woensdag 6 december 2017

4358Woensdag 6 December 2017

4358 - REFLECTIE OVER DE MEEST ELEMENTAIRE ZAAK IN EEN MENSENLEVEN
        *
INHOUD: NATIONALISME / VLAANDEREN REBUILT: via begrippen ons door andersdenkenden met misleidende bedoelingen in de mond gelegd, over naar de koele realiteit van elke dag…
Digitalia vaart voortaan onder een andere veel frissere wind. Al werd hij daarvoor niet, zoals Saulus, die later Paulus werd, van zijn paard geslingerd door een Stem uit de Hemel…
Simpeler kan het niet: het is als beschut en veilig leven in de moederschoot, met, via een soort periscoop, ‘n open oog voor de realiteit, binnen de cocon van de bestaande tradities
We zijn nu eenmaal Vlamingen, die God ons Vlaming schiep… Respect verdienen, door respect te betonen..

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
En de boer, hij ploegde voort…
Dat is het telkens terugkerend vers uit ‘De Ballade van de Boer’ door J.W.F. Werumeus Buning (1891-1958) en geeft perfect de sfeer weer waarom hier voortaan veel bedachtzamer zal worden omgespringen me, om het met de woorden van een andere beroemd Dichter te zeggen, ‘de meest individuele expressie van de meest individuele emotie’. Het is als op eieren lope,…
**
*
De politiek, tot hiertoe mijn dagelijks vermaak, is inderdaad net als de nukken van een balsturige buurvrouw. Ze zijn niet voor U bestemd, maar ze storen U…
**
*

Weet U, na 15 jaar leven op het platteland aan de overkant der Alpen, moet ik – verfgeveiningsgezind zijnde - toegeven dat het hier, thuis in ons geboorteland, nog zo slecht niet is. Al zou het natuurlijk stukken beter kunnen, moest Vlaanderen, zoals in vroeger tijden,  weer vrij en onafhankelijk zijn. Jaarlijks 15 à 18 miljard buren een artificiële en  achterhaalde staats-constructie, gedwongen moeten afstaan aan  balsturige buren, is daar het meest sprekende bewijs voor.

Waarom ik dat zeg? Heel simpel. Daar ziet men geen rollators voor oude mensen, want dat kunnen ze niet betalen. Hier worden ze U bijna naar het hoofd gesmeten… Woon- en zorgcentra in Italië? Zoals in de Middeleeuwen. Met daar boven-op echter wel een staatszender die bijna diametraal ander ‘Nieuws’ op de samenleving loslaat dan in Coburgland..
Ach jan U moet daarbij de builen met de blutsen nemen…
Want ja, de barometer van de Toekomst, de kwaliteit van ons Onderwijs, gaat pijlsnel achteruit. Het Frans als wereldtaal is vooral bij de ‘Jongeren’, verdrongen door het Amerikaans. Om met Uw kop tegen de muur te lopen. Binnen enkele jaren zal daar nog Turks, Arabisch en Marokkaans bijkomen. Misschien zelfs Swahili en Russisch. Dus het kan nog veel slechter…
Maar, zo wist een goede vriend van vroeger mij gisteren te vertellen: ‘breken we daar ons hoofd niet over, want de Vlaming spreekt in doorsnee minstens 4 talen’…. Zelfs een dozijn, als het moet…
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Alles kan altijd beter. Dat is een vaststelling eigen aan het Mensdom. Dieren, planten en dode materie kennen dat gevoel niet. Dat doen sommige mensen rond ons ook niet. Ze zijn content met wat ze voorgeschoteld krijgen. ‘Het zal hun tijd wel duren’…- ‘Na ons de zondvloed’..
Ofwel zien ze, zoals ik tot gisteren deed en vooral daarover schreef, alleen de negatieve kanten. Dat is als iedere avond metteren dat de zon ondergaat, zonder te willen beseffen dat ze daar de volgende morgen weer staat.
**
*
PS 1
Sarcasme, humor of cynisme zijn interessante uitlaatkleppen om ‘s mans ongenoegen te laten spreken, maar in plaats van altijd de half lege fles te zien, wat meer aandacht besteden  aan de half volle fles, is de zonnekant van het leven.
De schaduw komt vanzelf.

PS 2
Heeft U er op gelet dat schrijver dezes zichzelf bij deze voor de eerste keer een ‘Traditionalist’ noemt, en niet langer een Flamingant, een Nationalist, een Rechtse Rakker of wat dan ook?
Al die ‘isten’  die U ook al kon terugvinden in het wapenschild van Gerard de Ritterford (Ruddervoorde)  dat bovenaan elke inleiding prijkte van elk stukje op deze blog , zitten als een beschermend schild rondom het begrip ‘traditie’. U kunt het ‘Vaderlmand-lefde’ noemen,  respect voor ons gezamenlijk glorierijk verleden, verbondenheid, meer  zelfs; verknochtheid met de Samenleving rondom, hoe gecompliceerd die ook in elkaar steekt, eerbied voor de geldende normen en waarden van onze Beschaving. Met daar bovenop, als leidraad, maar vooral als bekroning,  het begrop ‘traditie’.
(Hemelreiker)

Geen opmerkingen: