donderdag 14 september 2017

4286Zondag 10 September 2017o

4286 – VOLVO VILLE IS EEN BAR SLECHTE VERLIZER VAN HOOG TOT LAAG
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT / SYNDICATENu: het als een bende dieven betrapte Stadbestuur van Gent probeert wanhopig een bevriend Rechter te vinden die hen gelik geeft in de zaak van de onwettige benoemingen. En al even ondoordacht staakt men bij Volvo om alddus de tak af te zagen waarop men zit….
MANNEKE UIT DE MAN: Roger, tantist, maar ’n harde voetballiefhebber, zit met een groot probleem.  “Zou je ne keer wreed luide willen schreeuwen?” vraagt hij aan de patiënt die daar horizontaal op dat plastieken zuigbuiske aan het knabbelen is.” – “Maar dokter, ge doet gij mij gene zeer, zulle!” murmult de patiënt.  “’k Weet het, maar ’t is maar dat de wachtzale nog vol zit, en dat de finale van de Champions League binnen een klein half uurke gaat beginnen.”
EVANDAAG: ZATERDAG  9  SEPTEMBER  2017
H. Audomaar: eerste bisschop van het bisdom Terwaan, H. Petrus Claver, Z. Fred. Ozanam

**
*
Ook al opgemerkt dat Digitalia, schrijver dezes, al een heel tijdeke in de war is met de digitale wereld? Is te wijten, denk ik, aan ‘de jaren’; kan niet meer volgen met de kalender. Een situatie lijk die van een oude horloge: k loop achter…. Willen maar niet meer kun nen.
*
OP DE IJTKIJK
*
Termont over Homans: 'Dit is een minister onwaardig'
*

Gents burgemeester Daniël Termont is niet te spreken over de vernietiging van 508 ambtenarenbenoemingen door Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans.
Het is de eerste keer dat Termont zich uitspreekt over de nietigverklaring die Homans midden augustus aankondigde toen hij herstelde van een zware hartoperatie. 'Het is niet de eerste keer dat minister Homans van de N-VA ons stadsbestuur aanpakt omdat N-VA in Gent in de oppositie zit. Dit is een minister onwaardig', aldus een strijdbare Termont, die herhaalt dat het Gents stadsbestuur naar de Raad van State trekt.
'Ik vind het onaanvaardbaar', zegt Termont tijdens de opening van een nieuwe brandweerpost in Melle, 'gedurende mijn afwezigheid heb ik mij niet gemoeid met de hele zaak, maar ik heb de plaatsvervangende burgemeester sterk aangeraden om een procedure te starten bij de Raad van State. Uit juridische rapporten blijkt dat we zeker een poot hebben om op te staan.'
De beslissing om naar de Raad van State te trekken is ondertussen bekrachtigd door het Gentse schepencollege, maar voor minister Homans is Termont scherp. 'Dit is een vuil politiek spel. Het gaat om mensen die al 20 tot 30 jaar voor de stad Gent werken en examens hebben afgelegd. Dit zijn geen politieke benoemingen en we gaan vechten voor die mensen', aldus Termont.
*
*
NADER BEKEKEN
**
*
Vandaag rakelings geen uitdrukkelijk medeleven (met die arme Termont) en morgen nog net geen uitdrukkelijk applaus voor die verbeten koppigaards van Volvo die met alle mogelijke manieren liever zonder werk willen vallen.
Wie gelooft die mensen nog?
Maar wat zeggen de feiten? Over die stadsambtenaren dat Termont & C° zich boven de Wet achten. En dan daarenboven  op een stuntelige wijze improviseren.
Over de stakers bij Volvo dat die voor een paar hebberige grilletjes van ’n paar arbeiders-oproerkraaiers riskeren dat hun multinationale CEO’s  de desocialisatie ietwat nader zullen willen bekijken. Volvo is zowat de enige autofabriek die ons nog rest…
Wetewa? Ik denk dat de kansen van iemand als de slagvaardige Theo Francken (NV-A) om Sjarel Premier op te volgen, met de dag stijgen. Geen ‘communautaire’ albities mogelijk? Dan maar de kaart getrokken van wat de burger verwacht van een Regering met daadkracht. Zonder eindeloze compromissen daarbij.
**
Zie wel en doe niet dom….
*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: