vrijdag 1 september 2017

4275


Woensdag 30 Augustus 2017

4275 - HET C.C. CLUBJE WIL MET  ALLE  GEWELD RUSLAND TOT OORLOG DWINGEN
*
INHOUD: WO 3: het Clinton Clan Clubje wil Trump de schuld geven voor het uitbreken van WO3, die dan nog tegen zijn beste vriend Poetin zou gaan. Shakespeare zou het niet beter hebben kunnen bedenken!
En de pineut hiervan, dat zijn weer wij, in West-Europa.  Voor de derde keer in goed één enkele Eeuw van slechts honderd jaar….
Miest dit verhaal zich afspelen op de Bühne, het gezelschap zou meteen en zinder verder uitstel weg gefloten worden!
MANNEKE UIT DE MANE: Piet Hoet, een gekend kunstenaar, wordt door een criticus van de gazet geïnterviewd. “Eerlijk gezegd,” begint de journalist heel voorzichtigjes, “maar ik begrijp eigenlijk niets van uw werk.  Voor mij hebben uw werken geen zin.” – “Akkoord,” antwoordde de kunstenaar, “maar verstaat gij iets van ’t Chinees?” – “Neen ik,” zei de journalist. “Welnu, dan is dat hetzelfde.  Chinees is een der beroemdste talen ter wereld.”
VANDAAG::H.Ameltruide, H.Ingoberga, H.Fiaker

OP DE IJTKIJK
*
Goed om weten is, dat het Amerikaans Staatsbestel niet ‘draait’ zoals de dingen draaien bij ons in dit apen-land. Daar is een ‘Departement’ be-mand (of be-vrouwd) door een vast team van ambtenaren die in principe als ‘onafhankelijken’ hun vaste job verondersteld zijn uit te voeren. Zij ‘besturen’ a.h.w. het Land onder het gezag, de leiding en het toezicht van de Kamer, de Senaat en het Staatshoofd.
Maar het ‘Staatshoofd’ is en blijft wel altijd verantwoordelijk voor hun ‘daden’.
‘Liberfty’ heet dat.
**
*
In Coburgia, zo goed als enig in Europa en misschien wel in heel de wereld (buiten sommige neger-republieken), gaat bij elke nieuwe  bewindsploeg, al het oude personeel er vierkant uit, om vervangen te worden door de vriendjes van de nieuwe Meesters.
U hoeft zich maar de paardjesmolen uit Uw eigen kinderjaren voor de geest te halen, die om de haverklap een nieuwe ‘bezetting’ krijgt.

Niet zo dus in de States. In principe toch niet. Maar wat als alle, zo niet de meeste  departementen na 8 jaar Obama deze keer één grote corrupte bede zijn geworden, die de afgedankte Simpsons Clintons letterlijk blijft achterna lopen?!? Hierbij gesteund door de meeste media-kapitalisten die dreigen brodeloos te worden, als de corruptie gestopt zou worden…
En nu komt daar toch geen klassieke ‘polletieker’ aan de Macht, maar een bedreven zakenman die het klappen van de zweep maar al te goed kent. Om een aap in zijn klompen te bijten!
**
*
Zo zit de nieuwe President dan goed en wel tussen twee vuren die hem ieder de kop kunnen kosten Ofwel vervangt hij dat gespuis en staat het land meteen op stelten, ofwel wordt hij meegesleept in hun dodelijke spelletjes waarvan hij op de koop toe nog de schuld zal krijgen.
En zeggen dat Shakespeare al drama’s kon voortbrengen over een klein landje als Denemarken met het gezegde ‘there is somthing rotten in Danmark’. Wat zou hij dan gezegd hebben over de rottigheid in Aùerika. Moest dat land tenminste al ontdekt zijn geweest.
Ja waarlijk: voor de Clintons is het inderdaad nu ‘to be or not to be’. Het gaat deze keer niet tegen een stuje Muzelman die te lang in de zon heeft gelegen, maar tegen een keikiop. Hard tegen onzacht.
Kijk, ik ben maar ’n arm versleten gepensioneerd boekhoudertje, maar m’n intuïtie  doet het nog altijd goed. Al heeft die daarbij soms wel in bepaalde omstandigheden de hulp nodig van beide ellebogen.
Wat de ‘Democraten’ in Amerika doen, luidt in doordeweeks d West-Vlaams dialect ‘leerke (of schourke) steken’, d.i. anderen de klus laten klaren,  om de kooltjes uit het vuur te halen.
Anders gezegd: dat is wis en waarachtig spelen met vuur. In dit geval: met dodelijk B6-12 vuur.
Trump zal op zijn manier dat varkentje wel wassen. Op z’n één been zelfs. Enfin, zo hopen we allemaal met zoveel mogelijk grote hopen vertrouwen En veel hopen doen veel leven.
**
*
National Defense Magazine
*
De Verenigde Staten hebben vandaag een succesvolle test uitgevoerd met een vernieuwde B61-12 zwaartekracht kernbom, alhoewel het projectiel niet met een ‘live’ kernkop was bewapend. Volgens de hoofdredacteur van het National Defense Magazine, onderdeel van de National Defensie Industrial Association, wijst de tweede test binnen korte tijd erop dat de modernisering van de B61 kernbom –die ook in Nederland ligt opgeslagen- in versneld tempo wordt uitgevoerd, en dat ‘Washington en Brussel rekening houden met het scenario van een beperkte kernoorlog in Europa.’ Wie denkt er nu nog steeds dat de door de Westerse elite geplande Derde Wereldoorlog tegen Rusland, met wederom slagveld Europa, niets meer dan een complottheorie’ is?
Dat vooral de Amerikanen op oorlog uit zijn, bleek twee maanden geleden opnieuw, toen Amerikaanse senatoren, inclusief Tom Cotton, lid van het Comité Bewapende Strijdkrachten, er bij president Trump op aandrongen om snel nieuwe raketten te ontwikkelen, die ‘een eerste stap moeten zijn naar het overboord gooien van het INF verdrag.’
Het Kremlin noemde dit streven ‘belachelijk’, en zij dat het eenzijdig opzeggen van het INF verdrag zowel de VS als Europa zullen beschadigen. Ook spraken de Russen er hun zorgen over uit dat de B61 wordt gemoderniseerd, omdat hierdoor een nog onstabielere situatie dreigt te ontstaan waarbij het gebruik van deze kernbommen steeds waarschijnlijker wordt, met alle gevolgen van dien. Dit moderniseringsprogramma ging overigens al van start tijdens de regering Obama.

20 vernieuwde B61-12 bommen naar Nederland
De eerste vernieuwde B61-12 moet in 2020 in gebruik worden genomen, en gaat alle vier bestaande verouderde versies vervangen. De kernbom kan dan veel nauwkeurig naar een doelwit worden gestuurd, en bevat een nucleaire lading wier vernietigingskracht kan worden bijgesteld om bijvoorbeeld zoveel mogelijk bijkomende schade en radioactieve fall-out te voorkomen. Het behoeft geen uitleg dat de drempel om kernwapens te gebruiken hierdoor fors wordt verlaagd.

De VS wil in totaal 180 B61-12 thermonucleaire bommen in Europa opslaan, waarvan 20 in Nederland, 20 in België, 20 in Duitsland, 50 in Turkije, en 70 in Italië. Gezien de sterk verslechterde verhoudingen tussen het Westen en Turkije is het niet uitgesloten dat de 50 voor Turkije bedoelde kernbommen elders worden ondergebracht.
Xander
) Zero Hedge
(2) Afbeelding: NNSA (government) via Twitter
*
NADER BEKEKEN
**
Goede vooruitzichten, nietwaar?! Na de tikkende tijdbom van de islam, krijgen we er nu , samen met de begeleidende militaire macht, nog 20 atoombommen bij, ‘Made in USA’.
Allemaal zeer comfortabelel geruststellend tegen dat er iets gebeurt.
’t Is maar te hopen (weer let grote hopen vertrouwen) dat die tijdbom uit het Midden Oosten zich nooit meester kan maken van die tweede tijdbom. Want dan is het ineens en zonder waarschuwings sirenes lijk momenteel in Japan van BOEM-BOEM-BAAF en het is gedaan met ons allemaal.
Maar net zoals in de twee voorgaande ‘wereldoorlogen’, blijven de States wel degelijk netjes ver van de vuurlijn.
**
Met de groeten van The Clinton Wife.
*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: