vrijdag 16 maart 2018

4449


Vrijdag 16 Maart 2018
4449 - DE WESTERSE WERELD WIL BEDROGEN ZIJN
*
INHOUD: WERELDOORLOG 3: is er een verschil tussen werkelijkheid en fictie? Als het op oorlogstoken aankomt: zeker niet. Wat de laatste tijd tegen die lelijke Russische tiran wordt opgezet door ‘Het Westen’ tart niet alleen de verbeelding, maar bekroont ze.
Realiseert U zich wel degelijk dat de Europese Naziestaat, beter dan Hitlers  Derde Rijk, een goed georganiseerd  Ministerie heeft van Volksmisleiding? En realiseert U zich bovendien ook van die EU-Staat, dpe wij-zelf allemaal samen, dat vijand-beeld toejuichen? Er wordt op het allerhoogste niveau, in onze naam, met vuur gespeeld.

IEDER VOGEL IN VRIJHEID
ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Neen, dat Rusland de Amerikaanse Verkiezingen beïnvloed zou hebben, is na meer dan een jaar, ‘nep’ gebleken. Manipulaties van de verliezende Democrats.
**
*
Een mooie gelegenheid om nogmaals Voltaire (1694-1778) op te voeren, de wegbereider van de bloedige Franse Revolutie van 1789. ‘Lieg en blijf liegen, er zal altijd wel wat van blijven hangen”. Machiavellisme van de bovenste plank!
Want kijk, na de hetze tegen Rusland in Amerika, springt Engeland ter hulp met dat breed uitgesmeerd vergiftigingsverhaal. Verhofstadt springt in Straatsburg namens de EU op de scène. Merkel en Macroni, in een gezamenlijk optreden, volgen de dag nadien om Poetin met de vinger te wijzen.
 Bewijzen voor die moord (die er nog altijd geen is) zijn er niet, maar wel ‘sterke vermoedens’. Ja Ja, de politie volgt een spoor. Dat is geweten.
En die drommelse Poetin, die weigert toch wel om te bekennen! Integendeel. Onze ‘kwaliteitspers’ herinnert het zich plots: vroeger is dat ook al eens gebeurd. Ook ’n Russische spion die ook in Engeland met speciaal moord-tuig ‘vergiftigd’ werd.
Tussen de lijntjes staat er nog niet net, dar zo’n wrede dingen wel degelijk het werk van de Russen moeten zijn, want dat wij, Westerlingen, zoiets niet zoudden durven te doen.
*
En dan gebeurt het! Engelandn tot in het hart getroffen door het lot van die arme ‘dubbelspion’ ‘straft’ de Russen door ze publiekelijk te vernederen. Reden: het Kremlin blijft weigeren schuld te beekennen.nen. Integendeel, op zijn beurt gaat het dan Engeland straffen. Wijst nog wat meer diplomaten uit. Boycot privé bezittingen. Dwarsboomt de handelsbetrekkingen.
*
En zo gaat dat verhaal verder. Neen, hoor! Het is, net zoals bij Multatuli een lang verhaal van buffels afnemen bij elkaar.
**
*
**
INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL
**
*
… U bent verbonden met het Russische ministerie van Ontkenning en Verwarring… voor internationale moorden, toets 1… inmenging in buitenlandse verkiezingen, toets 2… de bezetting van de Oekraïne, toets 3… Syrische oorlogsmisdaden, toets 4…
*
Geplaatst door:
E.J. Bron
(www.ejbron.wordpress.com)
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Is ondergetekende nu een Rusland-Fan of eerder een objectief waarnemer van niet te loochenen feiten die door de ‘Kwaliteits-media’ altijd met veel vooringenomenheid beschreven worden?
Zeg nu zelf: is die samenloop van omstandigheden niet ’n heel klein beetje verdacht?  Poetin gaf een paar weken  geleden toe te beschikken over hypersonisch wapentuig. Die hij alleen zou gebruiken om terug te slaan, voegde hij er onmiddellijk aan toe. En zie, zonder enig bewijs maar voortgaande op vermoedens slaan, de Britten toe, zo on-diplomatisch als maar mogelijk. Misschien is zelfs het woord ‘vijandig’ beter.
Daar is overal in de media dezelfde stoorzender, dat Poetin in Syrië zonder reden, vrouwen en kinderen pat bombardeert. Burgeroorlog door fanatieke islammers-opstandelingen  tegen het eigen wettelijk gezag? Nooit van gehoord. Hoe e, door wie die oorlog is ontstaan? Mens, dat is toch van geen belang!
Zien ze dan de duidelijke na-werking niet van het gluiperig Moh Bama-regime over de ganse Westerse Wereld?!
En zo gaat dat maar door. Het lukt hen zelf om President Trump voor hun kar  te spannen!
Waarheen, buiten de bladvulling,  dat allemaal leidt? Volgens mij tot het feit dat de Media overal zichzelf totaal ongeloofwaardig maken. Zeker, de Poet is geen Kerstekind en Rusland is de laatste honderd jaar zeker niet alleen zaligmakend geweest. Maar na het Communisme riskeert de Russische voksziel zich geen tweede keer aan een totalitair  systeem, de hoofdreden voor de weigering om ook mar één islammer méér toe te laten binnen hun landsgrenzen.
Benieuwd welke plannen er de moslim-landen worden gesmeed om hun historische rol op te nemen van wereldheersers. Il het even in welke richting die gaan, ze zullen niet in het voordeel van Rusland zijn. Ook dàt speelt in het hoofd van onze Media: hoe kunnen ze best helen om hun vriendjes dienstig te zijn?

Maar is dat reden om in onze dagen opnieuw oorlog te gaan stoken tussen Volkeren die bestemd zijn om samen met elkaar in Vrede te leven? Europa, inbegrepen Rusland en de Angelsaksische Wereld: we delen dezelfde Joods-Christelijk-Humane Beschaving. Waar er voor de islammerij geen plaats zou mogen zijn
**

*
Hemelrijker


Geen opmerkingen: