donderdag 8 maart 2018

4440


Donderdag 8 Maart 2018
4440 - EEN LAND MET DRIE KONINGSKINDEREN WAAR NIET ÉÉN DRUPPEL WATER HEN  SCHEIDT…
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT: Deze groep medeburgers uit Zuid en Noord,, verenigd in De Stichting Baarle Werkgroep, zijn mensen als U en ik die iets meer  den handen uit de mouwen steken om binnen redelijke termijnern werk te maken van De Herenigde Vrije Republiek der Lage Landen.
Dat ze er geen doekjes om winden, zult U waarschijnlijk als U verder leest; net als ik, op handgeklap onthalen. Een flinke (fiscaal niet aftrekbare) bijdrage in hun werkingskosten zou natuurlijk ook welkom zijn. Koken kost nu eenmaal geld.
Ergens bij ons, in het apenland Coburgia, moet er reeds een (gezaghebbende) Politieke Partij bestaan, met in Art Één van hun statuten, ongeveer dezelfde doelstelling: een einde maken aan de (van bij de aanvang af in 1830), verkeerde staatkundige herindeling van onze landen.
Van aan de Oostzee (Friesland) tot de Noordzee (aan de monding van de Zomme), bij manier van spreken zoalls door God geschapen: één volk, één taal, één Bestuur. Zonder Vreemde Meesters die in onze plaats beslissingen nemen, die zelfden of nooit in ons eigen Vlaams Belang zijn.…

IEDER VOGEL IN VRIJHEID
ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Eerst even stilstaan bij die ‘Vreemde Heersers in ’t Land’ waarvan het meer dan tijd is om ervan af te geraken. Om deze te bedanken voor niet bewezen diensten!! Ze minachten ons, ze minachten onze Taal, romen onze welstand af, en, ingegeven door nog grote Vreemde Meesters,  denken van zichzelf dat ze uitverkoren zijn om de Nieuwe Allernieuwste Wereld neer te zetten.
**
*
Nu denk ik ook toevallig, door over Broeksèl als Hoofdstad van de Verenigde Nazistaten van Europa te spreken, aan het lot dar Berlijn heeft getroffen toen ‘Das Dritte Reich’ in puin werd geschoten. Arme Europese ‘Hoofdstad’ van dat nu ViERTES REICK als het ooit zo ver komt…. Meesterlijke zet van die dappere Oosterburen!
**
*
Maar wij, Vlamingen, moeten vooruit. Stilstaan is achtgeritgaan. Eenmaal die Francofone pretentie afgeschud, kan aan Macroni (of is dat ondertussen Marine La Plume?) voorgesteld worden om restitutie te doen van de in 1713 geroofde Vlaamse Laagvllakte  van de Monts de Flandres tot de Somme en Het Kanaal).
Van op de hellingen van de Catsberg richting binnenland, ligt de West-Vlaamse laagvlakte beneden aan Uw voeten, liefelijker dan Het Land van Kanaän  dat Mozes nooit maar uit de verte heeft mogen aanschouwen. Bij helder weer ziet men tot aan de Kust, de torens van Brugge en van Kortrijk.
Neemt U dieper La Douce France in, de autosnelweg naar Duinkerke, dan rijdt U als op een richel boven het landschap met rechts in de verte de Noordzee, en links het vertrouwde landschap, nu Frankrijk, waar U zich als bij toverslag thuis voelt. De naam alleen al van die dorpjes!
**
*
Dan bekruipt U het gevoel van heimwee. Konden we de klok maar 300 jaar terugdraaien….
Dat zou noch min noch meer betekenen dat Le Roi Soleil met het oneerlijk en schandaleus Verdrag van Utrecht (1713) eindelijk in het ongelijk wordt gesteld. Want daar palmde me die kerel meteen de streek in, die tot op heden ruim één derde opbrengt van wat jaarlijks in de Parijse ‘schatkist’ binnenkomt.
Als ik lieg, dan is dat liegen in onder-aanneming, want in mijn bibliotheek stak vroeder, voor mijn blindheid, een boekje van een zekere … Verbeke ??? uit Kortrijk, die daarover jaren geleden een uiterst wetenschappelijk onderzoek had gedaan.
En verlà, de deal is rond. Wordt omgewisseld: alles in Coburgia beneden de Taal- en Armoegrens, en Frans-Vlaanderen wordt weer als vroeger, Vlaams Vlaanderen.
Dat is trouwens de werkwijze die Slinx zeer goed moet begrijpen. ‘Heim ins Reich’ is toch een van hun probeersels!
Ja maar hoor ik de aandachtige lezer vragen: het ‘Taalprobleem is daarmee niet opgelost’ Da’s just. Eenmaal voorbij ‘De Schreve’, aan de Vlaamse Bergen, werd oorspronkelijk het Vlaams er VERBOTEN bij de voorgaande generaties. ’Défendu de parler le Flamand’ stond op de schoolmuren gekalkt.
Maar ’n kort bezoek aan de streek zal bewijzen dat het herstel voor de hand ligt. Er zijn zowat overal druk bevolkte Verenigingen voor Vlaamse Cultuur. Soms worden er in ’n gewoon dorpscafé taallessen georganiseerd, zij het in het dialect van de streek. Urenlang wordt daar door meestal jonge mensen geoefend in het opzeggen van onze West-Vlaamse verbuigingsvormen. Straffer dan ‘Yes I do’ is ‘Jaak’ of ‘Nink’ om de levendigheid van onze taal te demonstreren. Trouwens, authentieker West-Vlaams kunnen de meeste familie-namen er niet zijn. Zelfs, bvb, op het Kerkhof van Noord Pene voelt iedere West-Valming zicj direct thuis….
Er is Radio Uylenspiegel, de streekradio, in de Nederlandse Taal. Er zijn de rondtrekkende toneelgroepen. Er zijn de verbroederings-groepen uit heel Vlaaderen die daar aan ‘Volksontwikkeling’ doen.
En als U er dan toch bent, vergeet dan vooral voor Uw middagmaal net om ‘Potjesflesh’ te vragen. Die typische lekkernij la, zelfs de grotste rede,n vormen voor eeuwigdurende sympathie.
Wie mijn over dat Vlaams Taalgevoel niet gelooft, moet maar eens op een warme zomernamiddag ’n terrasje doen op de Grote Markt van Rijsel. Vlaamser en liefelijker kan ’n stad niet zijn! Het zal U dan ook niet verwonderen, ergens in ‘de Vlemsch’ aangesproken te worden, door Uw buurman, als die vaststelt dat U Vlaming bent.
En ja, de plaatselijke gazet hert er ‘La Voix du Nord’. Franse woorden, maar Vlaams van inhoud….
Rijsel, nog altijd het knooppunt van vier pijlrechte Romeinse heirwegen, naar de vier windstreken.
**

*
**
INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL
*
Welkom bij de Stichting Baarle Werkgroep

Onder invloed van de Belgische desintegratie en de globalisering groeien Vlaanderen en Nederland steeds dichter naar elkaar. De Baarle Werkgroep is een ontmoetingsgroep van pragmatisch en democratisch ingestelde burgers uit Noord en Zuid die dit proces willen versnellen. Wij streven naar een confederatie van de Lage Landen met Vlaanderen en Nederland als motor van de integratie en onze 10 uitgangspunten vormen daarbij het kompas. Bent u niet overtuigd ? Neem dan onze visieteksten, de FAQ of de vele artikels op deze site door. Steunt u ons doel? Word donateur. Wilt u meewerken? Doe mee! Heeft u een vraag? Stel ze.

Welkom bij de Stichting Baarle Werkgroep

Onder invloed van de Belgische desintegratie en de globalisering groeien Vlaanderen en Nederland steeds dichter naar elkaar. De Baarle Werkgroep is een ontmoetingsgroep van pragmatisch en democratisch ingestelde burgers uit Noord en Zuid die dit proces willen versnellen. Wij streven naar een confederatie van de Lage Landen met Vlaanderen en Nederland als motor van de integratie en onze 10 uitgangspunten vormen daarbij het kompas. Bent u niet overtuigd ? Neem dan onze visieteksten, de FAQ of de vele artikels op deze site door. Steunt u ons doel? Word donateur. Wilt u meewerken? Doe mee! Heeft u een vraag? Stel ze.
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Heroïsche Tijden komen net vanzelf. En de vrienden die dàt wel zouden kunnen waarmaken, houdt men achter (symbolische) prikkeldraad. Prikkeldraad die namelijk her-uitgevonden werd door ’n draaiërige graai-kampioen met Slinx-Groene wortels. Ter wille van het smeer, met handen en voeten gebonden aan de Francofonie. En neen, de naam is niet Geubbels, maar het trekt er toch op. In ieder geval, Goebbes, ooit Minister van Propaganda, zou niet beter hebben gekund.
En ach ja, daar is ook nog, waar ook men kijkt, die opgeklopte volksverhuizing die zowel de Vlaming, de Waal, de Fransman als de Duitser (op termijn?) naar het leven staat. Eerst venijnig binnensluipen op hun kousenvoeten, kinderen en vrouwenbuiken voorruit, om dan, in opdracht van de H. Moh Bama, eenmaal voldoende in aantal, ons naar de keel te vliegen.
**
*
‘Nie neute’, zegt de volksmond in Gent. En voortgaande hoe de Tijden evolueren, zit er zelfs schot in de zaak. Overal in de ons omringende Landen ziet het zogzegd politiek correcte Establishment zich genoodzaakt bakzeil te halen.
Neem nu de recente Verkiezingen in Italië. De LEGA, Euro-kritisch  en anti-immigratie, heeft àl de vroegere grote partijen op ’n hoopje geveegd (met uitzondering van de Plaatselijke Groenen waarvan de Grote Leider, ’n jonge gast, noch lezen noch schrijven kan) Het is er dus nu niet ‘La Belgique sera Latine, ou ne sera pas’, maar ‘Italia First’. Het klinkt als een trompetstoot, digitaal helemaal uit Amerika overgewaaid.
Al op gelet, dat in Broeksèl de Vlaming-hater bij uitstek, Mangain,  doet deken aan ‘Manger’, eten? Een passende familienaam in ‘le Vloms’ zou wel ‘DeFretter’ kunnen zijn, de slokkop. DeFeyter bestaat al, dus mag dat zo moeilijk niet zijn. Als die bij de Burgerlijke Stand zijn naam zou willen veranderen, mag die, dat kletswijf, van mij gelijktijdig  van gendersoort veranderen. Het past de man  perfect, ‘t Is toch gratis en voor niks! Want het is toch de Vlaming die betaalt!
**

*
Hemelrijker

Geen opmerkingen: