zondag 31 december 2017

5383


Zondag 31December 2017

4383 -  MET HET UUR BETER NIEUWS. SPIJTIG DAT DIT JAAR STOPT. HIER EN NU…
*
INHOUD: AMERICA REBUILT –EURIOA REBUILT:  amper 12 maanden President Donald Trump aan de knoppen, en spijts al de tegenwerking van alle slechte verliezers ter wereld, spreken wereldwijd de feiten een duidelijke taal De beurzen die hebben nog nooit zo hoog gestaan, de werkloosheid zo laag, en is de Opwarming van de Aarde gezakt tot tot -30, ja zelfs tot -41° Celsius.
En nu verspreidt de Leugenpers, in weerwil van de feiten, dat Trump zal moeten worden afgezet. Ze zouden moeten in de grond zinken van schaamte!
Omdat Trump diene Donald, in samenwerking met de Poet, die ‘n bovenste beste vijand van de Nato is (weer ’n onmogelijk iets!), de invasie van de islammerij heeft gestopt.

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Sakker Nonde Pie! nu ik voor die ene keer hier weer eens iets uit De Schandaard wilde commentariëren, met ik tot mijn grote ergernis vaststellen dat alle ramen, poorten en deuren daar op slot zijn voor mij. Niet geelaten, dacht ik, Google zal me wel uit de brand helpen.
En jan wat vind den diene daar?
Hij vond daar niet alleen het gebarricadeerd artikel uit De Schandaard, maar onmiddellijk daaro in 2de Positie, de Blog ‘Eeuwig Strijden’ van ons aller vriend Guvaal. Op de derde plaats een NRC-schrijfsel… uit 1999! Goed doorlegen, dus.
Raar, hé! Toch wel, enerzijds in de eerste plaats. Maar anderzijds dan weer niet. Het is zelfs zeer gewoontjes want die twee zijn communicerende vaten. Het is verdorie inderdaad reeds alsof de Republiek der Vrije Herenignde Nederlanden reeds een feit zijn.. Wat ’n lef! Of is dat misschien juist veelbelovend?
**
Savetty first!  
Beide artikels, van veel te groot belang in de actuele blogger-sfeer, zijn voortaan veilig en onvervalst opgeslagen op m’n eigen vaste schijf. Met daarebovben elke dag kopij op een extern geheugen. Op een geheime plaats weggeborgen, veilig voor de Staatsvuiligjheid…
Aan de lezer om uit te maken of ik gelijk hen, of gelijk. In ieder geval staan mijn ‘kolommen’ altijd open voor iedereen, voor vriend als voor vijand. Als een veilige vuurtoren naar vaargeul en dus naar de open zee…
**
*
Einde van een periode
*
Op 19 maart 1920 verwierp de Amerikaanse Senaat het verdrag van Versailles, dat een eind maakte aan de Eerste Wereldoorlog, en het handvest van de Volkenbond, het geesteskind van president Woodrow Wilson.
Hiermee veroordeelde de Senaat de Verenigde Staten, in de woorden van de historici Allen Nevins en Henry Steele Commager, tot jaren van ‘steriel en on-heroïsch isolationisme''.

J.L. Heldring
19 oktober 1999

Het is niet overdreven hiermee het besluit te vergelijken waarmee de Senaat op 13 oktober 1999 het kernstop-verdrag verwierp.
De betekenis van dit besluit overtreft verre de op zichzelf al kwalijke gevolgen die dit zal hebben voor de verspreiding van kernwapens. Vele landen is hiermee immers het groene licht gegeven hun eigen nucleaire arsenaal te perfectioneren.

Maar dit is slechts het directe gevolg van het Senaatsbesluit. Historisch gezien, hebben de Verenigde Staten een waterscheiding bereikt in hun verhouding tot de rest van de wereld. Zij dreigen terug te keren tot de jaren na 1920, toen zij die rest van de wereld de rug toekeerden. Aan die jaren kwam een eind in 1941, toen de Verenigde Staten de Tweede Wereldoorlog intraden.

Daarna vervielen zij niet in de fout van 1920. Integendeel, aan hun interventies is de vorm die de wereld gedurende de afgelopen halve eeuw heeft aangenomen, grotendeels toe te schrijven, en al waren niet al die interventies gelukkig, het resultaat was toch dat er in 1989 een eind kwam aan de Koude Oorlog. Aan die periode van Amerikaans engagement lijkt nu een einde gekomen te zijn.


Nu zal de breuk van 1999 niet zo abrupt zijn als die van 1920. De talloze verdragen die de Verenigde Staten in die periode van engagement hebben gesloten, maken dat alleen al onmogelijk. Maar verdragen zijn lege hulzen als de belangrijkste verdragsgenoot een soort stille vennoot wordt. Op de Amerikaanse inspiratie die de laatste vijftig jaar heeft getekend, zullen we niet al te veel meer kunnen rekenen, en er is geen mogendheid die, wat dat betreft, die functie kan overnemen. Ook Europa niet – dat eerst nog moet ontstaan.

Betekent dit een terugkeer tot het Amerikaanse isolationisme van tussen de twee wereldoorlogen? President Clinton heeft dit woord gebruikt in zijn reactie op het Senaatsbesluit, en in vele andere reacties duikt het voortdurend op. Toch is dit een te oppervlakkig woord om aan te duiden wat er nu – en eigenlijk al sinds het einde van de Koude Oorlog – gaande is in de Verenigde Staten.

Zeker, er was altijd, ook in de jaren van engagement, een onderstroming van heimwee naar de tijden dat de Amerikanen zich niets van de rest van de wereld hoefden aan te trekken. George Washington, de vader des vaderlands, waarschuwde in zijn afscheidsrede al voor `buitenlandse verstrikkingen', en dat woord is in het collectieve onderbewustzijn blijven hangen.

Maar er is één groot verschil tussen nu en 1920. Toen keerden de Verenigde Staten niet alleen terug tot een politiek van isolationisme, maar deden ze ook grotendeels afstand van de militaire middelen die hun superioriteit of hegemonie hadden kunnen vestigen. Nu zijn zij 's werelds sterkste militaire macht, en de weigering van de Senaat af te zien van kernproeven, bewijst dat de Amerikanen niet van plan zijn die superioriteit op te geven.

Waar machtsmiddelen aanwezig zijn, bestaat ook altijd de verleiding er, zo nodig, gebruik van te maken – al was het slechts politiek gebruik. Daarom is met het woord isolationisme de toestand van vandaag niet afdoende beschreven. Een beter woord is unilateralisme, de neiging om alleen, zonder overleg met de bondgenoten, op te treden waar het Amerikaanse belang dat, in de ogen van Witte Huis en Congres, vergt.

Die neiging was al lang bespeurbaar. De noodzaak tot bondgenootschappelijke solidariteit waartoe de Koude Oorlog had gedwongen, was na het einde daarvan afgenomen – een gevolg dat bijna natuurlijk, in elk geval te voorzien was. Weliswaar zijn er sindsdien geallieerde acties geweest, maar de Amerikaanse leiding ervan werd steeds duidelijker, ja onverbloemder.

Dat Amerikaanse unilateralisme is nu in het Senaatsbesluit van vorige week 't meest onverbloemd naar voren getreden. Van de regering-Clinton, die nog maar iets meer dan een jaar heeft te gaan, kan niet verwacht worden dat zij er voldoende weerstand aan zal bieden. Daarvoor is de nederlaag die zij met dit besluit geleden heeft te groot. En daarvoor is de president zelf misschien ook te opportunistisch.

De rest van de wereld, en de bondgenoten in de eerste plaats, zal daar rekening mee moeten houden. De Europees-Amerikaanse betrekkingen gaan `turbulente tijden' tegemoet, zei de Duits-Amerikaanse historicus Fritz Stern zondag bij de uitreiking van de Vredesprijs van de Duitse boekhandel in Frankfurt.

Kortom, de zorgeloosheid waarmee minister Van Aartsen in zijn Memorie van Toelichting over de transatlantische relatie spreekt, lijkt nu al achterhaald. Niet dat hij er nu dadelijk bezorgde uitspraken over moet doen – dat zou het proces van transatlantische vervreemding slechts bespoedigen – maar hij kan wel zijn ambtenaren alvast de opdracht geven zich op de nieuwe situatie te bezinnen.

Maar zoals president Clinton met een Congres zit dat hem tegenwerkt, zo niet vleugellam maakt, heeft Van Aartsen in de Tweede Kamer te maken met partijgenoten die blijkbaar van mening zijn dat er niets aan de hand is en Nederland, zoals het altijd gedaan heeft, wat zijn veiligheidsbeleid betreft alles op de kaart van de Verenigde Staten kan blijven zetten.
*
**
*
En dan is daar http://blog.seniorennet.be/guvaal/ met zijn kant van het verhaal Helder en vlot geschreven met conclusies die iedereen voor volgende jaren een hart onder de riem zou moeten steken
*
De valse profeten

In 2018 maken de Democraten Trump ‘vleugellam’, door het Huis en misschien ook de Senaat terug te winnen’.

Bovenstaande voorspelling komt van Ine Roox, correspondente van de zelfverklaarde kwaliteitskrant De Standaard. Verklaringen in die trant waren er ook al vorig jaar, zelfs van Financial Times commentator Martin Wolf en Nobelprijswinnaar voor Economie Paul Krugman. En wat blijkt nu: ze zaten er allemaal naast.

De beurzen hebben na één jaar Trump wereldwijd nooit zo hoog gestaan, met de Amerikaanse aan de top. Zelfs de Brusselse Bel20 ging meer dan 10% vooruit en blijft daarmee boven het Europees gemiddelde. Als men er de netto dividenden bij telt, komt men zelfs aan een rendement van 13,2%. En daar houdt het niet mee op.

In Amerika daalde de werkloosheid sinds het aantreden van Trump met 0,7% en staat er nu op zijn laagste punt sinds 2000 (4,1%). Als uitleg wordt hier de verlaging van de Amerikaanse vennootschapsbelasting gegeven, maar dat alleen kan de reden niet zijn. Die verlaging kwam er nl pas in de laatste maand van het jaar en was daarvoor niet 100% zeker. Ze had weggestemd kunnen worden zoals het inreisverbod uit bepaalde moslimlanden en Obamacare (die later, zij het afgezwakt, toch gestemd werden). Niet alleen in de States, maar in bijna de hele wereld groeide het optimisme, zowel bij bedrijfsleiders als bij consumenten.

Kortom, de politiekcorrecte media hebben hun dromen voor werkelijkheid gehouden en sommigen, zoals die hierboven aangehaalde correspondente van De Standaard, volharden in de boosheid. Men kan zich terecht vragen of die mensen wel bekwaam genoeg zijn voor het beroep dat ze uitoefenen. Wie gelooft ze nog?

E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
NRC Handelsblad legt feiten voor doe perfect passen in hun kraam, maar Guvaal is (tot he point’. De combinaatie van beide schrijfsels doen lichtjes branden aan de horizon.
Am ben ik ervan overtuigd, dat den Donald dat ook allemaal nog veel beter  en ons daarin al ver vooruit is.
Het is precies alsof men aan Marc Coucke nog moet uitleggen waar Abraham de mosterd heeft gehaald… Eogenlijk weet ikzelf dat ook niet zo goed, maar in ieder geval niet bij … de Leugenpers.
**

*
Ik hen gezegd. En wat ik hiermee bedoel, is niet vatbaar voor herhaling. Toch niet in de laatste seconden van dit verdoemd goede wijnjaar 2017!


Geen opmerkingen: