zondag 17 december 2017

4366


Vrijdag 115 December 2017

4366 - ROOK ZONDER VUUR HEET DAN GEWOON MISTGORDIJN
*
INHOUD: CHRISTENDOM – AUSTRALIË: pedofilie is volgens ons Strafwetboek inderdaad zowat half-en-half een misdrijf, naargelang de plegers ‘geestelijke’ of ‘wereldlijke’ functionarissen zijn. In dat laatste geval speekt ‘men’ van ‘grensoverschrijdend gedrag’ waarna de bladzijde rap-rap kan worden omgedraaid.
Betreft het geestelijke gezagsdragers, dn wordt met veel fantasie, de zaak uitgespit tot op het bot, liefst als de betrokkenen zich niet meer kun nen verdedigen. Want al velle jaren dood en begraven. Het kan hen zelfs de onsterfelijkheid bezorgen, zoals bij de Stour Rogeetjen de gewezen Bisschop van Brugge.
Het woord ‘geestelijke gezagdrager zoals het hier gebruikt wordt, slaat alleen op Rooms-Katholieke bedienaars van de Eredienst. Daarmee bedoelt de Media in geen geval de ideologische haatbaarden van onze overweldigers.
Omdat kindermisbruik daar eerder vaste regel is dan de uitzondering?…
Voor sluwe berekennaars schadevergoeding bekomen en van een mug een olifant maken.. Als het de tradities van een Christelijk Land maar ondermijnt: meer moet dat niet zijn…

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Ja, voor U het vergeet Australië is een der laatst overgebleven  Koninkrijken van het ter ziele gegane Britse Gemenebest. Nog altijd zo te zeggen, een ‘Kolonie’ van ex-slaven die er alleen maar zijn om de uitstraling van de Meesters te beklemtonen.. Inzake (verpllichte) opvang van ‘verrijkers’ loopt het enigszins een klein beetje heel veel achter op het ‘Moedermand’ waarvan de hoofdstad nu al ‘Klein Mekka’ kan genoemd worden. Dus moet ‘al over the waves’, de overzeese islamisering een ferme ruling worden toegestoken….
Dat is, geloof me vrij,  de achterliggende gedachte voor de  internationale hetze in de Media over ‘Kerkelijk Kindermisbruik’ in dat verre werelddeel.
**
*

Ach dat heerlijke land Australië! Met de ruim 90-jarige Kwien Elisabeth (zie foto hierboven uit haar kindertijd: het Coburger bloed kruipt waar het niet lopen kan) als Staatshoofd van al die Aboriginals, oorspronkelijke en nieuwkomers, nakomelingen van Britse avonturiers..
Vandaar de oubollige omschrijving ‘Koninklijke’ Commissies’. Hoe, en met wie van welke gezindheid  die zijn samengesteld, weet geen kat en dat speelt voor een ‘grote’ krant dan ook geen rol. Want die exacte gegevens zijn, net als onder Das Dritte Reich, gewoon ‘Staatsgeheim’.
De rest laat zich raden.

We mogen dus gerust zijn. met deze ‘Commissie’ waait er voortaan bij onze Tegenvoeters  een nieuwe (woestijn)wind.
In een globalistische wereld moeten de vroegere tradities moeten, net zoals bij ons, eerst zoveel mogelijk ondermijnd, ja zelfs weggewerkt worden ,vooraleer er iets helemaal nieuws kan aarden. Voor Australië is dat tamelijk eenvoudig, want het binnenland bestaat al sedert mensengeheugenis grotendeels uit… woestijnzand. De verdere islamisering is dus verzanding, ‘back tot he future’.
**
*
Allez, deze interpretering speciaal voor de gedrukte %edia, heeft toch zeer openlijk de onderliggende bedoeling zoals die van de HLN. Noem het een nieuwsfeit brengen, niet met een laagje zout, maar met hele wagonladingen zout.
Dat zout is anderzijds, hoe raar het ook moge klinken, in wintertijden het gedroomde middel, tegen uitglijden, of zelfs tegen het fataal wegglijden in het snelverkeer…
Zand in de ogen strooien is misschien een betere omschrijving. Zand, veel zand. Zoveel zand als er in alle Sahara’s ter wereld voorhanden is. Die HLN doet dat en is daarmee geen uitzondering op al de rest. Want de media zijn ervan overtuigd, dat de gewone Burger te dom is om hun spelletjes  te doorzien. Al is daar nog altijd Voltaire, met de uitdrukking om te liegen en te blijven liegen, omdat er altijd wel iets van overblijft.
Dat ze daarbij geen heiligschennis uit de weg gaan, moge blijken uit de aanval op het Biechtgeheim.
**
*

Ja, inderdaad, net als voor opgroeiende jeugd, het Sinterklaas vertelseltje, moet opgehelderd worden, moet ook  dat sprookje van de Overspelige Vrouw met haar Biechtvader ontluisterd worden. Met vooral het ontkennen van de diepere betekenis ervan. Zichzelf vernederen in het duister van de biechtstoel door de eigen misstappen vrijelijk te ‘belijden’ om daardoor verlichting te krijgen: het is zo geniaal als de dag. Niet alleen wegens de betoonde zelfkennis, maar vooral vanwege de volgende stap, namelijk het herstel van het veroorzaakte Kwaad en ‘het vaste voornamen’ om niet in herhaling te vallen.
Biechtstoelen zij nu     a.h.w. vervangen door psychologen, psychiaters en andere zielenknijpers. Of door het vrolijke ‘noodnummer’ 1813 van de zelfmoordlijn. In de ergste gevallen door de strafrechter. Of door allerlei ‘therapeuten’ die er maar op los peuteren.
Maar goed. Iedereen heeft recht op een eigen mening, al is die nog zo geest-dodend of mensonterend…
**
*
PS
Hieronder leest U over ‘de Kerk’, dat zij zijn verontschuldigingen heeft aangeboden. Het is dus niet alleen de inhoud van dit artikel die stoort, maar ook de vorm is amateuriristich….
*


“Seksueel misbruik is nationale tragedie in Australië
       
Tussen 1950 en 2015 zijn in Australië tienduizenden kinderen misbruikt in openbare en private instellingen. Dat is de conclusie van de koninklijke commissie die vijf jaar lang onderzoek voerde naar de misbruiken. De Australische premier Malcolm Turnbull noemt de onthullingen “een nationale tragedie”. De katholieke Kerk heeft zijn verontschuldigingen aangeboden.

De zes leden van de commissie hoorden duizenden verhalen van kindermisbruik die plaatsvonden tussen 1950 en 2015, onder meer in katholieke kerken en scholen en in jeugdinstellingen. Het zou gaan om in totaal 4.000 instellingen. Het is onmogelijk om een exact cijfer te geven, maar volgens de onderzoekers komen zowat 60.000 misbruikslachtoffers in aanmerking voor een compensatie.
Kerk in Australië betaalde 200 miljoen euro aan slachtoffers pedofilie

“Het eindrapport vertelt het verhaal van institutioneel kindermisbruik in Australië, en voorziet aanbevelingen om de toekomst voor kinderen veiliger te maken”, aldus de voorzitter van de commissie Philip Reed. “Ons werk is afgerond. Het is nu aan de overheid en de instellingen om stappen te ondernemen en de aanbevelingen te volgen.”
In totaal gaat het om 189 aanbevelingen, waaronder wetsaanpassingen om het niet melden van misbruik strafbaar te maken en het verplicht rapporteren van bekentenissen rond misbruik die tijdens de biecht worden gedaan. De commissie raadt de Australische Bisschoppenconferentie bovendien aan om aan het Vaticaan te vragen om van het celibaat een vrijwillige keuze te maken. Volgens een hoge Australische geestelijke zou dat mogelijk moeten zijn.
Daarnaast wordt aan de overheid gevraagd om een nationale strategie op poten te zetten om kinderen te beschermen, en om een minister bevoegd te maken voor kinderbescherming. De regering heeft van de commissie zes maanden de tijd gekregen om een formeel antwoord te formuleren op haar bevindingen, en een jaar om een rapport op te stellen over de implementatie van de aanbevelingen.
Begeleiding
Premier Malcolm Turnbull kondigde aan een taskforce op te richten om de acties te coördineren. De regering maakt ook 52,1 miljoen Australische dollar (34 miljoen euro) vrij voor de ondersteuning en begeleiding van de slachtoffers.

De katholieke Kerk heeft zich al verontschuldigd voor het seksueel misbruik door geestelijken, en laat weten de onthullingen “zeer ernstig” te nemen. “Namens de katholieke bisschoppen en religieuze leiders, herhaal ik onze onvoorwaardelijke verontschuldigingen aan de betrokkenen voor het leed dat hen berokkend werd”, aldus de aartsbisschop van Melbourne Denis Hart.
In totaal hadden 16.000 mensen de commissie gecontacteerd, en werd meer dan 8.000 hoorzittingen gehouden. Op 440 dagen kwamen 1.200 getuigen aan het woord. Meer dan 2.500 mensen werden doorverwezen naar de politie.

*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Hoe lang zou dat nog duren, denkt U, dat onze ‘voorlichters’ hun uiterste best blijven doen om hun eigen ruiten in te gooien? Antiklerikaal zijn, tot daar, Ons Heer moet van elk Zijn getal hebben, maar met voorhamers naast de Overweldigers, de fundering wegslaan van onze Beschaving, is ggemene misdadigheid. Als dit daarenboven gedaan wordt omwille van het smeer (de eigen portemonnee), is dit hoogverraad. Waarop, in oorlogstijd zoals de facto nu, de doodstraf staat.

Dat, terwijl de hoofdverantwoordelijken van de Kerk zwijgen als vermoord. Ze zijn dat wel nog niet, maar dat komt.

Begrijpe wie kan. En dan doet men verwonderd over het verminderd kerkbezoek. Over de in ons land zo goed als verdwenen ‘priester-roepingen’. Over de uitstervende vertroosting zoekende oudjes die uitsterven samen met de uitstervende Kerk.
Kroniek van een uitstervende Beschaving. Het zou de geschikte titel zijn van ‘Anno 2.000, een oorlogsverhaal’. Een verhaal waar straks, lijk van de Farao’s, alleen nog ten gerieve van het toerisme, de onsterfelijke Pyramiden overblijven. Of, lijk in het verwoeste Palmyra, de tempelruïnes van een verdwenen Romeinse Beschaving.
**
*
PS
Er zouden dagelijks kilo’s bedrukt papier kunnen besteed worden aan de inherente seksuele afwijkingen bij de ideoligie van de ‘verrijkers’. Die is hen zelfs voorgeschreven door hun ‘Heilig’ Boek, de Koran. Inveel gevallen hebben bosnegers een betere houding ten overstaan van de vrouwen; de moeders, de dochters, de kleinkinderen. Bosnegers zijn misschien wat pimitiever, maar ze zijn vrij van ‘godsdienstijver’. En bovenal, ze zijn vreedzamer en al helemaal niet  belust op wereldheerschappij.
Ook onze voorouders waren geen heiligenprentjes. Nog minder de Jatholieke Kerk. Het grote verschil is, dat wij NU leven, en niet honderden jaren terug.
Voor de vele miljarden drommen Kontheffers en pietrol-boeren in hun rijke gewaden is er dus nog hoop….
**
*
PS 2
Mij is vooral opgevallen, dat tot hiertoe de Media, d.i. de Gevestigde Nieuwe Wereld Orde waarvan onze Media o zo bereidwillig de spreekbuis willen uithangen, over Australië vooral de nadruk legden op de weigerachtige houding van dat continent  tegenover de ‘verrijking’ van overzee aangevoerd met volle bootladingen vluchtelingen.

Een schande waarover zij van de Meesters niet kunnen of mogen zwijgen. En boven op die schande komt nu de schandalige Katholieke Kerk die dus een goede veeg uit de pan verdient… Dat komt, zo denken ze, de islamisering ten goede waarvan zij denken onrechtsreeks mee te kunnen profiteren…
Denk aan de Franse Revolutie, die o.a. bedoeld was om de fabelachtige rijkdommen van diezelfde Kerk te kunnen in handen krijgen.
 Ja Ja, beste mensen, best toch even nadenken vooraleer U dat allemaal gelooft!
**
*
Hemelreiker)Geen opmerkingen: