woensdag 14 maart 2018

4447


Woensdag 14 Maart 2018
4447 - IN BRUXELLABAD ELKAAR DE KOP AFBIJTEN OM HET ZELF TE ZIJN
*
INHOUD: EU NAZIESTAAT: sz niet eens verkozen Politieke GeniPen jongleren met de vetste postjes om zichzelf  naar de top te wringenn. Allemaal ten goede aan ‘Goed Bestuur’. Ja toch?!
Wat vooral zeker is: allemaal tegen levenslang blijvende astronomische vergoedingen, uit de zak van Jan Modaal. En het is weeral die JU88 die de stoelendans leidt!

IEDER VOGEL IN VRIJHEID
ZINGT ZOALS HIJ GEBEKT IS
*
Ook in 1933-1-43n de glorie-jaren (!) van het Duits  Socialisme onder Nonkel Dolf waren en hip-hop carrière-springrrs. Maar toen werd daar zo geen misbaar over gemaakt. ‘Führerbefehl’ en daarmee was de kous af.
**
En dat is misschien wat  (voorlopig) het grootste verschil uitmaakt met wat er nu in Broeksèl, het OKW van de Eu- Verenigde Nazeistaat gebeurt, namelijk geen absoluut Hoogste Gezag die als een God de lakens (èn de dekens) uitdeelt.
Maar wat niet is kan nog komen. En dat weten de Consorten Junker van de EVP (de Partij van Merkel, Marconi  en van Kawouter Beke) ook. Ik kan het nog niet bewijzen, maar geloof me: er wordt aan gewerkt
**
*
Dat Führerbefehl  ui de 1ste Nazitijd die amper 12 jaar durende (1933-1945) was dan ook zeer duidelijk gericht op oorlog. Maar als we het Gentse Liegebeest katoen horen geven tegen de Poet omwille van die vergiftigde spion in Salsbury (Engeland) en hem daar bezig zien in het (verplaatsbare) EU-Parlement Numero Du, dan weten we genoeg. Net als bij Hitler gaat het oorlogstoken door de EU Naziestaat, onverminderd door. Alle verzinsels zijn goed om de bevolking voor te bereiden op het vijandbeeld van de machtige maar vreedzame Russen.
**
*
Het is wraakroepend hoe de EU-Mini-Fïhrers, onder druk van de Amercian Deep State van de C.C.C. van  Moh Bama-Clinton, tegen-in de wensen van de Europese Burger, handelen. Waar die bvb Minder Minder Minder ‘Verfrijkers’ willen, voert Broeksèl nu ook al strafmaatregelen in voor de ‘Lidstaten’ die weigeren hun opgelegd quotum  op tee nemen. Wat nochtans noodzakelijk is voor de ‘tewerkstelling’ hoorde ik daarnet op de radio.
**
*

**

INGEHUURDE HOOFDSCHOTEL
*
Benoeming Europese topambtenaar onder vuur in Parlement
*
Bron: BELGA

In het Europees Parlement hebben zowat alle politieke families maandagavond forse kritiek geuit op de aanstelling van Martin Selmayr tot secretaris-generaal van de Europese Commissie. Eurocommissaris Gunther Oettinger hield staande dat alle regels gerespecteerd werden bij de veelbesproken promotie van de kabinetschef van voorzitter Jean-Claude Juncker, maar verscheidene parlementsleden weigerden zich als ‘kleine kinderen’ of ‘imbecielen’ te laten behandelen.
**
De JU88, Hitlers gevreesd Sturz-kampflugzeug uit de Junker-fabrieken
*
De flitsbenoeming van Selmayr tot de hoogste ambtenaar van de Commissie zorgt al weken voor ophef in de Europese instellingen. Selmayr had gekandideerd voor de functie van adjunct-secretaris-generaal. Toen de 47-jarige Duitser op 21 februari tijdens een vergadering van de eurocommissarissen die functie in de wacht sleepte, kondigde Juncker prompt het ontslag van secretaris-generaal Alexander Italianer aan en schoof zijn kabinetschef in één ruk door naar de hoogste functie binnen het 33.000 man sterke ambtenarenkorps. Sinds begin deze maand oefent hij die job uit.
De Euro-parlementsleden vroegen opheldering, maar bleven maandag op hun honger zitten. Eurocommissaris voor Personeelsbeleid Oettinger drukte de Europarlementsleden op het hart dat de hele benoeming volgens het boekje is gebeurd en dat alle fases van de procedure in de statuten van het Europees openbaar ambt strikt zijn opgevolgd.

‘Sprakeloos’
**
Sprakeloos Euro Parlementslid
*
De Duitse conservatief verzekerde ook dat nationaliteit of partijbanden geen rol hebben gespeeld en dat Selmayr over alle kwaliteiten beschikt om secretaris-generaal te zijn. ‘Hij heeft een ontwikkelde zin voor politiek en is een echte Europeaan. Daarom heeft hij het vertrouwen van de voorzitter en alle commissarissen’, zei Oettinger.

Het maakte weinig indruk. Zelfs Duitse christendemocraten en conservatieven weigerden de beslissing te verdedigen. Bijzonder scherp was de Nederlandse liberale
**
Sophie in ‘t Veld.
‘Ik ben sprakeloos dat 27 eurocommissarissen bij de neus worden genomen door een ambtenaar’, hekelde ze dat niemand bezwaar maakte tijdens de bewuste vergadering.
De Commissie moet volgens haar ‘kiezen wat ze het belangrijkst vindt: de carrière van Selmayr of de credibiliteit van de Europese Unie’.
*
*
AAN DE VRUCHTEN
KENT MEN DEN BOOM
*
Het mag niemand verwonderen, dat het weer de ‘kwaliteitspers’ is die he muziekje van de Overheid speelt. Protest zou eigenlijk niet mogen, want wat het EU Parlement doet, doet het in het belang van de Bevolking. Daar twijfelt U toch ook niet aan?!
Net dezelfde redenering als deze van Goebbels, de gewezen Minister van Propaganda van Hitler. Hoge functies in dictaturen zijn per definitie Hus Masters Voive. Anders vliegen ze er uit!
**
*
Naast deze wel unieke ‘bestuurs-misdaden’ (waaraan er alleen een einde kan komen na de eerstvolgende rechtstreekse EU-Verkiezingen van de kandidaten aangeduid door de Bevolking) zijn er ook de militaire miisdaen in voorbereiding. Zie de maniiulaties van de Nato tegen Poetin in het Hoge Noorden en in die Joekrien. Die zullen pas volle gestalte krijgen, van zodra de Nato het Opperbevel van een Eigen Legr verwerft.
**
*
Herinnert U het zich nog? ‘Vader, vergeef het hen. Zij weten niet wat ze doen’
**
**

Hemelrijker


Geen opmerkingen: