maandag 25 december 2017

4375


Dinsdag 26 December 2017

4375 - GLOBALISTISCHE ‘FEESTVIERINGEN‘ MOETEN MODIEUZE NIEUWE TRAOTITIES WORDEN.
*
INHOUD: ISLAM INVASIE – CHRFISTENDOM: een overzicht van de opgedrongen ‘vrijwillige onderwerping’ in Europa aan de overheersing van de ideologie van de Wrede. Feiten zijn feiten.
Wij wissen allemaal dat het erg was, zeer erg, maar zò erg, neen.
In Syrië schijnt de ‘burgeroorlog’  afgelopen te zijn. Dus ligt de weg open om het geweld naar onze Beschaving over te brengen.
Sta mij toe aan dat groot succes voor alle tegenstanders van de Christelijke tradities die deze Beschaving  van uit de Oudheid met vallen en opstaan, groot hebben gemaakt. Aan hen de beurt nu om na de Braven, nu ook de Geweldenaars belachelijk te maken. Wel bekome het hen.
Pro Memorie
en zonder in jherhaling te vallen.

Van dezelfde Oudheid hebben we o.a. geleerd, dat ‘de Goden eerst verdwazen zij die ze willen vernietigen’…

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
Buon Natale & Buon Capodano!
Spijts alles, aan de Lezers van deze schrijfsels, in deze duistere tijden, toch nog de Beste Wensen samen voor deze Kerst- en Nieuwjaarsdagen. Bonnenkort worden dat immers ‘de Beste Wensen voor Vuurwrkdag
**
*
De ganse maand December was, volgens zagevent Deboosere en de overige klimaatspecialisten die strijden tegen de opwarming van de aarde, de somberste sedert 1934 te zijn. De dagen lijken wel nachten te zijn geworden. M.a.w., om het te zeggen met weer ’n ander nieuwerwets woord, het waren ‘dachten’ ipv dagen.

Ja Ja! Zoals U bij Xander zult lezeen: de moderniteit wil nu eenmaal nieuwe tradities in het leven roepen!
**
*
Kijk, beste mensen, we zullen bonnenkort moeten keuzes maken tussen geboorte-dagen: 6 of 25 December. Of misschien ’n samentrekkende datum, iets tussen-in die twee datums. Gewoon om niemand achteruit of vooruit te stellen.  
’n Zekere Paus Gregorius  heeft in lang vervlogen tijden (1582) ooit die ‘Gregoriaanse Kalender’ bedacht. De hudige Paus kan daar gemakkelijk de ‘Franciscaanse Kalender’ van maken. Waarbij 6, 25 en 31 December samengevoegd worden op… 28 December, Onnozel Kinderdag. Dan wordt die dag voortaan Vuurwerkdag geoemd!
Er zal ook ruimte moeten  voorzien worden, om de Christelijke Feestdagen (Pasen, Hemelvaartdag, Pinksteren) te herzien, in combinatie met Offer- en Suikerfeesten. Wat zeer praktisch zou zijn voor de economie, het stilstaand snelverkeer en de  Sociale Wetgeving.
Waarop wachten de (samengesmolten) syndicaten, de ABC, om hierin het voortouw te nemen? Het bevordert toch de integratie?!
**
*
 De donkerste decembermaand sedert 1934?! Als dàt geen symbool is van naderend onheil voor de Rode  uitslaande brand die kort daarna (6 jaar) de wereld in lichterlaaie zette.
**
*
Chrislam:
Zo wordt ook kerst in Europa geïslamiseerd

Britse kerk verplaatste kerstviering naar geboortedag van Mohammed op 3 december – Sneeuwpop in boerka op Winterfeest in München – Scholen en gemeenteraden in heel Europa schrappen kerstvieringen, of passen deze aan moslimeisen aan.

‘Chrislam’ is de samenvoeging van ‘christendom’ en ‘islam’, een theologie die zowel buiten als binnen de kerken steeds meer aanhang krijgt, vooral onder mensen die nog maar amper onderlegd zijn in de Bijbel. Zij geloven dat de Jezus in de Bijbel feitelijk dezelfde is als de Jezus (Isa) in de Koran, en hebben er dan ook weinig moeite mee dat ook het kerstfeest in Europa stapsgewijs wordt geïslamiseerd. De afgelopen jaren ruilden supermarkten zoals Albert Heijn het woord ‘kerst’ op producten in voor ‘feest’, en een school in het Duitse Lüneburg ging zelfs zover de traditionele kerstviering uit te stellen omdat welgeteld één moslimscholier had geklaagd dat de gezongen liederen ‘niet overeenkomen met mijn geloof’. Het ‘grotere wij’ in de kersttoespraak van koning Willem Alexander lijkt dan ook vooral een ‘wij’ te zijn dat gezamenlijk door de knieën moet gaan voor één specifieke religieuze ideologie, dat in realiteit alles haat waar het christelijke kerstfeest oorspronkelijk voor staat.
De woorden ‘kerst’ en ‘kerstmis’ schijnen ook in de ogen van de gevestigde orde discriminerend te zijn voor moslims. Veel traditionele kerstmarkten kregen daarom een andere, ‘multiculturele’ naam, zoals de Amsterdam Winter Parade, Brussels Winter Pret, London Winterville, het München Winter Festival, et cetera.

Kerstviering op geboortedag van Mohammed

Ook het oorspronkelijke christelijke kerstfeest ontkomt niet aan islamisering. In Groot Brittannië organiseerde de All Saints Church in Kingston op 3 december een gezamenlijke kerstviering van Jezus èn Mohammed, bedoeld om de geboortedag van de islamitische ‘profeet’ te vieren, en ‘uit te kijken naar de geboortedag van Jezus’.
Op de prominente christelijke blog ‘Archbishop Cranmer’ werd felle kritiek geuit op de verplaatsing van de kerstviering naar de verjaardag van Mohammed, en vooral op het ontnemen van de status van Koning en Messias van Jezus. Hij werd tijdens die ‘chrislamitische’ dienst zelfs niet als profeet geëerd.
Schotse kerk liet anti-christelijke passage uit Koran voorlezen

De Schotse Episcopale Kerk in Glasgow maakte het eerder nog erger door tijdens een adventsdienst een passage uit de Koran voor te lezen waarin letterlijk wordt ontkend dat Jezus Christus de Zoon van God is.

De regionale Schotse regering organiseerde en subsidieerde dit jaar tal van ‘winter festivals’ voor religieuze minderheden, maar negeert het kerstfeest, en dat terwijl nog steeds de helft van de Schotten zich christenen noemen.
Kerstdienst geschrapt, wel verplichte deelname aan Arabische cultuurweek

Een basisschool in het Deense Graested schrapte de traditionele kerstdienst in de kerk om de moslimscholieren niet te kwetsen. Kort daarvoor waren alle leerlingen nog verplicht deel te nemen aan de ‘Syrië week’, waarin ze werden ondergedompeld in de (moslim)cultuur van het Midden Oosten. Na klachten van ouders reageerde het schoolbestuur dat zij vooral ‘nieuwe tradities’ willen creëren (met de nadruk op ‘nieuw’).
In Frankrijk werd een jaarlijkse kerstmarkt in Lyon geschrapt omdat de gemeente de kosten voor het beveiligen tegen islamitische terreuraanslagen te hoog vond. In België beval het Rode Kruis in Luik om alle christelijke kruisen uit de 28 kantorens in de stad te verwijderen, zogenaamd om de ‘seculiere aard’ van de organisatie te benadrukken.

Kerstfeest uitgesteld na klacht één moslimscholier

Een school in het Duitse Lüneburg stelde de kerstviering uit nadat één moslimscholier had geklaagd dat de geplande liederen niet verenigbaar zijn met zijn geloof. Dit besluit leverde de school een storm aan woedende protesten op. De directeur besloot daarop om niet-christelijke kerstliedjes zoals ‘Rudolph the Red Nosed Reindeer’ wèl toe te staan. AfD leider Alexander Gauland noemde het niettemin ‘een ondraaglijke, onvrijwillige onderwerping aan islam’, en een ‘laf onrecht’ dat niet-moslimkinderen wordt aangedaan.

Sneeuwpop in Boerka

De tot ‘multiculturele wintermarkt’ omgedoopte traditionele kerstmarkt in München toonde een sneeuwpop in een boerka. ‘En dat is dan een symbool van tolerantie?’ spotte de Beierse AfD leider Petr Bystron. In Berlijn werd de kerstmarkt na de dodelijke moslimaanslag van vorig jaar, waarbij 12 mensen werden gedood en 50 gewonden vielen, geheel beschermd door betonblokken. Diverse kerstmarkten, zoals in Stuttgart, Potsdam en Bonn moesten worden gesloten of geëvacueerd vanwege een dreigende islamitische (bom)aanslag.

Scholen en gemeentehuizen in Italië verwijderden kerstbomen en christelijke kerstsymbolen; in Noorwegen liet een school naast Bijbelteksten over de geboorte van Jezus ook Koranteksten voorlezen; in Spanje verving de gemeenteraad van Madrid de kerstfestiviteiten door het ‘internationale feest der culturen’, waarbij de extreemlinkse burgemeester Manuela Carmena benadrukte dat het inderdaad de bedoeling is om kerst van zijn christelijke wortels te ontdoen. Om dat te onderstrepen werd de grote kerststal op het beroemde Puerta de Alcalá geschrapt.

Moeten Willem-Alexanders ‘wij’ zich onderwerpen?

‘Het zoeken naar het grotere wij’ waar koning Willem-Alexander in zijn kersttoespraak over sprak, lijkt dan ook vooral een ‘wij’ te zijn dat door de knieën dient te gaan voor islam en bijkomende de eisen en extreme ‘gevoeligheden’ van moslims.
De koning stelde dat ‘nuance en inlevingsvermogen’ het onderspit dreigen te delven. Inderdaad, dat krijg je als je in Europa miljoenen volgelingen van een religieuze ideologie binnenhaalt die van kinds af aan leren alles te verachten en te haten wat niet overeenkomt met islam -vooral als het Joods en christelijk is-, en vervolgens de autochtone bevolking dwingt om zich in naam van ‘tolerantie’ en ‘multiculti’ stapsgewijs aan hen te onderwerpen.
Xander
(1)               Gatestone Institute via Zero Hedge

*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
Het splinternieuwe namaak-woord ‘Chrislam’ is een duidelijke discriminatie van precies die luyden die beweren alle discriminatie uit de wereld te willen helpen. Waarom moet het persé Chrislam zijn, en niet Ischris?
Het gaapt dus lijk ’n vuurmond (!)  dat er ’n compleet nieuw samengesteld woord moet bedacht worden.
‘Buskruit’ bijvoorbeeld. Op dis BUS zitten, zowel Christelijken, Mohammed-hanen, Zoeloes, Bosjesmannen, Boe-disiten, Brah-manen, evenels gendfer-neutralen tegen verminderd tarief.. Wie als KRUIT wil doorgaan, moeten Alfred Nobel als Opperwezen niet alleen erkennen, maar deze ook loven en prijzen.
En daar zouden de IS-lammertjes wel eens hun vaste stek kunnen vinden….
*
Ach ja, Moeder-lief. Ik moet U weeer eens toegeven. ‘Ons Heer moet van elk Zijn getal hebben’.
Elk zegge het vort.
*
(Hemelreiker)Geen opmerkingen: