dinsdag 12 december 2017

4361


Dinsdag 12 December 2017
4362 - ARABISCHE WINTER ZIT ER AAN TE KOMEN
        *
INHOUD: ISLAM: voot de 3de dag op rij ligt bij ons, net als in de boeken, ’s morgens ‘al ineens’ de wereld witgesneeuwd. Dr Arabische Lente is ineens de Arabische Liga geworden, en krijgt daardoor zo goed als dezelfde dimensie als de ‘Liga’ voor de Mensenrechten.
En wie zou er nu tegen die mensenrechten kunnen zijn?!


O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Arabische Liga eist dat Trump zijn beslissing over Jeruzalem ongedaan maakt”…
U las dat goed. De prestigieuze pietrol-boeren EISEN dat ‘hèm’, de President van het Machtigste werelddeel van deze planeet, hun (verkeerde) kant kiest, de kant van de land-dieven die andermans gebieden aan de lopende band binnenvallen. Die daar stelen als de raven, door onze ‘sociale kassen’ te plunderen. Eens gestolen, blijft gestolen, is de leuze.
Om er schrik van te krijgen.
**
*
De juiste kwalificatie van dergelijke uitspraak, uitspraak notabene onvoorwaardelijk toegejuicht en aangemoedigd door de Overheid en de Media, ontsnapt mij. Pretentie is niet het juiste woord, want veel straffere kost. Hoogmoedswaanzin lijk Hitler is beer. Een recept à la Hitler, maar met een ferme uitdraai daar bovenop van de Stalin pepermolen.
Wat heel wat verhelderender zou zijn, is dat onze Media zouden zeggen, dat deze EIS klinkt als het blaffen van een totaal bedorven keffertje tegen de maan. Wat dan weer keeraafs is, daar halve manen het geliefkoosde nachtmerrie-symbool zijn van de Arabische Liga..
**
*
Ergo: de Verengde Europese Potentaten uit Broekzèl hebben daarop officieel dezelfde kant van de Halve Maan gekozen. Wat impliciet hetzelfde is als wat Hitler voorhad met de Josen…
Alles Judenfrei machen!
**
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Moesten er in de dagen van WO II bloggers bestaan hebben, dan had achteraf geen enkele Duitser kunnen zeggen ‘Das haben wir nicht gewusst’.

Ondergetekende voelt zich als Ahasverus, de ‘wandelende Jood’ die wandelt en niet eens weet of er mensen zijn die hem horen. Allemaal woorden in de woestijn-wind, tot er weer eens ’n peiling gebeurt. Waaruit blijkt dat de sinds mensengeheugenis aan de macht zijnde meningen als vulgaire kiekens achteruit scharrelen. De modale Burger heeft de rug gerecht en roept ze ter verantwoording.
Volgend jaar wordt de kippenren vernieuwd, met een soort die niet graait noch scharrelt, maar die eieren legt!

**
*
(Hemelreiker)

Geen opmerkingen: