maandag 1 januari 2018

4384


Maandag 1 Januari 2018


4384 - DIT NIEUWE JAAR MET 365 ONBESCHREVEN BLADZIJDEN IS VNADAAG NOG ‘N GESLOTEN BOEK
*
INHOUD: NIEUWJAAR – NIEUWE WERELD: Looft en prijst den Here, wij allen hebben het gehaald. Met gevoelens, zoals van de menselijke   trapeze slinger-aap  die met vaste greep  zijn volgend hoger gebouwd platvorm grijpt.
Blij dus dat wij heel het voorbije jaar niet op de grond zijn gekwakt en, vooruitstrevend als de tijden zijn,  in de verbrandingsoven zijn  terecht gekomen.
Als traditionalist (*) maakt schrijver dezes het vaste voornemen, om net als een zonnewijzer, alleen de heldere uren te tellen. Zoek de zonnekant in ‘t leven. De schaduw komt vanzelf.


(*) Traditionalist: de term ‘Nationalist’ komt me, nu van Broekzèl uit het Nationaal Socialisme opnieuw dreigt de wereld in vuur en vlam te zetten, veel te beladen over.


IEDER VOLGELTJE ZINGT ZOLAS HET GEBEKT IS
*
Vreed’ op aard’ aan alle mensen die van goeden wille zijn.
Dit werd de lieve lezeres en den lieven lezer reeds toegewenst rond de voorbije Kerstdagen. Nu komen daar nog bij, de Beste Wensen voor ’n traditioneel Zalig en Gelukkig Nieuwjaar. Graag gedaan en zelfs nog grager als toemaatje ’n flinke schouderklop en als ’t even kan, dat Kruiske ‘uit lang vervlogen dagen, toen ik hakkelde, ongeriefd van woorden nog, beide handjes samaen: Vader, Moeder, geef m’een kruiske AUB’…
*
O Ja, nog over het traditionalisme zoals het hier in deze schrijfsels bedoeld wordt.
Traditionalisme is ’n gedachtengoed dat steunt op zowel de goede als de slechte kanten van ons gezamenlijk verleden. Zonder daarbij de ogente sluiten  voor de opportunisten van de toekomst. Het is gewoon de toepassing van het gezegde, dat voor wie het verleden miskent, er ook geen toekomst wenkt. Het ‘verleden’ en de ‘toekomst’ worden dan gescheiden door het ‘heden’, een dagelijks ’Carpe Diem’, een begrip geleend bij de Ouderen.
Op de gezondheid! Maar let er op dat U de wensen naar RECHTS hedt….
*
Beste wensen dus, met vooral de nadruk op een goede gezondheid. Voor nog vele jaren zonder kleerscheuren (of erger) door – Allahy Akbar ter ere - rodeo rijdende trucks, door rondvliegende bomscherven of kogelvlagen uit  Kalasjnikov-snelvuuerwapens.
Van de weldaden der ‘verrijkers, Spaar ons Heer.
Van de woede der is-lammdeds, Spaar ons Heer.
Van de doodrijders per snel-fietsers,
Spaar ons Heer.
Geef snelheid in onze dagen in plaats van monster-files.
Verhoor ons Heer.
*
Als eenmaal de Vuurwerkfeesten weer voorbij zullen zijn, zal iedereen net als De Dag v/d Lege Portemonnee na de Getnsche Fieste, weer aan de slag moeten gaan. Geen ‘Viva Bomma’ meer, mar bezorgd nadenken over de slinkende spaarrekening waarvoor U heel Uw leven gewerkt hebt.
**
*
“Knop voor kernwapens staat klaar”, luidt Nieuwjaarsboodschap aan VS
van Kim Jong-un
*
Mensen bekijken de speech van Kim Jong-un in een station in Seoul, Zuid-Korea.

Het schiereiland Korea, de Zuidelijke appendix van reus China, geraakt regelmatig ontstoken. Dat soort aanhangsels in de onderbuik waartegen niet chirurgisch wordt ingegrepen, zijn zoals alle appendices op korre tijd, dodelijk voor het eigen lichaam, maar meestal ook voor hun verre en nabije buren..
*
De Verenigde Staten kunnen nooit meer een oorlog beginnen tegen Noord-Korea, nu dat land de mogelijkheid heeft om het gehele vasteland van de VS te bereiken met nucleaire wapens. Dat heeft de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un maandag in zijn nieuwjaarstoespraak op de Noord-Koreaanse televisie gezegd."
“De gehele Verenigde Staten liggen binnen bereik van onze nucleaire wapens en de knop staat klaar op mijn bureau. Dat is geen dreiging, maar een feit”, zei Kim Jong-un. “We zullen de wapens alleen inzetten als onze veiligheid in het geding is.”

Noord-Korea waarschuwt wereldleiders: “Wij gaan ook in 2018 verder met nucleair programma”

Hoewel de Noord-Koreaanse leider benadrukte dat het van belang is om de spanningen in de regio terug te dringen, kondigde hij aan dat het land zich het huidige jaar zal richten op de productie van kernkoppen en ballistische raketten “voor inzetbaarheid.”

**
*
AAB DE VRUCHTEN KENT MEN DE BOOM
*
Als twee honden vechten om een been (Naro-Poetin), loopt de derde hond (China) er mee heen.
Ik mag er niet aan denken!
Moest ‘de kleine man’ het voor het zeggen hebben (da ziede van hier!) ze zouden elk ’n been krijgen. Waarmee er meteen gedrukt en geschreven staat, dat het hemdeke (ons zelven) nog altijd nader draagt dan het rokje.
Even over de maten gesproken van elks grondgebied. Gewoon om de grootste mond te mogen roeren….
China =groot
Rusland = groter
Nato = grootst
*
Gisteren nog schotelde ik, via een oud NRC-artikel de lezers voor, dat reeds op 13 oktober 1999. de Amerikaanse Senaat de productie van nucleaire splijtstof wereldwijd uit handen had gegeven. Dat men dus nu niet begint vrwonderd te doen, dat er kapers op de kust zitten.
Onnodig te schamperen met spreekwoorden als ‘de bestolen dief’. De USA had immers samengaand met de verplettering van Het Rijk van Nonkel Dolf, via Operatie Paper-Clip, alle technische geheimen, de wetenschappers daarfvan, de prototypen, van Hitlers ‘Vergeltungs  Waffe’ massaal naar de Was Ton mee gerititt. Het Pentagon meende hierdoor de Grote Baas over de hele wereld te kunnen spelen.
*
*
*
U moogt twee keer raden wie op dat ogenblik President was in Amerika. Niemand minder dan Billy Boy Clinton van de Democraten.
Goed hé!
Na eerst zelf volgevreten te zijn overal ter wereld atoomwapens zo goed als gratis ter beschikking stellen, o.a. ook in Coburgia!!, overal ter wereld ‘atoom-schilden’ op te stellen  (Kassa Kassa!) en als iedereen, God en Klein Pierke, verdrinkt in het nucleair materiaal, beginnen tergen rond hun oren.
Wie zijn nu de oorlogs-lovers?
Nog ’n geluk dat de Amerikaanse kiezer via Donald Trump daar ’n stokje heeft voor gestoken…
*
Hallo, jongens en meisjes van de Verkochte Media, zijn jullie daar nog? Er is werk aan de winkel!
**
*

Geen opmerkingen: