woensdag 23 mei 2018

449


Woensdag 23 Mei  2018
*
4495 - ALLE WATER STROOMT NU EENMAAL ALTIJD NAAR DE ZEE
*
INHOUD: EU- EEN-NATIESTAAT: het hiernavolgend artikel is weer van de hand van Xander, ‘n paar dagen vòòr die vogelvrij zal worden verklaard. Wegens duidelijke schending van de algemhet Bollenjongene openbare privacy. Die Xander is als geen ander, want het is ’n Hollander. Zijn aanhouding is dus het werk van de Vlaamse Katrien het Mollenjong, want geen gewoon aanhoudingsbevel, het moet van direct ’n Internationaal Aanhoudingsbevel zijn. Anders telt dat niet.
Het motief daarvoor is, dat stelen van een ander voortaan nog altijd toegelaten is, maar alleen op voorwaarde dat het niet uitkomt.. En Xander, uit pure gewoonte, zorgt dat alles uitkomt. Ergo! Hij maakt zijn misdaad met voorbedachten rade, zelf openbaar! Precies alsof het helemaal geen schending  van het beroepsgeheim zou zijn .
Inderdaad. Op deze ongezouten manier bewijzen aandragen dat Jan-met-de-Pet en zijn Lisa door de eigen Overheid in de maling wordt genomen, is niet langer toegelaten. Ordnung muss sein!
U ziet trouwens wat er in Spanje gebeurt, zo gauw de invloed van Generalissimo Franco is weg-geëbt. Men besteedt daar zelfs Overheidsgeld om massa-graven van 800 lijken per ontdekte dumping op te graven en iom daarover te roddelen.
In vorig stukje N° 4494 was ondergetekende daar toch duidelijk genoeg over. Laat de doden de doden begraven. Het leven is veel te kort om zich daarvan iets aan te trekken.
En wedtewa? Ieder mens leeft hier op het Ondermaanse maar één keer. Al de rest staat alleen in de sterren geschreven. En die zitten op een oneindige afstand….

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Neen, de Pausen sterven niet.
Mochten er Pastoors onder mijn geacht lezerspubliek voorkomen, zo vraag ik hen mij te vergeven om hierboven te beweren niet hartsgrondig rotsvast zovertuigd te zijn van  de eeuwige Zaligheid in het Hiernamaals. In hun ‘denkwereld spreken zij altijd van Engelen, Aartsengelen, Serafiijnen en Cherubijnen. Vroeger was er zelfs discussie over hun onderbroeken. Ver gezocht, inderdaad. Want unisex zoxel als lange rokken moeten toen ook al bestaan hebben. Stel U voor, in onze tijden, dat de Immamd gelijk zouden hebben, en dat die schepselen Gods rond de Troon van de Almachtige, alleen maar uit vrouwen meisjes, maagden, zouden bestaan. Één grote Janboel, ja!?
Beter is het dus daarover te zwijgen. Een mens weet maar nooit.
En eenmaal er     algemeen ‘gezwogen wordt over de Eeuwigheid, is het maar klein bier meer  om in het Nieuwe Europa te geloven.
“Europa’, was dat trouwens niet het beeldschoon afstammelinge van een of andere Godheid uit Vroeger Tijden?  Volgens Google Chrome reeds die zelfs tussen de sterren rond, net als Zaan Loek DeHaene, schrijlings op een stier.
**
*
Nu vraag ik m’n eigen toch af, waarom Broekzele deze wonderbaarlijke afbeelding niet in de strijd werpt tegen Catalonia!!! Spanje is/was toch de Heimat van de stierengevechten!
Carpe diem! Geniet de dag!
In de betere Spaanse eethuisjes  worden, na hun dood stieren-sieraden zelfs tot de lekkerste gerechten gerekend. Waarmee ik alleen maar wil zeggen, dat de Godin Europa inderdaad ten allen tijde werkt op die mannelijke hormonen-huishouding, maar daarenboven ook kan instaan voor de voedsel bevoorrading.
Wie in ’s Heemsnaam zou dus tegen dit toekomstbeeld kunnen zijn? Waarbij komt, dat wij, Vlamingen, in onze handjes mogen wrijven, omdat onze Hoofdstad binnen enkele jaren de ganse Wijde Wereld zal mogen behersen…
Die Stadt gehört uns, und Morgen die ganse Welt. Waar hebben we dat nog gehoord?
**
*
SPIEKEN MAG WÈL
SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
*
Brits overheidsdocument bevestigt dat EU nationale soevereiniteit opheft en Superstaat creëert
**
*
Brexit expert: ‘Ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zal worden, toont dit document uit 1971 aan dat dit precies het plan is’
Ook uit dit officiële, lang geheim gehouden document blijkt dat de realiteit dermate schokkend en confronterend is, dat de meeste mensen het nog steeds weigeren te geloven. En dat was en is dan ook precies de bedoeling van de antidemocratische globalisten in Brussel.
Uit een Brits overheidsdocument dat tientallen jaren lang verborgen werd gehouden blijkt dat de EU, toen nog de EEG genoemd, toen al van plan was om de soevereiniteit van de lidstaten geleidelijk op te heffen, en heel Europa vanuit Brussel te regeren. Dit plan moest minstens 30 jaar voor de burgers ontkend worden, zodat ze het verdwijnen van hun zelfbeschikkingsrecht en democratie pas in de gaten zouden krijgen als het te laat is. Het Europese schijnparlement was en is een onderdeel van die misleiding, omdat alleen de Europese Commissie daadwerkelijke macht heeft.

 De EU een totalitaire dictatuur, waar enkel een nep democratisch masker overheen is gelegd, is in 2018 al lang niet meer een complot, maar de harde realiteit. Het document met het nummer FCO 30/1048 van het Britse Foreign and Commonwealth Office omschrijft bijna alle ontwikkelingen die in de afgelopen 47 jaar daadwerkelijk zijn uitgevoerd, en bevat aanwijzingen over hoe de aandacht van de Europese burgers moest worden afgeleid, om hen zo lang mogelijk in het duister te laten over het streven naar een federale Europese Superstaat.

Het document werd destijds opgesteld voor de regering van premier Edward Heath, die de toenmalige EEG verdragen er in het parlement wist door te drukken. Het bevat onder andere het plan voor een gemeenschappelijke munt (de euro, realiteit geworden), een fiscale (financiële) unie (in uitvoering), een Europees leger (mee begonnen), een gemeenschappelijk buitenlands beleid (op belangrijke terreinen werkelijkheid geworden), en het streven om EU-regels en wetten boven die van de afzonderlijke lidstaten te stellen (100% in- en uitgevoerd).

Europeanen opzettelijk misleid en belogen

Om deze zaken te realiseren moest de macht van de nationale parlementen, dus ook onze Tweede Kamer, geleidelijk aan Brussel worden overgeheveld. Dat zou er echter toe leiden dat de Europese volken hun parlementen niet meer zouden vertrouwen. In het document wordt daarom de conclusie getrokken om ‘het volk en de pers in het duister te laten omtrent de genoemde gevolgen, en de publieke bezorgdheid niet te verscherpen terwijl ze impopulaire maatregelen... op het verre en oncontroleerbare functioneren van de gemeenschap terugvoeren.’

De Europese burgers moest daarom minimaal 30 jaar het idee blijven houden dat hun landen soeverein zouden blijven. Ze mochten pas iets in de gaten krijgen als het al te laat was, en de ingeslagen koers naar een Europese Superstaat onomkeerbaar zou zijn gemaakt. Anno 2018 is dat inderdaad het geval, mede dankzij onze eigen regeringen.

EU geregeerd door antidemocratische, Europa-vijandige club globalisten

De Britse Express besteedde er enkele dagen geleden opnieuw aandacht aan, nadat de Telegraph dat zo’n 6 jaar geleden als eerste deed. In Groot Brittannië is het sinds Brexit opnieuw actueel geworden, maar op het Europese vasteland wordt het compleet genegeerd, omdat in het document bevestigd wordt dat we inderdaad worden geregeerd door een antidemocratische en zelfs vijandige club globalisten, wier plannen om de nationale soevereiniteit op te heffen inmiddels zo succesvol zijn geweest, dat nu fase 2 is ingetreden, namelijk de vernietiging van de Europese culturen door middel van massa immigratie en islamisering.

Het Britse volk is hier net op tijd achter gekomen, en is uit deze totalitaire, ronduit fascistische EU-dictatuur gestapt. Annabelle Sanderson, Brexit expert, wijst erop dat ‘ondanks alle beweringen van politici van veel partijen dat de EU geen superstaat zou worden, dit document uit 1971 aantoont dat dit precies het plan was. De aartsklagers (tegen Brexit) van Labour, de Liberaaldemocraten en de Tories moeten daar eens over nadenken en zich afvragen, waarom ze eigenlijk parlementariërs zijn, als ze niet echt willen dat Westminster (de Britse Tweede Kamer) verantwoordelijk is voor dit land.’
Xander

*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Kijk, het is onbegonnen werk om te willen loochenen dat ondergetekende deze tekst integraal heeft overgenomen, met de bedoeling effectief mee te werken aan de verspreiding ervan. Het is pas toen de gendarmes aan de der stonden, dat het verkkerde van mijn beslissing mij duidelijk werd.
Een bekentenis waaraan onmiddellijk moet worden aan toegevoegd, dat ik mij compleet distantieer van de Schrijver ervan, zo ver als et Internet dat toelaat. En vooral, zover ik land zie.
**
*
Ik ga aan de Dames en Heren Jury-leden dan ook meer zeggen: ik peroonlijk heb deze tekst zelfs niet eens gelezen. Laat staan ermee akkoord te gaan. Jawel, Edelachtbare. Sedert de Franse Revolutie hebbekik dat goed onthouden: ‘Chacun pour soi, et Dieu pour tous’. En vermits ik dat in ’t Fransoos zeg, kan er niets mis mee zijn.
Waarom ik die Xander dan toch weer eens heb overgenomen? Ja, Excellentie, ik vraag nederig om begrip, want ik weet het ook niet. Ik denk de macht der gewoonte….
En mijn pro deo Advocaat hier naast mij heeft gelijk als hij steelt dat het gaat om een macht waaraan niet heb kunnen weerstaan. Immers, zo lang de Overheid zelf in de fout gaat, door dat soort teksten toe te laten zonder in te grijpen, dat is dan ook zoiets als de kat bij de melk zetten.
**
*
Mijn Advocaat vraagt dan ook met klank de vrijspraak. Met daarbij een verdere vrijgeleide om op mijn eigen Blog mijn eigen Vrije Meningsuiting verder te mogen debiteren. Want ziet U, Excellentie, beklaagde lijdt als gewezen boekhouder, ’n beetje aan lang nawerkende beroeps-misvoorming. Hij redeneert nog altijd in termen van debiteren en crediteren…. Hij blijft balansen en Winst- en Verliesrekeningen opmaken over alle nieuwigheden die hem omringen.  Als Boekhouder is hij gewoon aan het opmaken van iemands rekeningen. Het is gewoon een soort beroepsmisvorming, ook omdat boekhouders, net als Rechters, nooit mogen liegen…
*
Digitaliaanse Hemelrijker


Geen opmerkingen: