maandag 11 september 2017

4285


Vrijdag 8 September 2017

4285 – BLOEDDORSTITGE EURO MOSLIMBROEDERS VAN ISIS STEKEN         ‘N TANDJE BIJ     
*
INHOUD: ISLAM INVASIE/WO 3:West-Europa wordt straks gemeen en achterbaks aangepakt door de vooruitgeschoven pionnen van de meest moorddadige volksverhuizing aller tijden. Nieland is al heden ten dage nog veilig op straat, maar straks ook niet meer aan de eigen familiale eettafel, dar gezellig eethuisje of dat stijlvol restaurant.
Naast de onmenselijke de klok rond mosim-dreiging, (waarvoor onze Verlichte Grote Verstanden Oost Indisch blind en doof blijven), begint het hele uitspansel op ons hoofd te vallen. Is het niet met atoomkoppen, dan is het met orkanen en waterhozen die miljoenen brave burgers op de vlucht jagen..
MANNEKE UIT DE MANE: ’t Is ook van bu voort het moment voor de zwaluwen om naar warmere oorden af te zakken.  Zegt de ene zwaluw tegen de andere: “Hoe gaat het met uw nichtjes?” – “Niet goed,” zegt de andere, “ze zitten in nesten!”.
VANDAAG: O.-L.-Vrouw-Geboorte; H.Alaan van der Clip
*
De West-Vlaamse boeren weten goed dat ze met het feest van Maria’s Geboorte vlijtig winterkoren kunnen zaaien.  Ge kent wel de spreuke : “Maria geboren, boer, zaai uw koren.”
**
*
Een datum vandaag, die mij al m’n hele leven achtervolgt. Grote Zus trad op die dag in 1947, ZEVENTIG jaar geleden, in het Klooster binnen. Ze was, toen ze ons maar meteen ook deze wereld voorgoed verliet, pas 18 jaar oud en het leven begon toen pas. …. Maar zij zette vrijwillig een stapje opzij, om voor de rest van  haar dagen ‘gerechtskinderen’ te bemoederen
Het was, zei ons Ma, een hele eer voor de ganse familie. Maar ikzelf was wel in huis als kwajongen in één klap m’n beste beschermster kwijt.
**
*
Ja Ja, die Nonnekes! Die brave ziel           kozen er wel memorabele historische dagen voor uit, om hun getalsterkte aan te dikken…
*
OP DE IJTKIJK
*
In de Golf van Mexico, aan de overkant van de Grote Plas, vergaat de wereld te midden ealle soorten ontketende natuur-elementen. Precies zoals voorspeld in de Apocalyps.

Wonderbaar verschrikkelijk toeval dat onbegrijpelijk toevallig (?) samenvalt met   atoom of waterstof-geweld inde atmosfeer aan de andere kant van de wereld. . De Held va Peenemünde, (Werner von Braun), de vader van de raketwereld, wrijft zich in de handen. Terwijl zijn Staf  nauwkeuiuig de afgelegde afstand bijhoudt, vol verlangen wanneer die dingen eindelijk Amerika, zijn jongensdroom, recht in het hart zouden kunnen trefffen.
**
*
Langs de ene kant de onverbiddelijke communisten in Noord-Korea, en langs de andere kant de islam-vijand, reeds binnen de poorten. Ja, de Oude Grieken wisten het ook al: “Wie de Goden op de Olympus wilden vernietigen, verdwaasden ze eerst.
Wie van onze ‘Bestuurders’ het schoentje past, trekken het aan.

*****  ****

ISIS gaat moslims in Europa inzetten om voedsel supermarkten te vergiftigen
**

*
Blackops Cyber: ‘Klanten supermarkten goed in de gaten houden’ - Europese en Nederlandse politici weigeren nog steeds om sluiten grenzen zelfs maar te overwegen
Binnenkort dodelijke terreur die je onwetend achter je eigen voordeur meeneemt en in je groentela stop, totdat....? (2)

De private Amerikaanse veiligheidsdienst Blackops Cyber (BOC) heeft naar eigen zeggen communicatie van ISIS weten te onderscheppen met oproepen aan in Europa woonachtige of verblijvende moslims om de levensmiddelen in supermarkten te vergiftigen, en zo zoveel mogelijk Europanen te vermoorden. BOC wist beslag te leggen op een interne handleiding van ISIS waarin staat beschreven hoe moslims ongezien het voedsel in supermarkten als dodelijk terreurmiddel kunnen inzetten. Mochten binnenkort de eerste slachtoffers vallen, dan zullen politiek en media die zoals gebruikelijk óf negeren, óf bagatelliseren als ‘ongelukken’ of ‘door onbekende medische oorzaak gestorven’.

De ISIS oproep verscheen op 3 september op een privé forum van het terreurnetwerk. De volgende dag was deze al 198 keer gelezen, volgens BOC door potentiële daders in Brussel, Parijs, Stockholm, Berlijn, Nice en ook de Amerikaanse staat Florida.

‘Klanten supermarkten goed in de gaten houden’

BOC acht het daarom noodzakelijk dat de terreurdreiging in Europa met een niveau wordt opgeschaald. Leveranciers en verkopers van groenten en fruit wordt aangeraden om hun klanten goed in de gaten te houden, vooral tijdens de rustige winkeluren. (Wij zouden daar aan toe willen voegen: de klanten ook de werknemers...)

Knights of Lone Jihad’ is de ISIS groep die de oproep met de titel ‘First Method Poison’ (Eerste methode vergiftigen) heeft verspreid. De jihadisten gebruiken een logo met een bebloede hand. Een gebruikte hashtag wijst op banden met ISIS strijders in de Eufraat provincie, in het grensgebied tussen Irak en Syrië.
**
*

In de instructie ‘Dit is jouw methode om de kuffar (scheldwoord waarmee alle niet-moslims door moslims worden aangeduid) te vergiftigen’ staat hoe gif in levensmiddelen moet worden geïnjecteerd. Vooral makkelijk toegankelijk voedsel zoals groente en fruit is daar het meeste geschikt voor, maar ook verpakte levensmiddelen worden genoemd.

Tienduizenden als vluchtelingen vermomde terroristen in Europa

Europa wordt als eerste doelwit genoemd, vermoedelijk omdat hier reeds vele tienduizenden als vluchtelingen vermomde moslimterroristen zijn binnengelaten. Daarnaast wordt opgeroepen gifaanslagen te plegen in heel het Westen en ‘verder overal’ waar het maar kan, en met alle mogelijke middelen. Ook worden de vele terreuraanslagen die Europa al hebben getroffen geprezen, die volgens ISIS voor een ‘alarmtoestand, schrik, angst en het verlies van zekerheid’ hebben geleid.

Naarmate ISIS meer terrein verliest in Syrië en Irak verleggen de jihadisten hun werkterrein naar de nog altijd makkelijk toegankelijke, naïeve en weerloze – en deels zelfs opzettelijk meewerkende - Europese Unie. Enig signaal dat de politiek deze dreiging eindelijk serieus begint te nemen en als eerste maatregel de grenzen sluit, is in nog niet één Europese regeringsstad waargenomen, en al helemaal niet in Den Haag. Vermoedelijk wordt pas begonnen met het overwegen van echte maatregelen als er eerst vele duizenden burgerslachtoffers zijn gevallen, en deze niet langer te ontkennen of weg te
Xander

(1) Epoch Times
(2) Afbeelding: WikiMedia Commons / Tiia Monto  / Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

*
NADER BEKEKEN
**
*
Als ik het goed begrijp zijn criminele gangsters van die speciale soort in staat boodschappen op het Internet te plaatsen, die maar  in één enkekle richting werken. Daarbij twee opmerkingen.
Brieven op de post hebben altijd twee ‘kanten’: de bestemmeling als geadresseerde maar ook de afzender. Geschriften die binnendwarrelen zonder mogelijkheden voor respons, zijn gewoonweg verdacht, niet wettelijk of hebben niet de minste waarde. Woe zich verstopt, heeft duivelse bedoelingen!
Tweede opmerking. De soort berichten berichten op Tinternet met niet-politiek correcte inhoud worden zò in een haai en een draai uit de ether geplukt en de schuldige wordt voor de Rechter gesleept.
Waar zit dan het verschil met berichten afkomstig van islam-terroristen? Waarom wordt daar van direct door ‘Landsvverdediging’ geen ‘drone’ op af gestuurd, lijk op Jögh Haider in Ooistenrijk? Er bestaan toch genoeg systemen om het doel te lokaliseren zinder dat het opvalt?!!!
Of zou dat te erg ‘lik op stik’ zijn?  De vraag steellen is deze beantwoorden…
**
*
Knights of Lone Jihad’: dat is dus de ons onbekende authentieke uitdrukking, in onze regionen gebracht als ‘Lone Wolves. Precies alsof wolven en Jihadisten gewoon synoniem zuijn van elkaar. Daar waar ’n WOLF nog altijd ’n wreedaardig BEEST is, en een Jihadist een wreedaardig menselijke moslimmonster.M of V.
Anders gezegd:: door deze geforceerde uitdrukking verdoezelt men opzettelijk het feit dat de islam geen godsdienst is zoals alle andere: geen vredebrenger, maar ’n wrede-brenger. De cartoon hieronder (op inspiratie van Paus Franciscus?) wil het os doen geloven
**
*
“met ISIS strijders in de Eufraat provincie, in het grensgebied tussen Irak en Syriëé”: dat is dus Het Tweestromengebed’, waar volgens de Bijbel tussen Tigris en Eufraat, twee voorhistorische rivieren, het Aards Paradijs, de ideale wereld van het Begin deer Tijden lag, lang voor de Mens er was. Een ideaal natuurgebied van platen en dieren Het woongebied van leeuwen en lammetjes, met elkaar sammenlevend in harmonie. Tot de Mens verscheen, die door de hoogmoed ‘om Gode te evenaren’, van reeds het eerste mensenpaar voor de Mens tot no go-zone werd uitgeroepen. Adam en Eva werden daar met schâ en schand’ verjaagd  door de Engel Gods met vlammend zwaard, en voortaan zouden wij allemaal, de afstammelingen van de soort ‘moeten werken in het zweet ons aanschijns’, terwijl de nageslachten tot in alle eeuwen der eeuwen zouden gebaard worden in pijn en smerten (voor de vrouw, vanwege die slang en dienen Apple).
Het ziet er naar uit, dat er van datzelfde scenario blijkbaar een soort ‘remake’ in de maak is. Deze keer zonder happy end, want de mens is dapper onderweg om zichzelf te vernieitgen…
**
*
kuffar (scheldwoord waarmee alle niet-moslims door moslims worden aangeduid
*
Naar mijn spontaan taalgevoel, (ik denk aan het woord ‘kafer’ dat zelfs voorkomt in De Dikke Vandaele) moeten onze voorouders ook al kennis gemaakt hebben met de islam. Tijdens de Kruistochten? ‘Kaffer’ is zelfs ’n authentiek Nederlands woord geworden!
‘Het zijn kaffers’, ze hebben zich als kaffers gedragen, want ze verloren de match….
Dat voor wat betreft de zogezegde ’verrijking’ die de islam ons zou aanbrengen. We keen zelfs al het voornaamste woord uit hun scheld-woordenboek . Het staat in ons collectief geheugen gegrift ‘van vroeger….
De islam? Is oud vuil. Weg ermee. In de box ‘Klein Gevaarlijk Afval’. Afsluiten en de sleutel weggooien.
**

*
(Digitalia)Geen opmerkingen: