dinsdag 13 maart 2018

4446


Dinsdag 13 Maart 2018
4446 - WIJST CHINA DE HANDElSWEG NAAR DE ZIJDEROUTE OF DE WEG NAAR DE ONDERGANG
*
INHOUD: CHRISTENDOM - CHINA – WETENSCHAP: van Staatswege ‘voyeur-camera’s’ in het straatbeeld: een zegen of een vloek? China, het Rijk der Mandarijnen,  zal het ons binnenkort bewijzen. Chinezen zijn inderdaad goede leerlingen en dus ook goede Meesters?
In ieder geval is deze moderne technologie het neusje van de zalm voor de Big Brothr-Spleetoog. Tijd dus om ook hen te leren doorgronden…
**
Pater Ferdinand Verbiest (1623-1688), ° Pïttem bij Tielt, de gewezen Vlaamse Onderkeizer van China
*

IEDER VOGEL IN VRIJHEID
ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
In het Staatsmuseum van Peking prijken al honderden jaren, de uitvindingen van een Pittemse Pater SJ, de astroloog en Onder Keizers van China, die de toenmalige wereld – voor zover bekend - met verstomming sloegen. U las er op deze blog al meerdere keren over, want mijn buur-gemeente Pittem (West-Vlaanderen) is terecht fier op deze beroemde dorpsgenoot.
Pater Verbiest dateert indertijd uit de gouden jaren waarin ‘Vlaanderen zijn zonen uitzond’. En waaraan nu, dank zij de ‘secularisering’, een einde is gekomen.
**
Kardinaal Jan Schotte
(° 1928 Hrelbeke)
is voorlopig de laatste Vlaamse persoonlijkheid met (in Rome) en gevestidgde wereld-reputaie als gedoodverfde opvolger van Paus Woytilla. Hij overleed echter kort voordien en ligt begraven in Rome, in Het Kerkje der Vlamingen, un 1096 daar gebouwd als lazaret voor de Eerste Kruisvaarders.
*
Ik hoop maar dat de huidige Chinese Leiders met figuren als deze Pateer Verbiest hun (goedwerkend?) Staats-Socialisme maar nooit proberen uit te dragen tot bij ons.
En neen, Crombeen, U huldigt een totaal ander socialisme dan de Chinezen… Als U dat maar weet.
Het verschil, vraagt U?
In het systeem daar bestaan de Kopmannen voor de Kleine Man, en niet zoals overal elders, de Kleine Man voor de Kopmannen.
*
Kijk, naast deze inderdaad eerder raadselachtige Pater Verbiest, die naar China was gezonden om die arme Chineesjes tot het Christendom te bekeren, maar daar in de exacte wetenschappen terechtkwam, (en hoe!), is er op onze dagen ook de raadselachtige figuur ,
**
Kim Jong-un
de Sterke Leidersfiguur uit Noord Korea, een soort vazal-staat van het Grote Chinese Rijk van de Hemelse Vrede..
Dat uitgestrekte Chinese Rijk doet mij voor veel andere zaken denken aan Marco Polo (1254-1324), de Venetiaan die via de Bosphorus de handelsroute naar het Oosten bekend als de ‘Zijderoute’ voor Europa open legde.
**
**
INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL
*
China test slimme AI-bril en wil elke burger binnen drie seconden kunnen identificeren
        Bron: Business Insider, Reuters
*
Vorige maand testte de politie ook al slimme zonnebrillen uit aan een treinstation in Henan.
**
*
De Chinese politie testte vorige week een nieuw soort veiligheidscamera uit in Peking. Met een slimme AI-bril screenden de agenten gezichten en nummerplaten, die in realtime door een database van verdachte figuren gehaald werd. Op termijn wil China technologisch in staat zijn om elke burger binnen de drie seconden te identificeren.

De AI-brillen zijn gefabriceerd door LLVision, dat ook al instond voor de levering van de slimme zonnebrillen die vorige maand in een treinstation in Henan getest werden. Ditmaal scanden de AI-brillen bestuurders en hun nummerplaten aan een autosnelweg in de rand van Peking om al wie op een gecentraliseerde zwarte lijst staat eruit te pikken. Bij een ‘match’ kregen de agenten een rood waarschuwingssignaal. De nieuwe veiligheidsmethode werd afgelopen week getest tijdens het jaarlijkse Chinese Volkscongres in de Chinese hoofdstad.
**
*
REUTERS Een beeld uit een promovideo van LLVision dat de AI-brillen fabriceert.
Het land zet al langer in op moderne technologie om de ‘staatsveiligheid’ te verhogen. Onder
**
president Xi Jinping
- die nu levenslang aan de macht mag blijven - wil China de technologieën van artificiële intelligentie, gezichtsherkenning en big data zoveel mogelijk op punt stellen om al wat tegen de Communistische Partij ingaat de kop in te drukken. China telt nu al zo’n 170 miljoen beveiligingscamera’s, maar de overheid wil dat aantal meer dan verdrievoudigen tegen 2020. Dat zou dan ongeveer neerkomen op bijna één camera per twee burgers. Het finale doel is om elke burger binnen de drie seconden te kunnen identificeren.

Critici vrezen ervoor dat China zal evolueren naar een gesofisticeerde bewakingsstaat, waarin dissidenten het nog harder dan nu te verduren zullen krijgen. Volgens experts is dat een ernstige inbreuk op de privacy en op de mensenrechten. Maar
**
LLVision
zegt dat burgers zich geen zorgen hoeven te maken om hun privacy. Omdat de overheid de AI-brillen enkel zou inzetten voor “nobele doeleinden”, zoals het vatten van verdachten en voortvluchtigen.
In de provincie Xinjiang maakt de overheid nu al gebruik van gezichtsherkenningscamera’s. Bijna de helft van de bevolking daar zijn Oeigoeren, een moslimminderheid die gewantrouwd wordt. Van de inwoners verzamelde de overheid, zonder hun medeweten, al persoonlijke gegevens als iriss-cans, vingerafdrukken en bloedtypes. In 2016 werd ook gestart met het aanleggen van een database van stemmen. Handig bij het afluisteren van telefoongesprekken.

Omdat er nauwelijks bescherming is van de privacy in China en omdat er zo veel ‘testpersonen’ rondlopen, kan dat soort technologieën zich er vrijwel zonder beperkingen ontwikkelen. Met alle gevolgen van dien voor de toekomstige Chinese maatschappij.
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Wel wel wel! Wie had dat gedacht van die Chinezen. Niet alleen zijn ze in alle stilte uit de as van hun vroegere Grootheid verrezen, maar dat ze dat deden in onze dagen, eeuwen na de Val van het Communisme van onder de oksels van Kameraad Marx, moet de wereld met verstomming slaan.
Het doet me denken aan het gezegde, dat alle goede dingen (!) uit drie bestaan. Volksverheffing, uitstraling en…hoogmoed.
Tenminste, dat is waaraan we gewend zijn geraakt in het Westen. Maar de Chinese Cultuur is veel ouder dan de onze.
Er wordt dikwijls (met veel sarcasme, maar met een grond van waarheid) gezegd, dat Jezus Christus op aarde de eerste Communist is geweest. Maar dat Zijn theorie achteraf is gekaapt en misbruikt, net zoals het altijd met alle goede dingen gaat: de kopie wil altijd beter zijn dan het origineel.
Waar hebben we dat nog gehoord?!
Het grote voorbeeld van misbruik van goede dingen, is de uitvinding van Algtrf Nobel, het dynamiet. Bedoeld als hulpmiddel voor het Mensdom, is het eerder oorzaak van diens vernietiging geworden.
Ook de Katholieke Kerk is inderdaad niet altijd ’n doetje geweest. Zie de Reformatie. Zie de Inquisitie. Zie de ‘verknechting’ aan Rome onder Keizer Karel V. Alles natuurlijk met de beste bedoelingen, daar niet van. Er is veel kwaad gebeurd, maar het Goede is blijven hangen, o.a. in de totstandkoming van de ideale samenleving waar het begrip ‘naastenliefde’ het fundament van is. De ‘Caritas’.
Waarom zou het dan anders geweest zijn met dat andere ‘stelsel’ van begin vorige eeuw door die Duitse Jood in de Sovjet Unie  uit de mouw geschud?
Net als het katholicisme, dat in wezen goed is, werd de basis-gedachte van het Communisme gekaapt door Leiders-Potentaten  met speciale bijbedoelingen. Zie Stalin. Zie Mao. Zier Paus Borgia (1431-1503), die zelfs als Paus Alexander VI nakomelingen had bij zijn eigen dochter
**
Lucrezia.
*
Het is een pikant verhaal dat al vele eeuwen meegaat en zelfs verfilmd is en/of in TV-series verwerkt. Iedereen is kind van zijn tijd, en in het geval van die Paus Borgia (Alexander VI) let Spaanse roots is geen uitzondering. Want daar is het begrip’ nepotisme’ ontstaan, doordat hij de neef was van zijn oom, de voorganger-Paus en hij zijn 4 kinderen op zeer jonge leeftijd (9 jaar) met eigen handen tot Kardinaal benoemde.
Geld en macht: de erfzonde waaraan in de Geschiedenis zowat alle machtige mannen (en vrouwen) leden. Waarbij moet gezegd, dat in de 21ste Eeuw daar op het hoogste niveau verandering in zou gekomen zijn. Zie Poetin. Zie Xi Jinping. Zie Trump. Zie Paus Franciscus….
*
Ja, Walter, ‘k weet het! Om het Lagere Echelon is dat nog niet doorgedrongen. Zie Merkel. Zie de EU-bobo’s die lijk sprinkhanen elkaar voortdurend over het hoofd springen  (Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie).
In Coburgia is aangaande het machtsmisbruik met de duik van Steve Stunt in het Albertkanaal waarschijnlijk voorgoed een einde aan gekomen…. Voordien de hulp van de Zelfmoord Hulplijn 1813 niet eens  gevraagd  omdat alles wat we zelf doen, beter gedaan wordt?
*
Ps
Wie ooit in Rome komt, moet zeker het vele hectaren grote park ‘Villa Borgèse’ in volle stadscentrum, bezoeken. Ik vond daar de recente trilogie over deze incestueuze verhouding, in het Italiaans geschreven verhaal. Dat boek, jaren geleden is it het laatste boek geweest dat ondergetekende nog kon lezen zonder vergrootglas. In mijn boekenkast prijkte al jaren  een prachtige Nederlandse dichtbundel van
**
Louis Couperus (1863-1923),
en die was de directe aanleiding om verder te zoeken in het land zelf waar het allemaal begon. Toen was mijn Italiaans nog ondermaats, en om de haverklap moest het zakwoordenboekje geraadpleegd worden voor moeilijke woorden. Vandaar dat het 3de deel nooit uitgelezen geraakt is. Maar wat tevoorschijn kwam, was nog veel realistischer en hallucinanter dan het geromantiseerd verhaal in verzen van Couperus.
Zo o.a. de beschrijving van de sterfkamer van Borgia zelf, waar de (ontaarde) zoon dagenlang wagenladingen kostbaarheden wegsleepte uit het appartement van zijn vader, voor hij bekend maakte dat die intussen was overleden.
**
*
Ja Ja! We zullen moeten leren ermee te leven.  Eerst de mond gesnoerd zoals nu al onder Merkel, om later nog alleen met onze ziel bloot onder de arm op straat te komen. Want overal zullen slimme camera’s staan die op ieder ogenblik filmeren wat erin ons hoofd omgaat.
Als die ‘slimme camera’s’ in de handen van tè slimme politieke leiders maar niet tè slim worden! Bewegende beelden perfect vervalsen schijnt inderdaad een makkie te zijn geworden. Mijn hoofd op Uw schouders, en het bewijs is geleverd!
*
Hemelrijker


Geen opmerkingen: