zondag 14 januari 2018

4396


Zaterdag 13 Januari 2018
4396 - DE WET VAN  DE VEROVERAARS IS EEN ANDER SOORT ‘NATUURWET’
*
INHOUD: MODERNITEIT – ISLAM – CHRISTENDOM: toelichting bij een ‘tijdlijn’  in de Evolutie die al lang overschreden is. Terug naar de primitieve vleesetende mens-aap uit de  IJstijd en de daarop aansluitende Volksverhuizingen van na de Zondvloed.
En dat dergelijke Non-‘Beschaving’ liefst xortel schiet in het Groen-Linxse kreupelhout,  is gewoon de logica zelf…


IEDER VOLGELTJE
ZINGT ZOALS HET GEBEKT IS
*
Voor wie het begrip ‘Zondvloed’ nu al niet (meer) beheerst, of die het integendeel verhekst, verwijs ik naar ‘De Ark van Noach’, d.i. naar de tijd toen er van ARCO nog bijlange geen sprake was. Dat soort oplichters moest toen nog geboren worden! In beide gevallen is er sprake van… koppeke ondergaan. Vandaar de voorliefde om Nieuwjaarsvieringen bij de Tsjeven te laten doorgaan rond het wateroppervlak van een of ander openbaar zwembad. Klaar voor de finale plons…
In voorgaand babbeltje (N°4395) hadden wij het over de mens-aap (noch mossel noch vis, maar toch gewerveld zoogdier).  U hoeft daarvoor, om dit te zien, niet bij klaarlichte dag, bijgelicht door een lantaarn, op straat lopen zoals de Antieke Griek Diogenes…
**
*
Onderhavig stukje (N°4396) is, zoals de Lezer zal merken,  gewoon het vervolg en de finale oplossing, de  ‘Endlösung’ om eindelijk af te geraken van  de regimenten ‘verrijkers’ die hier hun eigen islam-wetten komen stellen boven de onze.
Noem het ten gronde gewoon de triomf van de moderniteit zoals bedoeld door de Groen-Linxe wereldverbeteraars. Of beter gezegd, Het Ei van den goeden ouden Christofo Colombus. Gewoon (als hett ei) de theorie van de sekslozen in de wettelijke vorm gieten. VLAM!!!! Het is dezelfde remedie als die van de Duitse Nationaal Socialisten: de voorkeur-behandeling, die, tot schande der Sossen in  alle eeuwen der eeuwen,  als   ‘Sonderhandlung’ in de Geschiedenisboeken vermeld staat.
**
*
De gender ‘Sonder’-behandeling zou voorbehouden moeten zijn aan alle nieuwelingen die zich aanbieden voor eeuwigdurend ‘asiel’. De medische ingreep zou zelfs probleemloos volledig terugbetaald kunnen worden foor de mutualiteit!
Mannelijke kandidaat ‘Vluchtelingen-Veroveraars’ zouden namelijk bij hun grensoverschrijdende voettocht naar bij ons van uit hun verre thuislanden, voor de keuze gesteld worden: zich neerleggen bij onze Wetten, waaronder deze medische ingreep,  of teruggestuurd worden. Uit menslievendheid en om alle misverstanden bij Linx te voorkomen:   uitleg terzake voor deze vreemdelingen die onze taal niet spreken, uitsluitend via lichtbeelden…
De volgende dag reeds zou het immigratie-probleem door huiswaarts kerende asielzoekers,  als bij wonder uit de voeten zijn. Daarna is het de beurt aan de opzij gezette Bestierders die ons dat gelapt hebben.
Evenwel is op-punt-stelling van dit scenario slechts te verwachten voor nà de eerstvolgende verkiezingen. Ondertussen kan de tam-tam reeds zijn werk doen….
**
*
U leest alles over (dat het gedaan moet zijn met de bevoorrading van de harems met onze vrouwen) in onderstaand futuristisch klinkende bijdrage. Deze getuigenis is gebaseerd op gebeurtenissen uit het nabije verleden… Het is het werk van
**

Taunuswolf Klaus Lelek

*
De wet van de veroveraars
Klaus Lelek – Vertaling: E.J. Bron
*
De groot- en overgrootvaders van de Noord-Afrikanen verkrachtten al in Duitsland – Hitler´s beste verkiezingshelper

Waarom zouden veroveraars, die gewelddadig een land zijn binnengedrongen, de taal van het onderworpen volk leren? Waarom zouden ze voor een volk, dat hen vrijwillig onthaalt, hen gratis woonruimte en zelfs de mogelijkheid van gratis transport ter beschikking stelt, inclusief de vakantiereis naar hun land van herkomst, werken? Waarom zouden ze parken schoonmaken, vuilnisbakken leegmaken, nestkastjes ophangen, met oude mensen in rolstoelen rondrijden, een beroep leren, verplichtingen op zich nemen voor het algemeen belang?

Daarvoor bestaat niet de geringste reden, want het onderworpen volk komt hen in alles tegemoet. Voor veel veroveraars is daarom nu het moment gekomen om echte eisen te stellen, want datgene wat men hen hiervoor gaf, vond immers op vrijwillige basis plaats, gebracht door vrijwillige helpers, die zich als slaven aan hen hebben onderworpen: ze hebben inmiddels een naam voor de vrouwelijke helpers: ze heten “bitch”. Dat betekent “hoer”. Want hun eigen moeder of zuster zou nooit een vreemd huis mogen betreden en vreemde mannen mogen bedienen, voor ze koken, wassen enz. Daarvoor heeft men in de landen van herkomst van de veroveraars “slaven”, die tegelijkertijd ook “hoeren” zijn. Vooral in Afrika.

De ongeschreven wet van de veroveraars luidt daarom: het onderworpen volk moet aan de veroveraars in voldoende mate vrouwen ter beschikking stellen.  Behalve Duitsers en Engelsen – die in ander opzicht wreed waren, zich echter wijselijk inhielden op dit punt – hebben tot in het jongste verleden alle veroveraars zich aan deze regel gehouden. In de eerste plaats de Russen, aan wie tussen 1945 en 1947 meerdere miljoenen vrouwen in de zogenaamde Sovjet-Russische bezettingszone ten prooi zijn gevallen. Waaronder mijn moeder en haar tante. Op de tweede plaats de Fransen, die tijdens de Napoleontische periode massaal meisjes als seksslavinnen voor hun legerkampen rekruteerden, wat in de volksmond “Visite me tente” wordt genoemd. Een andere vreselijke golf van verkrachtingen overspoelde het Rijnland in 1920 en 1945/1946, toen een plunderende Marokkaanse groep krijgsvolk van Franse bezettingssoldaten de steden, maar ook de dorpen onveilig maakte. Ook veel Duitse mannen werden het slachtoffer van de Noord-Afrikaanse bestorming, die, zoals een vrijmetselaarsbroeder uit Höchst gewoon voor de lol werd vermoord, of als boswachter door de wilden uit de Maghreb doodgeschoten werden, zoals
**
een gedenkstee in et bos van Bingen*
op indrukwekkende wijze bewijst.
*
Dat deze bloedige voorvallen de verkiezingsresultaten van de NSDAP de hoogte in deden schieten, behoeft geen verder commentaar.

Veroveraars nemen hetgeen ze willen hebben, en des te minder een onderworpen volk zich verzet, des te meer nemen ze. Zo hebben ook de Avaren Boheemse en Moravische vrouwen – ook getrouwde vrouwen – in hun bed gehaald en met hen daadwerkelijk zoiets als een “mengvolk”, namelijk de Tsjechen, verwekt. Dat de huidige Tsjechen héél allergisch op net zoals de Avaren agerende islamitische binnendringers reageren, ligt vooral aan hun “archetypische trauma” ooit een slavenvolk geweest te zijn. Iets dergelijks maakten de Hongaren tijdens de lange slavernij door de Turken mee, die doelgericht joegen op Hongaarse meisjes en vrouwen om hen via de slavenmarkt aan de harems in Istanboel of elders te verkopen. Overal waar de islam heerste, heeft hij de vrouw tot rechteloos fokvee gedegradeerd. Dit geldt tot op de dag van vandaag. Een vrouw heeft in de islam een vastgestelde prijs als een koe, een geit of een kameel. Terwijl een vrouw in het “racistische Avondland” na de dood van haar man de werkplaats kon voortzetten. Van de mogelijkheid om meerdere malen zelf een man uit te kiezen, maar helemaal te zwijgen.

Veroveraars kennen geen wetten. En het allerminst de wetten van het onderworpen volk. En des te meer, omdat zij daarbij door de 5e colonne zoals politici, rechters en media ondersteund worden. Ze kennen alleen hun eigen wet. De sharia. De wet van de woestijn en de steppe. De wet van de wredere, de snellere, de sterkere, de sluwere, de gemenere. De wet van de moslims. Als je links-groene onderwerpingsfascisten met zulke duizenden malen bewezen uitspraken confronteert, dan krijg je een cultuur-relativistische emmer stront over je heen gegooid, een aan Stockholm-syndroom lijdend hysterisch gebrabbel over racisme, kruistochten, heksenvervolging en foutief geïnterpreteerde Paulus-citaten.

Wat niet waar mag zijn, is niet waar. Ook als je het dagelijks kunt merken en meemaken. Als de effecten met bloed op de trottoirs gespoten worden. Honderd keer. Duizend keer. Links-groene elites zijn namelijk gestructureerd zoals de bevolking in de nazitijd, die niet wilde toegeven dat de rook die opsteeg uit de ovens van Dachau niet uit een grote bakkerij kwam.
Bron:
www.journalistenwatch.com
Auteur: Klaus Lelek
Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
*
AAN DE VRUCHTEN

KENT MEN DE BOOM
*
Iemand die als pseudoniem ‘Wolf uit het Taunus-gebergte’ bedenkt, weet volgens mij waarover hij spreekt.
Zijn wrange taal is  des te hallucinanter omdat Bingen-am-Rhein erbij betrokken wordt, de plaats die we normaliter kennen van
**
Hildegard van Bingen,
*
de Vroeg-Middeleeuwse mystica, die ons onvermijdelijk doet denken aan Hadewijch en vooral aan Jan van Ruusbroec. Hadewijch, onze eigen dichteres en mystica,  leefde volop in de nare tijd der Inquisitie. Haar kenen we vooral door dat ene vers ‘Alle dinghe sijn mi te inghe’, die haar doen uitstijgen boven de alledaagsheid van het bestaan. Zij spreekt haast zintuigelijk in haar archaïsch Middel-Nederlands (1240) over haar liefdeservaringen met de Eeuwigheid…
Overf Hildegard van Bingen .(1098-1179 - in 2012 Heilig verklaard), van hoog in de Abdij van Rupertsberg weet Wikimedia:
“Zij was onder meer actief op het gebied van religie, kosmologie, wetenschappen, filosofie, compositie en muziekbeoefening, poëzie, plantkunde en linguïstiek. Zij was de eerste componiste uit de geschiedenis van de klassieke muziek die bij naam bekend is.
*
Over de persoon zelf van Hadewijch, (Antwerpen), ruim 100 jaar later op dezelfde golflengte als Hildegard van Bingen, weten we minder. Maar des te meer weten we over haar werken, o.a. de ‘Strofische Gedichten”. Met a. als uitloper  de latere Beatrijs-legende (1374)… die deel uitmaken van ons glorierijkl literair verleden.
*
Het is bijna ondragelijk al deze beschouwingen te zien ondergesneeuwd worden door het belang dat opgeëist wordt door de massa-invasie van onze landen. Benieuwd hoe ‘Bingen’ vertaald wordt in het Arabees, het Swahili, het  Turks of het Marochaans.
Misschien dat men teksten als deze van de Taunuswolf in een verzegelde capsule kan meegeven met het eerstvolgende ruimte-tuig naar Mars. Zodat tenminste daar de herinnering bewaard blijft hoe het einde van een Beschaving het best aangepakt wordt. Liefst, omdat men ook daar niet in slaap zou vallen lijk onze Bestierders,  vergezeld van een apothekers-briefje SCHUDDEN VOOR GEBRUIK…
**

*Geen opmerkingen: