woensdag 28 juni 2017

4184Woensdag 28   Juni 2017

4184 - TOCH VERVELEND VOOR DE VERLICHTE GROTE VERSTANDEN DAT ZE ALLEEN STAAN MET HUN MENING     
*
INHOUD: EU VERZUIPT/VLAANDEREN REBUILT: het populisme, zonder gaskamers op de achtergrond, is niet uit te roeien – Europese Unie, bij monde van JU88, in zak en as

RECHTZETTING
Om het de lezer gemakkelijk te maken, opnieuw voorop het geschrijf van De Schandaard in extenso. Zodat er geen twijfel kan bestaan nopens de woordelijke invulling van hun landverraderlijke opdracht..
*
OP DE IJTKIJK
*
Populisme is blijver in EU
Commissievoorzitter
Zaan Cloot Juncker.
Onbewust met de rug naar de EU-symbolen…
*
EU-leiders zullen populistische partijen niet klein krijgen met economische groei alleen (*******). Identiteit en migratie wegen zwaarder door voor hun kiezers.
Als de politieke leiders in Europa de publieke steun voor het Europese project willen verhogen, moeten ze inspelen op de bezorgdheid bij een aanzienlijk deel van de publieke opinie. Die burgers zien hun nationale tradities en culturen bedreigd door meer Europa en immigratie.
Dat blijkt uit een grote peiling waarin het Britse Chatham House de houding van de ‘elite’ en ‘het grote publiek’ onderzocht in tien EU-lidstaten: België, Frankrijk, Duitsland, Oostenrijk, Griekenland, Hongarije, Italië, Polen, Spanje en Groot-Brittannië. Ze werd mee gefinancierd door de Koning Boudewijnstichting.
Eind dit jaar willen de Europese leiders de discussie op gang trekken over de toekomst van de EU na de Brexit. De economische groei en de verkiezing van Emmanuel Macron in Frankrijk bieden een kans die maar één keer in een leven voorkomt, aldus Chatham House.

Maar er gaapt een enorme kloof tussen de publieke opinie en de elite van opiniemakers in de politiek, media, bedrijfswereld, ngo’s en universiteiten. Die laatsten noemen de ‘populistische en anti-Europese partijen’ de grootste bedreiging voor de EU.

Die bedreiging is een blijver: ‘De aantrekkingskracht van populistisch-autoritaire leiders en partijen zal wellicht jarenlang deel blijven uitmaken van het politieke landschap, ook als de economische groei duurzaam hersteld is’, schrijven de auteurs.

Binnen die groep van het ‘grote publiek’ zelf heerst er ook een uitgesproken spanning tussen uitgesproken voorstanders van de liberale democratie én burgers die een autoritair politiek model genegen zijn. Omdat 21,5 procent van de 10.000 ondervraagden hun steun uitspreken voor de doodstraf, besluit Chatham House dat die groep vrij wijdverspreid is in Europa.

Zij noemen massamigratie en de vluchtelingencrisis als de grootste mislukkingen van de EU en een slechte zaak voor hun land. Het Europese project roept bij hen eerder gevoelens op van angst, ongemak, pessimisme en boosheid. Ze verwerpen vaker het idee dat er Europese waarden zouden bestaan, terwijl zeven op tien onder hen vinden dat de immigratie uit moslimlanden gestopt moet worden.

Dat belang van waarden in de vorming van hun mening over de Europese Unie zorgt voor een extra uitdaging voor het debat over de toekomst van de EU, aldus het rapport. De EU-leiders moeten meer investeren ‘in het overbruggen van de kloof tussen hun eigen houding en die van hun burgers inzake sociale uitdagingen, zoals vrees voor het verlies van de nationale identiteit, de migratiedruk en de gepercipieerde ongelijke toegang tot kansen.’
*
(******) met economische groei alleen … Tot vervelens toe weze nogmaals herhaald, dat politieke ‘Leiders’ geen 5% invloed hebben op economische groei. Economische groei en dus ook economische neergang zijn gewoon het ingewikkeld resultaat van de Wet van Vraag en Aanbod. En die Wet is de uitsluitende speeltuin van het zakenleven.
Wat politieke actoren doen, is gewoon via hun achteruitkijk spiegels, de Markt verstoren. Door, uit eigenbelang, plaatselijk en vooral tijdelijk hun wil op te dringen. De wil van op zich onbevoegde naäpers.
De Markt integendeel, is net als het weer: totaal onberekenbaar en wispelturig. Zakenmensen in actie zijn lijk zeelui die de natuur kennen als hun broekzak. Wat nog niet wil zeggen, dat ze de Natuur naar hun hand kunnen zetten.
**

*
*
NADER BEKEKEN
**
Samenvatting
Al wie niet van hun gedacht is, is nen vuilen populist. Er staat nog net niet ‘Staatsgevaarlijke Populist’. Maar dat komt nog, net zoals bij Hitler destijds.
**
*
Identiteit en migratie wegen zwaarder door voor hun kiezers.
Is dit geen mooi staaltje van puur volksbedrog? Het door elkaar haspelen van geforceerde begrippen om die een andere nagalm te geven.
Even preciseren.
Eigen huis en haard tegenover binnen de eigen muren, opgedrongen vreemde huisvesting van horden op her-vestiging beluste mens-apen. Dat is inderdaad de mening van de modale Burger, maar de Elite ziet Eeuwigdurende Macht en een Viedrde Reich in de stemmen van de nieuwkomers.
*
Die burgers zien hun nationale tradities en culturen bedreigd door meer Europa en immigratie.
Kijk, daar heeft U het weer, dat door elkaar haspelen van twee werelden: meer Europa en meer immigratie. Beter ware het te beginnen met het begin. DIT Europa is fout voor veel zaken, waarvan het grootste wel de massa-immigratie is waarvan de ondragelijke last op de schouders komt van de gewone Burger. Hoe groter de immigratie, hoe hoger de financiële voordelen voor de Elite.
Deze invulling van de Europese Eenmaking maakt de samenleving tot een lekkend geheel van enerzijds open grenzen en van  anderzijds open geldkranen. Uiteraard onder de bemoeizucht van de zelfbenoemde Meesters die alleen maar zichzelf vertegenwoordigen.
Dit Vierde Reich is de strop rond de nek van elke weldenkende inwoner van alle landen die samen de Verenigde Staten van Europa zouden moeten waar maken. Met ieders eigenheid als grondgedachte.
Om het met eenvoudige woorden te zeggen: touwtje trekken doet men best niet alleen, maar in groep. Zodat iedere deelnemer zich realiseert dat iedereen in de groep op zijn of haar manier, belangrijk  is. Dat de linker- of de rechterkant van het lichaam in harmonie met hoofd en schouders samenhangt.
Dn vooral, dat elke ‘Leider’ naar het einde toe van zijn of haar ‘mandaat’ voor de Vierschaar (met volksjury) verschijnt om verantwoording af te leggen. Het is dan ook pas daar, dat er kennis gegeven wordt van ofwel de verloning voor het gepresteerde werk,  ofwel de boete voor wanbeheer.
Wedden dat de gegadigden op de vingers van één hand zouden te tellen zijn?
**

*
gitalia)

Geen opmerkingen: