zondag 3 december 2017


Maandag 4 December 2017

4356 - DE HADES LIGT IN HET VIJBELSE TWEESTROMEN-GEBIED V AN TIGRIS EN EUFRAAT
        *
INHOUD: SYRIË / ISLAM: in de Griekse mythologie was de Hades het ondergrondse woelwater dat de overledene mest overwinnen om het Rijk van de Doden en van de Eeuwigheid te bereiken…
Dat het hedendaagse Tweestromen-gebied van Tigris en Eufraat, waar volgens de Overlevering he Aards Parasijs was gelegen, het decor vormt voor de vernietigings-strijd tussen de 2 grondstromen in de islam, is dan ook meer dan symbolisch.. Het is de ruwe werkelijkheid van elke dag geworden die ons aller leven bedreigt.

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Nogmaals: U bent hier terecht op het archief van een eenvoudige kolommetjes-schrijver met niet-poco gestroomlijnde gedachten. Anders dan het roken, schaadt het niet de gezondheid, maar ’t kan integendeel wel de geestelijke gezondheid aanzienlijk verbeteren. Het is een kroniek van wat ‘n slechtziende verzamelt na gedane lectuur. Het werkt automatisch via het vergrotings-programma van zijn PC, de meest sprekende teksten voor zijn tweede, derde en volgende  levens. Iets wat dus bijna zo goed als vanzelf gaat, eenmaal  het materiaal via klembord en vergrotingsd-module, op de vaste schijf staat.
Vaste schijven zijn tegenwoordig als het wereld-geweten van elke mens dat in ‘the clouds’ hangt. In het wolkendek dat als een stratosfeer rondom de ganse planeet hangt. Het verschaft de mensheid  een kennis die bijna gelijk staat met onsterfelijkheid. Meer zelfs, als die van God zelf. De hedendaagse mens wil die oer-oude God enerzijds compleet weg redeneren, maar anderzijds maakt hij er a.h.w. aan de lopende band nieuwe bij.
Zie Wikipedia en/of Google. Tsjeefser kan het niet.

Maar terzake.
Collega Guvaal, die alom bekend staat voor zijn analytische geest heeft als geen ander onlangs, de vinger op open wonde gelegd. De islam is inderdaad net als het Marxisme en later het nationaal socialistisch Hitlerisme, bezig met zijn eigen ondergang te bevechten… Dat dit ten koste gaat van het eigen Aards Paradijs in onze Landen, is daarvan het logische gevolg. Onze verre voorvaderen hadden daar zelfs een spreekwoord voor= wie het gevaar bemint, zal erdoor vergaan….
**
*
Dat de beste moge winnen… Om vervolgens voor de Eeuwigheid de ogen te vestigen op de ware Leer volgens de Zachtmoedige uit Nazareth.
Beste Lezer, er staat NazArecht, en niet NazIredt…
**

*
Syrië, stand bij de rust

   Nu IS ook in Syrië verslagen lijkt, begint het stilaan tot de strijdende partijen door te dringen dat er op het diplomatiek vlak iets moet gebeuren. Het initiatief daartoe kwam van Vladimir Poetin die ‘zijn’ bondgenoten naar Moskou riep om daar e.e.a. te bespreken. Aan de vooravond mocht zelfs ‘overlever’ Assad even komen opdraven, maar de eventueel uiteindelijke gesprekken zullen gaan tussen Rusland, Iran en Turkije. De U.S. en zijn westerse bondgenoten werden helemaal niet uitgenodigd en hetzelfde gold voor de Koerden en de rest van de zowat 30 rebellengroepen die bij het Syrische wespennest betrokken zijn. Ongeveer de helft van hen werkt dan nog samen met Saoedi Arabië, de aartsvijand van Iran, dat zelf een hele interne politieke omwenteling meemaakt. Voeg er tenslotte nog bij dat Erdogan steeds erop gestaan heeft dat Assad zou verdwijnen en dat de Koerden aan de grens met Turkije geen eigen staat zouden krijgen. Turkije steunde de rebellen die tegen Assad vochten en de Koerden werden bewapend door o.m. de U.S.

   Waar in heel de discussie tot nu toe weinig over gezegd en geschreven wordt, is dat IS ook verjaagd werd uit de laatste Iraakse steden die ze bezette en dat dit vooral te danken was aan de luchtsteun die het officiële Iraakse leger kreeg van de Amerikanen en hun bondgenoten, waaronder ook België. Heel wat van de animositeit die er bestaat tussen de partijen die nu een oplossing zoeken, heeft tenslotte te maken met de tweedracht, om het zacht uit te drukken, die er zowel in Syrië als in Irak en de buurlanden bestaat tussen soennieten en sjiïeten die elkaar nog meer haten dan de in hun ogen ongelovigen.

   Er zal in dat deel van het Midden-Oosten nooit een duurzame oplossing voor het conflict komen als men de landsgrenzen laat zoals ze nu zijn. Als men Assad aan het bewind wil laten blijven, mag dat alleen zijn in de regio van Damascus, waar zijn sjiïetische Alawieten in de meerderheid zijn, moet men de Koerden in Syrië een eigen autonoom gebied geven en moet in alles wat er overschiet een soennietisch regime komen. Dat laatste betekent dat delen van Zuidoost Syrië en van Noord Irak een nieuwe soennitische entiteit moeten worden, zodat de rest van Irak – het centrum en het zuiden – uitsluitend sjiïetisch zal zijn, terwijl ook daar de Koerden het autonome gebied, dat ze in feite al hebben, mogen behouden. Op die manier zullen soennieten en sjiïeten van elkaar gescheiden leven zodat de ene groep de andere niet meer zal kunnen verdrukken.

   Het alternatief is, dat er daar nooit meer vrede zal komen…
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Feel Story, Beste Lezer. Was een tijdhe uitgeteld. De schuld van het goede najaars-weer: te druk bezig geweest met de lichte laatste loodjes in de winterse tuin. Die gaat nu in slaapstand tot de eerste lente-dagen. In Italië kenden we dat 15 lange gelukkige jaren al van half Februari. Als tegen de avond de merels begonnen te fluiten in de omringende heuvels vol olijfgaarden. Dat klonk als thuis op een zwoele avond in de maand Mei….
Nu ligt er hier rijm op de daken rond ons en het is alleen de nabije ‘IJzerenweg” met de ene goederentrein na de andere, doe de stilte storen.
De tweede reden van de stilte door afwezigheid op deze blog , was het onverwachte sterven van een dierbaar familielid. 92 jaar is veel te jong om voor altijd weg te glijden in de vergetelheid. Zij was de beste Oma van uren in ‘t rond en een sieraad voor de ganse familie.
Dat kon ook niet anders, want ook haar naam was… Maria.
*
**
De lezer heeft dus recht op een karrevracht achterstallig leesvoer. En geloof me: die komt er aan!
**
*
(Hemelreiker)


Geen opmerkingen: