dinsdag 20 maart 2018

4454


Dinsdag 20 Maart 2018
4454 - DE EVIDENTIE VAN DE INTELLECTUELE CORRECTHEID
*
INHOUD: RUSLAND – EURIOA REBUILT: over succesvolle vrije verkiezingsuitslagen in een vrij land: om er jaloers op te zijn. Vooral, omdat daar, waar het ooit ànders was,  de échte Volkswil, ook wel eens ‘democratie’ geheten, aan de Macht is kunnen blijven. En waarbij uiteindelijk de grote winnaar wij-zelf, Europa, het ‘Vrije’ Westen zullen zijn, wegens de door hen vooropgezette economische hervormingen. Met voor ons heel veel méér export en dus werkverschaffing. Helemaal anders dan naar moslim-landen waar vooral de USA  voordeel bij doet. Zie ‘petrol-dollars’. Rusland is een reusachtig land met onbeperkte mogelijkheden. Met ook  invoer van veel beterkope fossiele brandstoffen. Met een stuk herneming aan de vroegere Hanza-handel tot in Siberië… Alleen duurt het nog wel even voor ‘onze’ frank Euro valt…
Dat ‘de Poet’ ondertussen op militair vlak (tot spijt van wie het benijdt) een geduchte tegenstander is geworden, zou de handelsgeest van de Euro-bonzen wel enigszins ten goede kunnen aanwakkeren.

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*
In de inleiding hierboven schreef ik over de 4de ambtstermijn van President Poetin, dat deze verkiezing-uitslag was ‘om er jaloers op te zijn’, en blijkbaar is iedereen in het geval. Paniek bij de 3 M Euro-Bonzen (Merkel, Macroni, May) zowel als bij hun slippendragers van de ‘Kwaliteits-Media’.
Ligt de schuld bij mij of bij hen, maar ik hen nog nergens iets gelezen dat de richting uitgaat van gelukwensen…En dat zegt héél veel.
Dat er feest gevierd werd op het Rode Plein wordt overal met veel achterdochtige tegenzin beschreven. Dat het er op dat ogenblik minus 15° onder nul was, was voelbaar aan hun commentaar. Niet aan het enthousiasme van de samengelopen menigte.
Die was er immers opzettelijk naartoe ‘gelokt’ met allerlei aardigheidjes..
‘Poetin begint fluitend aan een vierde ambtstermijn’… Er stond nog net niet  ‘met de handen in de broekzakken’.
**
*
Zie ik spoken, als mij hierbij spontaan de schim van The Clinton Wife voor ogen komt, de dag na haar nederlaag, als ze ‘den Donald’ de hand drukte? Het was de dag dat zij aan het hoofd van  haar ‘Democrats’ de strijd op leven en dood aanging met de Winnaar. Lijk overal ter wereld, slechte verliezers, ja? Zie de ‘spontane stakinhen’ bij ons, en de Brexit, twee keer het gevolg van door Slinkx verloren democratische verkiezingen, die dus ‘bevochten’ moeten worden, omdat zij die verkiezingen verrloren hebben.
Die ene flits was zelfs niet genoeg om dat ander geval, de bijna vermoorde Russische ‘dubbelspion’ stond meteen scherp afgelijnd tegen de Amerikaanse achtergrond: die man had haar opzet voor de gefingeerde Russische inmenging ten voordele van Trump verraden, en dus… wilde…. Poetin hem weg. Allemaal zo doorzichtig, eenmaal haar duivelse bedoelingen àl te duidelijk werden.
En Poetin, heel sarcastisch, stelt nu zijn hulp voor om de opdrachtgevers te helpen zoeken. Anders gezegd: hij speelt dus ten aanzien van de ganse wereld, het bewaarschool-spelletje mee. Alles wat ge van mij zegt, dat zijde zelf….
**
*
Ben ik dan de enige die zich realiseert dat Russische medemens die het ‘Goddeloos Communisme’ voorgoed heeft afgezworen?! Gewoon omdat zij er decennia lang ‘de voordelen’ van aan den lijve hebben mogen ondervinden. Mij is reeds kort na de Val van de Muur, door  onze Moskouse reisleidster ter plaatse uitgelegd, dat Rood in Rusland een soort van Nnationale Voorkeur Kleur is, van lang voòr Karl Marx.  Het Rode Plein in Moskou was/is dus het Ere Plein waar iedere Rus terecht fier op moet zijn. Maar ‘Triomfbogen’ die altijd herinneren aan bloedige veldslagen, komen er niet voor…

**
** ** ** **

**

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL
*
Poetin begint fluitend aan vierde ambtstermijn: met monsterzege herkozen als president
*
Bron: Belga
**
Vladimir Poetin bedankt de Russische bevolking voor de steun en het in hem gestelde vertrouwen.
*
De Russische president Vladimir Poetin is, zoals verwacht, her verkozen. Hij kan een vierde en laatste ambtstermijn aansnijden. Met 99 procent van de stemmen geteld, behaalde hij 76,67 procent. Dat is het beste resultaat uit Poetins carrière. Om een tweede ronde te vermijden, moest een kandidaat meer dan 50 procent van de stemmen halen.

Vladimir Poetin heeft de Russische bevolking tijdens een feestelijke verkiezingsbijeenkomst in de buurt van het Rode Plein bedankt voor de steun en het in hem gestelde vertrouwen. De zittende president kreeg in de stembusgang, waarvan het resultaat eigenlijk al bij voorbaat vaststond, een vierde termijn als leider van Rusland. De 65-jarige Poetin blijft tot 2024 president en ging zijn achterban voor in de feestvreugde met de kreet: “Rusland, Rusland”.
Poetin zei dat de uitslag een erkenning is van het electoraat voor wat er de afgelopen jaren ondanks de moeilijke omstandigheden allemaal is bereikt. Eensgezindheid is wat hem betreft daarbij een sleutelwoord. Door samenwerking is in de toekomst nog veel te bereiken.
Economische hervormingen
Zijn nieuwe ambtsperiode wordt niet méér van hetzelfde. Poetin zei het tijd te vinden voor een doorbraak, maar denkt daarbij vooral aan economische hervormingen en niet aan een grondwetswijziging. Die zou nodig zijn om nog langer aan de macht te kunnen blijven. “Denken jullie dat ik wil blijven zitten tot ik honderd ben?”

Na eigen zeggen denkt Poetin nog niet aan 2030, het jaar waarop hij zich opnieuw herverkiesbaar zou kunnen stellen. “Wat je zegt is een beetje grappig”, antwoordde het staatshoofd op een vraag van een journalist. “Denk je dat ik hier honderd jaar lang ga zitten? Nee!”

Poetin ging ook nog even in op de Britse bewering dat het Kremlin achter de moordpoging op een voormalig Russische dubbelspion zit. “Het is onzin dat Rusland zoiets zou doen. Als het inderdaad een militair zenuwgas was dan zouden er nu verscheidene mensen dood zijn in Engeland. We hebben dat soort chemische wapens niet”, aldus Poetin, die de Britten hulp aanbood bij het onderzoek naar de aanslag.
De opkomst lag volgens de centrale kiescommissie beduidend hoger dan in 2012. Dat jaar won Poetin de stembusgang met 63,6 procent van de stemmen en bracht 65 procent van de kiesgerechtigden zijn of haar stem uit.
“Teken van vertrouwen en hoop”
Voor enkele honderden aanhangers vlakbij het Kremlin in het centrum van Moskou heeft Poetin zijn verwachte, maar ongemeen grote verkiezingsoverwinning beschreven als een teken van “vertrouwen en hoop” van de Russische bevolking. “Ik zie in mijn zege het vertrouwen en de hoop van ons volk. We zullen hard werken, op een verantwoorde en doeltreffende manier”, zei de president. “Jullie zijn ons team. Ik ben lid van jullie team en allen die vandaag hun stem hebben uitgebracht, zijn leden van dit team”, luidde het nog.

Dat zoveel Russen zijn opgedaagd om hun stem uit te brengen, iets wat niet werd verwacht wegens het “gebrek aan spanning”, is volgens Andrej Kondratsjov, woordvoerder van Poetins campagneteam, indirect aan het Russofobe optreden van het Westen te danken. De verbale oorlog met Groot-Brittannië over Ruslands veronderstelde verantwoordelijkheid voor de aanval met zenuwgas op een voormalige dubbelspion heeft volgens Kondratsjov de patriottistische gevoelens in Rusland opgezweept. Op ironische wijze “dankte” Kondratsjov de Britse regering voor haar bijdrage aan Poetins overwinning.

Op de tweede plaats staat de kandidaat van de communistische partij. Debutant Pavel Groedinin klokt af op tussen de 15 en de 16 procent. Groedinin gaat dan weer nummer drie, Vladimir Zjirinovsky, ruim vooraf: de nationalistische stokebrand, die voor het eerst opkwam in 1991 (maar de duimen moest leggen voor Boris Jeltsin) haalt net geen 7 procent. Ksenia Sobtsjak, die opkwam “tegen iedereen”, verovert met 1,39 procent de vierde plaats. Grigori Javlinski, oprichter van de Jabloko-partij, blijft onder de 1 procent.
Vierde termijn
Poetin werd voor het eerst voor het Kremlin verkozen in 2000. Vier jaar later haalde hij opnieuw de zege. Daarna nam hij, omdat hij geen derde opeenvolgende termijn mocht aansnijden, vier jaar lang de honneurs waar al premier, met Dmitri Medvedev als president. Wanneer zijn vierde ambtstermijn is afgelopen, in 2024, mag Poetin dus opnieuw niet kandideren. Hij zal dat jaar 72 worden.
Kiesfraude
Volgens westerse persagentschappen werpen beschuldigingen van kiesfraude een schaduw over Poetins triomf. Het Westen en Rusland zijn de jongste jaren flink op weg, een nieuwe Koude-Oorlogstijd aan te snijden - al is die dit keer niet meer ideologisch. De centrale kiescommissie stelde zondagavond enkel kleine overtredingen te hebben vastgesteld, het door het Westen financieel gesteunde ngo Golos (Stem) zegt zowat 2.500 overtredingen te hebben gespot.

De presidentsverkiezing werd door meer dan 1.300 buitenlandse waarnemers gevolgd. Ongeveer de helft van hen deed dat in opdracht van de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa (OVSE). Die waarnemers zullen morgen/maandag hun bevindingen meedelen.
Hoge opkomst
De Russen zijn vandaag in duidelijk hogere getale naar de stembus getrokken dan bij de vorige presidentsverkiezingen. Om 17 uur (plaatselijke tijd in Moskou) maakte de centrale kiescommissie gewag van een opkomst van meer dan 50 procent. Vier uur later sluiten de laatste kiesbureaus, in de enclave Kaliningrad. “In de meeste regio’s ligt de opkomst significant hoger dan in 2012”, stelde voorzitter Nikolaj Boelajev van de kiescommissie vast.

Russisch president Vladimir Poetin had eerder zondag zijn stem uitgebracht in de hoofdstad. Poetins populariteit zweeft in Rusland al enkele jaren rond de 70 procent. De hoge opkomst is een teleurstelling voor Aleksandr Navalny, de pro-Westerse kandidaat die door een veroordeling wegens financieel gesjoemel niet aan de verkiezingen kon deelnemen. Navalny had zijn aanhangers gevraagd de stembusgang te boycotten. In de peilingen was de zelfverklaarde corruptiejager goed voor twee tot drie procent van de stemmen.
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Precies vandaag, dinsdag, klinkt de toon in De Schandaard al iets bescheidener. De woorden van het Kremlin worden zelfs ongewijzigd objectief doorgegeven….
Het Kremlin eist dat Londen ‘vroeg of laat’ bewijzen levert of zich verontschuldigt voor de beschuldigingen dat Rusland betrokken is bij de vergiftiging van de gewezen dubbelspion Sergej Skripal in Groot-Brittannië.
Nog volgens Peskov betekent de situatie niet dat de relaties met het Westen algemeen verslechterd zijn. “Het gaat om een moeilijk te verklaren, ongemotiveerde stroom aan laster tegen Rusland van de kant van Groot-Brittannië”, aldus Peskov.
Sergej en Joelia Skripal verkeren nog steeds in een kritieke toestand. Ze werden op 4 maart bewusteloos aangetroffen op een bank in een park in Salisbury. Londen gaat ervan uit dat Moskou achter de gifaanval zit, en wordt daarin gesteund door landen als Frankrijk, Duitsland en de Verenigde Staten
*
Vooral die laatste alinea begint te rieken naar de trog. Om nog.
**
*
De slachtoffers zijn dus nog ‘kritiek’. Met andere woorden: ze zouden het ondferzoek op zeker ogenblik kunnen helpen.
Of moet er integendeel soms – met ’n beetje ‘hulp’ - voor hun leven gevreesd worden?
We hebben het geleerd bij Agatha Christin Sherlock Holmes en bij Witse:  zoek uit wie bij de misdaad profijt heeft, en U vindt de dader….
Maar er is meer. Namelijk niet alleen gaat het om moordpoging, maar ook om wraak. Waarom treft men immers iemands oogappel, en was eliminatie van alleen maar de schuldige niet voldoende?
Dubbelspion en dubbelmoord, romantisch op een bank in het park… Grzllig in den denker en in de winterse koude…
‘Moord op de Oriënt Express’ zou een heel wat spannender titel zjn geweest…. Maar die bestond al en zou dus plagiaat zijn geweest.
**
*
Hemelrijker



Geen opmerkingen: