donderdag 31 augustus 2017

4273


Dinsdag 29 Augustus 2017

4274 - DE FUIK WORDT TOE GETROKKEN, KLAAR OM TE WORDEN OPGEHAALD
*
INHOUD: DUITSLAND / GLOBALISATIE: Groot Brittanië  valt mooi buiten de prijzen: Bruxellabad verordonneert en beveelt: ieder van de 27 EU-lidstaten is verplicht vrijwillig zoveel mogelijk ‘vluchtelingen’ van de verwachte 15 miljoen in 2018 op te nemen. Dringend antwoord per kerende gewenst. Liefst zo royaal mogelijk te kiezen AUB.
Niet vergeten: binnen enkele dagen komt Adolfina Merkel (zo hoopt ze toch) aan de absolute Macht in het Duitse OKW van de As Rome-Berlijn.
Da’s dus nog net geen ‘Führer Befehl’…

OP DE IJTKIJK
*
De afbeelding helemaal bovenaan  is een snapshot helemaal op de maat van Merkels kiescampagne: das Mädchen, de fuik in de aanslag,  doet ze zich zo onschuldig mogelijk voor. In de hoop om daarna des te beter te kunnen toeslaan…
In ’t Fransoos, naast het Amerikaans, de geliefde taal van de Europese Unie, luidt dat ‘Reculer pur mieux attaquer’…
Verstehen Sie?
Eenmaal in haar Ober Kommando der Wehrmacht (OKW) ingetrokken en goed afgeschermd door haar SS (Schitz Staffel) zal er met de zweep op los gegaan worden. Tot iedereen vrijwillig-gedwongen in de pas loopt.
Kunnen ze nogmaals ‘gegen Engeland fahren’, nu Winston Churchill er niet meer is en de Iran Lady vervangen is door Treeske May.
**
*
“Morele plicht”: Brussel verlangt van EU-landen “vrijwillige” opname van vluchtelingen uit Afrika
*
De Europese Commissie verlangt van de EU-lidstaten de “vrijwillige” opname van “vluchtelingen” uit Afrika. Dit zou eraan bijdragen de illegale migratie via de Middellandse Zee in te dammen.
 “We hebben een juridische en morele plicht om diegenen bescherming te bieden die deze echt nodig hebben”, staat er in een brief aan de ministers van Binnenlandse Zaken van de lidstaten, waarover het “Handelsblatt” bericht.
Volgens de brief zouden de regeringen tot midden september moeten meedelen hoeveel mensen zij komend jaar op zouden willen nemen – en daarbij “zo ambitieus mogelijk” moeten zijn, staat er in de afgelopen vrijdag verstuurde brief.
Het zou nu zaak zijn om niet meer alleen “vluchtelingen” uit Turkije en het Midden-Oosten naar elders over te brengen, maar in toenemende mate ook uit landen zoals Egypte, Libië, Niger of Soedan.
Voor Avramopoulos is het openen van legale wegen nar Europa een centraal element om grip te krijgen op de vluchtelingencrisis via de centrale Middellandse Zeeroute. De zogenaamde “Resettlement” was ook onderwerp van gesprek op de migratie-top maandag in Parijs.
*
Bron: Bron:
www.epochtimes.de

Vertaald uit het Duits door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)

*
NADER BEKEKEN
**
Niet voor niets ‘des Pudels Kern’ weer een spraakwoord in de Deutsche Sprache…
Wij Vlamingen (en Nederlanders), één in het dieptst van onze gedachten, zijn daar als hondenliefhebbers iet of wat subtieler in. Geen honden-taal, zoals de Duitsers. Wij spreken duidelijke taal waarin duidelijke waarschuwingen voor de komende gevaren doorklinken. Wij zeggen gewon ‘Wie het gevaar (Merkel) bemint, zal er door vergaan’.
In Duitsland zou men, na maar liefst twee verloren wereldoorlogen, beter moeten weten. In Berlijn zou men best schoemakertje bij de eigen leest blijven.
**
*
(Digitalia)


Geen opmerkingen: