donderdag 7 september 2017

4281


Maandag 4 September 2017

4281 – OMOBAMA ALS PRESIDENTA WAS NIET ALLEEN EEN HOERENJONGn MAR OOK EEN KIND VAN DE DUIVEL
*
INHOUD: GLOBALISATIE: het complot achter The Clinton Clan Club (C.C.C.) maar krijgt er nog ’n ‘C’ bij. Dat van ‘Complot’. In afspraak met Lucifer in hoogsteigen persoon.
En wij die al een hel tijdeke wijsgemaakt worden, dat er noch Duivels, noch Engelen bestaan en dat er zelfs geen God zou zijn. Allemaal goed en wel, maar wie tekent dan voor die slechte (of goede)   zaken  waarvan de wereld aan elkaar hangt!?
MANNEKE UIT DE MANE: Meester Tytgat is vandaege in vorm en begint al van ’s nuchtens zijn nieuwe discipelen ’t ondervragen. “Wat is ’t er volgens jullie een schone dood?” Toeval of niet maat ’t is Johanna, een klein meiske al achter in de klas die zegt: “Meester, dat is sterven zoalss mijn opa.” – “En hoe is je opa gestorven?” – “In zijn slaap” zegt Johanna.  “Inderdaad Johanna, in je slaap sterven is een mooie dood, maar kan er iemand nu een voorbeeld geven van een erge dood?” Johanna steekt were haar vinger op en zegt: “Dat is sterven zoals de vrienden van mijn opa.” – “En hoe zijn die vrienden dan gestorven?” – “Ja, Meester, die zaten bij opa in de auto toen die in slaap viel…”.
VANDAAG: H. Mozes, H. Rosalia, H. Imgard van Zuften

OP DE IJTKIJK

Dat lange zwart babbelwater uit Hawaï is nooit m’n vriend geweest. Al van de eerste dag, toen bleek dat zijn eedaflegging bij Inauguratie fake zou zijn geweest, want de volgende dag in besloten kring diende te worden herdaan. Anders gezegd: zijn aaabstelling  was NEP. Ongeldig. Fake. Ljk alles war die slungel ook deed of verklaarde. Later bleek hij inderdaad vanaf zijn geboorte Moslimbroeder te zijn, wat alles uitlegt. Zijn eerste ‘Staatsbezoek’ en knieval (werkelijk!) aan het Egypte van na de noodlottige maar later terug geschroefde islam-revolutie.
**
*
 Neen, heel dar ‘Democratisch’ gedoe hing aaneen van combines en gekonkel om wereldwijd het Rik van Satan op te dringen. Die man kon in mijn ogen niets goeds meer doen. Maar bij Merkel was hij het gedroomde Godsgeschenk….
Niet te vergeten, dat hij in zijn verkiezingstijdd, The clinton Wife als tegenspeelster had. Die ook toen het onderspit diende te delven…Nadat hij haar voor rotte vis had uitgescholden….Toen was ze onwaardig in zijn ogen, maar om Trump parten te spelen, prees hij haar nadien de hemel in
En nu komen stilaan de nefaste gevolgen van zijn 8-jarig bewind aan de oppervlakte. Tot en met zijn comedia dell Arte tegenover Iran, dat andere moslimland, dat nu via Noord Korea zijn atoomproeven verder zet.
Het tegennatuurlijk samenspannen tussen  ‘De Waee Moslim Omobama en de linxksende Marxiste Cminton heeft gelukkig niet gewerkt, met Donald Trump als spelbreker. Het zal nog vele tientallen jaren duren voor Amerika die 8 jaren zal re boven komen. Aks er tenminste geen WO 3 de zaken in sneltrein-tempo onderste boven gooit. Iedereen kijkt naar de oorlogsdreiging in Noord Korea, maar de bom kan evengoed barsten in het land van de opdrachtgever, het Mand derf Ayatollahs. Diegene die de penalty trapt, zet toch ook liefst de keeper op het verkeerde been!
**
*** ****

Petitie tegen ‘terrorist’ George Soros, partner van de EU, al 100.000 x ondertekend
**
*
FBI en Homeland Security bestempelen geweld extreemlinkse Antifa (financieel gesteund door Soros) officieel als ‘binnenlandse terreur’

 In Europa heeft George Soros samen met de EU door middel van ‘open grenzen’ en massale moslimimmigratie de frontale aanval geopend op de oorspronkelijke Europese volken en culturen. (foto: Soros met zijn ‘partner in crime’ in Brussel, Jean-Claude Juncker – Getty Images (3)).

Een Amerikaanse volkspetitie tegen de extreemlinkse globalistische miljardair George Soros is inmiddels meer dan 100.000 x ondertekend. In de petitie wordt aan president Trump gevraagd om Soros officieel tot terrorist te bestempelen, omdat hij ‘opzettelijk en voortdurend probeert de Verenigde Staten en zijn inwoners met opruiende acties te destabiliseren.’ Die beschuldiging geldt in nog ernstigere mate voor Soros’ acties in Europa; als officiële partner van de EU werkt het voormalig jongerenlid van de Waffen-SS openlijk aan de vernietiging van de samenleving en cultuur van de lidstaten en autochtone volken, door het bevorderen van het uitwissen van de grenzen en de immigratie van miljoenen moslims.

 In de petitie wordt geëist dat het Amerikaanse ministerie van Justitie George Soros en al zijn organisaties en stafleden onmiddellijk tot binnenlandse terroristen worden  bestempeld, en al zijn persoonlijke bezittingen om die reden in beslag worden genomen.

Alinsky-terreurtactieken, steun voor Antifa en Black Lives Matter

‘(George Soros) heeft tientallen (en waarschijnlijk honderden) afzonderlijke organisaties gecreëerd en gefinancierd, wier enige doel is het toepassen van Alinsky terreurtactieken, om zo het instorten van de systemen en de constitutionele regering van de VS te veroorzaken. Ook heeft hij ongezonde en ongepaste invloed op de hele Democratische Partij en een groot deel van de Amerikaanse federale regering.’

Het ‘Alinsky (terreur)model’ waar naar wordt verwezen is een verwijzing naar Saul Alinsky’s ‘Rules for Radicals’, een letterlijk aan Lucifer (Satan) opgedragen boek* dat zo’n 8 à 9 jaar geleden op het onafhankelijke deel van het nieuwsinternet wereldwijde bekendheid verwierf omdat de vorige president Barack dat als leidraad voor zijn hele carrière zou hebben gebruikt.

In ‘Rules for Radicals’ worden tal van tactieken uiteengezet voor extreemlinkse activisten om de gemeenschap via sociale werkers (‘community organizers’), maatschappelijke instanties en politieke partijen te infiltreren en hun vertrouwen te winnen, precies wat Soros heeft gedaan met behulp van bijvoorbeeld de racistische haatgroep Black Lives Matter en de Antifa terreurorganisatie. Het vele geweld dat Antifa leden al bij tal van rellen hebben gepleegd werd overigens al in april 2016 door de FBI en het ministerie van Homeland Security als ‘binnenlandse terreur’ gekenmerkt (2).

* Citaat uit Alinsky’s boek: 'Laten we niet vergeten erkenning te geven aan de allereerste radicaal uit onze legendes, mythologie en historie... de eerste radicaal die in opstand kwam tegen de gevestigde orde en dit zo effectief deed, dat hij er zijn eigen koninkrijk door kreeg: Lucifer.'

 Obama ‘beste student ooit’ van Alinsky’s tactieken

Soros was en is een verklaard tegenstander van Donald Trump, en ondersteunde zowel de campagne van Hillary Clinton als die van Barack Hussein Obama in 2008. Obama was ooit als ‘community organizer’ actief in ACORN, een organisatie die was opgezet door de eveneens in Chicago wonende Marxistische anarchist-satanist Saul Alinsky.

 Obama werd door Mike Kruglik, een leraar van Alinsky's extreme visies en radicale methodes, zelfs 'de beste student die ik ooit heb gehad' genoemd. Obama heeft openlijk gezegd dat hij in die tijd 'de beste opleiding van zijn leven' had gekregen, en dat hij in die periode ‘de ware aard van het christendom’ had leren kennen.

Thuisland Hongarije wil Soros’ organisaties verbieden

In Europa is uitgerekend de regering van Soros’ geboorteland Hongarije de enige die actief probeert om de subversieve, maatschappij- en staatsondermijnende activiteiten van zijn misleidende ‘Open Society’ stichtingen –die officiële partners van de Europese Unie zijn- tegen te houden. De Hongaarse regering is zelfs van plan om al zijn organisaties het land uit te zetten.

Omdat de petitie al meer dan 100.000 x is ondertekend, is het Witte Huis wettelijk verplicht om er een officiële reactie op te geven. Mocht de Amerikaanse regering gehoor geven aan de petitie, dan kan de EU in Brussel door Washington worden aangeklaagd wegens steun aan en samenwerking met een terreurorganisatie.
Xander
(1) Infowars
(2) Zero Hedge
(3) Afbeelding: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)

**
NADER BEKEKEN
**
*
De Schandaard brengt elders in ’n artikel met wereldschokkend nieuws. Geen NEP-nieuws deze keer!!!
Ziehier ver op voorhand deze primeur, waarvoor Omobama in hoogsteigen persoon getwitterd heeft als zot.
ALLAU AKBAR. BELGIUM IS GOING TE BE TRANSFORMED INTO A VERY NICE ISLAM COUNTRY. Alllah save the Foundig Father of thuis newspaper, the former Hitler Junge André Leysen.
En nu naar de feiten.
Het mag niemand verwonderen dat  DS in naam van de Vrijheid van Onderwijs pleit voor aparte ISAL-SCHOLEN, die uiteraard zoals alle reeds bestaande onderwijsnetten zullen MOETEN gesubsidieerd wirden op kosten van Honoré Gepluimd.
HOERA!!!
Juicht, Belgen juicht, in vreugdevolle akkoorden…
*
Ha ja, want dan zullen die ‘vluchtelingen’ straks des te beter ons kunnen verjagen uit ons eigen land.
 Want gekwalificeerd als de besten.
**
*
/
Overgenomen c cartoon uit “tSCHELDT

a
ISLAM, DE LEER VAN DE HELSE VREDE
(Digitalia)


Geen opmerkingen: