zaterdag 31 maart 2018

4468


Zaterdag 31 Maart 2018
4468 - DE WAARHEID ACHTER DE ANTI RUSLAND-VERZINSELS
*
INHOUD: WI 3: de Euro Naziestaat gooit stilaan (op instructie/suggestie van The Rats in Amerika?), de maskers af. Het Land dat  zijn eigen grenzen afsluit met hoge muren,  zoals Polen en Hongarije, die wordt door Brussel gedwongen om een ‘beter’ Bestuur te installeren.
Het mooiste bewijs daarvan is, dat de ‘kwaliteitenspers’ in het O Edel Land der Belgen hierover in alle talen zwijgt. Buiten als vanzelfsprekend de vele kritiek op afgesloten grenzen voor vreemde volksverhuizingen die daar, net als bij ons, ongewenst zijn. Uitzibdering: de Slowaakse regeringsleider die verplicht werd ‘op te stappen’ wegens ‘onregelmatigheden’.
Punt aan de lijn. Details gaan ons niet aan.
De onthullingen van Xander (hieronder) zijn misschien hard, maar de aangehaalde feiten liegen niet.
We zijn immers allemaal oud en wijs genoeg, om er het onze over te denken.

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Verjaardag van de uitbetaling van der 30 Zilverlingen aan Judas Iskarioth voor het verraad en de overlevering van de (onrust zaaiende) Mensenzoon aan de toenmalige Overheid.
Gelieve hier in dit verhaal geen overeenkomsten te zoeken met de houding van onze hedendaagse Europese Overheid in Brussel noch tegenover de belgicistische ‘beleidspartijen’, nocj tegen de onrust zaaiende ‘nationalisten’…
**
Heet speelgoed van Mussolini….
*
Ja, beste mensen, doe ‘overlast’, we kunnen er op de duur niet meer naast kijken. Het belast, om zo te zeggen, ons collectief geweten. Al die menselijke ellende in de thuislanden waar zo goed als niets doorslaggevend aan wordt gedaan en die als gevolg heeft dat de ellende naar onze landen  wordt overgebracht.
Weer dezelfde rednering van ‘Oorzaak’ en ‘Gevolg’. Egoïsme of kolonisatie, bovenop het profitariaat: wat maalt het uit?
Och, die ‘Jihadisten’, d.i. het camouflage-woord voor de in wezen substantieel gewelddadige islammerij, dat zijn maar de uitzonderingen die wel vanzelf zullen overgaan. Laten wij dus daar tegenover bewijzen dat wij, Het Vrije Westen, in hoofdzaak Christelijk van inborst, beter zijn, want toleranter. Wij zullen hen wel doen bijdraaien; ams we hen maar blijven pamperen…l
**
*
Dat is, wat Het Bestuur van de in Hoogste Klasse spelende voetbalploeg, van hoog op de VIP-tribune, ons, het Volk, voorhoudt. Wetende dat de man in de straat, na alles, niet alleen vredelievend is, maar vooral gewillig als een kudde schapen.
De oplossing ligt dus voor de hand: er moeten dringend nieuwe VIPs worden gekozen die van aanpakken weten. De huidige Regering geeft al, met dank aan de BDWërs, voor zover ze dat kan en mag van ‘Brussel’, het goede voorbeeld. En dat zoiets in de lijn ligt van wat de gewone Burger wil, wordt bewezen door de laatste peilingen.
Het is alleen onvergefelijk misdadig dat  de ‘kwaliteitenspers’  haar (verkeerde) kwaliteiten niet achterwege laat. Het zou al een stap in de goede richting zijn, moest er minstens gestopt worden om de realiteit te verzwijgen of goed te praten. Om zoende bij de feiten te blijven.
Banaal voorbeeld. In een doodlopende straat komt een schoolmeisje terecht onder de wielen van een achteruit rijdende vuilniswagen. Het is verschrikkelijk! We hebben veel gelezen en gehoord over de gevolgen. Maar niets over de oorzaken.
Elke truck achteruit in beweging maakt een oorverdovend lawaai. Dat meisje woonde daar, dus kende ze de situatie. Sel U dus even die fatale seconde voor.
**
*
En trek zelf Uw besluiten. Want de kwaliteitspers heeft daar geen interesse voor. Waarom? Mochten we in ’s Hemelsnaam tenminste dàt vernemen!
Schietpartijen i Amerika. Veel bla-bla over de gevolgen, maar niets over de oorzaken, buiten de tè vrije markt van wapens. Die bestaat daar al sinds de tijd der cowboys! Waarom wordt dat nu ineens zo erg met al dat schieten. Vooral door de zeer jonge jeugd.
Even nadennken en U komt terecht bij de vele ‘geweldspelletjes’ en ‘video-games’ Bij de drugshandel. Of bij het Jihadisme… Of misschien wel bij alle drie….
**
*
Enne o ja, Jihadisme! Niet vergeten:  dat is het camouflage-woord voor Jihad, de islamitische Heilige Oorlog.
Ja Ja, de ‘geradicaliseerde’ isdat geworden, uitsluitend in de richting van die ‘Heilige Oorlog’. Ook oorlog tegen ons, volgens hun ‘Heilig Boek’ allemaal ‘Ongelovige Honden’….
Oei, daar zit ik toch tot over mijn orden in het ‘racisme’… Een gevolgtrekking die weeral het accent legt op de gevolgen en niet op de oorzaken.
Oorzaak = gewelddadige veroverings-strategie.
Gevolg = de daders worden misprezen omdat ze van een ander ras zijn. Daar waar de enige juiste stelling is dat “rassen’ niet bestaan…
Volgens mij heet dat verstrikt raken in de eigen leugens….
**
*
**
AAN HUIS GELEVERDE HOOFDSCHOTEL
**
George Soros
helpt EU met stille staatsgrepen tegen anti-immigratie lidstaten’
*
Superstaat wordt al afgedwongen: Brussel deinst niet terug voor ondermijnen en omverwerpen regeringen van lidstaten die weigeren in alles te gehoorzamen.
**
*
Met enorme posters wordt in Hongarije gewaarschuwd voor George Soros en diens politieke bondgenoten, die daar worden afgebeeld met draadknippers. Een stem op deze partijen betekent het neerhalen van de door Brussel zo gehate grensmuur, waarna Hongarije net als West en Noord Europa door migranten zal worden overspoeld. (Afbeelding: Getty Images (2)).

De media geven amper aandacht aan de vreemde gebeurtenissen op politiek gebied in Oost Europa. Twee premiers, die van Slovenië en Slowakije, moesten na een schandaal of grote politieke nederlaag opstappen. Het waren niet geheel toevallig regeringsleiders die zich openlijk verzetten tegen de door de EU geëiste massa immigratie en islamisering, en ook weer wilden gaan samenwerken met Rusland. De extreemlinkse globalistische miljardair George Soros, officieel partner van Brussel, blijkt hier achter te zitten, en heeft 2000 mensen ingehuurd om via de media en pro-EU partijen een vergelijkbare ‘stille staatsgreep’ in zijn thuisland Hongarije te plegen. Daarna zijn andere ‘onwillige’ landen aan de beurt.
Slowaakse premier feitelijk afgezet vanwege ongewenste koers

Het eerste slachtoffer was
**
de Slowaakse premier Robert Fico,
die na massale protesten moest aftreden vanwege een schandaal rond de moord op journalist Jan Kuciak, die corruptie bij de overheid onderzocht. Fico verzette zich op tal van terreinen tegen Brussel, en was een fervent voorstander van de Oost Europese Visegrad groep. Hij wilde de sancties tegen Moskou opheffen, omdat hij Rusland een betrouwbare energiepartner vond.
*
Klaarblijkelijk werd Fico door het regime in Brussel als een bedreiging voor de zogenaamde ‘eenheid’ in de EU tegen Rusland beschouwd. Fico gaf al aan onder grote druk te staan. Zijn feitelijke afzetting werd veroorzaakt door krachten van buitenaf, met name George Soros, die vorig jaar september nog een privé gesprek met
**
de Slowaakse president Andrej Kiska
*
had, waarvan de inhoud nooit bekend gemaakt werd.

Minister van BuZa Miroslav Lajcák verklaarde dat het een ‘onmiskenbaar feit is dat Soros een grote invloed op de ontwikkelingen in Oost en Centraal Europa, en daarbuiten, heeft.’ De Hongaarse premier Viktor Orban was nog rechtstreekser: ‘Soros en zijn netwerk maken van iedere gelegenheid gebruik om regeringen die zich verzetten tegen immigratie omver te werpen.’
Immigratie-kritische premier van Slovenië moest weg
De andere regeringsleider die het veld moest ruimen was de Sloveense premier Miro Cerar, die openlijk door Soros werd aangevallen omdat hij tegen het EU-massa immigratie (en aanverwante islamisering) beleid was. Cerar werd vervolgens aangevallen door de massa-media, en een hoge rechtbank schrapte een belangrijk economisch project van hem. Nu hij verdwenen is, is het verzet van Slovenië tegen de Brusselse totalitaire superstaat regering een stuk zwakker geworden.

Volgende doelwitten: Hongarije, Tsjechië, Polen, Macedonië

Hongarije, Tsjechië en Polen zijn de volgende landen die op het lijstje van Soros en Brussel staan om te worden aangepakt. Soros investeerde sinds 1989 meer dan $ 400 miljoen in zijn thuisland, en kondigde onlangs aan 2000 mensen ingehuurd te hebben om de verkiezingen in het land te gaan beïnvloeden (dàn mag het klaarblijkelijk wel van Europa).

De regering in Boedapest wil juist dat de speciale ‘Stop Soros’ wetsvoorstellen worden aangenomen. In de aanloop naar de verkiezingen op 8 april zal Brussel zware kritiek uiten op de zogenaamde ‘ondemocratische’ regering van Orban, en zullen Soros en andere magnaten al hun controle over de media gebruiken om de bevolking te manipuleren om op pro-EU partijen te stemmen.
Soros’ activiteiten worden ook door Tsjechië bestreden. President Milos Zeman heeft de aan Soros verbonden organisaties beschuldigd van inmenging in de binnenlandse politiek. Tevens dringt de miljardair aan op harde financiële maatregelen tegen Polen, dat zich eveneens nog steeds verzet tegen de door Brussel geëiste islamitische massa immigratie.

Ook in Macedonië worden de subversieve acties van Soros bestreden. Soros gebruikt ook hier zijn geld en invloed om een ‘regime verandering’ teweeg te brengen.

Russen gooiden Soros, belangrijke bondgenoot van Brussel, eruit

Dat Soros misschien wel de allergrootste manipulator van de EU is blijkt wel uit deze lijst met maar liefst 226 Europarlementariërs die officieel te boek staan als zijn bondgenoten. Eén op de drie EP’s staan dus op zijn ‘loonlijst’ – als dat geen corruptie tot op het bot is, wat is het dan wel? Zij doen wat hij wil, en stemmen voor alles wat hem goed dunkt, inclusief de anti-Rusland hysterie waar de Europese politiek en media door bevangen zijn.

Het Kremlin had genoeg van de staatsondermijnende activiteiten van de miljardair in Rusland, waarna zijn Open Society instellingen in 2015 als ‘ongewenste organisatie’ het land werden uitgezet. Brussel werkt juist openlijk samen met diverse Open Society organisaties, die geen geheim maken van het streven naar een grenzen-loze EU-superstaat met onbeperkte immigratie van tientallen miljoenen moslims uit Afrika en het Midden Oosten.

Soros werkt voor de ‘Deep State’ die Europa wil verzwakken
**
*
Achter de schermen werkt Soros in feite voor de al tientallen jaren aan de macht zijnde Amerikaanse ‘Deep State’ een schaduwregering, die Europa in toenemende mate als een concurrent en bedreiging is gaan zien, en ons continent daarom in zowel economisch als sociaal en cultureel opzicht wil verzwakken door ons te overspoelen met enorme aantallen moslimmigranten uit de Derde Wereld.

In maart 2017 stuurden zes Amerikaanse senatoren een brief aan het ministerie van BuZa waarin ze vroegen om een onderzoek naar de door Soros gesteunde organisaties. Dat verzoek belandde echter onderin een la, zoals inmiddels gebruikelijk is met acties die ook maar enigszins de rol van Soros aan de kaak zouden kunnen stellen.

Oost Europa vecht tegen sluipende machtsovername

Ondertussen vechten veel Oost Europese landen tegen eenzelfde sluipende machtsovername zoals in West Europese landen heeft plaatsgevonden, waar grote delen van de politiek, media en gerechtelijke macht inmiddels ‘in de tas’ van het subversieve Brussel/Soros imperium zitten. Daarbij worden omkopingen, intimidaties, afpersingen, bedreigingen en kunstmatig gecreëerde schandalen niet geschuwd.

Polen, Hongarije, Tsjechië, Slowakije, Slovenië en Macedonië vechten dus net als Rusland tegen dezelfde dreiging. Als Soros wint raken ze definitief hun soevereiniteit en zelfbeschikkingsrecht kwijt aan de EU, dat dan opnieuw een stap dichter bij de in Brussel zo gewenste superstaat zal komen.
Xander
(1) Zero Hedge
(2) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel, niet commercieel gebruik)
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Net zoals iedereen in de Lente denkt recht te hebben op mooi weer, ja zelfs (gezien onze ‘welvaart’), zelfs op Zon & Zee, zo ver mogelijk, zo denkt iedereen recht te hebben op veiligheid, goed werk, welvaart, financiële zekerheid en een goed idee over de Toekomst.
Aan het weer kunnen we voorlopig niets doen, we moeten nemen wat er komt. Het is dàt of verhuizen naar Tim-boeken toe. Desnoods met behulp van de ‘Zelfmoordlijn’…..
Aan Trump, Poetin, de Chu’s, de Tsjangs en de Li’s kunnen we niets doen, tenzij ondergaan. Zitten en zwijgen. De twee ‘Z’-woorden waar vooral Ouden van Dagen sterk in moeten zijn.
Maar aan de politiek ‘an sich’ kunnen we met zijn allen niet alleen verandering/verbetering  aanbrengen, het is zelfs onze burgerplicht om ànderen en beteren te kiezen.
Met de hete adem van de Vlaams-Radicalen in de nek zijn de BDWërs traag maar zeker goed bezig in de goede richting. Zodanig dat de vroegere ‘beleiddspartijen’, nu in de oppositie, zich dagelijks belachelijk moeten maken door te reclameren òm te reclameren. Door te ‘staken’ om te staken. Precies of ze zelf niet weten hoe belachelijk ze overkomen bij het Grote Publiek. En, als voorbeeld, bij de dagjes-mensen op trein, tram of bus.
Daar is dan Tinternet dat stilaan de papierwereld verdringt en achterop doet lopen. Nog niet lang geleden was dat wel even anders. Toen was alles wat in de gazet stond, de waarheid Want het stond zwart op wit, in de gazet.
Net zoals er sinds Hendrik Conscience door ‘Het Boek’ aan volksverheffing werd gedaan, zo had De Pers ook daarin een verheven taak moeten zien. Denk aan de tijd van Louis DeLentdecker en zijn verslaggeving over Assisenzaken in Het Nieuwsblad.
Hugo Claus, rijkbegaafd, was al een afwijking. Een soort voorbereiding voor de Hermans Brusselmansen en de Tom Lanoys die het uit frustratie moeten hebben van de onderbroekenlol of van haat tegen het Voorvaderlijk Geloof, of de reguliere Maatsshahappij. Stijn Streuvels, Felix Timmermans, Geerad Walschap, Ernest Claes: allemaal pure nostalgie. De jeugd trekt zelfs de schouders op voor Guido Gezelle. Keent niet eens meer die naam. Maar zwarte voetballers, getaande ‘rappers’, festival-iconen, daar en over porno-‘actrices’ weten ze alles van.
En ondertussen gaat de vertoning verder. Ver van ons bed. Wordt gedacht. Diplomaten vliegen her en der als op het tennisveld waar er om ‘punten’ wordt gespeeld. Oostblok-landen worden versjingeld als of het stukken zijn op een schaakbord. Maar op de Olympus lachen de Goeden in hun baardje. De verdwazing werkt goed, straks kunnen ze de genadeslag toedienen….
**
*
Ja, de tijden zijn grondig veranderd en we moeten ons kunnen aanpassen. Zelfs naar beneden toe. Want de Hekn die is afgeschaft.
**

*
HemelrijkerGeen opmerkingen: