dinsdag 5 december 2017

4357


Dinsdag 5 December 2017

4357 -  DE POOLSE PAUS WOYTILLA, PRECIES 25 JAAR GELEDEN HAD HET  ONS VOORSPELD
        *
INHOUD: ISLAM – CHRISTENDOM: Paus Karol Wojtyła, die ooit (1976) in Nova Huta in Krakau (Polen)  het Staats-Communisme een neus zette door er een enorme bloeiende kathedraal uit de grond te stampen, midden de tot ondergang gedoemde socialistische economische nachtmerrie, is een bijzondere man geweest. Ook nu weer komt die in beeld met de aankonidiging nar alle waarschijnlijkheid van het einde van onze Beschaving.
Post mortem bestrijdt die man nu, na het Communisme, ook het Islamisme, beiden het tegenovergestelde van de Christelijke beschaafde… werkelijkheid.

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
Polen, 1967… amper 50 jaar geleden!

Het verhaal van ‘Nova Hita’ (Krakau) met daar aan gekoppeld het begin van het einde voor het staatscommmunisme, geraakt net als iedere herfst, stilaan bedolven onder de laatste zieke bladeren (van stoere eikenbomen) die naar beneden dwarrelen.
Hier en nu is het misschien aangewezen, om eerst even onze memorie bij Google bij te werken. Google is een bron van kennis waar de Paus van Roma niet veel over te zeggen krijgt. Bijgevolg is die bron voor alles, uitgenomen inzake Geloof en Zeden’,  absoluut geloofwaardig. Zelfs voor analfabeten. Zie

De media verzwijgen dat verhaal over Krakau zo veel mogelijk, omdat zij nu al het stijgende sap denken te zien blinken, die in de volgende Lente weer zal opstijgen, om nieuwe islam-loten te doen bloeien. Waarbij zij dus hun wensen voor werkelijkheid nemen. Want in onze Landen blijven dode bomen voor altijd dood. Tot ze het vuur ingaan….
**
*
Die valse hoop die hen wordt ingefluisterd, zou moeten uitgroeien tot een nieuw ander bos, overgewaaid uit de woeste zandwoestijnen.
**
*
Aan al die woestijnbomen groeien noch takken, noch bladeren, maar hangen er kromzwaarden. De bladeren zijn vervangen door kopvodden tussen afgehakte kinderhoofden. In de verte van dat soort bossen weerklinken regelmatig schoten en hoort U, tussen het spuiten van de pietrol, de ontploffingen eigen aan deze bosbouw. Want op het einde moet alles terug woestijn worden…

Waar U en ik dan zullen zjn? Digitalia, alias Hemelreiker, is ter zake niet de Paus van Rome en zal zich dus niet wagen aan toekomstige onzekere profetieën. Hij beschikt alleen over twee waarheidslievende  ellebogen die werken als draadloze antennes voor het gezond verstand dat gratis verdeeld wordt in elke ontwikkelde Maatschappij van Vrije Burgers.. Als die ellebogen, wegens ouderdomsverschijnselen niet meer perfect werken, zijn er nog altijd de 2 grote tenen. En die wijzen inderdaad altijd vooruit, in tegenstelling tot de ellebogen die het moeten hebben van de terugwerkende kracht.
**
*
Paus voorspelde in 1992 dat islam als dodelijke gesel Europa zou binnenvallen

‘De hordes zullen komen, uit Marokko, Libië, Egypte en andere landen in het Midden Oosten’ – ‘Kerk zal getroffen worden door ergste lijden in 1000 jaar’ – ‘Dit Europa zal naar de bodem gaan en wordt een oude herinnering’


Terwijl paus Franciscus de islamisering van Europa toejuicht, noemde een recente voorganger dit juist het grootste gevaar in 1000 jaar, dat ons werelddeel ten onder zal doen gaan. (Foto: Getty Images (2)).

In schril contrast met de huidige paus, die de komst van miljoenen moslimmigranten juist verwelkomt en aanmoedigt, voorspelde paus Johannes Paulus II in 1992 dat de islam in deze eeuw als ‘een dodelijke gesel’ Europa zou binnenvallen. De radicale koerswijziging in het Vaticaan bevestigt andermaal dat de Jezuïtische paus Franciscus een van de belangrijkste en tevens gevaarlijkste linksradicale globalisten is, die een grote bedreiging vormt voor de toekomst van het vrije en welvarende Europa, alsmede ook voor het christendom.‘Ik zie dat de kerk in het 3e millennium geplaagd zal worden door een dodelijke gesel, en die heet islam. Die zal Europa binnenvallen. Ik heb de hordes zien komen, van west tot oost: uit Marokko en Libië, uit Egypte, en uit andere landen in het Midden Oosten,’ aldus Johannes Paulus, die dit in een visioen zou hebben gezien.

Het visioen werd nu pas bekend gemaakt, vermoedelijk omdat deze een zeer onwelgevallige boodschap voor de Westerse elite bevat. Getuige van deze ‘profetie’ was msr. Mauro Longhi, een priester van Opus Dei, die tussen 1985 en 1995 de vaste begeleider van de paus was bij diens korte vakanties in het Abruzzen gebergte, niet ver van Rome.

‘De vijanden in de kerk zijn degenen die slapen’

In het ‘Kluizenaarsverblijf van de heilige Petrus en Paulus’ bij Bienno sprak Longhi op 22 oktober over zijn ontmoetingen met de in 2005 overleden, en in 2014 heilig verklaarde Johannes Paulus. Volgens Longhi knielde de paus in een berghut ’s nachts urenlang neer om ‘hartstochtelijk met de Heer en zijn geliefde moeder Maria te spreken.’

Na de val van de Berlijnse Muur zou Johannes Paulus tegen Longhi hebben gezegd dat ‘voor wie bidt, alles kan veranderen. De vijanden van de kerk staan niet buiten, maar in de kerk. Het zijn degenen die slapen.’

Longhi is ervan overtuigd dat Johannes Paulus de gave van profetie had, en in het bijzonder visioenen kreeg. Volgens kardinaal Andrzej Deskur, destijds de beste vriend van de paus, zou hij zelfs ‘met de vleesgeworden Jezus spreken, en zijn aangezicht en dat van zijn moeder zien.’

‘Het pijnlijkste lijden in 1000 jaar heet islam’

Tijdens een bergwandeling openbaarde Johannes Paulus zijn visioen aan Longhi. ‘Herinner de kerk in het 3e millennium hieraan: ik zie de kerk overvallen door een dodelijk lijden, dat dieper en pijnlijker zal zijn dan ooit eerder in dit millennium. Het draagt de naam islam. Ze zullen Europa binnenvallen, de hordes uit Marokko, Libië, Egypte en andere landen in de Orient. Europa zal naar de bodem gaan, wordt een oude herinnering, half in de schaduw, een spinnenweb, familieherinneringen. Jullie, de kerk van het 3e millennium, moeten die invasie tegenhouden – maar niet met wapens, maar met jullie volkomen geloof.’

Die opdracht van Johannes Paulus heeft de huidige leiding in het Vaticaan terzijde gelegd en zelfs omgekeerd, want paus Franciscus pleit juist voor het nog verder openen van de grenzen, het binnenlaten van miljoenen moslims in Europa, en zelfs letterlijk voor het einde van de bestaande Europese cultuur en samenleving.
Xander
(1) Katholisches (/YouTube)
(2) Foto: Getty Images (vrij voor redactioneel en niet-commercieel gebruik)
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
De 2.000 jaar oude Leer van het Christendom houdt voor, dat inzake Geloof en Zeden, de Pausen onfeilbaar zijn. Daar is dus met Paus Franciscus een einde aan gekomen. Die bemint als zichzelf niet alleen onze geboren vijanden als zijnde Zijn en dus ook onze ‘evennaaste’, maar Hij stelt dezen zekfs ver boven de eigen veiligheid.
Dat Rome straks het lot ondergaat van Constantinopel (1453), dat na het afslachten van al de bewoners, achteraf Istambul is geworden, komt zelfs niet eens in beeld.

Niet alleen is bij Rome en Cie de legitieme algemene weerbaarheid al lang zoek, voortaan is ook de bodem weggeslagen onder de begrippen ‘Geloof’ en ‘Zeden’.

De islam IS geen geloof, maar den militaire invulling van een uiterst wrfede veroverings-strategie. Deze keer met minder geweld, maar daarom niet minder effectief. Waarbij het past voor deze moorddadige woestijn-ijver te spreken van zand in de ogen strooien. Daarbij bij de olie-sjeiks dapper bijgetreden door onze eigen ‘Overheid’. Zie daarbij het achterop hinkend begrip ‘gezinshereniging’, waarbij elke immigrant het RECHT heeft om minstens 252 familie-leden te laten overkomen. Uiteraard op onze kosten.
**
*
Ooit predikten 1.000 jaar geleden de Pausen de Kruistochten naar het Midden Oosten. Om daar het gevaar in de kiem te bestrijden. Sedert de Amerikaanse wereldheerschappij (die ons inderdaad ook welvaart bracht) van na de twee wereldoorlogen, is het omgekeerde gebeurd… In die zin heeft Paus woytilla wel gelijk: er is iets on-afwendbaars aan het gebeuren.
Voorbeeld.
Gisteren, zondag 3 December, was het de 1ste Zondag van de Advent Ergens iets daarover gehoord op gelezen? Neen, natuurlijk niet. Dat staat niet, want het is niet politiek correct! De Ramadam propageren is veel lucratiever!
 Zelfs de compromis gaat niet, om bijvoorbeeld te zeggen: ‘Vandaag, zondag, begint de traditionele Christelijke Ramadam’.
Voor de weinigen die dat nog interesseert, luistert deze periode van het jaar naar de naam ‘Advent’ en duurt 4 weken. Het zijn  weken van ‘versterving’, van vasten en vlees derven, die besloten worden met Kerstmis.
Kerstmis, 25 December, dat is niet het Feest van de (gevaarlijk geworden) Kerstmarkten of van de sneeuwi-vakanties of de zonnige city-trips naar warme stranden, maar de Geboorte van de Mensenzoon, zo’n 2.000 jaar geleden.
Christmas, Noël, Weihnachen, het Christelijke Feest dat zelfs in de Grote Oorlog ’14-’18 werd herdacht door het om middernacht stopzetten van alle vijandelijk vuur…
**
*
De ‘Ster van Bethlehem’ die de Drie Wijazen uit het Oosten toen volgden bestaat nu ook nog, maar zij die ze zoeken zijn al lang geen ‘Wijzen’ meer, maar aangeboren fanatieke slechterikken. Ze brengen geen wierook myrhe en goud, maar een mistgordijn van kogels, splinterbommen en antrax. Ze zijn daarenboven niet meer met zijn drieën een paardenkop, maar met drie miljaar….
Ja Ja,     als we deze sotterij volhouden, valt Kerstmis binnenkort samen met het Slachtfeest… Om er een Suikerfeest van te maken, met Laken’ die op de ‘iftar’ gaat bok de Sultan die boven hem staat.
**
*
(Hemelreiker)
Geen opmerkingen: