vrijdag 15 december 2017

4365

O U V E R T U R E  
OPUs  B A R D O L LI N O
(A N DANTE)
*
Bedenking.
Wie gaat er nu ISIS verslagen is, zo maar vrijwillig aan de galg gaan hangen?
2de Bedenking
Drugsgeld dat naar mosketen zou gaan? Waarom verwondert dat niet?
3de Bedenking
Wie is er baas in het doorsnee moslim-gezin: de slavin in de persoon van gekopdoekte meid-des-huizes of de zonen (zoontjes) die liever op straat hangen dan hun huiswerk te maken… Per maand daarbij (onder het onvermogend oog van de Overheid) € 10.000  verdienen - in ’t zwart - is niet niks.
4de Bedenking
Meer dan 20 jaar geleden kregen wij op TeeVee een ‘reportage’ opgediend, waarin dat soort jeugdige ‘verrijkers’ bluften, dat ze, eenmaal tot de leeftijd gekomen waarop ze konden worden ‘binnengedraaid’, hun jongere broertjes  het vuile werk lieten opknappen. Uiteraard onder hun leiding en hun … gezag.
**
*
Natuurlijk weren BDW en de anderen dat ook. Ook zij hebben daarover nachtmerries. Ze weten zelfs veel meer. Over misdaden waar  bloedgeld aan kleeft en dus in de doofpot blijven. Maar ‘mandaat-dragers’ zijn aan handen en voeten maar vooral met hun tong gebonden aan de ‘zwijgplichtt’ van Burgemeester of van Politieman.. Vooral in Coburgia zijn Burgemeesters er voor iedereen. Zelfs voor overgewaaide Maroc-haantjes die willen bovenkraaien in dit voor hen lui-lekkerland. Waar ze  ‘dealen’     als in Allahs schoot.. In het heerlijke land Coburgia, waar de eigen Overheid de eigen oudjes die heel hun leven hard hebben gewerkt, in diepe armoe laten creperen omdat hun ‘leefloon’ minder dan de helft bedraagt van het kostgeld in de overleef-kazernes..…
**
*
Komt daarbij, dat ondergetekende, er helemaal niet zeker van is, of de partij  die volgens de peilingen aan de winnende hand is, de Merkel doctrine om de halve wereldbevolking te adopteren,  wel degelijk ongenegen is. Me dunkt dat de NVAërs voorlopig niet anders kunnen (willen) dan mee dansen op de golven van de tijdsgeest. Al is die uit de USA overgewaaide tijdsgeest alleen maar uit op zelfdestructie. Zie nogmaals dezelfde afbeelding hieronder.
*
Bart De Wever: "De oorlog tegen drugs kan je niet winnen"
*
In het één-programma Pano heeft de Antwerpse burgemeester Bart De Wever (N-VA) enkele uitspraken gedaan over de cocaïnehandel in de stad. "De effecten van de cocaïnehandel voel je overal in Antwerpen", zegt De Wever. "We zien dat de gewelddadigheid van het drugsmilieu ook steeds toeneemt. Je kan de oorlog tegen drugs niet winnen, maar het is het wel waard om hem te voeren."


In de Antwerpse haven is dit jaar 29 ton cocaïne onderschept door de politie. Dat cijfer toont volgens de reportagemakers hoezeer de stad een internationale draaischijf is geworden voor de cocaïnehandel. 20 tot 25 procent van de cocaïne, bestemd voor Europa, zou langs de Antwerpse haven binnenkomen. Een getuige, die vroeger in het milieu zat, heeft aan de redactie verklaard dat hij 800.000 euro verdiend heeft door vier jaar lang te dealen.
De Wever heeft het verder nog over een "tegencultuur" die hele gemeenschappen in de stad in zijn greep houdt. "De opstootjes in onze stad zijn ook niet zo spontaan als ze lijken", zegt De Wever. "Op beelden van het laatste optstootje zien we dat 80 procent van de jongeren die daarbij betrokken waren, bekend zijn voor drugsfeiten. Er is dus een link tussen de drugswereld en het geweld tegen de politie. We zijn het perspectief op een volledige generatie jongeren aan het verliezen."
*
T E   O N T H O U D E N
OP ONZE VASTE SCHIJF
*
Zoals U ziet en vaststelt samen met mij, is de Grote Politiek, zoals naar gewoonte, bezig met zoeken … om te zoeken. Ze breken zich allemaal het hoofd in het zoeken en blijven zoeken naar de oplossing van de gevolgen van altijd wel iets anders, maar nooit naar de oorzaken daarvan. Doe zijn maar al te duidelijk voor de gewone Burger, maar worden voorgewend als totaal onbekend bij de Centrum-Linkse Overheid. Die volgt daarin blindelings de tentakels van de USA-Poliep met de Clinton kop.
De drugs-sluikhandel is er, net lals de oplopende Staatsschuld, niet vanzelf gekomen. Ze is de schuld van de overbevolking gepaard aan de destabiliserende bandeloosheid van de ‘verrijkers’. Dat zijn 2 zaken die volgens de Mäekel Doctrine onbespreekbaar zijn. Het gebeurt onder de neus van onze Verlichte Grote Verstanden, maar ze zien het niet. Want ze kijken verder….
Criminaliteit, drugs, verloedering, zedenverwildering: allemaal toevallige maar meestal opzettelijke gevolgen van iets. Die worden, omwille van het zoete smeer, behandeld door te ‘kurieren am Symptonen’. 

Brutaliteit tegen het Gezag wordt beantwoord met het bouwen van almaar meer ‘penitentiaire inrichtingen’. Geen ‘gevangenissen’ want dat zou een schande zijn voor heel de familie in Marocco.
Dat later iedere keer die dingen weer te klein blijken te zijn, is dan mooi meegenomen voor de tewerkstelling….
Aan de oorzaken zelf roert men niet, want de ‘verrijkers’ zouden zich wel eens beledigd kunnen voelen en in opstand komen. Dus worden die behandeld met een fluweelzachte hand in een fluwelen handschoen… Ze groeien op zoals een spreekwoord zegt, voor galg en rad. Het valt alleen te bezien of later aan die galg en dat rad eervollle dealers zullen hangen, of ‘ongelovige honden’.
**

**
(Hemelreiker)

Geen opmerkingen: