donderdag 13 juli 2017

2414


Donderdag 13 Juli 2017

4214 - DE FUIK OM VISSEN TE VANGEN SLEEPT AL BOVEN WATER. MET DE BEDOELING OOK VOGELS TE VANGEN?
*
INHOUD: CENSUUR: de mazen in de netten van de Staatsvuiligheid worden aldoor kleiner. Moeten we daarom blijf of kwaad zijn?

OP DE IJTKIJK
*
Privacycommissie: ‘Niet betrokken bij weigering toegang Tomorrowland’
**
*
De federale politie bevestigt dat alle 400.000 ticketeigenaars van Tomorrowland proactief werden gescreend en dat op basis daarvan 38 toegangsweigeringen uitgestuurd werden. De Privacycommissie betreurt dat ze niet op voorhand werd geraadpleegd.
**
*
Volgens Peter De Waele, woordvoerder van de federale politie, is voor de screening enkel ‘de toelating nodig van de burgemeesters van Boom en Rumst, en die hebben we. Daarover is in beide gemeenten een reglement gestemd.’ Nog volgens De Waele ‘worden al langer fysieke betonblokken geplaatst aan grote evenementen en in dit geval hebben we bekeken of we ook een soort van digitale betonblokken konden creëren.’
Alle ticketeigenaars - en trouwens ook alle medewerkers van het festival - werden door de Algemene Nationale Gegevensbank van de politie gehaald. ‘Daarbij werden heel wat mensen geseind voor kleine en grotere feiten, maar we zijn niet over één nacht ijs gegaan’, zegt De Waele. ‘Ieder dossier is nog eens individueel bekeken, dus niet gewoon door een computer, en uiteindelijk is er een beperkte selectie overgebleven.’
Tomorrowland zou het eerste festival zijn waarbij in ons land zo’n screening is gebeurd. ‘Iedere veiligheidsverantwoordelijke van een festival moet voor zichzelf uitmaken wat hij wenselijk of mogelijk acht’, zegt De Waele daarover. ‘Tomorrowland werkt bijvoorbeeld al langer met tickets op naam, dat is natuurlijk een voorwaarde. Verder heb je ook de toestemming van de burgemeester nodig.’
Volgens Tomorrowland zijn er tot nu toe 38 ticketeigenaars die een toegangsweigering ontvangen hebben. Over de screening van de medewerkers heeft het festival nog geen cijfers.
Klachten en vragen
Intussen heeft de Privacycommissie een aantal klachten en vragen ontvangen van ongeruste burgers die om ‘veiligheidsredenen’ de toegang tot het festival Tomorrowland worden geweigerd. De commissie zegt nooit betrokken geweest te zijn ‘bij deze preventieve algemene screening, die op meerdere vlakken problematisch is’.
De screening wordt dan ook ‘geenszins goedgekeurd’ door de Privacycommissie. ‘Verkeerdelijk wordt de indruk gewekt dat wij gedupeerden een reden voor het negatieve advies kunnen verstrekken.’ Men betreurt niet op voorhand te zijn raadgepleegd ‘om de rechtmatigheid van deze preventieve screening te onderzoeken en start hierover een onderzoek in samenwerking met het Comité P en het Controleorgaan op het politioneel informatiebeheer (’COC’).
*
NADER BEKEKEN
**
*
Ondergetekende werd ook niet raadgepleegd, want die van De Schandaard ‘pleegtraad’ waar ze dat zelf willen, als het maar schots, scheef en vooral Slinx is. Ze zullen dus nooit en ergens het onderspit delven, want ze hebben Dolf al lang ondergespoten.
Tot daar over de kamelen, de dromedarissen en de kemels bij de Geestes-gestoorden.
**
*
Worden dus stelselmatig geweigerd: dragers van keppeltjes – Vlaams Nationalisten en anderen die recht door zee gaan. Verkrachters echter zijn in alle omstandigheden toegelaten, op voorwaarde een Bewijs van Goed Gedrag & Zeden te kunne voorleggen dat niet ouder is dan zes maand. Hadden die geweigerden maar geen toegangsbewijs moeten kopen waar in de kleine lettertjes duidelijk de voorwaarden stonden. Niet op de grond spuwen. Niet op de openbare weg gooien.
Een protestmars tegen toegangsbewijzen op naam die dus een regelrechte aanfluiting zijn van de Wet op de Privacy wordt gepland door Mevr. Hilde Claes uit H. wegens het gevaar voor werkloosheid van haar Marokkhaanse protégé Choucroôute, de belangloze organisator van open en bloot natuurschoon met (liefst geen) Rok  & Bloes op ‘de weide’ in Werchter.
**
*
En neen, met terrorisme of aanslagen heeft dat helemaal niets te zien. Want die gebeuren toch. Zelfs zonder toegangsbewijs dat ‘gescreend’ is.
Wat is dan de bedoeling?! In deze tijd wordt zowat van op alle soorten ‘data’ alle soorten  lijsten bijgehouden. Van onze bankverrichtingen, onze winkelwagentjes, onze medicatie zowel voor inwendig als uitwendig gebruik, onze denkpatronen, onze religieuze overtuiging (één of meerdere Goden, of alleen maar de Allergrootste), onze vrinden, onze slechte gewoonten, onze eet- en drinkgewoonten, enz. Kan altijd voor iets of voor iemand van pas komen.
Vroeger leerden we dat ‘God alles z      g en dus ii jakkes wist’. Zelfs onze diepste gedachten. Want Hij was in de Heel, op Aarde en op alle Plaatsen. Heel die trammelant is nu vervangen door de computer. De computer van de Overheid die we zelf niet hebben gekozen. En die we met deze Verlichte Grote Verstanden liever kwijt dan rijk zijn….
Realiseert U zich, dat eenieder die dit soort blogs ooit heeft bezocht, op zijn voorhoofd als ‘n “assekruisje’ een groot zwart kruis draagt? Een beetje zoals de SS-Rechtbanken van Nonkel Dolf de dossiers voorgekauwd op hun pupiter kregen? Met in de meeste gevallen het uit te spreken vonnis met de letters     NN in dikke rode potlood in de rechter bovenhoek. Die NN stonden voor ‘Nacht und Nebell’, de ludiek bedoelde uitdrukking voor de gaskamers…
Wat ik daarmee bedoel? Allen dat wijlen God-de-Vader wel zag en hoorde, maar het daarbij dan ook loet. De rest was voor later. Gans anders met met de opgespaarde ‘data’. Want ‘Wie bewaakt de Bewakes’?
*
 (Digitalia)

Geen opmerkingen: