zondag 25 juni 2017

41824182 - WE VIEREN FEEST TOT 11 JULI EN GAAN DAN WEER OVER TOT DE OREE VAN DE DAG
*
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT we vieren zoals ieder jaar de GuldensporenSlag, maar SSSST…. aan niemand zeggen….

*
Voor dit stukje was geen verrekijker nodig. Want we staan, zitten of liggen er midden in. In de shit, wel te verstaan.
Net als elk jaar komen de festiviteiten er weer aan. Eigenlijk een beetje ongepast, want ‘1302’ is net als de weggemoffelde ‘Boerenkrijg’ (1798, de Tijd der Spanbroeken) een verhaal waar de Zuiderburen maar magertjes uit komen. En dakannie. Da’s niet politiek-correct, want in de Europese Unie is het van ‘Alle Menschen werden Brüder’. Maar zoals ons de Geschiedenis leert, eenmaal in dit welvarend land, geïnstalleerd  gedragen alle ‘Nieuwkomers’ zich als de Meesters.
Vroeger, toen er nog ‘Geschiedenis’ op school werd gegeven, ja zelfs daarnaast ook ‘Gewijde Geschiedneis’ vanaf de Schepping (dat was dus vòòr  de evolutieleer was uitgevonden) leerden we over allerlei ‘Tijdperken’, over invallen, over opstanden en vrijjeidsstrijders, teveel om allemaal te onthouden. Net zoals de ‘Mechelse Catechismus’ zijn de meeste mensen dat al lang allemaal ergeten. Ze weten eelfs niet eens meer hoeveel Goden er zijn….
Het begon bij Julius César, al over de Fransen (1302) naar de Spanhaarden (Alva) en de Oostenrijkers. Dan weer de Fransen, Het Hollands Bewind om uiteindelijk in 1830 onder  de ‘Belgen’ te belanden. De ‘Boerenkrijg’ was slechts een klein te verwaarlozen  incident, want ‘O Kruise de Vlaming door Moeders hand, op ’t voorhoofd gedrukt en in ’t harte geplant’ klonk voor de vrijzinnigen bijlange niet progressief genoeg. Toen al.
Vuisten maken bij Vlamingen gebeurt in de broekzak. Maar vuisten dienen daar niet voor!
Achteraf, eenmaal het voorvaderlijk Christelijk Geloof zo goed als dood en begraven (of gecremeerd) was, werd de herinnering aan deze jongens, die vielen ‘Voor Ouer en Heerd’, zo goed als ‘verboten’ met daarbij net nog geen plakaatjes ‘Achtung. Minen’.
**
*
In plaats van ‘Helden’ werden deze ‘opsrandelinen’ stilaan ‘de Brigands’….
Want inderdaad, wie anders dan ’n lompe boer verzet er zich nu tegen de vooruitgang?! Tegen Vrijheid, Gelijkheid en Broederlijkheid? 
Een beetje hetzelfde verhaal als we ons nu zouden verzetten tegen de Inval der Mohamedanen. Al is er in se een groot verschil. Sansculotten  en Nazi’s waren tenminste nog min of meer ‘Beschaafde Lui’ (!!), in tegenstelling tot de primitieve armoezaaiers die we nu op onze nek geschoven krijgen.
Maar dat is allemaal van geen belang. Want door het ‘blenden’ van de twee culturen, zal er lijk bij whisky,  koffie of wol, een betere kwaliteit bekomen worden.
**
*
Daarvan moet U toch niet overtuigd worden? Water bij de wijn komt de gezondheid ten goede! En wie liever geen waterige wijn heeft, is een vuile fascist, ’n haatzaaier e misschien wel ’n gevaarlijke Blokker.
Zelf willen die Mohamedanen in eigen land alleen de eigen zuivere wijn op tafel. Erdogan verbiedt in Turkije nu Darwin in het Middelbaar Onderwijs: het zou ze op verkeerde gedachten kunnen brengen.
Darwin heeft misschien een kapitale fout begaan: hij had zijn theorie moeten beginnen met te schrijven dat hij in een droom Mohammed had ontmoet, die hem vroeg om een ‘Addedum’ te breien aan diens Meesterwerk.
*
Maa om terug te komen op T.A.K, de ontwerper van de affiche hierboven. Dat zij volgens mij de Brignads van tegenwoordig die weten waarvoor vuisten dienen.
Een Volk dat zijn verleden vergeet, heeft geen andere toekomst dan de vergeteljheid. Precis alsof er van leeuwen ook apen kunnen gemaakt worden. En omgekeerd.
Want dat is waar de hedendaagse evolutieleer van de globalisatie ons wil naartoe brengen.
*
(Digitalia)

Geen opmerkingen: