woensdag 27 december 2017

4378


Woensdag 27 December 2017
4378 - DE LUCHTSPIEGELING 2018 NADERT UIT DE RUIMTE
*
INHOUD: NIEUWJAAR: Bulgarije, dat eerder onbekend Donau-land aan de Zwarte Zee, is sinds 2005 Lid van de EU-Naziesraat. De dame die U hieronder via HNB opgevoerd krijgt, spreekt hele boekdelen. Ze spreekt  die zelfs nog altijd voort uit het Hiernamaals. ’n Straffe madam dus. Als blinde voorzag en voorspelde ze veel zaken die achteraf allemaal zouden zijn uitgekomen.
En neen, over UFO’s is er niets bekend. Al heeft ze de boodschappen van niet-bestaande onzichtbare wezens.
Halelul-ia! God is groot!
Op ’t laatst voorspelde ze nog een en ander voor 2018. Even geduld, en we zien of dat uitkomt dat Chiba de gootste zal hebben, of dat we ons zullen kunnen warmen aan  energie  uit de ruimte (van Venus AUB!)…

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Na de wetenschappelijke benadering (!) in voorgaand schrijfsel N°4377, over wat 2018 ons eventueel zal brengen, in de volgende versnelling naar de zwans v/h Jaar, de waarzeggerij der Toekomst. Als die maar ruim en algemeen genoeg onder woorden is gebracht, zal er altijd wel iets van kloppen. Occultisme is, zoals men weet, een uiterst ingewikkeld iets.
Zie de goede oude Nostradamus uit Saint-Rémy-de-Provence (°1503 (14de  of 12de al naargelang de Gregoriaanse of de Juliaanse kalender) – Salon-de-Provence, 2/7 1566), apotheker om den brode, en astroloog in zijn vrije tijd.
Jaren geleden was er over hem nog ophef, omdat onlangs weer andere wijsneuzen nog zaken hadden ‘ontdekt’ (zo zeggen zij)  die voorwaar de jaren 2.000, onze tijd, aangingen. Tot bleek dat de voorspelde gebeurtenissen al lang de revue waren gepasseerd. Dde ‘voorspellers’ van datt verleden waren meteen ontmaskerd..
**
*
Uit onze jeugdjaren hebben we allemaal nog de herinnering dat op elke kermis wel ergens tussen de bol-o-smitto en het schietkraam wel zo’n benepen waarzggerij-tentje stond, waar, uiteraard tegen betaling in het halfduister een baardige matrone, , aan verliefde koppeltjes, hun toekomst kon ‘waarzeggen’. Enfin, dat stond toch zo ongeveer aangekondigd op het grote bord aan de buitenkant. De voorspelling stond zelfs À ‘la tête du client’…. op een voorgedrukt papiertje!. Allemaal rozengeur en maneschijn, want het was immers… kermis.
*
Het stond in de sterren geschreven’, zeggen we soms na een of andere persoonlijke gebeurtenis. Het is een spreekwoord dat altijd verwijst naar iets dat achter ons ligt, precies of die sterren spreken met kennis van zaken. Maar dat soort de sprookjes-verhalen niet, want de waarzeggerij gaat terug naar het begin der Beschaving. De Oude Grieken hadden er zelfs speciale druk bezochte ‘Heiligdommen’ voor bedacht, het orakel.
**
.
*
In der Coburger politiek sprakt men later zelfs van ‘het Orakel van Brakel’. Waarmee men dan o.a. Vader Herman DeCroo bedoelt, die zich onsterfelijk belachelijk had gemaakt met wat men de ‘Salische Wet’ noemt. Bepaalde notabelen hebben in dedze bananrepubliek inderdaad het voorecht om bij de geboorte van een koningszoon en troonopvolger, om de visu de GoeGemeente ervan te overtuigen dat het kind wel degelijk van het gewenste  geslacht was en niets anders.
In dat ene bepaalde geval bleef het bij ‘wishfull thinking”, want nadien bleken er ‘implantaten’ nodig om nageslacht te verwekken. Weet U nog?
**
*
Dit zijn de voorspellingen voor 2018 van de blinde helderziende die waarschuwde voor 9/11, ISIS en Brexit
Bron: News.com.au
* 
De aanslagen van 11 september, de grote tsunami in 2004, de opkomst van Islamitische Staat. Zelfs de Brexit had de BulgaarseBaba Vanga’ voor haar dood in 1996 voorspeld. Nu blijkt dat de ‘blinde helderziende’ ook twee grote voorspellingen had voor 2018.

Vangelia Pande va Dimitrova, want dat is haar echte naam, haalde de voorbije jaren wel vaker het wereldnieuws. Het verhaal gaat dat ze op haar twaalfde plots op mysterieuze wijze haar zicht verloor tijdens een grote storm, waarbij ze zelf ook vermist raakte.
Ze zou pas na een paar dagen zijn teruggevonden door haar familie. Haar ogen waren toegegroeid en bedekt met een dikke laag stof.

‘Onzichtbare wezens’

Achteraf vertelde Baba Vanga dat ze toen al haar eerste visioenen had gekregen. Ze geloofde ook dat ze tijdens die storm de gave had gekregen om mensen te genezen en om de toekomst te voorspellen. Al snel kreeg de vrouw daardoor heel wat volgelingen.
Ze zou in haar vijftigjarige carrière honderden voorspellingen gemaakt hebben, waardoor ze ook wel eens de ‘Nostradamus van de Balkan’ werd genoemd.

Zelf beweert ze dat ze de visioenen kreeg dankzij ‘onzichtbare wezens’ die haar info over de toekomst gaven, wezens waar ze zelf geen verklaring voor had. Die wezens zouden haar visioenen hebben gegeven over de aanslagen van 11 september, de grote tsunami van 2004 die heel wat eilanden in de Indische Oceaan overspoelde of de opwarming van de aarde.

Decennia geleden zei Baba Vanga ook dat in het jaar 2016 “Europa niet langer zal zijn hoe we het kennen en dat het een groot deel van zijn populatie zal verliezen.” Tegen het einde van dit jaar zou Europa bovendien ophouden te bestaan, zo voorspelde ze. Met een beetje, zeg maar een serieuze hoop, verbeelding had ze het hier over de Brexit.

Voorspellingen voor 2018

    Voorspelling 1

Ook voor het jaar 2018 zou ze twee belangrijke voorspellingen gedaan hebben. Zo waarschuwde ze dat China de volgende supermacht zal worden, waarmee het land de fakkel zal overnemen van de Verenigde Staten.

Is zoiets ook effectief mogelijk? Misschien wel. De economie van China is de laatste jaren voortdurend aan het uitbreiden. In 1970 zorgde het land voor zo’n 4 procent van de wereldeconomie, in 2015 was dat al 15,6 procent. En dat percentage blijft toenemen.

China heeft de Verenigde Staten nog niet voorbijgestoken, maar dat kan wel gebeuren. In 2015 hadden de Verenigde Staten 16,7 procent van de wereldeconomie in handen. Sommigen verwachten dat het percentage tegen 2025 zal terugvallen naar 14,9 procent.

    Voorspelling 2

Baba Vanga dacht ook dat in 2018 een nieuwe vorm van energie ontdekt zal worden op Venus. Voorlopig zijn er echter geen concrete plannen voor een missie naar die planeet.

Wat wel op de planning staat, is de lancering van de Parker Solar Probe in juli 2018. Die ruimtesonde zal de zon op ongekend dichte afstand observeren.

Hoewel het ruimtevaartuig niet op Venus zal landen, zal het wel zeven keer langs de planeet vliegen. Venus zal daarbij als zwaartekrachtsslinger dienen om de sonde richting de zon te te slingeren.
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Zal 2018 het Jaar van de Chinezen wezen? Ja, en waarom ook niet? Zij hebben ’n Beschaving die dubbel zo oud is als die van ons.
Wordt het ‘neen’ dan geldt de waarzegging meteen voor alle volgende jaren. In de Sovjet Unie gi,ng het ‘Goddeloos Communisme’ voor ongeveer 100 jaar mee. China nadert langzaam maar zeker dezelfde tijdslimiet…
Ofwel komt de vroegere gloriol terug, waaraan wij, Vlamingen, ooit hard hebben aan meegewerkt in de persoon van Pater SJ Ferdinand Verbiest (1623-1683). De man, die het in het Land der Mandarijnen bracht tot onderkoning, was gewoon ’n West-Vlaming, afkomstig van Pittem bij Tielt.U vond over deze figuur jaren terug op deze blog al vele verwijzingen. Zie
*
Het is trouwens pas nadien dat men er verplicht was alle borelingetjes-vrouwtjes (woord van onze Koning Filip) direct van uit de moederschoot aan de varkens te voederen…
Chiba, dat een enorm groot land is met vele mogelijkheden, is dus goed onderweg.
*
En voor wat betreft energie van de Planeet Venus: is dat nu zo belangrijk? Het land staat nu ak vol met overtollige molenwiekende windturbines die draaien op belzstinggeld. Trouwens, ook de Zon is ’n ster. De enige tot hiertoe die onze Blauwe Planeet in stand weet te houden. Na zoveel miljoen jaren is ‘Laura’ misschien aan vervanging toe? Zij die het dan zullen beleven, mogen die Bulgaarse Dame dankbaar zijn. Het is ’n tip die… goud waard is.
Dis al.
*
Toch nog even dit. Als U wilt: voor sommigen nog ’n voorspelling met terugwerkende kracht. Heet gaat over ons aller ouderdom.
**
*
Ttussen 49 en 50 jaar denkt niemand veel aan de nieuwe tram, zoals men zegt. Tram 4 wordt Tram 5. Dis al. De rit gaat gewoon verder door.
Vòòr Tram 4 en al die andere, te beginnen vanaf de geboorte er aankwam werd daar niet eens op gelet! We hadden het veel te druk met het leven zelf.
Toen, bij Halte 50, was er de ontmoeting met Mathusalem.
Maar het leven ging nog altijd gewoon door. Hetzelfde stramien zonder veel nadenken als van Tram 5 naar Tram 6.
Alhoewel. Broeder Ezel, zoals de H. Franciscus dat noemde, ging al eens vaker door de knieën.
Van Tram 6 naar Tram 7 begonnen er belletjes te rinkelen, het eindstation  kwam t in zicht.
Een begin van paniek echter bij de overstap van Tram 7 op Tram 8: heeft de conducteur het stop-signaal niet gehoord voor zij die er moeten uitstappen? Of is die bel buiten gebruik, zoals trouwens zoveel andere zaken rondom U?
Of bevindt zich  de ‘remise’, de tramdepot zich voortaan in het Waarzeggers-straatje ? Het straatje met als naam  ‘Wishfull Thinking’ Steeg?
Meer dan 100 jaar geleden reeds schreeft Gezelle
Het leven is de strijdbanier,
Gescheurd, bevlekt, ontvallen schier
Tot in Gods handen dragen0
**
God shave the King!
*
 (Hemelreiker)


Geen opmerkingen: