Straks op 10 Mei, ‘vieren’ we de 78ste verjaardag van deze verschrikking.
Dan gingen op 21 Julie 1831 de gordijnen open voor  het optreden der Cobourger Verschrikkingen. Met de grootste rokkenjager aller tijden, Leopold I, als Koning der ‘Belgians’, een nieuw voor de gelegenheid uitgevonden nationaliteit.
En ja, toen bestond het Vlaamse Volk nog wel, maar hun Groten’ spraken ondertussen al allemaal Frans.
Kijk, ook ik voel mij een Heel-Nederlander en ik hunker zelfs in mijn slaap naar de her-opstarting der Vrije Herenigde Republiek der Lage Landen. Maar ondergetekende is, alhoewel ook ‘Senior’, nooit Minister geweest en zou dat ook nooit (willen) worden. Maar, juist daardoor beter geplaatst zijnde dan Senior DeCroo (deCroo?) om uit te kijken naar iets anders dan deze apen-staat. Een Onafhankelijk Vlaanderen zou een goede stap vooruit zijn. Om dan, zo gauw de gelegenheid zich voordoet, ‘Bilaterale Besprekingen’ te organiseren om beide Koninkrijken te laten samensmelten. Naar eventuele verloren gegane jobs als koning en kioningin moeten wij niet omzien.  Beide vorstenhuizen zullen nooit moeten gaan stempelen of aankloppen bij de Liefdadigheid. Ze hebben zich beiden in de loop der jaren rijk genoeg gestolen. De ene al meer dan de andere met sympathie van hun respectievelijke Burgers.
Verder heb ik tot slot helemaal niets toe te voegen aan de woorden van Vriend Xander. Mij rest alleen hem te bedanken voor nog maar eens het zoveelste schot in de roos. Ik was  wel aangenaam verrast om voor de elfendertigste keer zijn boodschap te kunnen doorgeven aan zoveel mogelijk lezers. In de hoop dat de noodkreet uit het zeemansleven ‘alle hens aan dek’ ook hen aanspreekt.
Het is niet vijf vòòr
twaalf, maar een kwartier óver twaalf.
**
*
PS
Toeval bestaat dus echt niet!
Het is alsof Beëlzebub zich op zijn staart getrapt voelde door deze Blog, zelfs al stond die nog niet eens op Tineternet.
Crootje Junior kwam namelijk intussen op TV met de ‘Pelgische‘ versie van het Europees Censuur-Dictaat waarover ik jet een paar dagen geleden had.. Hij heet dat de site fakenews.be   En die zal voor heel wat tewerkstelling van Ambtenaren zorgen.
Goed, hé???!!!!
*
Digitaliaanse Hemelrijker


 [p1]o

Geen opmerkingen: