donderdag 11 januari 2018

4394


Donderdag 11 Januari 2018
4394 - EN HET BLIJFT MAAR WINTEREN IN KOREA
*
INHOUD: WO III: Hoe kunnen wij op onze simpele blogs Trump helpen om een alles vernietigende oorlog te voorkomen?  Door straks, als wij er nog de tokd voor krijgen, de lezers – met alle middelen - op te porren om andere ‘Bestierders’ te kiezen. Anderen, maar vooral deze keer bekwame.
Liefst eigen mannen (en vrouwen) van bij ons, van hetzelfde kaliber als Trump zelf. Mensen die zeggen wat ze denken, en die doen wat ze zeggen. Die zonder scrupules als een tegen-raket, met de vlam in de pijp, recht op het doel afgaan.


IEDER VOLGELTJE ZINGT
 ZOALS HET GEBEKT IS
*
Dot ‘colommetje’ gaat dus over Noord Korea, over de Raket van de Eeuw en over Donald Trump, de Ridder op Het Witte Paard.
Oorlog-stokers zijn er altijd geweest, en zullen er altijd zijn, hoeveel er ook aan dat virus ten onder gaan.
**
*
We kunnen ze ook gladiatoren noemen, die elkaar bevechten op leven en dood. We kunnen ze, nog beter, ‘kamkazes’ noemen, want het Verre Oosten, vanwaar de dreiging komt, is de streek waar dat woord voor zelfmoord-piloten vandaan komt. Samen met lijkverbranding gaf dat soort wanhoops-verdediging een nieuwe dimensie aan onze Westerse Beschaving. Die was inderdaad gestoeld op de Katholieke Leerstelling van ‘eerbied voor de Tempel v/d H. Geest’. Als ‘colaeral damage’ van de invoering van de Modeniteit, is lijkverbranding en zelfmoord een vrij frequent verschijnsel geworden. Dat als bijkomend voordeel goed is voor het milieu… Waarvan de wormen dan wel moeten leven, zal ons ’n zorg weze!  Als die sterven van de honger, zal de Dierenbescherming of een of ander NGO wel alarm slaan.
Ik zie voor de komende jaren al onze kerken tot rituele plaatsen her-ingericht. Waar in de plaats van het hoofdaltaar, de verbrandingsoven staat. Omringd door brandende kaarsen en met de gemijterde Mitras Hogepriester-Ceremoniemeester die de ‘Dienst’ leidt… Nu staan dat soort ‘bezinningsruimten’ los van de kerk, wat een dubbele kost voor de Gemeenschap betekent. ’t Internet verspreidt reeds foto’s van dergelijke interieurs.
**
*
Vaak krijg ik van vrienden te horen, dat de Christelijke Leer een leer is zoals er dertien zijn in een dozijn. En dat is ook zo. Meer er is geen een, die evenveel eerbied voor het Leven betoont. Wie namelijk geen eerbied voor de Doden heeft, heeft ook geen eerbied voor de Levenden.
**
*
“Verenigde Staten overwegen ‘bloedneusaanval’ tegen Noord-Korea
*
Volgens verschillende bronnen wordt in het Witte Huis serieus nagedacht over een zogenaamde ‘bloody nose attack’ of ‘bloedneusaanval’ tegen Noord-Korea. Bedoeling zou zijn met een beperkte maar gerichte aanval Kim Jong-un een allerlaatste waarschuwing te geven en te dwingen zijn kernwapenprogramma op te geven.

The Wall Street Journal schrijft vandaag dat verschillende opties op de tafel liggen van president Trump. Eén daarvan is de ‘bloedneusaanval’ bij een volgende raketlancering van Noord-Korea: een beperkte maar dodelijk effectieve aanval op een militair doelwit ergens in het land, zoals een lanceerplatform, om het land te straffen.

Met de uiterst risicovolle strategie zouden de VS Kim Jong-un schrik willen aanjagen en hem op de knieën willen dwingen in zijn pogingen een kernwapen te ontwikkelen. Tegelijkertijd zouden ze duidelijk maken dat er met de VS niet te sollen valt.
Maar daarvoor moeten de militairen in het Pentagon er wel op vertrouwen dat Kim Jong-un de aanval op de juiste manier interpreteert en geen oorlog ontketent door op zijn beurt Zuid-Korea of Japan aan te vallen. Net om die reden is het plan ook binnen het Witte Huis en het Pentagon bijzonder controversieel. Anderzijds leeft de vrees dat hoe langer de VS wachten met een aanval, hoe verder Noord-Korea zal staan in de ontwikkeling van kernwapens, die het dan mogelijk ook zal inzetten, met ongeziene gevolgen.
Verschillende opties
Militair zijn er alvast verschillende opties, elk met hun voor- en nadelen, schrijft ook Business Insider. Zo is het mogelijk vanuit een schip voor de kust kruisraketten af te vuren, maar die hebben het risico dat Noord-Korea ze kan onderscheppen. En áls het tot een aanval komt, willen de Amerikanen er wel zeker van zijn dat die raak treft om geen gezichtsverlies te lijden op het militaire wereldtoneel.
Ook een aanval vanuit een gevechtsvliegtuig is daarom mogelijk te risicovol. De VS willen te allen prijze vermijden in het nachtmerriescenario terecht te komen waarbij ze een van hun eigen piloten uit Noord-Korea moeten gaan bevrijden.
Rakettest onderscheppen
Een andere, meer waarschijnlijke optie zou daarom zijn te proberen bij een volgende rakettest het Noord-Koreaanse projectiel te onderscheppen en uit de lucht te schieten. Al heeft die optie wel een hoog prijskaartje omdat de VS niet weten wanneer die test zal plaatsvinden en ze toch hun verdedigingsplatforms op schepen voor de kust van Noord- en Zuid-Korea klaar moeten houden. Bovendien is ook hierbij succes niet gegarandeerd.

Tussen Zuid- en Noord-Korea lijkt er dezer dagen een kleine dooi te ontstaan. Beide landen zijn overeengekomen dat Noord-Korea een delegatie zal sturen naar de Olympische Winterspelen in Zuid-Korea. Trump verklaarde vorige week dat hij blij zou zijn moesten er Noord-Koreanen aan de Spelen deelnemen.
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DE BOOM
*
Spelen met vuur, surtout met vuur uit de staart van een alles-vernietigende ballistisch missilet, is levensgevaarlijk. Net als vuurwerk kan zoiets in de eigen handen ontploffen of je eigen huis in brand steken.
Blijkbaar is er niemand meer van Overheidswege en van hun slippendragers van de Media, die zich de opdrachtgevers van de huidige gespannen situatie achter de schermen  herinnert. Neen, natuurlijk niet, want de H. Moh Bama zelf zit daar achter en die mag in geen geval besproken worden. Anders komt de islammerij in het vizier. Maar wij, de oplettende Goegemeente herinnert zich nog maar al te wel de deal tussen Moh Bama de Moslim-Broederr voornoemd en de Ayatollahs van Iran. Deze laatste stemden er in toe, om in ruil voor commerciële   faciliteiten, hun nucleaire raket-proeven te staken. De volgende weken echter werd het geheim akkoord met Noord Korea indirect ter openbaarheid gemaakt, door het feit dat Iraanse raket-wetenschappers en atoom-geleerden voortaan hun werkzaamheden zouden voorzetten bij de bevriende Natie  aan de andere kant van de wereld: Noord Korea, een oude vijand van Het Westen….
De Duvel die Beëlzebub ter hulp snelt. En de ganse wereld kijkt toe en zwijgt. Trump op z’n eentje zal de klus wel klaren… Terwijl de moslim-wereld alq lachende derde, van achter de colilissen, grijnzend toekijkt.
De wereldvrede is dus iets geworden zoalls een Amerikaans Opbod op een veiling. Wie biedt méér? And ‘ther Winner takes it all’.
**

*Geen opmerkingen: