maandag 3 juli 2017

4191


Maandag 3 Juli 2017

4191 - PARIJS OF PRAAG: EENS TOCH ZULLEN WE DE KNOOP MOETEN DOORHAKKEN
*
INHOUD: FRANKRIJK/TSJECHIË: de graad van onveiligheid in de Lichtstad in iedere straat op Uw smartphone, tegen Praag waar U eerst moogt schieten en pas daarna vragen beginnen stellen. ‘Tob e or not to b’e, U weet wel. Maar bij ons heeft Onkelynx al la,ng geleden alle schiettuig binnen geroepen…
De keuze is en blijft gemakkelijk maar wel zeer explosief en levensgevaarlijk….

OP DE IJTKIJK
*
Parijs krijgt ‘no-go zone’ app;
**
Welkom in cultureel verrijkt geïslamiseerd Parijs.
*
**
Tsjechen mogen zelf terroristen neerschieten

*
Islamisering Europa, situatie eind juni 2017. Inwoners en bezoekers in Parijs kunnen vanaf nu een app downloaden die waarschuwt voor islamitische no-go zones, aanrandingen en berovingen. In Tsjechië heeft het parlement met overweldigende meerderheid ingestemd met het wetsvoorstel om burgers het recht te geven zelf met vuurwapens terroristen uit te schakelen. Het parlement wijst specifiek op de situatie in West Europa, waar al honderden slachtoffers zijn gevallen omdat de weerloos gemaakte burgers daar niet het recht hebben zichzelf met wapens te verdedigen.
Gebruikers van de app kunnen elkaar waarschuwen voor geweld, agressie, aanrandingen en ‘lomp gedrag’ in de stad, waar illegale migranten soms midden op straat en in metrostations kamperen. Onlangs schreven we dat uit diverse officiële onderzoeken bleek dat in sommige wijken 100% van alle vrouwen is aangerand door migranten.
‘De app is een onmisbare applicatie voor iedereen die vindt dat de culturele ‘verrijking’ van niet-inheemsen niet verenigbaar is met onze manier van leven,’ gaf een gebruiker als commentaar. Iemand anders schreef: ‘Gezien de huidige aftakeling kun je maar beter deze app hebben... helaas.’
Al honderden gebieden gevaarlijk voor overheidsdiensten
In oktober 2016 beweerde de socialistische regering van premier Valls nog dat er geen no-go zones in Frankrijk bestaan. De politievakbonden spraken dit onmiddellijk tegen, en wezen erop dat er al 751 wijken en gebieden zijn waar agenten, brandweermannen, ambulancepersoneel en ‘zo ongeveer iedere vertegenwoordiger van de staat’ niet zonder gevaar voor zichzelf hun taken kunnen uitvoeren, of zelfs maar kunnen betreden. (1)
Dezelfde overheidsdiensten in Nederland waarschuwden enige tijd geleden dat het geweld dat met name tijdens oud-en-nieuw tegen hen wordt gebruikt, onacceptabele vormen heeft aangenomen. Ook hier gaat het in 9 van de 10 gevallen om wijken waar een groot deel van de bewoners een niet-Nederlandse achtergrond heeft, en er vaak één specifieke religie en aanverwante cultuur op nahouden.

Tsjechië: Burgers mogen vuurwapens tegen terroristen gebruiken
**
*
In Oost Europa staat de tientallen jaren bezetting en overheersing door de Sovjets de bevolking en politiek nog vers in het geheugen. Daarom weigeren deze landen mee te werken aan de door Brussel, Berlijn en Parijs geëiste massa immigratie en daaraan gekoppelde islamisering van onze samenleving.
Met het oog op de vele terreuraanslagen en honderden slachtoffers in West Europa heeft het Tsjechische parlement met overweldigende meerderheid ingestemd met een wetsvoorstel om burgers het recht te geven zich met vuurwapens tegen terroristen te verdedigen. Tsjechië is het op 5 na veiligste land ter wereld, en is nog door niet één aanslag getroffen. (2)
EU richtlijn maakt onderdanen compleet weerloos
Het besluit van het Tsjechische parlement was een reactie op een eerder dit jaar door de EU ingevoerde richtlijn om de autochtone bevolking van Europa stapsgewijs totaal te ontwapenen (te beginnen met halfautomatische en goed te verbergen vuurwapens), zogenaamd omdat dit het risico op terreuraanslagen zou verminderen.
Dat alle aanslagen in Europa met illegale wapens worden gepleegd, en al tientallen jaren in Israël wordt bewezen dat bewapende burgers juist voorkomen dat er veel meer slachtoffers vallen door (Palestijnse) terroristen, wordt zoals we gewend zijn geheel genegeerd.
Xander
*
NADER BEKEKEN
**
*
For old (Middl Age) days sake: is dit wellicht opnieuw de klederdracht der toekomst? Of heeft U liever muren van gewapend beton om in te leven?

Zijn voor ons, vredelievende Vlamingen, wapens als kinderspeeltuig wel aan te bevelen? Daar is toch vanouds dat spreekwoord dat zegt dat wie het gevaar bemint, er ook zal door vergaan. Maar van twee zaken een: sterven op de stoep van Uw eigen straat, stad of dorp met een mes in U buik of tussen de ribben enerzijds, of ’n proces-verbaal ondertekenen bij Oom Agent omdat U anderzijds uit aantoonbare wettige zelfverdediging Uw agressor hebt uitgeschakeld. In Praag werd een Wet gestemd zonder achterpootjes en dat is meer dan in het vermogen ligt van onze polletiekers…
**
*
De kwestie is natuurlijk dat de Europese Overheid die we niet gekozen hebben, ons allemaal moedwillig of uit onbekwaamheid in die penibele situatie heeft gebracht. Waar geen enkel mensenleven, mannen, vrouwen en kinderen, nog veilig is. Niet in de Shopping Street, niet op het strand in ons geliefd vakantie-oord, niet op de dansvloer  of op een zomers terrasje. Want de vijand immers is onder ons en slaat toe waar en wanneer hij wil.
Achteraf dan worden de doden begraven, en is men vol medelijden met de oorlogs slachtoffers, maar ten gronde wordt er niets gedaan. En verandert er niets. Want immers dat is niet het werk van de Islam-sekte als geheel, maar van hier of daar ’n ‘geradicaliseerde’….
Als die het overleeft, mag hij gratis en op onze kosten voor jaren de gevangenis in. Want wij, we zijn een beschaafd vlk. En geen halve wilden zoals zij.
De gewone Burger heeft geen gepantserde ‘dienstwagen’ met chauffeur en een P-rijplaat die hem overal voorrang geeft. Niet de gekozene, maar de kiezer staat in de kou het vuur.
Gelukkig vallen heden ten dage eindelijk de maskers en verdwijnen  al die Grote Verlichte Verstanden onder de kiesdrempel. We leven dus in de blijde verwachting dat er Rechtvaardige Rechters zullen zijn, die de schuldigen de gepaste straf n opleggen.  Liefst volgens de bestaande ooorlogswetten voor landverraad  en ‘samenheulen met de vijand’ waar het vonnis alleen maar kan luiden Dood met de Kogel.
Men hoeft maar een paar van de meest sprekende dossiers uit de onzalige repressie-tijd open te slaan, waar de besten  van ons Volk er het slachtoffer van waren. De lijst is eindeloos.
In ’t Fransoos luidt dat al gekken ‘à la guerre comme à la guerre’. Maar in ‘t Vlaams is dat gewoon de Waarheid die de Leugen heeft achterhaald.
Ja Ma, ‘k wete het nog goed, die jaren ’44 en volgende: bij U luidde dat ‘God borgt mo scheldt nie kwiete’….
*
 (Digitalia)


Geen opmerkingen: