zondag 31 december 2017

4382


Zondag 31December 2017

4382 - OVER DE GEVOLGEN VAN DE IMPLOSIE VAN ISLAMITISCHE STAAT
*
INHOUD: ISLAMMERIJ: door Verenigd Linx wordt ons aabgaabde de terug gekeerde Syrië Strijders (SS) de ruggengraatloosheid aangeraden, zodat de islamisering van Vlaanderen en de rest van  de wereld ongestoord kan doorgaan.-
Daar helpt zo te zien en te lezen in DMn geen Trompen aan!
Iedereen in oranje doodspak op de knieën, klaar om als beesten te worden afgemaakt of dood geschieperd. Wat ’n zuivere uiting van ‘godsdiesnt-ijver’
De Katholieke Kerk is ook nooit ’n Heilig Bootje geweest, maar inderdaad, de islammerij loopt minstens 1400 jaar achter in het geheel van onze Beschaving.

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
U herkende bovenaan toch de afbeelding van de ruïnes van Palmyra (SyriPe), uit de tijd van het vergane Antieke Romeinse Wereldrijk? Ze werden door de misdadige handen van islam milities tot in de grond vernietigd. Die feiten – tot stof herleide eeuwige schoonheid van hetzelfde niveau als onze Kathedralen- staan m.i. model voor de zich terugplooiende oorlogsmisdadige SS (Syrië-Strijders), het evenbeeld van Hitlers ‘Einsatzgruppe’ tegen Polen, Oekraïne, Rusland, enz enz,  van het islam invasie-leger.
**


Voor de Natie-Duirseers waren dar ‘Untermenschen’, voor de islammerij zijn dat ‘Ongelovige Honden’…. Maar het gevolg gaf/geeft wel hetzelfde resultaat: de definitieve eind-oplossing.

Waarop wacht het o zo beroemde Internationaal Oorlogstribunaal van Den Haag om zoals gebruikelijk, het internationaal aanhoudingsbevel tegen ALLE beulen van Islamitische Staat uit te vaardigen?
Tegen het verslagen Duitsland werd in 1946 ons toch het Oorlogstribunaal van Nürrnberg voorgeschoteld?
**
*
‘Krieg ist Krieg’. ‘À la gueerre comme à la guerre’. Maar waarom dan toch is de ene oorlog niet gelijk aan de andere ???? Verdienen oorlogsmisdadigers dan werkelijk een tweede kans? Wat zou van die breeddenkendheid wel de échre reden kunnen zijn? Het verheven niveau van onze Westerse Beschaving? Respect voor alle menselijk Leven? Daar war het ongeboren leven in de moederschoot  zo goed als vogelvrij is?
Of zit de verborgen steun aan de Nieuwe Wereld Orde  hier voor iets tussen?
**
*
...
De implosie van IS (jammer genoeg???) is een feit, maar wat met de overlevende strijders?

Voilà, dat is tenminste klare taal van Linxe gazetteenpraat. Meer dan goed geschreven, dat wel, maar o zo medeplichtig van toon.
Het is maar dat U dat weet! Zo heeft U iets om op terug te vallen, iedere keer dat er morgen ’n losstaande ‘’terreurdaad’ in Uw directe omgeving wordt gepleegd. Met telkens daarbij de oorlogskreet ‘Allahu Akbar’, die dus, zoals U ziet, helemaal niets met de ware islammerij te maken heeft. Waarbij U achteraf, als U het heeft overleefd, als ‘oorlogsslachtoffer’ van een niet eens bestaande want ontkende oorlog, zult worden behandeld. In de watten gelegd als het ware. Het Westen, en dus ook bj ons, loopt bomvol met ‘terroristen’, maar nergens wordt  hun ideologische achtergrond, de islammerij, als bij wonder, daarbij betrokken.
Hoeft eigenlijk ook niet mee over dat oorzakelijk verband te spreken, want het kleinste kind weet dat terreur en islammerij synoniemen zijn van elkaar. Islam = terreur, en terreur = islam. Het is ook nooit anders geweest.
Juist! Ja, wat tenslotte met de overgebleven ‘strijders’ die de slachtvelden overleefden?
Dat kan voor ieder weldenkend mens toch geen probleem zijn. Er is immers het precedent van de teruggekeerde Oostfrontzes. Dood Moord met de kogel! En in bijkomende orde, de totale ontmanteling van de ideologie die ze toendertijd achterna liepen, het Nationaal Socialisme.
Wat toendertijd in 1945-46 schering en inslag was, moet nu ook kunnen tegenover de overlevende mi-slimmerds.
De wapens opnemen tegen een bevriende Natie met wie men niet in oorlog is, daar zijn toch internationale krijgswetten voor? Dat weet toch voordien iedereen die de wapens opneemt!
Enfin en contre-enfin: onderaan vindt U de link – het bruggetje – naar dit (veel te lang) artikel. Wel bekome het U…
*
Over naar de orde van de dag.
**
Het meest recht-uite dagblad van Vlaanderen en omstreken…
*….  
waarschuwen dat het bijzonder gevaarlijk is de strijders, hun vrouwen en kinderen te laten ronddolen. "Als je ze actief terughaalt, krijg je als overheid ook meer controle op de situatie."
leek de val van een van de gruwelijkste regimes op aarde een kwestie van maanden.
En war zegt U van deze voospelling met terugwerkende kracht?
was geen normale oorlog. Eigenlijk stond van het begin vast dat
vochten tot de laatste man.. De wil om te sterven was bijzonder groot bij de IS-strijders.
In hoeverre is de oorlog echt voorbij? Veel IS-strijders sneuvelden, maar er zijn er ook veel spoorloos. De vrees is dat zij opgingen in de burgerbevolking en slapende cellen vormden die op elk moment weer terreur kunnen zaaien. Er zijn ook aanwijzingen dat een aantal van hen de Turkse & Libische grens aan het oversteken is.
 “Dat gebeurt trouwens niet altijd met brute macht. In een eerste fase weten IS-leiders zich vaak populair te maken, omdat ze een zekere orde brengen: ze zorgen voor stromend water, de bakkerijen gaan weer open, enzovoort. Zo maakt chaos plaats voor organisatie, en daarmee scheppen ze aanvankelijk goodwill bij de bevolking. Gezien de chaos in Libië is een gelijksoortig ­scenario niet ondenkbaar.
Een soortgelijke evolutie is aan de gang in de Egyptische Sinaï-woestijn. De aanslag op de soefimoskee van 24 november, waarbij meer dan 300 doden vielen, maakt duidelijk dat ook een verzwakte Islamitische Staat bijzonder hard kan uithalen.
ik hoor westerse regeringen zeggen dat ze de nationaliteit van de Syrië-strijders willen afpakken, de grenzen voor hen willen sluiten, enzovoort. Dat klinkt allemaal heel straf, maar eigenlijk zorg je ervoor dat die strijders zich hergroeperen. Je ziet het in Libië, je ziet het ook in Jemen. Zo krijgen we een nieuwe versie van IS en blijven we met het probleem zitten.”
Het beste is dat je die ­mensen actief terughaalt. Op die manier krijg je als overheid ook meer controle op de situatie. Dan heb je die mensen in beeld en kun je een beleid opstarten.
“Net daarom is het belangrijk dat België zo snel mogelijk zicht krijgt op de where­abouts van zijn mannelijke en vrouwelijke Syrië-strijders en werk maakt van een begeleide terugkeer. Zo weet je wie ze zijn en waar ze zijn.”
Ze willen een tweede kans, maar zijn niet bereid om bij wijze van concessie hun radicale gedachtegoed af te zweren.
Er is met andere woorden een g  root verschil ­tussen het koesteren van radicale ideeën en het gebruik van geweld. Als iemand vindt dat Islamitische Staat er moet komen, dan is dat zijn of haar goed recht. Maar geweld is een absolute rode lijn die niemand mag overschrijden.
“Ik vind dat wij in Europa alles op een hoop gooien, waardoor een nuttig debat moeilijk wordt. Conservatieven, fundamentalisten, radicalen, gewelddadige extremisten, salafisten, salafistische jihad..., alles wordt door elkaar gehaald, waardoor we op het punt zijn gekomen dat iedereen met een lange baard en elke moskeebezoeker als terreurverdachte wordt beschouwd. Dat stoort mij.
De Gentse historicus Bruno De Wever ziet een verband tussen Syrië-strijders en de Belgische oostfronters in de Tweede Wereldoorlog. Dat verband is misschien ook interessant omdat veel van die oostfronters na de oorlog hun radicale ideeën niet afzwoeren, maar zich ook niet meer schuldig hebben gemaakt aan geweld.
“Het is inderdaad cruciaal dat we die ­historische verbanden blijven maken, want we kunnen er veel van leren. Foreign fighters zijn van alle tijden, zoveel is duidelijk. Het begon al met de kruistochten: ook dat waren eigenlijk Syrië-strijders.”

Opmerkelijke stelling: Godfried van Bouillon was onze eerste Syrië-strijder.

“Ja, daar komt het wel op neer. We zijn trots op die man omdat hij de eerste kruistocht naar Jeruzalem leidde, en hij kreeg een standbeeld op het Brusselse Koningsplein. Maar als je de verhalen van onze kruisvaarders leest, dan stoot je op passages waarbij onze strijders tijdens de inname van Jeruzalem in 1099 de hele bevolking afslachtten en ‘tot aan hun knieën’ in het bloed stonden.
“En kijk naar de Spaanse burgeroorlog. Zelfs de schrijver George Orwell is daar gaan vechten. Er zijn zo veel voorbeelden te noemen van mensen die op een bepaald moment gegrepen werden door een ideaal en in het buitenland aan een gruwelijke oorlog deelnamen. En er zijn ook heel veel mensen die hetzelfde deden omdat ze in hun eigen land een futloos of problematisch bestaan leidden en naar iets nieuws op zoek gingen.”
 “We zijn nu al jaren verbanden aan het leggen tussen enerzijds terreur en anderzijds moskeeën, de moslimgemeenschap en de islam.”
“En dat is volledig fout. De gezinnen van Syrië-strijders die ik bezocht, zijn allemaal buitengewoon gematigde islamitische gezinnen. Veel van die ouders gaan zelden of nooit naar de moskee. Velen betreuren ook dat ze zo weinig over de islam weten: ‘Want dan hadden we ten minste precies kunnen uitleggen waarom de radicale ideeën die ons kind op het internet had opgepikt niets met de echte islam te maken hadden.’
..
“Waarom denken nog zo veel mensen dat imams dit probleem kunnen oplossen? Dat is gewoon niet zo. Zolang we dit probleem in de schoenen van de moslims schuiven, zal het nooit opgelost raken. Dit is het probleem van ons ­allemaal.”
*
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Oef! Was me dat even ’n gezellige boem-lezing! Knap verwoord, daar niet van, maar o zo doctrinair. Want neen, Islamitische Staat heeft niets te maken met ‘het ware geloof’. Al was dat met de Inquisitie wel helemaal anders, zo wordt ons voorgehouden. Die vele misdaden van toen geschiedden immers uitdrukkelijk op bevel van Rome!
Vraag: waarom horen we dan nergens ter wereld van procedures op basis van een  soort patent-recht op dat o zo wredelievende ‘Geloof’? Is dat niet omdat er zoveel ‘islam-leerstellingen’ zijn als er is-lammerds bestaan? Voor elck wat wils, als U wilt. Een ‘religie’ op persoonlijke maat! Net als een hemd dat weggegooid word als het iemand niet perfect past. Of al de kleur ervan niet overstemt met de kleur van de ogen.
Stel U voor dat de Pausen zich ooit zouden neerleggen bij een soort ‘Schutz Staffel’, deGewapende Arm der Katholieke Kerk …. En toch handelt de ideologie van de Wrede op die manier: zij gedogen niet allen de terreur die hun naam draagt, maar in de meeste gevallen steunen ze die.
Eenzelfde fenomeen dus als het socialistisch gedachtengoed. ‘Che‘ Pol Pot maar ook Castro waren terroristen voor ze aan de Macht kwamen, en achteraf waren het volbloed espoten. Maar in Het Westen worden die vergoddelijkt. Of zelfs, zoals door de kanaalduiker, Steve Stunt, werkelijk aanbeden.
Enfin, iedereen weet dat, maar het mag niet gezegd en al zeker niet geschreven worden. Want niet in overeenstemming met de geldende (verkeerde) politieke denkwereld.
En neen, Meneer de Jugepee, ‘k zal het nooit meer doen. Toch niet meer dit jaar. De Isilam-gemeenschap is geen parasiet, al vreet die onze welstand weg.
Ooit vindt U op deze blog een paar getuigenissen van wat er juist aan de gang is met ‘wachtlijsten’ en zo…
*
Voor de rest rad ik U voor de Jaarwisseling, te drinken met mate. Gebbruik daarvoor best het labo-maatglas. Zo ziet Uw omgeving beter dat de maat vol is. En dat de tijd rijp is om iedereen een Zalig en Gelukkig Nieuwjaar te wensen. Met in de eerste plaats aandacht voor eenieders gezondheid, waarmee U het beste voor hebt als het van U moest afhangen….
En neen, Goede Sint, ook dit jaar zijn er geen stoute kinderen geweest!


Geen opmerkingen: