zaterdag 4 november 2017

4323


Zondag 5 November 2017

4323 - NIET ZAAIEN MAAR GRAAIEN IS DE SJIEKE ACTUELE MODETREND,
        *
INHOUD: ACTUALITEIT: na de politici blijkt nu ook Het Rode Kruis op een zeer humane manier zich het graaien te hebben eigen gemaakt. Liedst voor minstens wel 5 mio Dollar. En toch is het Ebola-virus zo goed als compleet uit de weg geruimd. De vele getroffenen trouwens ook ….
In vroegere tijden zou dat ’n zonde tegen de H. Geest geweest zijn. Nu komen de daders (doders?)  op deze wereld niet eens meer voor de Rechter…

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A NDANTE)
*
Volledig akkoord (U hoeft het lij dus niet te zeggen)  dat wat in het Rode KRUIS in Liberia (West-Afrika) is gebeurd iets te maken heeft met het Christelijk Geloof. Aftroggelarij van de naïeve medemens is van alle tijden. Dat, in tegenstelling tot de Rode Halve Maan, waar het symbool op zichzelf bijna de indruk wekt integraal deel uit de maken van dezelfde kwaadaardige islam. Wat niet het geval is met het Kruis, dat eerder doet denken aan barmhartigheid zoals verkondigd door de Zachtmoedige die gestorven is aan het Kruis. Of zie ik dat verkeerd, want niet politiek correct?
**
  *
En ik die altijd begrepen heb, dat Het Rode Kruis iets te maken had met Zwitserland, het land van de ‘Conventie van Genève’ die zelfs wetten heeft gemaalt voor mensen die elkaar op de meest onmenselijke manier willen afslachten.
Geld, en al zeker niet de Dollar, heft geen reuk. Al is het natuurlijk des duivels zich dat te willen toe-eigenen op kap van de stervende medemens. Ja zelfs van hele bevolkingsgroepen. Als straf moeten die samen met hun nakomelingen tot in het 7de Geslacht, braden en sudderen in het hellevuur in alle eeuwen der eeuwen. Amen. Het is alleen zeer spijtig dat die eeuwigheid pass begint na hun dood.
Het spreekwoord van ons Ma daarover dat ik reeds ken van in de wieg (bij manier van spreken), was ‘God borgt maar scheldt niet kwijt’. In typisch West-Vlaams klinkt dat nog veel erger dan het al is. Want dat sloeg toen voornamelijk op de alom welig tierende ‘repressie’ zonder maat noch getal…
**
*
Rode Kruis verontschuldigt zich voor gesjoemel met Ebola-hulpfondsen
*

Het Rode Kruis heeft toegegeven dat er gesjoemeld is met geld dat bestemd was voor de bestrijding van de ebolacrisis in West-Afrika. Dat meldt de BBC.

In totaal verdween 5 miljoen dollar. Het geld werd onder meer versluisd via veel te hoog geprijsde hulpmiddelen, salarissen voor onbestaande medewerkers en valse facturen. Het meeste geld, zowat 2,7 miljoen dollar, verdween in Liberia. In Sierra Leona ging 2 miljoen dollar verloren, in Guinee ging 1 miljoen dollar in rook op, vooral via valse facturen. Het Rode Kruis heeft al laten weten de zaak diep te betreuren. De organisatie benadrukt ook dat het intussen strengere regels heeft opgesteld.
Bron & Link
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
**
*
Via wereldwijde dergelijke organisaties kom ik terecht bij de vele NGO’s die bestaan, zeggen ze zelf, om de medemens te helpen en bij te staan. Met ‘medemens’ wordt dan heel zeker niet bedoeld de brave Christelijke huisvader, maar de naar hier te halen ‘verrijker’. Laat dat eens gezegd zijn.
Dat is voornamelijk geen liefdevolle ‘Caretas’, maar eerder een ‘jobcreatie’ voor Slinxe meelopers. Gewoon in het leven geroepen en in leven gehouden om Belastinggeld te versassen naar gelijkgezinden in verre vreemde landen. ’n Soort van ‘Gaat en onderwijs alle volkeren ter wereld’, maar dan geschoeid op vrijzinnige leest. God is immers al vele jaren niet meer overal, Hij is nergens eer. Wanbt goed gelukt (geschafft)  afgeschaft om het met de woorden van Merkel te zeggen.

Controle op die geldstromen?
Die is ongeveer dezelfde als de bewaking van de bewakers.
Denk daarbij aan De Bende van Nijvel en het antieke Romeinse gezegde ‘Wie zal dan de bewakers bewaken’?
**

Met de ganzen van het Capitool als symbool….
*
(Hemelreiker)Geen opmerkingen: