woensdag 21 maart 2018

4455


Woensdag 21 Maart 2018
4455 – OVER DE DUISTERE ONDERKANT VAN DE ISLAMMERIJ
*
INHOUD: ISLAM: natuurlijk is het onderwerp taboe voor onze normaal deftige en puriteinse Samenleving. De menselijke ‘onderkant’, zowel letterlijk als figuurlijk, wordt bij ons al 5.000 jaar opgevangen door het 6de en 9de van de Twee Stenen Tafelen van Mozes. De humane maar ook  primitief dierlijke voorplantings-drift wordt bij alle volkeren al eeuwen lang ingeperkt door Wetten en ‘praktische bezwaren’. Maar niet zo bij de islammerij, al lopen die begeerlijke wezens nog zo on-herkenbaar ingeduffeld op straat. Letterlijk en figuurlijk zijn het voor mo-slimmerds loslopende prooien voor instant-gebruik. Zelfs niet ‘Schudden voor Gebruik’…
Stel U die onbarmhartige hitte voor in die thuislanden, en U begrijpt welke marteling dat moet zijn voor elke vrouw, zelfs nog als kind, want weinig behaard. Apen hebben daar zo geen last van!
We gaan er dus achteruit rap op vooruit. Alles valt vanaf het begin der Beschaving te herdoen. Door verse aanvoer van rechtop lopende ‘Verrjklers’, die langzaam maar zeker, ons Land zijn komen overnemen. De tekenen des Tijds worden aldoor duidelijker.
En het blijft maar duren.
**

IEDER VOGEL ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS

*
Hypocrisie is het codewoord iedere nieuwe dag als men rustig aan de ontbijttafel zit, met gezellige radio-muziek op de achtergrond. Want om het kwartier is er ‘Nieuws’ waar de hoofdtoon telkens is’: weer  een of meerdere  oneerlijkheden’ die zo nodig moeten uitgeklaard worden. Overal ‘misbruiken’ (bij staaatsexamens), omkopingen (Sarkozy), echte of verzonnen beschldigingen aan het adres van President Trump (verdacht vrouwelijk gezelschap), groepsverkrachting (Antwerpen), enz, enz. Met, niet te vergeten, de groeps-accidenten op onze overvolle auto snelwegen en/of landelijke sluikwegen.
**
*
Als troostprijs wordt dan als terloops gesproken over Pasen, en het verwonderlijk hoog aantal volwassen mensen die zich Christelijk willen laten dopen. Zeker 0.00002% van de bevolking.
Maar over zaken zoals Xander die hieronder beschrijft: geen woord. Als naar gewoonte vergezeld door de medeplichtige stilte van de ‘kwaqliteitsêrs’. Heen en weer uitgewezen diplomaten zijn al dagen aan ’n stuk belangrijker dan de mislukte gedwongen ‘inburgering’ van vreemde non-culturen.
**
*
Vroeger schreef een dichter over ‘waar is der Oudren fierheid nu gevaren’. Vandaag zou eerder de vraag moeten zijn, waar der Oudren eerbied nu is gevaren…
**
** ** ** **
**

AAN HUIS GELEVERDE HOOFDSCHOTEL
*
Islamisering: Sterke stijging incesthuwelijken, geboorte afwijkingen en psychische stoornissen

Palestijnse migrant in Duitsland hakt hoofd van haar 2 jarige kind af maar hoeft niet naar gevangenis, want volgens de rechter ‘was deze daad vanuit uw standpunt noodzakelijk’
In grote steden zoals Duisburg is 1 op de 5 huwelijken reeds tussen neef en nicht.
Met de islam importeert Europa behalve miljoenen volgelingen van een religieuze haatideologie ook tal van gewoonten en gebruiken die bij ons taboe en/of verboden zijn, zoals incest.
In de Arabische en Turkse samenleving zijn incesthuwelijken tussen neef en nicht al honderden jaren gebruikelijk. In grote Duitse steden zoals Duisburg, waar moslims in snel tempo op een meerderheid afstevenen, is één op de vijf huwelijken reeds tussen neef en nicht. De gevolgen voor de maatschappij zijn een forse stijging van het aantal fysieke en psychische afwijkingen en stoornissen, met een nog grotere financiële belasting voor de gezondheidszorg en problematisch gedrag tegenover andere mensen als gevolg.
Islam en incest gaan hand in hand
In de islamitische wereld komen naar verhouding veel meer geestelijk gehandicapten, psychische stoornissen, stofwisselingsziekten en ziekten van het centrale zenuwstelsel voor, die het gevolg zijn van in de loop van vele generaties ontstane genetische defecten. In het enorme Berlijnse migranten stadsdeel Neukölln komen dan ook steeds meer kinderen met aangeboren afwijkingen ter wereld. De vermoedelijke reden is incest.

Die Welt schreef al 10 jaar geleden dat incesthuwelijken in moslimkringen wijd verbreid, maar tegelijkertijd een taboe-thema zijn. De reden dat wij daar in de media nooit iets over horen is bekend: dat zou de ‘multiculti’ samenleving alleen maar in een kwaad daglicht stellen. Tegenwoordig gaan voorstanders van de islamisering onmiddellijk ‘racisme!’ schreeuwen, ook al gaat het om de feitelijke en statistische waarheid.
Naast sociale zekerheid ook gezondheidszorg overbelast
Met de massa import van miljoenen moslimmigranten stijgt in veel landen niet enkel de criminaliteit explosief, en wordt niet alleen de sociale zekerheid overbelast, maar moeten de burgers ook fors gaan betalen voor de grote aantallen geïmporteerde afwijkingen, stoornissen en ziekten, die het rechtstreekse gevolg zijn van andere normen, waarden en gewoonten die vaak op gespannen voet staan met de onze.
Niet zelden worden misdaden door migranten aan ‘verwarde’ mannen (en vrouwen) toegeschreven, maar dat valt tegenwoordig onder politiek correcte ‘culturele verrijking’, en mag als zodanig niet worden aangepakt of zelfs maar benoemd.

Aankaarten bloedschande absoluut taboe voor ‘progressieve’ elite

Overal waar de islam opkomt en de samenleving stapsgewijs infiltreert en uiteindelijk totaal overneemt, inmiddels in bijna een derde van de hele wereld, worden incestueuze relaties en huwelijken eerder regel dan uitzondering, en genieten niet zelden zelfs de voorkeur. Precies deze mensen migreren massaal naar Europa. De problemen die worden veroorzaakt door deze bloedschande praktijken, zijn echter een absoluut taboe. Voor de aan de macht zijnde ‘progressieve’ links-liberale cultuur-relativisten is de geleidelijke verdringing van de Westerse waarden door de islamitische immers topprioriteit.

Eurabia een feit: Palestijnse vrouw mag ongestraft hoofd 2 jarig kind afhakken

Eén van de talrijke dagelijkse ‘Einzelfälle’ onderstrepen waar wij de komende jaren in snel toenemende mate mee te maken krijgen: een 25 jarige Palestijnse vrouw sneed in Düsseldorf het hoofd van haar 2 jarige kind af. Op het politiebureau belde ze met haar man en vertelde hem dat ‘Dania nu veilig in de hemel is’. De psychisch gestoorde vrouw dacht namelijk dat haar kind door de geheime dienst werd achtervolgd.

Als u denkt: die vrouw zit nu voor lange tijd achter slot en grendel, heeft u het mis. Want: moslim èn Palestijns, dan kun je in de ogen van de Europese elite helemaal niets kwaad doen. De migrant ontliep daarom strafrechtelijke vervolging, en hoeft zich alleen (natuurlijk op kosten van de belastingbetalers) in een kliniek te laten behandelen. De redenatie van de politiek-correcte (in Nederland zouden we erbij zetten: D66- of GL) rechter? ‘Uit uw standpunt was uw daad noodzakelijk.’
Welkom in het Europa van de 21e Eeuw.
*
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Vaststelling. Aan de Snel Belg-wet van de Gentse Konijnentand, op zichzelf al ’n zware wraakroepende vergissing, ontbreekt volgens mij een klein veterinair aanhangsel.
En het is juist dat ‘aanhangsel’ dat verantwoordelijk is voor veel, zeer veel zedelijk wangedrag. Ook onze (op zichzelf al kunstmatige) nationaliteit opgespeld krijgen, had moeten, als compensatie, gelijk staan met die bepaalde ingreep snijgreep.
Wedden dat er dan enorm veel retour-biljetten hadden verkocht geweest, zodat de immigratie zich meer zou beperken tot alleen maar niet mannelijke wezens  want ontmande ‘Verrijkers’ en vrouwen dus, deze laatsten dus die op die manier hun seksslavinenen-stztuut uitgedragen door hun kopvodden, hadden kunnen inruilen.
In chique restaurants worden er voor de eigen inlandse fijnproevers ‘stierenclootjes’, ’n soort kalfszwezeriken,  als delicatesse opgediend. Dezelfde menselijke delicatessen hadden dan, om te voldoen aan de voedselschaarste en uit heimwee naar de thuislanden, in de kebabs der overgebleven vreemdelingen kunnen geserveerd worden.
**
*
Merkel zal het mij niet graag horen zeggen, maar had men in Duitsland van bij het begin, deze wetgeving ingevoerd, dan was er daar nu helemaal geen migranten-probleem geweest. Integendeel, de samenleving zou er veel sympathieker want veel vrouwelijker hebben uitgezien. En vooral veel veiliger.
*
Nogal drastisch, zegt U? Ja, en dan?
**
*
*
Hemelrijker


Geen opmerkingen: