maandag 11 december 2017

4350


Vrijdag 8 December 2017

4360 – OVER DE DE POLITIEK VAN ‘GEVEN EN NEMEN’, MAAR VOORAL OM DAT ACHTERAF AAN DE MAN TE BRENGEN
        *
INHOUD:  BREXIT – EUROPA REBUILT: La May en JU88, de Zaan-Cloot, zijn dus uit het betere hout gesneden dan Ribbeltrop en Chamberlain in 1938: het verstand komt blijkbaar niet voor de jaren.
Eind1938 was De Conferentie van München het voorspel voor 7 lange oorlogsjaren. Nu, eind 2017, gaat het, niet over München en nier over een ‘vecht-scheiding’ tussen alleen maar mannen, maar  tussen ’n man en ’n vrouw, in Broekzèl en over een echtscheiding-met-onderlinge-toestemming. De tijden zijn dus grondig veranderd. In München ging het over de hereniging van Sudetenland, een deel van  het vroegere Thecho-Slowakije, met het moederland Duitsland. Nu gaat ht over de afsplitsing van (bijna) gans het kleine Groot Brittanië met de 27 landen van de Euro-kolos…
De tijd, ja die tijd. Die heelt blijkbaar vele diepe wonden… Al is, zoals we allemaal weten, de ene ‘deelstaat’ nog niet de andere…. 

7
O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Van ‘Deelstaten’ gesproken…
Vlaanderen en Wallo/brux zijn dat ook. Drie zelfstandige ‘Staten’, met 3 handen op één en dezelfde buik. Waar de 1ste hand wijd open gespreid geeft, en de 2 andere… alleen maar scharrelen. Eenzelfde situatie als het welvarende Catalonia zich geplaatst ziet tegenover het hebberige Madrid.
In de twee gevallen verkondigt Broekzèl op voorhand,  ‘No Passeran’, lijk in de tijd van Franco. Geen sprake van doorkomen richting Vrijheid. Vuisten ballen kan alleen in de broekzakken! Ze Daar buiten, tonen of zelfs maar erover spreken of schrijven, mag niet. is voorlopig alleen maar niet politiek-correct. Nog even, en dat zal zwaar bestraft worden. Precies als onder Stalin, Mao of Hitler, met vrijheidsberoving, verbanning en verbranding na vergassing. Om de zoveel jaren kiezen we zonder dat te beseffen, voorgelogen voor dat systeem..
Is het niet zó, dat elke vooruitgang zijn eigen prijs heeft?
**
*
Het houdt niet op. Het rommelt tegenwoordig overal. Zoals het waarschijnlijk altijd al gerommeld heeft, daar waar mensen alles altijd beter willen weten. Elkaar de kop willen afbijten om als God (Allah?) zelf de grootste te zijn.
De 19de-Eeuwse en zelfs nog vroegere teennatuurlijke ‘natie-vorming’ uit de tijd van het kolonialisme is aan het afbrokkelen. De buit daarvan is binnen en door de Groten der Aarde zo goed als opgesoupeerd. De natuurlijke rijkdommen van verre vreemde landen zijn daar weg gesleept en de opbrengst, druipend van het bloed, werd overgebracht naar onze Europese Hoofdsteden. Dat beetje ‘Ontwikkelingshulp’ dat die thans bieden, is als een klontje smeltende boter in een gloeiend hete braadpan.
De te bakken beefstuk volgt nog wel.
Van de (Rechtse?) Goddelijke Boodschap om ‘te gaan en te onderwijzen alle volkeren ter Wereld’ is niet veel van in huis gekomen.
Va n Links is er ook ‘n beetje verbetering gekomen. Sedert Hitler slacht men elkaar niet meer zo veelvoudig af. Enfin, toch niet in de jaren vòòr de Jihadisten hier binnenvielen. Het plaatje uit 1938 is dan ook voor herziening vatbaar..
1938
Chamberlain, Daladier, Hitler, Mussolini met schoonzoon Graaf Ciano
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
"Ik ben voldaan over de eerlijke deal die we hebben bereikt", zei Juncker. "Als de 27 lidstaten het eens zijn met onze inschatting, dan kan EU-onderhandelaar Michel Barnier (UMP) onmiddellijk met de tweede fase van de onderhandelingen aan de slag."
**
*
Wie zegt ‘Union pour un Mouvement Populaire’ (UMP) Nederlands: Unie voor een Volksbeweging, zegt Graaf Nicolas Sarkozy. En wie Graaf Sarkozy zegt, zegt stoelendans. En wie stoelendans zegt, ‘zallulorum’. Michel Banner is dis ’n nòg gewiekster geboren politicus. Gewiekster zelfs als onze bloedeigen Gentse Konijnentand.  Die moest ongaarne de duimen leggen voor deze Fransman. Honi soit qui mal y pense is niet voor niets het spreekwoord voor de Angelsaksische Ridders van de Kouseband …
**
*
(Hemelreiker)

Geen opmerkingen: