zaterdag 30 december 2017

4380


Vrijdag 29 December 2017

4380 - HET OORZAKELIJK VERBAND TUSSEN DE EURO NATIE- STAAT EN DE EURO NAZIE-STAAT
*
INHOUD: ISLAM – SOCIALISME - EURIOA REBUILT: van Hitler over Merkel naar Mohammed: ’n kleine stap voor de Leiders, maar een grote stap voor de Mensheid. Van Nazie naar Natie… om achteraf zo ingezien mogelijk  terug te keren naar de eogenlijke 1400 jour oude bron, de Jpdenhaat.
Erger dan een klassieke tragedie, verscheuren daarna de wolven elkaar. Tot er op het laatst zelfs geen beetjes voor de Christen Honden meer overlijben.

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Zegebogen! Over wereldberoemde symbolische plaatsen gesproken!!!! Zegebogen zijn overal ter wereld sedert de Oudheid  noch minder noch meer dè stenen getuigen van glorieuze overwinningen. Het pronkerig geval in de Lichtstad die Parijs doorheen de Geschiedenis  wil zijn, wordt er nu ‘n andere draai aan gegeven.  Parijs blijft Parijs, maar de interpretatie wordt anders.
Zie afbeelding boven-aan.
Neen, U vindt er geen Romeinse legioenen of SS-Stormtroepen in paradepas, maar het herboren Parijs. Ooit ‘La Fille Ainée de l’Église’, nu‘La Fille la plus jeune de Meq’

En dat danken we niet de koekoek, maar het Internationaal & Nationaal Socialisme. Zie de vlag van De Nieuwe Wereld Orde.
**
*
Overdrijf ik? Indien U dat denkt, noem dan één land, waar ook ter wereld, waar zonder bloedvergieten na verloop van tijd de Islammerij leeft in ondergeschikte positie.
*
Net zoals de Duitse Wehrmacht in dreunende paradepas na de capitulatie van ‘la Douce France(25 Juni ’40), triomfantelijk binnen marcheerde onder de Arc de Triomphe op de Champs Elysées (zie afbeelding hierna), zo staat Frankrijk binnenkort nogmaals hetzelfde te wachten. Zie zoals gezegd, de afbeelding helemaal bovenaan. Het is dezelfde Arc de Triomphe, maar de figuranten zijn enigszins verschillend…
*
*
We schreven toen (begin Juni ’40,  Coburgia had op 28 Mei ’40 na de desastreuze 18-Daagse ‘Veldtocht’, de Führer aller Germanen  om de onvoorwaardelijke overgave  gesmeekt, en Hendrik de Man (1885-1953), voorman van wat toen nog Fr/Vl, de  unitaire Belgische Werklieden Partij (BSP) was, had opgeroepen ‘om samen met de Duitse al even Socialistische arbeider, schouder aan schouder, weer samen te werken aan het welzijn van iedereen’.
**
*
Het is een uitspraak de na ‘Operatie Barbarossa’ (22 Juni 1941), de Duitse Inval van de aanbeden vriendjes, de USSR dat zij als geboren kazakdraaiers, die Duitse arbeider ineens als ‘diene smerigen Duits’ aanzagen. Waarop dan spoedig ‘Het Verzet’ – ‘De Witte Brigade’ op poten werd gezet. Meteen kwamen alle andere burgers van het Land, die dit gedacht niet deelden, in aanmerking om als ‘Zwarten’ te worden ge-hakenkruisigd te worden. Met, na de oorlog, de meest waanzinnige gevolgen. Wricht or Wrog: de verliezer heeft altijd ongelijk!
**
*
Ooit wees het begrip ‘collaborateur’, nationalist, ‘belgicist’ of ‘anglofiel’ naar belabberde  toestanden. Daar waar de doorsnee  Vlaming normaal in volle gemoedsrust geen ander kroon, dan eigen schoon willt.
Uit wat in een nabije toekomst staat te gebeuren met ‘islamofielen’ blijkt dat onze ‘Leiders’ genre Kris Peeters en Kawouter Beke, eerder dromen dat meewerken aan de onderwerping van Eerst het Eigen Volk, recht zal geven op voorkeurposities bij de Uitverkorenen der Verenigde Europese Naziestaten. Iets dat we zouden moeten herkennen bij de kazakdraaiers van de jaren ’39-’40-‘41….
Niemand die eraan denkt, dat; eenmaal  de mo-slimmerds denken genoeg in aantal te zijn, dat er dan van uit Mekka geregeerd zal worden zoals ZIJ, de kontheffers, dat willen.  
Gewoon 1° even het verleden raadplegen, en 2°, de percentages van de ‘bevolking” in onze kleuterscholen nagaan. Op staande voet weet U genoeg.
Doet dat, maar hou het stil. Want ‘‘Feind hört mit’…
**
*

Voor Profeet en Führer’: 600.000 moslims vochten voor de Nazi’s
*
Pact tussen links en islam vormt opnieuw grootste bedreiging voor Europa
*
Het in 2014 gepubliceerde Engelstalige boek van historicus David Motadel over het pact tussen de islam en Hitler (‘Islam and Nazi Germany’s War’) is onlangs in het Duits vertaald, en heet ‘Für Prophet und Führer’. Het Duitse blad Focus brak tot verbazing van velen met de politieke correctheid door een artikel te wijden aan de 600.000 moslims die in dienst van de Nazi’s vochten. SS-Reichsführer Heinrich Himmler zei het al: de moslims hebben dezelfde doelstellingen als wij, namelijk de ‘wereld van de Joden bevrijden’.
*
*
Uitgerekend datzelfde Duitsland – en in zijn kielzog de rest van West Europa-  laat nu opnieuw eenzelfde racistische haatideologie binnen zijn grenzen toe, en geeft diens volgelingen zelfs speciale bescherming.
‘Het is toch duidelijk, wat zou de moslims in Europa en de hele wereld van ons Duitsers moeten scheiden. Wij hebben gemeenschappelijke doelen,’ zei Himmler op 11 januari 1944 tegen een moslim-officier in Bosnië. ‘Tenslotte heeft God – jullie zeggen Allah, dat is toch hetzelfde - de Führer gestuurd om Europa en de hele wereld van de Joden te bevrijden. Duitsers en moslims hebben dezelfde vijanden: bolsjewisten, Engeland, Amerika, allemaal steeds weer aangedreven door Joden.’

Nazi’s waren islamofielen, 600.000 moslims in troepen
**
*
Motadel schrijft ook dat de Führer zelf een grote fan was van de islam, en noemt hem zelfs ‘islamofiel’, een titel die veel hedendaagse politieke leiders in West Europa inmiddels bijzonder goed zou passen. Al in 1941 zei Hitler tijdens een bijeenkomst met de Nazi top (met o.a. Von Ribbentrop, Rosenberg en Goebbels) dat ‘het Mohammedanisme mij voor de hemel nog kan opwinden. Maar wanneer ik mij de saaie christelijke hemel voorstel!’ (2)

Focus wijst er verder op dat ‘de Wehrmacht en de SS behoorlijk succesvol waren bij het werven van moslim soldaten. Auteur David Motadel schat dat midden 1943 zo’n 300.000 moslims in de troepen vochten, en een jaar later 600.000.’ Die kwamen voornamelijk uit de Turkse gebieden en de Kaukasus, en minder uit Arabië. ‘De moslim soldaten golden als effectieve en wrede strijders. Alleen de Arabieren werden als niet loyaal en onbetrouwbaar beschouwd.’

Feit ‘Islam is fascistische ideologie’ nu vrije mening in Duitsland

De Duitse journalist Michael Stürzenberger werd op 18 augustus veroordeeld vanwege het ‘aanzetten tot haat’ omdat hij deze historische feiten op zijn Facebook had aangehaald. Vier maanden later werd hij echter vrijgesproken.

‘Sindsdien valt het ook juridisch onder de vrijheid van meningsuiting de islam een fascistische ideologie te noemen, wat een onbetwistbaar feit is. Maar zolang de islam in de publieke discussie gebagatelliseerd blijft worden, krijgen we de almaar grotere problemen niet onder controle. Het is meedogenloos het te beschouwen wat het al 1400 jaar is: een intolerante, geweld verheerlijkende en moord-legitimerende ideologie, die consequent naar de wereldheerschappij streeft.’

Na de nederlaag van de moslimlegers in 1683 bij Wenen is deze bedreiging niet langer militair, omdat het Westen de islam technologisch en wetenschappelijk ver voorbijgestreefd is. De islam moest zijn tactiek daarom veranderen, en probeert ons nu te veroveren en onderwerpen door de ‘jihad van binnenuit’, die aan kracht wint naarmate er steeds meer moslimmigranten tot Europa worden toegelaten, en de islamitische ideologie onbeperkt verspreid kan blijven worden en zelfs wordt beschermd, zoals in de EU het geval is. Veel Europeanen zien dat helaas nog steeds niet in.
Commentaren: Pact tussen links en islam is grootste bedreiging
**
*
Uit de commentaren onder het Focus artikel blijkt desondanks dat steeds meer mensen inmiddels goed op de hoogte zijn met deze feiten:

‘De democratische staat is tegenwoordig het gemeenschappelijke vijandbeeld van islamisten en linksradicalen. Die laatsten begrijpen helaas niet dat zij de eersten zullen zijn die in het begeerde Kalifaat geen plek zullen hebben.’

‘De Nazi’s waren linksen. Dat dit op dit forum uitgesproken mag worden is een echte vooruitgang... De vechtbendes van (de extreemlinkse terreurgroep) Antifa zijn nog een parallel met de methoden van de Nazi’s. Het herhaalt zich.’ Een ander komt in dit verband met een citaat van Goebbels uit 1931: ‘Overeenkomstig met het denkbeeld van de NSDAP zijn wij Duitse linksen... Er is niets dat wij meer haten dan het rechtse nationale middenstandsblok (lett. ‘besitzbürgerblock’).’

‘Hierbij heeft men nog vergeten de Grote Moefti van Jeruzalem te noemen, Amin al-Husseini, die vandaag nog zeer vereerd wordt door de Palestijnen, en die de ‘moderne’ basis voor de Jodenhaat in de Arabische wereld creëerde... Hij was de beste vriend van Hitler en Himmler, en kreeg de rang van Oberführer van de Waffen-SS.’

‘Als je het wereldbeeld van het Nationaalsocialisme met de islam vergelijkt, wat vrouwen betreft, de discriminatie van minderheden zoals homoseksuelen, de hele wereld jouw ideologie willen opleggen, het antisemitisme, de heldendood en martelaren, de wens van een groot rijk, het fanatisme, de wreedheid en barbaarsheid, zou men dan niet het gevaar zien en daarover willen nadenken? Er komt opvallend veel overeen... We weten waar het destijds toe geleid heeft. Kan men absolute intolerantie nog met tolerantie tegemoet treden, of moet men dat opeisen en doorzetten?’

Xander
(1) Journalistenwatch
(2) Books.Google / Islam and Nazi Germany’s War
http://xandernieuws.punt.nl/content/2017/12/Voor-profeet-en-Fhrer-600000-moslims-vochten-voor-de-Nazis
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
U las hier de woorden van iemand anders op voorgaande schrijfsel, dat, als men aan de appelboom maar lang genoeg schudt, en vroeg o laat wel resultaat zal zijn. Dat geldt misschien wel in de politiek van een bananen republiek, maar niet in de volksverhuizing zoals we die nu kennen. Die gaat maar door, spijts alle verzet van De Kleine Man die alleen maar met gesloten lippen, vuisten kan ballen in de broekzakken.
Waarbij men veel te vroeg vergeet, dat de digitale wereld zich nooit meer aan banden zal laten leggen. Want alleen de feiten tellen. Niet de interpretatie ervan in de gewenste richting.

Oot zijn  onze verre voorouders ook overspoeld geweest door horden woeste volksstammen uit Aziëz en Noord Europa. In beduimelde Misboekjes uit Grootmoeders tijd stond zelfs nog, zoals ik al zo dikwijls schreef, de aanroeping ‘Van de woede der Noormannen, Verlos ons Heer’. Op school in Het Lager Onderwijs, toen er nog degelijk Onderwijs werd verstrekt, leerden we over ‘De Inval der Hunnen’ en over ‘Attila, de Hun’. Of over de ‘Barbaren; waar de Barbaarse Kining Odoaker (435-493 voor Chr) nadat hij Romulus Augustulus, de laatste keizer van het West-Romeinse Rijk, had onttroond.  Toen immers waren de Barbaren uit Noord Europa als ‘werknemers’ en politiemensen-krijgers bij de Romeinen in dienst genomen… Het befgrio ‘Barbarossa’ staat in landelijk Italië nog altijd gelijk aan barbaarse manieren. Denk aan onze ‘Blauwbaard’, een adellijk manspersoon met niet al te beste reputatie.
Na vele honderden jaren  zijn wij, de huidige samenleving, den gezamenlijke nakomelingen van de mixte der ‘oorspronkelijken’ en der ‘Verrijkers’ van toen, de opvolgers. Of, in bepaalde wel omlijnde gevallen, ‘de Vlamingen dien God ons Vlamingen schiep’.
**
*
Ga bij Uzelf maar even na, hoeveel er nog overschiet van de Germaanse of Anglo-Saxische leefwereld. Wat weet men nog over  de Druïden met hun maretakken die ze sikkelden uit de bomen, over de wijsheden, de nationaliteiten, de zeden en gewoonten van toen? Wat met Wodan? Met Thor? Hoe was er de mode van, en de handel in dierenhuiden? Hoe Bargoens er de taal van was? Hoe het geschrijf? In rüne-tekens? Waar waren die ‘Heilige Bomen waar men de Goden om bijstand ging smeken?  
In onze Lage Landen staan geen ‘Stonehenges’, zijn er geen grafheuvels die het landschap markeren. Zijn er piramiden, geen dolmen of menhirs meer te vinden. Bij hoge uitzondering vindt men bij de Noorderburen nog her en der tientallen meters lange staande rijen rots-constructies, die leiden naar nergens.
Het hersamengestelde overschot van de oorspronkelijke ‘autochtone’ bevolking vindt men ongeveer samengeperst als met de ruggen tegen de Noordzee en Het Kanaal naar Engeand. Met hier en daar ‘vluchtelingen’ naar de Britse Eilanden,  aan de  veilige overkant. Van de krijtrotsen van Blaneneuse aan onze kant, tot de Cliffs of Dover aan de overlant. Waar ook daar de oorspronkelijken wel zullen hebben moeten plaats maken….
Zegt men immers niet, dat ook het Engels ’n Germaanse taal is?
**
*
Ziet U, de Geschiedenis herhaalt zich voortdurend. Ook nu. De huidige ‘verrijkers’ met totaal andere huidskleur  willen dan ook intuïtief massaal naar Groot Brittanië, en dat is toch het land waar de Democratie werd geboren…. Hoe rijmt men dan die democratie samen met de islammerij?  Dat zjn toch twee begrippen als ‘water’ en ‘vuur’!
En niemand die zich nog herinnert dat er ook ’n ‘Klein’ Brittanië heeft bestaan, zoals dat zelfs nog altijd bestaat. Namelijk het Land van Willem de Veroveraar die via Hastings…. Engeland binnenviel en in ’n handomdraai als zijn eigendom poneerde.
**
*
In Centraal Italië ontdekten wij regelmatig, verloren in het landshap, stukken van nog intacte 2.000 jaar oude ‘aquaducten’ uit de Romeinse tijd.
Wit dit alles misschien zeggen, dat we in de volgende jaren, ons eigen verleden aan het herbeleven zijn?
*
(Hemelreiker)
(Hemelrijker?)
( Digitalia, bewoner v/h Hemelrijkske)
**
*

Geen opmerkingen: