dinsdag 12 december 2017

4361


Zaterdag 9 December 2017

4361 - HOE RIJMT MEN ONZE TRADITIES SAMEN  DOOR AAN JONGE KINDEREN ONZE TAAL TE WEIGEREN?
        *
INHOUD: VLAANDEREN REBUILT: vreemde talen toelaten op school die de landstaal verdringen: waar leidt dat naartoe? Waarschijnlijk naar net hetzelfde als peuters niet te leren proper te zijn op school. Zo kunnen die levenslang gezellig in hun broek blijven plassen….
Het gezond verstand ziet in de verte de taal-verwarring en dus reeds  de in elkaar gestuikte Toren van Babel liggen, een Bijbels Verhaal waarvan de betekenis, omdat het in de Bijbel staat, veel mensen ontgaat. Het zou dus liefst als volksvermaak verfilmd (en met ondertiteling), verplicht dagelijks heruitgezonden worden in alle Ministeries van landen met open grenzen….…
Een mooie gelegenheid om er ‘n vervolgverhaal van te maken, in vervanging van ‘Thuis’ of van ‘Familie’. Te beginnen met Adam en Eva (met veel bloot), om te eindigen met de inval der Romeinse Legioenen en de vernietiging van het Volk van Israël ….

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Me dunkt de ware bedoeling van de eigen Grote Verlichte Verstanden, maar ook van de Hoger Geplaatste EU van gans het Avondland te hebben doorgrond. Zoals in voorgaande stukje aangetoond: bij de Brexit Michel Banner, een Fransman,  benoemen als onderhandelaar met de erfvijand Engeland: als voorbeeld van wereldvreemdheid  kan dat tellen!

Tot hiertoe dacht ik dat ‘Weg met ons’ een van die later nog met de dood te bestraffen slogans was van Het Eigen volk Eerst, maar blijkbaar zit de kwaal veel dieper. Eenmaal Europa herleid tot een soort Land vol Torens van Babel, waar niemand nog iemand verstaat, is de weg geëffend voor Iets Nieuws. Waar we nog blij zullen mogen mee zijn, als het enkel een soort Amerikaans wordt met de warme patat in de mond. Maar de tekenen wijzen p veel erger. Van de meer dan 200 ‘nieuwe’ talen, is er niet één met Angelsaksische roots…
Daarbij vrees ik voor ofwel het Arabisch of het Turks voor volgende generaties. Het wordt dus, na de Toren van Babel, de Zondvloed…
Toch raar dat alles wat vandaag voor de deur staat, reeds voorkomt in dat vervloekte Boek der Wijsheid…
**
*
Andere taal op School


“U spreekt thuis toch wel Nederlands met uw kind? ”, vroeg de lerares Nederlands hautain aan de moeder van een Joegoslavische klasgenoot. Het was in 1982, en de lerares was nog bezig haar studie Nederlands af te ronden – een pijnpuntje voor de vrouw die op het gymnasium lesgaf onder voorwaarde dat ze haar doctoraal examen zou halen.
De  klasgenoot  was  een afgestudeerde  biologe.  En  echtgenote  van een arts. Vloeiend in meerdere talen – maar niet in het Nederlands. Toch zette ze de lerares  op  haar  plek:  “Mijn  echtgenoot  en  ik spreken  thuis  met  onze  dochter  de  taal  waarin  wij  zijn  afgestudeerd.”  En  die  taal  was niet het Nederlands. Exit lerares.
Het is het domste wat je van migranten
kunt  eisen:  dat  ze  thuis  een  taal  spreken  met  hun  kinderen  die  ze  zelf  niet  beheersen. Hoe kun je communiceren met je kind, als je zelf geen basiswoordenschat hebt in wat ook voor jou een vreemde taal is? Als je het verschil tussen ‘hebben’ en ‘zijn’, ‘de’ en ‘het’ niet weet? Kinderen leren met gemak meerdere talen tegelijk, maar als ze die leren met de hulp van mensen die zelf de taal niet beheersen, wordt er meer kwaad dan goed gedaan. Het leren van de taal moet je overlaten aan de plek en de mensen waar die foutloos  geleerd  kan  worden:  op  school,  door  kundige  leraren.  Tot  mijn  schrik  woedt  in 
Vlaanderen  de  discussie  of  vreemde  talen  een  plaats  moeten  krijgen  op  het  schoolplein en zelfs in het klaslokaal. De verplichting  om  op  school  Nederlands  te  spreken,  zou  contraproductief  werken.  Je  vraagt  je  af of mensen die dit soort waanideeën ontwikkelen, enig verstand van communicatie hebben. Of ze niet misschien toch contactgestoord zijn? Dé manier om te communiceren, dé manier om te integreren, dé manier om succesvol te zijn, is door de taal van het land waarin men woont, te beheersen. Het is een misdaad dat kinderen grootgebracht worden zonder dat ze die taal foutloos spreken en behendig zijn in het vinden van woorden, het maken van zinnen en het communiceren met hun landgenoten. Voor de goede orde: met landgenoten bedoel ik niet alleen mede-migrantenkinderen maar ook andere Vlamingen.
In  Nederland  valt  het  iedereen  op,  zelfs politici van migrantenpartijen, dat de jonge generatie    migrantenkinderen    slechter  Nederlands is gaan spreken. Je kunt er trots op zijn dat je de taal van je ouders’ land van herkomst goed beheerst en ‘schijt’ hebben aan  je  Nederlandse  taalbeheersing,  maar  het helpt je niet voort in de maatschappij.
Dat kinderen en hun ouders daar niet bij stilstaan, is één ding. Dat politici en onderwijzers daarin meegaan in plaats van te hameren  op  correcte  en  voldoende  beheersing van  het  Nederlands,  is  een  schande.  Sterker nog, ik durf te stellen dat het kindermishandeling is om je kind de Nederlandse taal niet  bij  te  brengen.  Hoe  moet  hij/zij  later  in de samenleving functioneren? Hoe gaat hij/zij een opleiding volgen? Hoe denkt hij/zij later een baan te vinden? Meertaligheid is een zegen. ‘Elke taal die je spreekt maakt dat je een extra mens bent’ luidt een Turks gezegde.  Nou  ja,  iets  in  die  trant  in  ieder geval. Elke Europeaan ervaart hoe fijn het is om het Duits, Frans of Engels te beheersen alleen  al  als  je  in  die  landen  met  vakantie bent. Is het dan niet vanzelfsprekend dat je op school de taal leert spreken die de voertaal  is  van  het  land  waarin  je  woont?  Hoe 
kan het dat in het onderwijs besloten wordt om  ook  andere  talen  in  het  klaslokaal  te  onderrichten? Hoe kan het dat leraren niet ferm optreden tegen dit besluit? Hoe kan het dat politici zelfs maar denken hier goed aan te  doen?  In  Nederland  kregen  migrantenkinderen in de jaren zeventig OETC – oftewel Onderwijs in Eigen Taal en Cultuur. Dit omdat er een veronderstelling heerste dat migranten ooit zouden teruggaan naar hun land van herkomst; we weten allemaal wat
de werkelijkheid is geworden. OETC is afgeschaft. In plaats daarvan hadden migrantenkinderen natuurlijk extra Nederlandse taallessen moeten krijgen. Dat was in die jaren niet  nodig,  we  leerden  het  vanzelf  wel.  Er  was  nog  geen  satelliet-tv  die  de  hele  dag Turks het huis in straalde, er was geen internet dat Turkije dichterbij bracht en er waren gewoon geen andere kinderen met wie je Turks  zou  kunnen  spreken.  Mijn  generatie is goed terechtgekomen – ik beheers deze taal dusdanig dat ik er zelfs mijn brood mee
kan verdienen. Ook de jongere generatie verdient die kans. En die kans krijgt ze alleen als op de enige plek waar kinderen Nederlands kunnen leren, op school, alleen Nederlands wordt gesproken.
Ebru Amar
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
In die zin heeft een zekere Ebru Amar (zie artikel hierboven), zo te zien, zelf een vreemdeling, nog gelijk ook. Gratis hoog opgeleide immigranten kunnen (bij uitzondering) een zegen zijn voor hun Gastland. Het probleem is alleen dat die dan de plaats innemen van eigen mensen die misschien niet de kans zullen gekregen hebben die studies te betalen…
Hoog opgeleide immigranten zouden er mijns inziens dus best aan doen, de bij ons opgedane ‘verrijking’ aan te wenden in hun herkomstanden. Om daar deze ‘verrijking’ te verspreiden onder zoveel mogelijk begaafde mede-landers.
Op die manier kunnen de Europeanen  best de openstaande schuld van de vroegere roof-kolonisatie afbetalen. Het goud blijft geroofd, maar we geven er talent voor in de plaats terug…

**

*
(Hemelreiker)
Geen opmerkingen: