zaterdag 12 mei 2018

4485


Donderdag 10 Mei  2018
*
4485 OMWILLE VAN HET SMEER  ZOUDEN ZE DE DUIVELS WILLEN DOEN VE HTEN
*
INHOUD:  WERELDOORLOG III: het kruitvat van het Midden Oosten krijgt vanaf vandaag een naam. Het zijn de terroristen die de zieke Sjah van Perzië daar verjaagd hebben om dat land, dat goed bezig was te ‘ver-westelijken’ terug naar de Middeleeuwen te slepen.

(1919-1980)
In 1979 verdreven door
Ayatollah Khomeini die uit Frankrijk werd ‘terug geroepen’…
*
Iran dus. Met aan het roer de sekte-hoofdman als ‘Geestelijke Leider’ van de misdadigste der Islam-aahangers.

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*
Let wel: De Schandaard brengt onderstaand artikel over de milde samenleving, samen met Moslims tot over onze oren, die zij denken binnenkort te mogen verwachten. Zo te horen zijn ze daar zelfs zeker van. Onze eigen cultuur komt op de tweede plaats.
De mist van de door de Clinton Clan Club bevichten Globalisatie  daalt neer, naarmate men verder gezegd artikel leest.
**
*
Deze penneridders, hierna met naam en toenaam vrijgegeven, verspreiden duidelijk hun eigen (voorgeschreven) mening als zekere en vaststaande geruchten. Ze doen dat, toevallig uitgerekend   enkele uren vroeger dan in dezelfde nacht, Iran, de koploper van dat door hen aanbeden Globalistische Islamisme, totaal on-aangekondigd Israël met brutaal geweld aanvalt. Ze doen dat op de bestreden Golan Hoogvlakte met raketten en ander oorlogstuig. Ze doen dit, gewoon uit wraak omdat het Nieuwe Amerika de dag voordien het door Obama toegestaan handelsakkoord met Teheran eenzijdig had stop gezet. Trump kegt dat gewoon uit als ‘America First’..
**
*
De commentaar op de Radio op al deze zaken in de loop van de voormiddag?   Isrël slaat loei-hard maar overdreven terug0 Het vernietigt alles wat Iran bij de buren in de strijd tegen Assad in Syrië  als oorlogstuig had ingezet tegen de ‘Zittende Regering’. Syrië  immers is ook Islamist tot in de kist, maar dan niet zo fanatiek als de Ayatollahs.  Die willen inderdaad, net als Nonkel Dolf destijds met zijn slogan ‘Juden Raus’, alle ‘Joden’ definitief doen verdwijnen van het aardoppervlak.
Er zijn bij de acties van Israël, een aantal onschuldige ‘burgers, waaronder weer veel kinderen, gedood. Die zullen deze avond uitvoerig worden getoond op alle Journaals… De 3 andere Euro wereldleiders (Lees: de ganse Melk Brigade) schruwelen dat het moet gedaan zijn. Allemaal de schuld van diene Onnozelaar in Het Witte Huis, die vroegtijdig deze genereuze Obama-deal heeft verbroken. Iran mag dus gerust zoveel atoombommen en atooom-raketten maken en verkopen als het wil. Iets wat de Geestelijke Leiders daar – zo helpe hen God Allah alle twee – op hun Plechtige Communie Zieltje aan Obama hadden beloofd nooit meeer e zullen doen.  In ruil werd er vrijhandel toegestaan, in beide richtingen, van en naar Teheran.
En ja, dat allemaal moesten wij geloven. Onder Obama kon Iran in ’t geniep verder uitgroeien tot een geduchte atoom-macht. Terwijl het zich ondertussen dapper kon verrijken door als bevoorrechte handels-partner zaken te doen met de hele wereld. Allahu Akbar.
Maar daar komt dus nu met Trump ook ’n eind aan. Met logischer wijze omzet-en dus banen-verlies voor ons, en  voor de gehele Westerse Wereld…
Diene Trump smijt dus als de eerste de beste terrorist, onze ruiten in…
Moet ik nog verder gaan? Nikke nie, hoor. Duizend keer Neen. Maar hoogst waarschijnlijk doet President Trump dat wel… Uiteraard, als gewiekst zakenman die tenminste weet waarover hij spreekt. En ja, na een voorafgaandelijke ‘deal’ met de Poet. Poetin, dat is die tiran, stel U even voor, die na Stalin, heel alleen al 20 jaar zijn stempel drukt op Moskou.
Wederzijds geven en nemen, de basis van alle eerlijke akkoorden. Handel drijven is immers kopen en verkopen met het doel winst te verwezenlijken! Les Numero Uno in het Eerste Jaar Economie op het College.
En nu aan jullie, zottekes van DS….
*
SPIEKEN MAG WÈL
SEDERT MEI ’68 IS HET VERBODEN TE VERBIEDEN !!!!!
*
‘Rechts misbruikt onze christelijke erfenis in hun strijd tegen de islam’
*
Gisteren om 21:11 door Wytse Van Stichel - Luc Van Gorp Foto: Photo News
**
*
De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit (CM), Luc Van Gorp, haalt op de vooravond van Rerum Novarum hard uit naar ‘politiek rechts’. ‘Door hen staat het christendom plots lijnrecht tegenover de islam.’
Volgens Van Gorp kapen rechtse partijen - waaronder de N-VA - onze ‘christelijke erfenis', alleen maar om kritiek te kunnen geven op moslims.
‘Politiek rechts betoogt dat moslims een bedreiging vormen voor onze culturele erfenis. Ze misbruiken de christelijke erfenis als cultuurpolitiek instrument in een strijd tegen de multiculturele samenleving. Plots staat het christendom lijnrecht tegenover het islamitische gedachtegoed. Plots worden die politici de behoeders van het katholiek onderwijs en onze katholieke voorzieningen’, zei Van Gorp woensdagavond tijdens zijn toespraak ter ere van Rerum Novarum, het feest van de christelijke werknemersbeweging, in Lier.

‘Niet dat we het antwoord op de problemen moeten zoeken bij linkse partijen, want daar ontbreekt het aan visie’, vervolgde Van Gorp. Hij pleitte ervoor om de culturele erfenis van het christendom beter te onderwijzen, zodat iedereen de christelijke waarden van tolerantie en verdraagzaamheid hoog in het vaandel draagt. ‘Wie zijn erfenis niet kent, kent zichzelf niet. En dan worden we vatbaar voor radicalisme, nationalisme en xenofobie’, sprak Van Gorp.
‘Meer respect voor christendom’
Van Gorp zei verder ook nog dat hij zich zorgen maakt over de rol van religie in onze samenleving. ‘Ontzuiling was het nieuwe modewoord. Zij die geloofden, konden beter hun mond houden. Wie kon die mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’
**
*
De voorzitter van de Christelijke Mutualiteit wil dat er meer respect is voor het christendom. ‘Het christelijke geloof heeft onze cultuur en moraal eeuwenlang mee gestut en mee vorm gegeven. Meer zelfs, je kunt je de vraag stellen of wij zonder het christendom een democratische rechtsstaat hadden’, zei hij.
‘Bovendien was het christelijk idee dat elke mens evenveel waard is, ongeacht zijn of haar bijdrage aan de maatschappij, een revolutionaire gedachte’, stelde Van Gorp.
**
*
‘Religie staat voor comeback’
Van Gorp vindt ook nog dat religie een hulp kan zijn voor de mentale gezondheid van mensen. ‘In deze tijden van ongebreidelde vooruitgang, lijkt het alsof we alles hebben om gelukkig te zijn. En toch zaten nog nooit zaten zoveel mensen thuis met een burn-out of een depressie. Wanhopig zijn we op zoek naar levenskwaliteit.’
Volgens de voorzitter van de Christelijke Mutualiteit verdient zingeving terug een plaats op de agenda. ‘Die verhalen vertellen ons iets belangrijks over onszelf en over onze opdracht in het leven. Ze geven richting aan wat we doen. Ze stellen ons in staat om te kunnen omgaan met de veranderingen waarmee we geconfronteerd worden. Zingeving is dus een wezenlijk onderdeel van onze gezondheid. Alleen, ergens onderweg zijn we onze verhalen kwijtgeraakt.’
**
*
Toch blijft Van Gorp optimistisch voor de toekomst. ‘Ik ben er absoluut van overtuigd dat religie voor een comeback staat. Wij moeten niet bang zijn om over onze rijke erfenis te durven spreken’, besloot hij.
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
U  las dus in DS een mooi verhaal.     Goed geschreven et met veel inspirerende woorden. Met een paternoster van mooie gedachten en opwekkende gevoelens. Veel rondjes ‘enerzijds’ en dan weer ‘anderzijds’. Typisch in alle partijen voor alle politiekers van de oude stempel. Veel geblaat en weinig wol. Een goed voorkomen. En voor de rest zien we wel. De carrière en een goed pensioen zijn veilig. Allez, ik wil maar zeggen, Theo Francken en Jan Jambon, dat zijn, voortgaande op hun aanpak, pas politiekers van de Betere Nieuwe Tijden… Kris Peeters zou beterkerkhof-bewaker beginnen gaan te spelen, om op die manier dichter bij de Zaan Loek en de Ouaarde Oufilfriede te zijn… God hebbe van alle 3 (en van nog zoveel meer) hun barmhartige ziel.
Bij de CM (die nochtans veel goeds presteert) weeral die grote denkfout uit altijd dezelfde hoek. Om stemmen te winne? Die willen net toegeven dat de Islam geen ‘remigie’ is, maar een op-sterven-na dood zijnde  politiek regime onder een religieus laagje verdoezelende patine De Islam is een archaïsch versteende stammen-ciltiir die geen tegensprak duldt. Onze Elite-Bestuurders   gaan ervan uitt dat ‘de moslim’ als Pietje-de-Dood ooit ‘gematigd zal worden. Maar dat is  een dodelijke utopie die maar net zolnng duurt tot er een bepaald overwicht is. Er bestaat in die 1.400 voorbije jarenr sedert Mohammed, de Kinderlokker, geen enkele bevolkingsgroep waar democratie of ‘mensenrechten‘ een kans maken. Wat we nu beleven is in feite de voorbereiding, neen, niet op integratie, maar op dominantie. 
Deze bedenkingen zijn geen ‘Fingerspitzengefühl’, maar een gezonde reflectie van iemand die al bijna 100 jaar met de twee voeten op de grond – maar buiten de pollitiek - staat.
Wie het anders ziet, loopt gewoon onderste boven op deze wereldbol. Met de voeten in de lucht. En de kop in het zand.
**
*
Er ook op gelet dat deze Rerum Novarum redevoering in LIER werd afgestoken?  Symbolischer plaats voor de in het woestijnzand weg-zinjknde Tsjeven-pärtij, kan niet, want Lierse wed dezelfde dag failliet verklaard. Pech voor de voetbal-supporters,  maar even goed ook voor deze CM mini-Paus….
*
Wie kon die (Christelijke) mensen nog serieus nemen? Wie geloofde in die sprookjes?’
Kijk, dat is nu eens een bekentenis van formaat uit onverwachte hoek. Decennia lang heeft de CVP druk in de weer geweest om samen met Linx de Kerk in de coulissen  te rijden. Vooral door klakkeloos te laten begaan. De Kerk zelf is ook machteloos blijven toekijken. Zat – voor de vorm - echt verveel met ‘Stout Rogeetje’ ddie als kindermisbruiker te schande werd gesteld. De fundamenten van het Christendom werden weggeslagen door het Tweede Vaticaans Concilie (1962-1965) die de Kerk heeft willen omvormen naar de Moderne Tijden. Door vooral alle voorgaande tradities overboord te gooien. U leest er alles over op
*

Dan was de Kerk in vroeger tijden tenminste door mensenhanden als uit één rotsblok gekapt. Stel U even voor, moest de ‘Geestelijke Leider’ der Katholieke Kerk, in de veronderstelling dat Het Geloof boven de Staat zou staan (zoals de Ayatollahs) , de oorlog zou beginnen tegen, laten we zeggen… Finland.
Deze bedenking, om maar te zeggen, dat het er ooit zo aan toe is gegaan, eeuwen geleden. Met onze vooorouders de Vlamingen op kop van de Kruislegers. Dat is namelijk de weg, die de Islamitische ‘andersgelovigen’ nu nog altijd willen afleggen om eindelijk mens te worden…
Tja, Walter, dat zal dan wel weer ‘politiek incorrecte taal’ zijn, zeker?  Misschien zelfs haatzaaierij. IST VERBOITEN. Daar staat binnenkort zoveel ‘Strafkamp’ op.
*
Ik weet niet of de Pausen nog altijd beweren zogezegd ‘Onfeilbaar’ te zijn inzake Geloof en Zeden. Vooral niet nu we er zelfs twee hebben: Benedictus (‘vrijwillig’ afgestreden na Blitzbezoek van Georges Soros aan het Vaticaan). Niet omdat die  gewezen ‘Hitler Junge’ en als knaap onder de wapens en in uniform voor de Nazi’s heeft gevochten. Afstand van de Pauselijke Troon om strikt persoonlijke redenen. Maar de eer blijft gered. Die zijn nu me zz’n yweeën, samen met de Argentijnse Italiaan  Franciscus, de man van het aanbod om ‘de andere wang aan te bieden’.
**
*
Ik wil zeker niet persoonlijk worden. Maar soms wordt er mij verweten, dat het Christendom een van de 5.000 erediensten is die de wereld teisteren. Simpele vraag: waar zou de Mensheid gestaan hebben zonder de Leer van de Zachtmoedige? Maar inderdaad. De volmaaktheid is niet van deze wereld… Zie ‘Stout Rogeetje’….
*
Gewoon nog ’n laatste blik op de actualiteit.
1)    De schooljeugd bestaat volgens Filip DeWinter voor 7/10 uit kinderen ‘met andere roots’. Dat wil zeggen, dat binnen max 20 jaar de Westerse Wereld gewoon niet meer zal bestaan. Als er niet dringend en ingrijpend aan ‘Reconquista’ wordt gedaan. Want de Macht dreigt in handen van ‘allahtonen’ te vallen, die reeds met twee voeten binnen de poorten van de vesting staan..
2° De Ho-Le-Bi-Kruistocht. Jeugd met Homo, Lesbische of Bi-seksuele neigingen.
Zo net op de radio vernomen dat de schooljeugd 4/10 tegenwoordig met de schrik in de broek op de schoolbanken zit.
Ja, Monseigneur De Kesel, waar blijven de woorden van Priester-Dichter Cyriel Verschaeve, dat een ‘Zedelijk Volk een Groot Volk is’? Doet U er eindelijk iets aan? En als “t even kan, ietske meer dan ervoor te biidden?ç
Maar zo redeneren, ruikt inderdaad ook weeral naar ‘populisme’ en ‘identitairen’.
*
Mei ’68, weet U nog?
Zou dat soms geen direct gevolg kunnen zijn van dat voornoemd 2de Vaticaans Concilie dat duurde tot 1965? De datums in ieder geval wijzen in die richting…
**
*
Gevonden grapje in één van ‘die boekjes’ .... Op de speelplaats zijn kinderen van de lagere school aanhet opscheppen tegen elkaar:     "wij zijn met 3 kinderen thuis en ieder heeft zijn eigen bed!"     "wij zijn met vier kinderen thuis, en elk heeft zijn eigen kamer."     "wij zijn met zijn vijven, en ieder heeft zijn eigen papa!"
*
Digitaliaanse HemelrijkerGeen opmerkingen: