zaterdag 23 juni 2018

5016

5016 - DE KURK OP DE AZIJNFLES
*
VToevoegenisegrád-landen noemen asiel-top van Merkel “onacceptabel”
22 juni 2018
*
De Visegrád-groep uitte scherpe kritiek op de door Angela Merkel voor zondag bijeengeroepen speciale topontmoeting over de EU-vluchtelingenpolitiek. De Poolse minister-president Mateusz Morawiecki noemde donderdag de ontmoeting “onacceptabel”. De Visegrád-landen werden helemaal niet uitgenodigd voor de ontmoeting. Het schijnt dat Merkel al een uitgewerkt ontwerp voor de ontmoeting op zak heeft. Na protesten uit Spanje en Italië noemde Merkel het ontwerp een “misverstand”. Ze trok het ontwerp in.
journalistenwatch
“Wij zullen er niet aan meedoen, want zij willen weer een voorstel opwarmen dat wij al afgewezen hebben”, aldus de Poolse regeringschef na een ontmoeting met zijn collega´s uit Tsjechië, Hongarije en Slowakije. De door Duitsland geïnitieerde ontmoeting aanstaande zondag zou een schending zijn van de gewoontes in de EU. De gepaste plaats zou de EU-top van volgende week zijn, aldus de Hongaarse minister-president Viktor Orbán.
De Europese Commissie had op interventie van Merkel woensdag een topontmoeting tussen de staats- en regeringschefs van meerdere EU-landen aangekondigd, die zondag in Brussel over het omstreden thema willen overleggen. Daartoe behoren o.a. Duitsland en Frankrijk.
Alles een “misverstand”: Merkel trekt haar uitgewerkte ontwerp in
Ook de Middellandse Zeelanden Italië, Griekenland, Malta en Spanje willen deelnemen. Volgens “Focus” werd bij de uitnodiging geen rekening gehouden met de Visegrád-landen. Bovendien bericht het weekblad dat de Italiaanse regeringschef Giuseppe Conte zijn deelname aan de ontmoeting over migratie zondag in Brussel aan voorwaarden zou hebben verbonden.
Conte zou donderdag een telefoontje van Merkel hebben gekregen, die tegenover hem haar zorgen kenbaar zou hebben gemaakt dat hij niet aan de ontmoeting zou kunnen deelnemen, schreef Conte op Facebook:
“Ik heb tegen haar gezegd dat het voor mij onacceptabel zou zijn geweest aan deze top deel te nemen als daarover al een van te voren opgestelde tekst bestaat.” Merkel zou toen bevestigd hebben dat het ontwerp van de verklaring voor de ontmoeting, die woensdag was gepubliceerd, “opzij gelegd” zou worden. Bij het ontwerp zou het zogenaamd om een “misverstand” gegaan zijn, zou Merkel tegen Conte via de telefoon hebben gezegd.
De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken, Matteo Salvini, dreigde donderdag eveneens met een boycot van de top. De uitkomsten zouden blijkbaar al vast staan en zouden niet overeenkomen met zijn verwachtingen, aldus de chef van de Lega. Of er dient “een nuttig voorstel” over de bescherming van grenzen, over veiligheid en over de rechten van “echte vluchtelingen” te komen of hij zou het “durven om nee te zeggen”. Daarvoor had hij Merkel helder en duidelijk te verstaan gegeven dat Italië Merkel´s vluchtelingen uit andere EU-landen niet zou terugnemen.
*
Persoonlijke benadering als de allerindividueelste expressie van de allerindividueelste emitie

*
De titel hier bovenaan dit stukje lever-ontlasting voor mij persoonlijk, zal wel Chinees zijn voor elke niet-West-Vlaming. Bij ons in Bachten de Kupe wordt namelijk geen AZIJN gebruikt in de keuken en op tafel, maar AZIEL En nu gaat de kurk stilaan op de fles: wan teveel zout & azijn op de sla bederft men de maaltijd.
*
Het is mij dus een waar genoegen dit goede nieuws van Rechts Verzet tegen het Merkel Brüssel Diktat te kunnen benadrukken. Met vooral bijzonder veel dank aan de Heer E.J. Bron, brenger van dit heugelijk nieuws. En zoals gebruikelijk, recht voor de raap, zonder omwegen en voorzien van de nodige bronvermeldingen. Rats het tegendeel van de beroeps hoernalisten die zich gedragen als publieke vrouwen.!
Al iets over dat alles al gelezen of gehoord bij de Verkochte Slippendragers van de Diktaat-Overheden? Benieuwd wie als eerste de samenzwering zal verlaten, om in geen enkel geval objectief daarover te schrijven en om bij de feiten te blijven. Zonder de afgesproken eigen mening te debiteren.
Het volstaat om op de kaart van Europa deze landen in te kleuren, om zelf te kunnen vaststellen, hoe ver de radicale ommekeer reeds is gevorderd. Die landen doen niet lijk Groot Brittanië, de EU verloochenen, maar ze blijven aan boord om van binnen-uit de zaken aan te pakken.
*
Wat vooral opvalt, is dat de Visefrad Vier in het Verzet het voortouw nemen. Dit als rechtsreeks gevolg van de voorgaande communistische dictatuur van nog niet zolang geleden. Geen tweede keer, moet zowat hun redenering zijn. Niet van regen in dee drop komen! Wij kunnen hrt ons bijna niet voorstellen.
Me dunkt dat dit als voorbeeld geen commentaar hoeft. Deze Vier zijn dan ook door-en-door Christelijk…
Dat de Vlam der Vrijheid is overgeslagen naar Italië staat los daarvan. Deze evolutie was 40 jaar en meer geleden al zichtbaar, met he succes van de films over Don Camilo, vertolkt door de Franse komiek Fernandel. Ze volgden elkaar in snel tempo op, gezien het succes van die koppige parochiepriester in het verzet tegen dat plaatselijk Communistisch Burgermeestertje. Alleen werd deze keer bij de twee diep Vaderlandse anti Europa partijen, de humor (sarcasme?) achterwege gelaten. Iets dat in zekere zin spijtig is. Want wat niet al lachende kan gezegd worden, dringt minder door. Denk daarbij aan de kruiperige rol van de steenezelachtige communistische burgemeester Bepone van dat minuscule dopje, toevallig weer, net als de Lega, in Noord Italië, in de Po-vlakte waar ook de wieg staat van de Salvini, Il Salvatore, de Redder..

*
Niet alleen zijn deze waarheidsgetrouwe films met Fernandel de perfecte voorspelling van hoe het Nieuwe Communisme onder vuur is komen te liggen, maar het is goed eraan te herinneren, dat de Italianen de verre nakomelingen zijn van de Romeinse Legioenen, die ooit met harde vuist eeuwenlang een wereldrijk bestuurden. Zoiets verleert men niet rap.
Onder Mussolini was deze empirische gedachte ook sterk aanwezig, maar toen werd de verkeerde partner gekozen… Een partner notabene met dezelfde bla-bla als Merkel…
Ook zijn de tijden veranderd. Al moet het gezegd worden, dat het rijk begaafde Romeinse Rijk ten onder ging aan de invasie van allerlei wilde volksstammen, waaronder inderdaad onze verre Germaanse voorvaderen.
Mussolini was een brug te ver en dus de verkeerde keuze. Die werd trouwens door de generatie van Don Camillo’s belagers om zeep gebracht. De Duce werd, eenmaal gevangen genomen, in opdracht van Stalin, die bang was dat die zou beginnen spreken, standrechtelijk vermoord door communistische ‘partizanen’. Zijn dode lichaam werd dagenlang, naast dat van zijn naakte geliefde Claretta Petacci aan de voeten opgehangen aan de luifel van een Milanees benzinestation. Helemaal de stijl van het Linxe clootjesvolk…
Tot voor kort verschenen er in de Italiaanse pers nog geregeld berichten, als zou er dagelijks op het graf van de kleine Claretta op het Campo Santo in Rome, een ruiker verse bloemen staan. De Duce zelf ligt in zijn geboortedorp Predappio begraven in een praalgraf, dat iedere dag ‘bewaakt’ wordt door 2 schildwachten die dat doen op vrijwillige basis. En neen, toeristen zijn daarbij zeker niet welkom.
Eerder lachwekkend, schrijven die bladen. Maar Predappio is wel de streek van de onsterfelijke Don Camillo..
En neen, de Lega gebruikt nergens die oude verhalen, want die staan met beide voeten op de grond. Al zou ik niet weten, of er geen klein beetje gevoel van wraakneming op die oude Duitse overheersing bestaat. Immers, Italië werd na de nederlaag van Hitler-Duitsland, vele eeuwen teruggegooid in de Geschiedenis. Want, samen met de Amerikanen, terug in de handen van de Maffia, die door Mussolini zo goed als totaal vernietigd werd, gekomen. De Regering van Berlusconi, thans op de achtergrond gehouden wegens einde rol, waren trouwens de enige in de 70 jaren na de ‘Bevrijding’ die hun termijn konden uitdoen.
Met als klap op de vuurpijl, het optreden van onze bloedeigen Herman Van Ramp aai-aai, die speciaal op bevel van het EU Parlement, naar Milano vloog om Il Cavaliere op staande voet te laten vervangen door ene Mario Monti, GoldùanSachs Bankier in Bruxellabad…
Juist; Bergen ontmoeten elkaar niet. Mensen wel…. En komt nu daarbij, dat de wereld echt zò klein is geworden als om het even welke dorpsstraat in vroeger jaren.
*

Geen opmerkingen: